Versionsinformation om Adobe Drive 4.2

Välkommen till Adobe Drive 4.2. Det här dokumentet innehåller den senaste produktinformationen, uppdateringar och felsökningstips som inte ingår i dokumentationen för Adobe Drive.

Översikt

Adobe Drive ger smidig integrering av resurshanteringssystem med program i Adobe Creative Suite® 6. En ansluten server visas i datorn som en ansluten hårddisk eller mappad nätverksenhet. När du väl är ansluten kan du komma åt serverfiler på flera sätt. Du kan använda Utforskaren eller MAC OS Finder, samt dialogrutorna Öppna, Importera, Exportera, Montera, Checka in, Spara eller Spara som i Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® och Adobe InCopy®.


Adobe Drive 4 har två fördefinierade anslutningar:

 • Adobe CQ Digital Asset Management Connector som ger åtkomst till Adobe AEM Digital Asset Management (AEM DAM)
 • CMIS Connector som ger grundläggande åtkomst till servrar som implementerar CMIS-specifikationen (Content Management Interoperability Services).

Adobe Drive kan utökas med åtkomststöd till resurshanteringssystem från andra tillverkare. Resurshanteringsleverantörer kan tillhandahålla en anpassad anslutning för Adobe Drive så att resurser som lagras i deras databaser kan användas. När Adobe Drive har anpassats av en DAM-leverantör (Digital Asset Management) representerar Adobe Drive innehållet i fjärr-DAM-systemet som en nätverksenhet i användarens filsystem och aktiverar användarfunktioner i Creative Suite-program, till exempel för att visa versionshistorik eller lägga till en incheckningskommentar när en fil sparas. De här Creative Suite-funktionerna är endast tillgängliga när Adobe Drive (tillsammans med en DAM-leverantörs anpassade anslutning) är installerat på användarens dator. Kontakta resurshanteringsleverantören för att kontrollera om någon Adobe Drive 4-anslutning finns tillgänglig för deras system.

Nyheter i den här versionen

Den här uppdateringen innehåller viktiga korrigeringar, uppdateringar och förbättringar, bland annat:

 • En uppdaterad Adobe Experience Manager DAM Connector som integrerar med AEM 5.6 DAM och förbättrar prestanda.
 • En uppdaterad CMIS-anslutning som integrerar med Alfresco 4.2, IBM FileNet P8 och Microsoft SharePoint 2013.
 • Drive 4-undermenyn placeras nu korrekt i filkontextmenyn i Mac OS Finder.
 • Nya filstatusikoner visas när hanterade objekt visas i en filläsare (Windows Utforskaren eller Mac OS Finder). De nya ikonerna visar DAM-statusen för en fil som checkas ut av användaren, av en annan användare eller om den är uppdaterad.
 • Prestanda när många objekt läses in i Adobe Bridge första gången har förbättrats.
 • Ett antal korrigeringar i AEM DAM 5.6 påverkar funktionaliteten i Adobe Drive, bland annat:
  • Nu kan du checka ut objekt från en AEM DAM-server om de har ändrat namn och version [3172339]
  • Nu kan du visa versionskommentarerna när du har uppdaterat en version till den aktuella versionen [3172341]
  • Versioner som skapas i CS-program som stöds visar nu rätt upphovsman i Adobe Bridge och i versionsdialogrutan [3172348]
  • Versioner går inte längre förlorade när filer med flera versioner flyttas till en annan mapp i Bridge [3172351]
  • PSD-filer med metadata som redigerats i Adobe Bridge eller AEM DAM visar nu ändrade värden korrekt [3172355]
  • Måttmetadata för objekt som hanteras i AEM DAM visas nu korrekt i Adobe Bridge [3183270]
  • Orienteringsmetadata extraheras nu när en JPG/PSD-fil läses in i AEM DAM [3351519]

 

Installera Adobe Drive 4.2

Adobe Drive 4.2 används tillsammans med Creative Suite-produkter (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator och Adobe Bridge). Se systemkraven för Adobe Creative Suite 6:

http://www.adobe.com/se/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

VIKTIGT: Du kan inte installera Adobe Drive 4.2 om du inte redan har installerat någon av dessa Creative Suite-produkter.

Om du vill installera programvaran hämtar du Adobe Drive på:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_se/

Installationen kräver 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme. Administratörsprivilegier behövs för installationen.
I Windows:

 • Packa upp installationspaketet i en lokal mapp.
 • Dubbelklicka på filen Set-up.exe för att starta installationsprocessen.

MAC OS:

 • Dubbelklicka på den hämtade DMG-filen för att montera en lokal volym i MAC OS Finder.
 • Gå till den här volymen och dubbelklicka på Install.app för att starta installationsprocessen.

Uppdatera din installation

Om du installerat en tidigare version av Adobe Drive 4 kan du uppdatera till den senaste versionen.
• Du kan klicka på länken Uppdateringar från Adobe Drive Connect-gränssnittet
• Du kan använda Adobe Application Manager (AAM) och få åtkomst genom att välja Hjälp > Uppdateringar i en Creative Suite-produkt som t.ex. Photoshop
• Du kan ladda ned uppdateringar direkt från http://www.adobe.com/se/downloads/updates/

Avinstallera Adobe Drive 4.2

Så här avinstallerar du programvaran:

 • I Windows XP går du till Inställningar > Kontrollpanelen > Lägg till/ta bort program, markerar Adobe Drive 4.2 och klickar på Avinstallera/Ändra.
 • I Windows 7 går du till Kontrollpanelen >Program och funktioner, markerar Adobe Drive 4.2 och klickar på Avinstallera/Ändra.
 • I Windows 8 går du till Inställningar > Kontrollpanelen > Program > Avinstallera ett program, högerklickar på Adobe Drive 4 och väljer Avinstallera.
 • I Mac OS går du till Program > Verktygsprogram > Adobe Installers och dubbelklickar på Avinstallera Adobe Drive 4.

Kända fel

Följande problem kan uppstå i den här versionen. Den senaste informationen om kända fel finns på:
http://helpx.adobe.com/se/drive.html

 • Information om problem som uppstår vid anslutning till en AEM- eller CQ DAM-server finns i AEM DAM Connector Tech Note.
 • Information om problem som uppstår vid anslutning till en CMIS-server finns i CMIS Connector Tech Note.
 • Om Adobe Bridge är öppet när du ansluter till, eller kopplar från, en server via Adobe Drive Connect-gränssnittet växlar programmet flera gånger mellan att visas överst och underst på skärmen. [3177120]
 • Du kan inte skapa en samling i Adobe Bridge från filer som hanteras av en ansluten server. [2937176]
 • [Endast Windows] Om du har en fil som är öppnad och utcheckad i InDesign och en annan användare byter namn på filen eller flyttar den får du ett meddelande om att filen har tagits bort och du kan inte längre redigera filen eller checka in den. [2936906]
 • Om du arbetar med en ny fil i InDesign i offlineläge och flyttar filen till en annan hanterad mapp kan du inte längre öppna filen i InDesign. För att kunna öppna filen måste du stänga InDesign, kopiera filen till en annan plats, starta om InDesign och öppna filen från den nya platsen. [3133365]
 • Om du arbetar med en uppdaterad hanterad fil i InDesign i onlineläge och övergår till offlineredigeringsläge kan du inte spara den redigerade filen. Använd Spara som för att spara en ny tillfällig version av ändringarna lokalt. [3133357]
 • [Endast Mac OS] Om du drar och släpper en hanterad fil från Adobe Bridge till ett InDesign- eller Illustrator-dokument skapas en textram i stället för en monterad fil i det öppna dokumentet. [3150063]

Kundtjänst

Adobes kundtjänst tillhandahåller hjälp med produktinformation, försäljning, registrering och andra icke-tekniska problem. Om du vill kontakta Adobes kundtjänst går du till adobe.com för ditt land eller din region och klickar på Kontakta Adobe.

Supportalternativ och tekniska resurser

Om du behöver teknisk hjälp om produkten, till exempel information om kostnadsfria och avgiftsbelagda supportalternativ och resurser för felsökning, finns mer information på http://www.adobe.com/go/support_se/. För support utanför Sverige går du till http://www.adobe.com/go/intlsupport_se/ och klickar på frågan ”Behöver du ett annat land eller en annan region?”. Välj ett annat land eller en annan region och klicka på OK. Du kan även klicka på Ändra bredvid landsnamnet överst på skärmen och sedan välja ett annat land eller en annan region.

Bland de kostnadsfria resurserna för felsökning finns bland annat Adobes supportkunskapsbas, Adobes användarforum, Adobe Support Advisor med mera. Vi lägger ständigt till nya verktyg och ny information på nätet så att du snabbt och enkelt kan lösa problem.

Om du är utvecklare och behöver support för Adobe Drive SDK finns ytterligare supportinformation här:

http://www.adobe.com/se/support/programs/developer/incidentbundle/

Ytterligare resurser

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto