Versionsinformation om Adobe Drive 4

Välkommen till Adobe Drive 4. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen för Adobe Drive.

Översikt

Adobe Drive ger smidig integrering av resurshanteringssystem med program i Adobe Creative Suite® 6. En ansluten server visas i datorn som en ansluten hårddisk eller mappad nätverksenhet. När du väl är ansluten kan du komma åt serverfiler på flera sätt. Du kan använda Utforskaren eller MAC OS Finder, samt dialogrutorna Öppna, Importera, Exportera, Montera, Checka in, Spara eller Spara som i Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® och Adobe InCopy®.


Adobe Drive 4 har två fördefinierade anslutningar:

 • Adobe CQ Digital Asset Management Connector ger åtkomst till Adobe CQ Digital Asset Management (CQ DAM)
 • CMIS Connector som ger grundläggande åtkomst till servrar som implementerar CMIS-specifikationen (Content Management Interoperability Services).

Adobe Drive kan utökas med åtkomststöd till resurshanteringssystem från andra tillverkare. Resurshanteringsleverantörer kan tillhandahålla en anpassad anslutning för Adobe Drive så att resurser som lagras i deras databaser kan användas. När Adobe Drive har anpassats av en DAM-leverantör (Digital Asset Management) representerar Adobe Drive innehållet i fjärr-DAM-systemet som en nätverksenhet i användarens filsystem och aktiverar användarfunktioner i Creative Suite-program, till exempel för att visa versionshistorik eller lägga till en incheckningskommentar när en fil sparas. De här Creative Suite-funktionerna är endast tillgängliga när Adobe Drive (tillsammans med en DAM-leverantörs anpassade anslutning) är installerat på användarens dator. Kontakta resurshanteringsleverantören för att kontrollera om någon Adobe Drive 4-anslutning finns tillgänglig för deras system.

Nyheter i den här versionen

Adobe Drive 4 innehåller följande viktiga uppdateringar och flera viktiga felkorrigeringar.

Integration med CS6

Adobe Drive 4 kan integreras helt med Creative Suite 6-produkterna, till exempel Adobe Photoshop (32- och 64-bitars), Adobe Bridge (32- och 64-bitars), Adobe Illustrator (32- och 64-bitars), Adobe InDesign och Adobe InCopy.

Automatisk incheckning av filer som läggs till från Finder eller Utforskaren

Du kan välja att nya filer som läggs till i en ansluten mapp via filsystemet (Finder i Mac OS eller Utforskaren i Windows) ska checkas in automatiskt.

 • Den automatiska incheckningen är aktiverad som standard. Du kan inaktivera funktionen genom att avmarkera alternativet i dialogrutan Inställningar.
 • När funktionen är aktiverad checkas filerna in automatiskt när du skapar dem i en ansluten mapp, eller när du kopierar nya filer till en ansluten mapp.
 • I dialogrutan Inställningar kan du lägga till en standardsträng som du vill använda som incheckningskommentar för nyligen tillagda filer.

Visningsnamn för serveranslutning

När du lägger till en ny Adobe Drive-anslutning kan du ange ett eget visningsnamn för anslutningen. Visningsnamnet visas för anslutningsikonen och volymnamnet.
Om du inte anger ett värde för visningsnamn visas anslutnings-URL:en för att identifiera anslutningen.

Visa metadata för tidigare versioner i Adobe Bridge (endast CQ DAM)

När du visar tidigare versioner av en resurs som hanteras av en CQ DAM-server, visas metadata för den valda versionen på panelen Metadata i Adobe Bridge.

Länken Uppdateringar i Adobe Drive Connect-gränssnittet

När du klickar på länken Uppdateringar i Adobe Drive Connect-gränssnittet kontrollerar Adobe Application Manager om det finns tillgängliga uppdateringar, och du får välja vilka av de senaste uppdateringarna som du vill installera.

Installera Adobe Drive 4

Adobe Drive 4 används tillsammans med Creative Suite-produkter (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator och Adobe Bridge). Se systemkraven för Adobe Creative Suite 6:

http://www.adobe.com/se/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

För att kunna installera Adobe Drive 4 måste du ha installerat någon av dessa Creative Suite-produkter.

Installation

Om du vill installera programvaran hämtar du Adobe Drive på:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_se/

Installationen kräver 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme. Administratörsprivilegier behövs för installationen.
I Windows:

 • Packa upp installationspaketet i en lokal mapp.
 • Dubbelklicka på filen Set-up.exe för att starta installationsprocessen.

Mac OS:

 • Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen för att montera en lokal volym i Mac OS Finder.
 • Gå till den här volymen och dubbelklicka på Install.app för att starta installationsprocessen.

Avinstallation

Så här avinstallerar du programvaran:

 • I Windows XP, gå till Kontrollpanelen > Lägg till/ta bort program och välj Adobe Drive 4.
 • I Windows 7, gå till Kontrollpanelen > Program och funktioner och välj Adobe Drive 4.
 • I Mac OS, gå till Program > Verktygsprogram > Adobe Installers och dubbelklicka på Avinstallera Adobe Drive 4.

Kända fel

Följande problem kan uppstå i den här versionen. Den senaste informationen om kända fel finns på: http://helpx.adobe.com/se/drive.html

 • Information om problem som uppstår vid anslutning till en CQ SAM-server finns i CQ DAM Connector Tech Note.
 • Information om problem som uppstår vid anslutning till en CMIS-server finns i CMIS Connector Tech Note.
 • När du har redigerat och sparat en resurs i Illustrator visas felmeddelandet Den här filen har ändrats utanför Illustrator. Du kan ignorera det här meddelandet. [2904131]
 • Menyalternativet Checka in i Illustrator är fortfarande aktiverat när du arbetar offline. Det händer ingenting om du väljer det. [2941287]
 • Om Adobe Bridge är öppet när du ansluter till, eller kopplar från, en server via Adobe Drive Connect-gränssnittet växlar programmet flera gånger mellan att visas överst och underst på skärmen. [3177120]
 • Om du öppnar en uppdaterad PSD-fil i Photoshop, redigerar den och sedan avbryter en Spara som-åtgärd, återgår filen till status ”uppdaterad” och kan inte checkas in. Du måste redigera och spara filen på nytt för att kunna checka in den. [2850992]
 • Du kan inte skapa en samling i Adobe Bridge från filer som hanteras av en ansluten server. [2937176]
 • [Endast Windows] Om du har en fil som är öppnad och utcheckad i InDesign och en annan användare byter namn på filen eller flyttar den får du ett meddelande om att filen har tagits bort och du kan inte längre redigera filen eller checka in den. [2936906]
 • Om anslutningen bryts när du har redigerat ett utcheckat dokument, och dokumentet är öppet i InDesign, hänger sig InDesign om du försöker spara dokumentet. Speciallösning: När du har fått varningsmeddelandet om att anslutningen har brutits använder du Spara som i stället för Spara och sparar ändringarna lokalt. [2947072]
 • Om du arbetar med en ny fil i InDesign i offlineläge och flyttar filen till en annan hanterad mapp kan du inte längre öppna filen i InDesign. För att kunna öppna filen måste du stänga InDesign, kopiera filen till en annan plats, starta om InDesign och öppna filen från den nya platsen. [3133365]
 • Om du arbetar med en uppdaterad hanterad fil i InDesign i onlineläge och övergår till offlineredigeringsläge kan du inte spara den redigerade filen. Använd Spara som för att spara en ny tillfällig version av ändringarna lokalt. [3133357]
 • [Endast Mac OS] Om du drar och släpper en hanterad fil från Adobe Bridge till ett InDesign- eller Illustrator-dokument skapas en textram i stället för en monterad fil i det öppna dokumentet. [3150063]
 • När du exporterar en hanterad InDesign-fil med externa fillänkar till IDML (InDesign Markup Language) bestäms sökvägarna för de länkarna av hur du anslöt till DAM-servern med Adobe Drive. Länkarna i filen skrivs på olika sätt om du ansluter till servern med en IP-adress och sedan ansluter till servern en andra gång med domännamn och exporterar filen. Detta gäller särskilt om du anger ett visningsnamn när du ansluter till servern, vilket gör att sökvägarna för länkarna i den exporterade IDML-filen blir felaktiga. [3196611]

Lösning: När du ansluter till en server via Adobe Drive ska du alltid använda samma slags sökvägsspecificering (domännamn eller IP-adress) för att ansluta till en server som hanterar InDesign-filer. Undvik att använda ett visningsnamn för anslutningen, eftersom det alltid skapar ogiltiga referenser.

Kundtjänst

Adobes kundtjänst tillhandahåller hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till adobe.com för ditt land eller din region och klickar på Kontakta Adobe.

Supportalternativ och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp om produkten, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportalternativ och resurser för felsökning, finns mer information på http://www.adobe.com/go/support_se/. För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?”. Välj ett annat land eller en annan region och klicka på OK. Du kan även klicka på Ändra bredvid landsnamnet överst på skärmen och sedan välja ett annat land eller en annan region.

Bland de kostnadsfria resurserna för felsökning finns bland annat Adobes supportkunskapsbas, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor med mera. Vi lägger ständigt till nya verktyg och ny information på nätet så att du snabbt och enkelt kan lösa problem.

Om du är utvecklare och behöver support för Adobe Drive SDK finns ytterligare supportinformation här:

http://www.adobe.com/se/support/programs/developer/incidentbundle/

Ytterligare resurser

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto