Vanlige problemer med dobbeltsidig utskrift (dupleks)

Standardinnstillingen for Acrobat Reader og Acrobat 10.1.2 er at det skrives ut på begge sidene av arket (også kalt etterfølgende eller dobbeltsidig utskrift). Noen brukere har rapportert problemer med denne standardinnstillingen. Forvirringen skyldes gjerne skrivere som ikke kan skrive ut på begge sider av arket automatisk. På slike skrivere må du da legge inn papiret igjen for å skrive ut på den andre siden. Dette er de vanligste symptomene:

 • Skriverlampen blinker når jobben mottas, men ingenting skrives ut.
 • Skriveren ber om mer papir, selv om det er nok av papir i skuffen. (Skriveren krever at du legger inn de utskrevne sidene igjen.)
 • Skriveren skriver kun ut oddetalls- eller partallssider. (Skriveren krever at du legger inn de utskrevne sidene igjen.)

Reader 10.1.2 krasjer: Dersom Reader krasjer eller henger seg opp ved utskrift, kan du se Kan ikke skrive ut PDF-filer | Reader 10.1.2.

Løsning 1: Oppdater til Acrobat/Reader 10.1.3

Dette problemet er løst i gratisoppdatering 10.1.3 av Reader/Acrobat X. Du kan installere oppdateringen automatisk fra Reader eller Acrobat.

 1. Åpne Reader eller Acrobat.

 2. Velg Hjelp > Se etter oppdateringer.

  Velg Hjelp > Se etter oppdateringer

  Reader eller Acrobat installerer så oppdateringen automatisk.

Du kan laste ned og installere oppdateringen manuelt dersom du foretrekker det. Klikk på relevant kobling nedenfor, og finn fram til oppdatering 10.1.3.

Løsning 2: Slå av dobbeltsidig utskrift (ikke nødvendig dersom du oppdaterer til 10.1.3)

Du kan slå av dobbeltsidig utskrift.

 1. Åpne PDF-filen du vil skrive ut. 
 2. Klikk på utskriftsikonet for å åpne dialogboksen Skriv ut.
 3. Klikk på Størrelse, og fjern deretter avmerkingen ved Skriv ut på begge sider av arket.   

Løsning 3: For administratorer (ikke nødvendig dersom du har oppdatert brukerne til Acrobat/Reader 10.1.3)

Følgende nøkkel genereres automatisk når en bruker forsøker å skrive ut på en dupleksskriver, og deretter lukker Reader eller Acrobat 10.1.2.

Windows-registerinnstilling

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe[Acrobat Reader OR Adobe Acrobat]\10.0\AVGeneral] 

"iDuplexMode"=dword:00000001 

1 = Simplex (no duplex) 
2 = Duplex with Long edge 
3 = Duplex with Short edge 

NOTE: 0 (or key does not exist) = Duplex with Long edge

 Valgfilinnstilling for Mac

Reader: [user]/Library/preferences/com.adobe.Reader.plist
Acrobat: [user]/Library/preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

The name of the key is "DuplexMode" under "AVGeneral" and it has the datatype Number.
Set this value to "1", for Simplex.

1 = Simplex (no duplex) 
2 = Duplex with Long edge 
3 = Duplex with Short edge 

NOTE: 0 (or key does not exist) = Duplex with Long edge

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet