API-referens för WebGL-miljön – Index

Översikt

Med Flash Professional CC 2014 kan du skapa och publicera avancerad GPU-accelererad grafik för webben genom att utnyttja webbläsarens implementering av WebGL (Web Graphics Library). Du kan använda den nya dokumenttypen WebGL (förhandsgranskning) för att skapa GPU-accelererat innehåll.  

Med API:t för WebGL-miljön i Flash kan du ändra element i en scen och styra uppspelningen för att lägga till interaktivitet i en animering.

Version

Det här dokumentet innehåller referensdokumentation för API:t för WebGL-miljön, version 0.2. Håll utkik efter uppdateringar av API:t för WebGL-miljön på den här sidan.

Dokumenttypen WebGL

Med WebGL-dokumenttypen kan du använda de kraftfulla verktygen i Flash Professional CC 2014 för att skapa avancerat innehåll och publicera direkt till WebGL-utdata, som fungerar i alla WebGL-kompatibla webbläsare. Dokumenttypen WebGL i Flash Professional är under utveckling och därför tillgänglig i förhandsgranskningsläge.

Inställningar för publicering

Med alternativen under Publiceringsinställningar för WebGL-dokumenttypen kan du ange filnamn och publiceringsmål samt andra WebGL-inställningar.

API för WebGL-miljön

Biblioteket för WebGL-miljön innehåller följande klasser:

Klass Modul
Color flwebgl.geom
ColorTransform flwebgl.geom
Event flwebgl.events
EventDispatcher flwebgl.events
Matrix flwebgl.geom
MovieClip flwebgl.sg
Player flwebgl
Point flwebgl.geom
Rect flwebgl.geom
SceneGraphFactory flwebgl.sg
Shape flwebgl.sg

Komma igång

Följ de steg som beskrivs i avsnittet Komma igång med WebGL-animering om du vill veta mer om hur du skapar en interaktiv animering med Flash Professional CC 2014 och styr den med hjälp av API:t för WebGL-miljön.

Bildruteskript

Flash Professional CC 2014.1 har stöd för bildruteskript i den integrerade utvecklingsmiljön. Du kan öppna panelen Åtgärder och lägga till JavaScript-kod i valfri nyckelbildruta. Den här koden körs sedan när spelaren kommer in i bildrutan. Variabeln 'this' när det gäller bildruteskript avser den instans av MovieClip den tillhör.

Resurser

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto