ColorTransform

Beskrivning

Med klassen ColorTransform kan du omforma eller ändra färgen på visningsobjektet genom att justera färgvärdena. Du kan ändra alla fyra kanaler: röd, grön, blå och alfagenomskinlighet.

Klassen ColorTransform har åtta medlemmar, som är förskjutningar och multiplikatorer för var och en av de fyra färgkanalerna. När ett ColorTransform-objekt används på ett visningsobjekt beräknas ett nytt värde för varje färgkanal på följande sätt:

 • Nytt rött värde = (gammalt rött värde * redMultiplier) + redOffset
 • Nytt grönt värde = (gammalt grönt värde * greenMultiplier) + greenOffset
 • Nytt blått värde = (gammalt blått värde * blueMultiplier) + blueOffset
 • Nytt alfavärde = (gammalt alfavärde * alphaMultiplier) + alphaOffset

Syntax

new flwebgl.geom.ColorTransform(alphaOffset, alphaMultiplier, redOffset, redMultiplier, greenOffset, greenMultiplier, blueOffset, blueMultiplier)

Parametrar

Namn Type Beskrivning
alphaOffset
tal (valfritt) Intervall -255 till 255, standard = 0
alphaMultiplier
tal (valfritt) Intervall -1 till 1, standard = 1
redOffset tal (valfritt) Intervall -255 till 255, standard = 0
redMultiplier tal (valfritt) Intervall -1 till 1, standard = 1
greenOffset tal (valfritt) Intervall -255 till 255, standard = 0
greenMultiplier tal (valfritt) Intervall -1 till 1, standard = 1
blueOffset tal (valfritt) Intervall -255 till 255, standard = 0
blueMultiplier tal (valfritt) Intervall -1 till 1, standard = 1

Metoder

clone()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar en klon av ColorTransform-instansen

Returnerar

 • En klon av ColorTransform-instansen
 • Typ – ColorTransform

concat(colorTx)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att sammanfoga angiven ColorTransform med aktuell ColorTransform, vilket kombinerar dem båda.

Parametrar

Returnerar

 • Denna ColorTransform. Du kan använda den här metoden för att länka metodanrop.
 • Typ – ColorTransform
Namn Typ Beskrivning
colorTx ColorTransform Den färgomformning som ska multipliceras

copy(colorTransform)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att kopiera angiven ColorTransform till denna ColorTransform.

Parametrar

Returnerar

 • Denna ColorTransform.  Du kan använda den här metoden för att länka metodanrop.
 • Typ – ColorTransform
Namn Typ Beskrivning
colorTransform
ColorTransform
Den ColorTransform-instans som egenskaperna ska kopieras från

equals(colorTx)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att kontrollera om skickad ColorTransform har samma värden som denna instans.

Parametrar

Returnerar

 • Typ – boolesk
Namn Typ Beskrivning
colorTx ColorTransform Den färgomformning som ska jämföras

getAlphaMultiplier()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar alfamultiplikatorn.

Returnerar

 • Typ – tal

getAlphaOffset()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar alfaförskjutningen.

Returnerar

 • Typ – tal

getBlueMultiplier()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar multiplikatorn för blått.

Returnerar

 • Typ – tal

getBlueOffset()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar förskjutningen för blått.

Returnerar

 • Typ – tal

getGreenMultiplier()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar multiplikatorn för grönt.

Returnerar:

 • Typ – tal

getGreenOffset()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar förskjutningen för grönt.

Returnerar

 • Typ – tal

getRedMultiplier()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar multiplikatorn för rött.

Returnerar

 • Typ – tal

getRedOffset()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar förskjutningen för rött.

Returnerar

 • Typ – tal

identity()

Beskrivning

    Den här metoden anger färgomformningen till typen 'identity'.

Returnerar

 • Denna ColorTransform. Du kan använda den här metoden för att länka metodanrop.
 • Typ – ColorTransform

isIdentity()

Beskrivning

    Den här metoden returnerar 'true' om färgomformningen är av typen 'identity'.

Returnerar

 • Typ – boolesk

setAlphaMultiplier(Multiplier)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange alfamultiplikator.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
Multiplier tal Ett värde som multipliceras med värdet för alfagenomskinlighetskanalen

setAlphaOffset(offset)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange alfaförskjutning.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
offset tal Ett värde som läggs till värdet för alfagenomskinlighetskanalen efter att det har multiplicerats med alphaMultiplier-värdet

setBlueMultiplier(multiplier)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange multiplikatorn för blått.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
multiplier tal Ett värde som multipliceras med värdet för den blå kanalen

setBlueOffset(offset)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange förskjutningen för blått

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
offset tal Ett värde som läggs till värdet för den blå kanalen efter att det har multiplicerats med blueMultiplier-värdet

setGreenMultiplier(multiplier)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange multiplikatorn för grönt.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
multiplier tal Ett värde som multipliceras med värdet för den gröna kanalen

setGreenOffset(offset)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange förskjutningen för grönt.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
offset tal Ett värde som läggs till värdet för den gröna kanalen efter att det har multiplicerats med greenMultiplier-värdet

setRedMultiplier(multiplier)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange multiplikatorn för rött.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
multiplier tal Ett värde som multipliceras med värdet för den röda kanalen

setRedOffset(offset)

Beskrivning

    Använd den här metoden för att ange förskjutningen för rött.

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
offset tal Ett värde som läggs till värdet för den röda kanalen efter att det har multiplicerats med redMultiplier-värdet
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto