Point

Beskrivning

Den här klassen representerar en punkt i ett tvådimensionellt x/y-koordinatsystem.

Syntax

new flwebgl.geom.Point(x,y)

Parametrar

Namn Typ Beskrivning
x tal Punktens vågräta koordinat.
y tal Punktens lodräta koordinat.

Egenskaper

Namn Typ Beskrivning
x tal Punktens vågräta koordinat.
y tal Punktens lodräta koordinat.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto