Färg

Beskrivning

Varje färginstans innehåller röda, gröna och blå komponenter samt alfa-komponenter (RGBA). Varje komponent kan ha värden från 0 till 255 som färgkod.

Syntax

new flwebgl.geom.Color(r, g, b, a)

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
r tal Värdet för rött (0–255)
g tal Värdet för grönt (0–255)
b tal Värdet för blått (0–255)
a tal (valfritt) Standardvärdet är 255.

Egenskaper

Namn Typ Beskrivning
red tal Värdet för rött (0–255)
green tal Värdet för grönt (0–255)
blue tal Värdet för blått (0–255)
alpha tal Alfavärdet (0–255)
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto