Kontrollera stavning

Obs!

Funktionen är borttagen i Flash Professional CC. 

Du kan kontrollera stavning i text i hela Flash Professional-dokumentet. Du kan också anpassa stavningskontrollen.

Använda stavningskontrollen

 1. Välj Text > Kontrollera stavning om du vill visa dialogrutan Kontrollera stavning.

  I rutan i det övre vänstra hörnet visas ord som inte hittades i valda ordlistor samt vilken typ av element som innehåller texten (till exempel ett textfält eller en bildruteetikett).

 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Lägg till i eget om du vill lägga till ordet i din egen ordlista.

  • Klicka på Ignorera om du inte vill ändra ordet. Klicka på Ignorera alla om du vill lämna alla instanser av ordet i dokumentet.

  • Ange ett ord i rutan Ersätt med eller välj ett ord i listrutan Förslag. Klicka sedan på Ändra om du vill ändra ordet eller Ändra alla om du vill ändra alla instanser av ordet i dokumentet.

  • Klicka på Radera om du vill radera ordet från dokumentet.

 3. Gör något av följande om du vill avsluta stavningskontrollen:
  • Klicka på Stäng om du vill avsluta stavningskontrollen innan slutet av Flash Professional-dokumentet nås.

  • Fortsätt med stavningskontrollen tills du ser ett meddelande om att slutet av Flash Professional-dokumentet har nåtts och klicka sedan på Nej om du vill avsluta stavningskontrollen. (Klicka på Ja om du vill fortsätta med stavningskontrollen i början av dokumentet.)

Anpassa stavningskontrollen

 1. Gör något av följande:
  • Välj Text > Stavningsinställningar. (Använd det här alternativet om du inte har använt funktionen för stavningskontroll tidigare.)

  • I dialogrutan Kontrollera stavning (Text > Kontrollera stavning) klickar du på Inställningar.

 2. Ange något av följande alternativ:

  Dokumentalternativ

  Använd dessa alternativ om du vill ange vilka element som ska kontrolleras.

  Ordlistor

  Visar en lista över inbyggda ordlistor. Du måste välja minst en ordlista om du vill aktivera stavningskontroll.

  Egen ordlista

  Ange en sökväg eller klicka på mappikonen och bläddra till ett dokument som du vill använda som en personlig ordlista. (Du kan ändra den här ordlistan.)

  Redigera den egna ordlistan

  Lägger till ord och fraser i din egen ordlista. I dialogrutan Egen ordlista anger du varje nytt objekt på en egen rad i textfältet.

  Kontrollalternativ

  Använd de här alternativen om du vill kontrollera hur vissa typer av ord och tecken hanteras i Flash Professional vid en stavningskontroll.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto