fl_cc_appicon_128

Adobe® Flash Professional® CC 2014 är en utvecklingsmiljö för att skapa animeringar och multimedieinnehåll för webben, som grafiska designers kan använda för att skapa interaktiva upplevelser som ser likadana ut på både datorer och mobilenheter.Nedan ges en kort introduktion till de nya funktionerna i den senaste uppdateringen av Flash Professional CC, och du hittar även länkar till andra resurser med mer information.

Uppdateringen av Adobe Flash Professional CC 2014 i juli 2014 innehåller ett API-bibliotek för WebGL-miljön (Web Graphics Library) som du använder för att lägga till interaktivitet till WebGL-animeringar genom att förändra element i en scen och styra uppspelningen.


Adobe Flash Professional CC 2014 | Version från februari 2015

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Version från februari 2015

Uppdateringen från februari 2015 för Flash Professional CC 2014 innehåller funktioner för att paketera 64-bitars binära filer så att de uppfyller kraven från Apple® med effekt från 1 februari 2015. Med AIR 16.0 för iOS kan du generera 64-bitars binära filer med alternativet Aktivera snabbare paketering på fliken Distribution i dialogrutan AIR för iOS-inställningar som är aktiverad som standard.

Obs! Eftersom AIR 16.0 inte har släppts för Android är en delad miljö inte tillgänglig i versionen. Du kan använda den inbäddade AIR-miljön för Android-program.

Mer information om att paketera AIR för iOS finns i Paketera program för AIR för iOS.

Optimeringar för HTML5 Canvas

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Version från februari 2015

Med den här versionen kan du optimera utdata för dokumenttypen HTML5 Canvas genom att inte exportera oanvända medieresurser som ljud och bitmappar som finns i biblioteket. Inställningen är aktiverad som standard vilket innebär att oanvända medier utan länkar inte exporteras och att bara de medieobjekt (ljud, bitmappar) som används på scenen inkluderas i utdata. Det innebär att storleken minskar avsevärt, speciellt om det finns ett stort antal sådana medieobjekt i biblioteket som inte används.

Flash Professional CC exporterar inte följande objekt i HTML5 Canvas-biblioteket:

 • Alla oanvända biblioteksobjekt, som symboler, ljud och bitmappar utan länkning
 • Resurser i stödlinjelager
 • Resurser i dolda lager om Inkludera dolda lager inte är valt i publiceringsinställningarna
 • Resurser i oanvända bildrutor för grafiksymboler  

Om ditt innehåll har resurser som faller inom kategorierna ovan, optimerar Flash Professional storleken på publicerade utdata genom att utelämna oanvända och dolda resurser.

Mer information om den här funktionen finns i Skapa och publicera ett HTML5 Canvas-dokument.

Ljuddelning

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Version från februari 2015

Du kan dela direktuppspelat ljud som är inbäddat på tidslinjen via snabbmenyn Dela ljud. Med Dela ljud kan du pausa ljudet när det behövs och sedan återuppta ljuduppspelningen från den punkt då den stoppades i en senare bildruta på tidslinjen.

Dela ett ljudklipp på tidslinjen:

 1. Välj Arkiv > Importera > Importera till biblioteket. 
 2. Markera ljudklippet och importera det till biblioteket. 
 3. Skapa ett nytt lager på tidslinjen och lägg till klippet på lagret. 
 4. Under Egenskaper > Ljud ska du välja Synk som Direktuppspelning.
 5. Högerklicka på bildrutan där du vill dela ljudet och klicka på Dela ljud. 
Mer information om att dela ljud finns i Använda ljud i Flash.

Maskeringsstöd i SDK för anpassade plattformar

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Version från februari 2015

Den här versionen har stöd för maskering i tjänsten IFrameCommandGenerator. Det nya gränssnittet ITimelineBuilder2, som bygger på det befintliga ITimelineBuilder, innehåller de funktioner som plugin-programmet måste implementera för att funktionen ska fungera. 

Hämta filen CustomPlatformSupport_Eshwar_M04.zip i nedladdningsavsnittet när du vill arbeta med vår senaste SDK med stöd för anpassade plattformar och plugin-exemplet.

Mer information om hur du använder ett SDK med stöd för anpassade plattformar finns i Aktivera stöd för anpassade plattformar.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Oktober-version

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober-version

Med oktober-versionen av Flash Professional CC 2014 får du ett utvecklingsverktyg för anpassade plattformar, som hjälper dig att utöka funktionerna i den kraftfulla Flash-plattformen till anpassade format som saknar inbyggt stöd i Flash. Med hjälp av API:erna för anpassade plattformar och exempelkoden i utvecklingsverktyget kan du skapa plugin-program för nya format och distribuera dem via Adobes webbplats för tillägg. Användare kan hämta lämpliga plugin-program för sina publiceringsbehov från Adobes webbplats för tillägg, installera dem med Flash Professional CC 2014 och börja skapa och publicera kreativa resurser. 

Mer information om stöd för anpassade plattformar finns i Stöd för anpassade plattformar.

Om du vill lära dig att bygga ett plugin-program med utvecklingsverktyget för anpassade plattformar läser du Aktivera stöd för anpassade plattformar.

Anvisningar om hur du hämtar, installerar och använder plugin-program för anpassade plattformar finns i Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar

Fullständiga referensdokument för API:er med stöd för anpassade plattformar finns i API-referens för anpassade plattformar.

Animeringsguide

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober-version

Animeringsguiden i Adobe Flash Professional CC hjälper dig att förbättra de animeringar du skapar genom att definiera en bana för de objekt du animerar. Detta är särskilt användbart när du arbetar på en animering som inte har en rak bana. Processen kräver två lager för att skapa en animering. Det ena lagret innehåller det objekt som du ska animera, och det andra definierar den bana som objektet ska följa under animeringen. Du kan bara använda animeringsguiden med klassiska interpoleringar. 

Mer information om animeringsguiden och exempel finns i Animeringsguide.

Anpassad pensel

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober-version

Med penselverktyget (B) i Adobe Flash Professional CC kan du definiera en anpassad pensel genom att ange parametrar som form och vinkel. På så sätt kan du skapa naturliga teckningar i projekt med en anpassad pensel som passar dina behov. Du skapar en anpassad pensel i Flash Professional genom att välja penselverktyget i verktygslådan i egenskapsinspektören.

Mer information om att skapa och ändra anpassade penslar finns i Anpassade penslar.

Stöd för ljud och bildruteskript i WebGL-dokument

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober-version

WebGL-dokumenttypen har förbättrats med följande funktioner:

Ljud: WebGL-dokumenttypen i Flash Professional har nu stöd för ljuduppspelning. Du kan importera och bädda in ljud i WebGL-dokument, styra uppspelningen med hjälp av olika synkroniseringsinställningar (händelse, start och stopp) och spela upp ljud på tidslinjen vid körning.

Skript: Nu kan du skriva JavaScript-kod på panelen Åtgärder, som körs när spelaren kommer in i bildrutan. Variabeln 'this' när det gäller bildruteskript avser den instans av MovieClip den tillhör. Bildruteskript kan dessutom komma åt JavaScript-funktioner och -variabler som deklareras i HTML-behållarfilen. När du kopierar en bildruta eller ett lager från ett ActionScript-dokument och klistrar in den/det i ett WebGL-dokument kommenteras eventuella skript bort.

Kodtips: WebGL-dokumenttypen innehåller nu stöd för kodtips, som underlättar WebGL-kodning med sammanhangsbaserade kodförslag.

Prestanda: Tack vare den optimerade publiceringsprocessen för WebGL går publicering snabbare. Den här versionen innehåller även flera prestandaförbättringar för WebGL-dokument, som medför att de körs snabbare på enheter.

Mer information om hur du skapar och publicerar interaktiva WebGL-dokument finns i Skapa och publicera ett WebGL-dokument.

Förbättrad användbarhet

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober

Den här versionen innehåller följande förbättringar:

 • Alternativen Vänd vågrätt och Vänd lodrätt har lagts till på panelen Omforma.
 • Snabbmenyn har förbättrats genom att tidigare saknade alternativ som Omforma, Ordna och Justera har lagts till.
 • Snabbmenyn för rörelseredigeraren innehåller nu alternativet Vänd som du använder för att vända egenskapskurvor för rörelser.

Publicera program för Intel x86-baserade Android-enheter

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober

Med den här versionen av Flash Professional kan programutvecklare paketera sina AIR-program i både låsta och delade körningsmiljöer för Intel x86-baserade Android-enheter.

Publicera AIR-program med delad körningsmiljö

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober

Från och med den här versionen kan programutvecklare använda alternativet för delad körningsmiljö för att paketera AIR-program. Den delade körningsmiljön minskar storleken på programmet i förhållande till den låsta miljön (som även innehåller AIR). När du väljer alternativet för delad körningsmiljö vid publicering hämtar installationsprogrammet miljön från en angiven plats under installationen.

Importera SWF-filer

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Oktober

Nu kan du importera SWF-filer till Flash Professional. Funktionen för SWF-import är en av de mest efterfrågade funktionerna bland användarna i Flash Professional-forum. Funktionen underlättar import av primitiva resurser till Flash Professional, där de sedan kan redigeras ytterligare.

Men eftersom SWF är en återgiven fil är det flera datatyper, som ljud, interpoleringar, lagerinformation och rörelsebanor som inte kan återimporteras till Flash.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Juli-version

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Juli  

Juli-versionen av Flash Professional CC 2014 innehåller API-biblioteket för WebGL-miljön. Med detta API kan du ändra elementen i en scen och styra uppspelningen i GPU-accelererade animeringar som du skapar i WebGL-dokumentformat.

Mer information om API:n för WebGL-miljön finns i API-referens för WebGL-miljön – Index.

Följ de steg som beskrivs på sidan Komma igång med WebGL-animering när du vill veta hur du skapar en interaktiv WebGL-animering.

Ny och bättre rörelseredigerare

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Juni

I Flash Professional CC från juni 2014 har rörelseredigeraren fått ett mycket intuitivt och smidigt format. Den nya rörelseredigeraren underlättar arbetet med att förfina rörelseinterpoleringar. Du kommer enkelt åt rörelseredigeraren från tidslinjen, och med den förbättrade designen är det nu enkelt och smidigt att redigera egenskapskurvor. Med den nya rörelseredigeraren kan du i några enkla steg skapa komplexa och engagerande interpoleringar, som emulerar hur objekt beter sig i verkligheten.

Mer information finns i Redigera rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren.

Skapa och publicera WebGL-innehåll

 Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Juni

Flash Professional CC har inbyggt stöd för WebGL-formatet (Web Graphics Library). Nu kan du skapa och publicera WebGL-innehåll direkt från Flash Professional CC. I den senaste uppdateringen finns en ny dokumenttyp, WebGL (förhandsgranskning), som innehåller förinställda dokument- och publiceringsinställningar. Nu kan du arbeta med bekanta funktioner som tidslinjen, arbetsytan och verktygen i Flash Professional samt producera WebGL-innehåll.

Flash Professional CC kan utnyttja GPU-accelererad bearbetning och återgivning av WebGL-innehåll, som är integrerat i de flesta moderna webbläsare.

Mer information finns i Skapa och publicera ett WebGL-dokument.

Obs! WebGL-dokumenttypen är en experimentell funktion som bara finns som förhandsgranskning, och den har begränsat stöd för interaktivitet.

HelpQuestions_Flash-04

Exportera till SVG-format

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Juni

I Flash Professional CC kan du exportera grafik i SVG-format (Scalable Vector Graphics). SVG är en öppen webbstandard för att skapa och publicera vektorgrafik. Med SVG-formatet kan du skapa och enkelt bädda in grafik av hög kvalitet på de flesta webbsidor.

Vanliga bildformat som JPEG, PNG, BMP och GIF har låg upplösning och är ofta utrymmeskrävande med negativ effekt på webbsidornas inläsningshastighet. Tack vare SVG-stödet i Flash Professional CC kan du skapa grafik med överlägsen kvalitet, som inte rastreras vid skalning (upplösningsoberoende).

Mer information finns i Exportera till SVG-format.

HelpQuestions_Flash-02

Förbättra linjer med verktyget för variabel bredd

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Juni

Förbättra linjer med verktyget för variabel bredd i Flash Professional CC. Med breddverktyget kan du lägga till bredder med olika former och tjocklekar i ritningar på scenen. Med hjälp av variabel bredd kan du omvandla enkla linjer till snygg grafik. I Flash Professional CC kan du skapa och spara breddprofiler, som du sedan kan använda för att ge ritningar på scenen variabel bredd.

Mer information finns i Förbättra linjer med breddverktyget.

HelpQuestions_Flash-03

Interpolera linjer med variabel bredd

Du kan nu forminterpolera linjer med variabel bredd. Tidigare kunde du bara interpolera heldragna linjer i Flash Pro. Nu kan du interpolera avancerade linjer som skapats med verktyget för variabel bredd. I Flash Pro kan du dessutom interpolera heldragna linjer som är associerade med standardbreddprofiler eller anpassade breddprofiler.

Mer information finns i Forminterpolera linjer med variabel bredd.

Kuler-panelen

Nyheter i Flash Professional CC 2014 | Juni

Flash Professional CC har nu en integrerad Kuler-panel, ett molnbaserat program för att skapa färgteman med iPhone eller webbläsare på datorer. Med Kuler-panelen kan du synkronisera dina färgskapelser direkt till Flash Professional CC via Creative Cloud. Om du vill skapa färgteman med Kuler besöker du den här webbsidan.

Mer information finns i Arbeta med Kuler-panelen.

Skapa HTML-tillägg för Flash Professional CC

Förbättringar i Flash Professional CC 2014 | Juni

Du kan utöka Flash Professional CC med HTML-tillägg. Tidigare gick det bara att integrera Flash Professional CC med SWF-tillägg som paketerats med Adobe Extension Builder. Med Adobe Extension Builder 3 kan du emellertid skapa och paketera HTML-tillägg som kan skickas till Adobe Exchange. Flash Professional CC har förbättrats för att utnyttja HTML-tillägg som paketerats med Extension Builder 3. Du kan ladda ned dessa tillägg med Adobe Exchange och hantera dem med Adobe Extension Manager direkt från Flash Professional CC.

Mer information finns i Skapa HTML-tillägg.

Synkronisera arbetsytor med Adobe Creative Cloud

 Förbättringar i Flash Professional CC 2014 | Juni

Nu kan du synkronisera inställningarna för arbetsytan i Flash Professional CC med Creative Cloud. Du kan anpassa arbetsytan efter dina behov, och via Creative Cloud kan du sedan återanvända dessa anpassningar på flera enheter.

Mer information finns i Synkronisera inställningarna för Flash Professional med Creative Cloud.

Andra viktiga förbättringar

Alternativet för att ångra på objektnivå har återaktiverats och finns i dialogrutan Inställningar. Mer information finns i Ångra, gör om och historikpanelen.

Export av projektorfiler har också återaktiverats. Lägg märke till att alternativet för att exportera projektorfiler finns på menyn Kommandon. Mer information finns i Exportera projektorfiler

Systemkrav

Se systemkraven för Adobe Flash Professional CC 2014 i Systemkrav | Flash Professional.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy