Problem

Etter at du har installert 10.1.2, vises PDF-er som tomme sider i Internet Explorer. Visningsproblemer kan ha mange årsaker. Denne artikkelen tar kun opp et bestemt problem med 10.1.2. Gratisoppdateringen 10.1.3 for Acrobat X og Reader løser dette problemet.

Sluttbrukerløsninger (klientside)

Løsning 1: Oppdater til Acrobat eller Reader 10.1.3

Oppdateringen 10.1.3 løser dette problemet med Reader og Acrobat. Du kan installere denne automatisk fra Acrobat X eller Reader.

 1. Åpne Acrobat eller Reader.

 2. Velg Hjelp > Se etter oppdateringer.

  Velg Hjelp > Se etter oppdateringer

  Acrobat eller Reader installerer oppdateringen automatisk.

Du kan laste ned og installere oppdateringen manuelt dersom du foretrekker det. Klikk på relevant kobling nedenfor, og finn fram til oppdatering 10.1.3.

Reader-oppdateringer (for Windows)

Reader-oppdateringer (for Macintosh)

Acrobat-oppdateringer (for Windows)

Acrobat-oppdateringer (for Macintosh)

Løsning 2: (Ikke nødvendig dersom du oppdaterer til Acrobat eller Reader 10.1.3)

Gjør ett av følgende:

 • Last ned og åpne PDF-filen i det frittstående produktet. Fungerer alltid.
 • Oppdater PDF-filen (trykk på F5). Fungerer innimellom.
 • Installer 10.1.1 på nytt. Fungerer alltid.
 • Installer rettingen for 10.1.2-produkter slik: 
 1. Logg på datamaskinen som administrator.
 2. Lukk Acrobat og/eller Reader.
 3. Pakk ut nedlastingen på en vilkårlig plassering.
 4. Dobbeltklikk på den utpakkede EXE-filen for å kjøre den.

 5. Start datamaskinen på nytt. 

Merk: Du kan kjøre rettingen i stillemodus ved å sette -silent på kommandolinjen. Åpne ledeteksten som administrator for å unngå en brukerkontokontroll. Eksempel: <bane til rettingen> -silent. Stillemodus holder tilbake alle dialogbokser, feilmeldinger og bekreftelser. Rettingen oppretter en loggfil i %temp%\AcroPatchApplication1012.log. 

IT-adminløsninger (serverside)

Disse løsningene er laget for å hjelpe IT-avdelinger med å løse problemer med nettbasert PDF-visning i bedrift-til-forbruker-situasjoner . I denne situasjonen, der sluttbrukeren (som regel kunder) befinner seg utenfor nettverket IT-avdelingen håndterer (der de ovennevnte klientsideløsningene ikke kan brukes).

Visningsproblemer kan ha mange årsaker. Følgende løsninger gjelder kun versjon 10.1.2. De kan brukes når PDF-filer ikke kan vises fordi produktet ikke klarer å avgjøre lengden på PDF-filen ut fra informasjonen i HTTP-hodet.

Her ser du noen mulige løsninger:

 • Hvis filene er komprimerte, fjerner du Accept-Ranges fra HTTP-hodet. Denne metoden skal ha null effekt på webområder og trafikk. Ulemper: Ingen.
 • Ikke komprimer PDF-filer og returner Content-Length i hodet til HTTP-svaret. Eksempel på Apache: \.(?:gif|jpe?g|png|pdf)$ no-gzip. Ulemper: Kan øke webservertrafikken, og kan medføre endring av CGI-kode.

Tilleggsinformasjon

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet