Høy CPU-bruk av Acrobat.exe-prosessen etter den er lukket i Windows 8

Problem

Når du har lukket Acrobat 10.1.7 eller 11.0.03 på Windows 8 fortsetter programmet å bruke deler av CPU.Acrobat.exe vises fortsatt i oppgavelinjen selv etter at du har lukket Acrobat-programmet

Løsning

Fraskrivelse: Denne prosedyren involverer redigering av registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Sørg for at du sikkerhetskopierer systemets register før du utfører disse endringene. (http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Back-up-the-registry). Se Windows-dokumentasjonen for mer informasjon om registeret.

Når du har tatt en sikkerhetskopi av registeret følger du trinnene under:

  1. Start regedit (trykk på snarveien «Windows-tast + R» for å åpne Kjør-dialogen, skriv inn regedit og trykk på OK).
  2. Klikk OK på UAC-dialogen dersom du blir spurt.
  3. Gå til nøkkelen: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers]
  4. Under denne nøkkelen finner du en verdi som samsvarer med installasjonsplasseringen til Acarobat.exe på datamaskinen din. Den kan for eksempel være «C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrobat.exe.»
  5. Slett kun denne verdien (kun for Acrobat.exe) ved å høyreklikke på verdien og velge slett.
  6. Start systemet på nytt (valgfritt) og start og lukk Acrobat.

Tilleggsinformasjon

En inkompatibilitet med mellom Acrobat 11.0.03 og Acrobat 10.0.7 med Program Compatibility Assistant på Windows 8 forårsaker dette problemet.