Sammanfattning av nya funktioner

Nyheter i Lightroom 5.7

Använd webbversionen av Lightroom för att ge och ta del av andras synpunkter

Nu kan du dela samlingar med Lightroom på webben med familj, vänner, kunder eller andra som du vill visa ditt arbete för. Ta del av och ge synpunkter, kommentarer och be dem som tittar att gilla favoritfotona - Lightroom synkroniserar automatiskt informationen med datorversionen av Lightroom och mobilversionen av Lightroom. Du kan t.ex. visa kommentarer på din iPhone så fort en vän lämnat en kommentar eller en synpunkt på ditt foto - och sedan svara direkt från din mobila enhet.

Mer information finns i artikeln om hur du delar foton för att få kommentarer och synpunkter.

Lightroom på webben för synpunkter och kommentarer
Kommentarer och gilla-markeringar hämtas till kommentarsfältet i datorversionen av Lightroom från webbversionen av Lightroom.

Delad albumsida i Lightroom på webben
En delad bild, och kommentarer och gilla-markeringar på den delade albumsidan i webbversionen av Lightroom.

Nyheter i Lightroom 5.5

Lightroom mobile för iPhone

Nu kan du installera Lightroom mobile på en iPhone. Ställ in bildmappen på din iPhone så att den synkroniseras med Lightroom mobile automatiskt och öppna bilderna på datorn eller en iPad för redigering och katalogisering.

Förbättringar

Lightroom mobile har förbättrats så att du nu kan synkronisera mer information från datorversionen av Lightroom med en iPad eller iPhone. Lightroom mobile-appar kan nu visa foton efter de stjärngraderingar eller den egna sorteringsordning som du har angett i datorversionen av Lightroom.

Lightroom: Menyn Samlingar
På menyn för samlingar finns alternativ för att visa bilder efter deras respektive stjärngraderingar eller enligt en egen sorteringsordning.

Sorteringsordning

Nu kan du sortera bilder i Lightroom mobile-appen enligt den egna ordning som du har angett i datorversionen av Lightroom. I Lightroom mobile-appen kan du öppna en samling, trycka på samlingen och sedan på Egen ordning.

Stjärngradering

Visa bilder i Lightroom mobile-appen enligt stjärngraderingen som du har angett i datorversionen av Lightroom. I Lightroom mobile-appen kan du öppna en samling, trycka på samlingen och sedan på menyavsnittet för stjärngraderingar.

Nyheter i Lightroom 5.4

Lightroom mobile för iPad

Med Lightroom mobile-appen kan du använda samma funktioner på en iPad som i datorversionen av Lightroom. Du kan hämta digitalkamerafoton till datorversionen av Lightroom, skapa en samling och sedan synkronisera samlingen med Lightroom mobile. När synkroniseringen är klar kan du fortsätta redigera fotona på din iPad. Alla ändringar som du gör i Lightroom mobile synkroniseras till datorversionen av Lightroom.

Du kan också importera foton automatiskt från kamerarullen på din iPad till Lightroom mobile. Oavsett om du hämtar fotona från datorversionen eller från kamerarullen så kan du fortsätta redigera, organisera och dela foton direkt från din iPad.

Lightroom mobile för iPad
Växla smidigt mellan Lightroom på datorn och på din iPad

Nyheter i Lightroom 5.2

Funktionsförbättringar:

Färgbrusreduktion I panelen Detaljer under Färgbrusreduktion finns nu ett skjutreglage för släthetsjustering. Med släthetsjusteringen kan du minska antalet lågfrekventa artefakter med spräcklig färg.

Förbättringar av verktyget Punktlagning

 • Ny kontroll för Ludd.
 • Funktionen för att automatiskt hitta källa fungerar nu bättre med bilder som innehåller texturer som sten, bark och lövverk.
 • Med funktionen för att automatiskt hitta källa är nu fokus på källområden inom beskärningsrektangeln.

Autoexponering Funktionen Autoexponering har förbättrats så att resultatet blir mer konsekvent mellan olika bilder och bildstorlekar.

Smart förhandsvisning Storleken på bilder där smart förhandsvisning har använts är nu 2 560 pixlar längs den långa kantlinjen.

Lokal justeringspensel - förbättringar:

 • Vid justering kan du nu högerklicka respektive Ctrl-klicka (Mac) på ett penselhäftstift så öppnas en snabbmeny med alternativ för att duplicera eller ta bort justeringen.
 • Vid justering kan du nu hålla ned Ctrl + Alt och dra eller hålla ned Kommando + Option + dra (Mac) på ett penselhäftstift för att klona (duplicera) justeringen.

Nyheter i Lightroom 5.0

Radiellt filter

I fotografier med röriga bakgrunder kan motivet för fotot försvinna i omgivningsfärger och texturer. Det är möjligt att fokusera uppmärksamheten genom att skapa en vinjetteffekt, men det fungerar endast om blickpunkten är i mitten av bilden.

Med det nya verktyget Radiellt filter i Lightroom 5 kan fotografer framhäva den viktiga delen av en bild genom att skapa icke-centrerade vinjetteffekter eller framhäva flera delar av bilden genom flera vinjetteffekter. Använd helt enkelt verktyget Radiellt filter för att rita en elliptisk form. Du kan justera delen utanför ellipsen när kryssrutan Invertera mask inte är markerad. Genom att markera kryssrutan Invertera mask kan du göra justeringar innanför ellipsen.

Du kan justera ett antal parametrar – exempelvis exponering, kontrast, mättnad, klarhet och skärpa – innanför eller utanför det markerade området.

Lightroom: Radiellt filter
(Vänster) Den icke-centrerade modellen tycks smälta in med bakgrunden, särskilt på grund av färgskalan på dörren och modellens klädsel. (Höger) Två nästan koncentriska radiella filter används – ett för att tona ned mättnaden och klarheten i området runt modellen och det andra för att framhäva modellen.

Mer information och en videofilm om den här nya funktionen finns i Radiellt filter i Lightroom 5.

Förbättrat fläckborttagningsverktyg

Korrigera defekter med oregelbundna former

Fysiska defekter (till exempel rynkor, ärr eller fläckar) eller oönskade inslag (till exempel personer i ett landskap eller andra inslag som kommit med av misstag) i bilder kan minska fotots verkan som helhet.

Med det förbättrade fläckborttagningsverktyget i Lightroom 5 är det enkelt att rita eller "måla" över oönskade inslag, även om de inte har regelbundna former. Du kan justera penselstorleken och opaciteten för att få mer kontroll över de delar du korrigerar.

Lightroom: Verktyget Fläckborttagning har förbättrats
(Vänster) Campingscenen försämras av det skarpa skenet från ljuskällan i tältet. (Höger) Det förbättrade fläckborttagningsverktyget används för att måla över och ersätta tältets form.

Mer information och en videofilm om den här nya funktionen finns i artikeln om det förbättrade verktyget Fläckborttagning.

Visa fläckar

Även om du kan ta bort synliga defekter med verktyget Fläckborttagning så är inte alla fel i fotot synliga i den normala vyn (till exempel damm på sensorn, skönhetsfläckar och andra skavanker på ett porträtt). Alternativet Visa fläckar som finns tillgängligt med verktyget Fläckborttagning gör att du kan se defekter som är mindre eller svårare att se. Bilden inverteras när du markerar kryssrutan Visa fläckar. Du kan ändra kontrastnivåerna på den inverterade bilden för att se defekterna tydligare. Du kan sedan använda verktyget Fläckborttagning för att ta bort defekter i denna vy.

Lightroom: Visa fläckar
(Vänster) Alternativet Visa fläckar ger en inverterad bild som du kan använda för att mer noggrant söka efter fel och defekter. (Höger) Prickarna–cirklarna representerar fläckborttagningskorrigeringar.

Mer information och en videofilm om den här förbättrade funktionen finns i artikeln om det förbättrade verktyget Fläckborttagning.

Upright – automatisk perspektivkorrigering

Med verktyget Upright (Modulen Framkalla > Objektivkorrigeringar > fliken Grundläggande) kan du automatiskt räta upp bildinnehåll. Upright korrigerar automatiskt perspektivet för bildelementen. Du kan välja bland fyra Upright-inställningar:

 • Automatisk: nivå, proportioner och perspektivkorrigeringar är balanserade
 • Nivå: Perspektivkorrigeringar vägs mot vågräta detaljer
 • Lodrät: Perspektivkorrigeringar vägs mot lodräta detaljer och nivåkorrigeringar
 • Fullständig: En kombination av fullständiga perspektivkorrigeringar för Nivå, Lodrät och Automatisk

Du kan använda en inställning, bläddra igenom de andra och välja den inställning som passar bäst för din bild.

Lightroom: Upright-läget Automatisk
(Vänster) Bilden till vänster har en påtaglig perspektivförvrängning. (Höger) Upright-läget Automatisk har använts på bilden. Linjerna är rakare och det finns viss beskärning.

Mer information och en videofilm om den här nya funktionen finns i artikeln om verktyget Upright.

Smarta förhandsvisningar

Nu kan du enkelt arbeta med bilder utan att alltid behöva ha med dig originalfilerna. Spara dina originalbildfiler på en extern enhet och generera mindre förhandsgranskningsfiler - smarta förhandsvisningar. Smarta förhandsvisningar sparas i samma mapp som Lightroom-katalogen. Om enheten som innehåller dina originalfiler kopplas bort från din dator använder Lightroom smarta förhandsvisningar. Utöver att visa fotografierna kan du också redigera smarta förhandsvisningar. När du återansluter enheten som innehåller originalfilerna appliceras automatiskt alla redigeringar av de smarta förhandsvisningarna på originalen.

Lightroom: Smart förhandsvisning
Status för en bild som har en smart förhandsvisning

Mer information och en videofilm om den här nya funktionen finns i artikeln om Smarta förhandsvisningar.

Förbättringar av modulen Bok

Modulen Bok har förbättrats så att du på ett mer flexibelt sätt kan anpassa bokmallar. Förbättringarna inkluderar:

 • Sidnummer, samt förmågan att börja numreringen från vilken sida som helst.
 • Fototextrutor för bildtexter till foton och sidor är nu mer tillgängliga.
 • Du kan skapa mallar från anpassade sidor och återanvända dem i andra projekt eller på andra sidor.

Mer information och en videofilm om det här förbättrade arbetsflödet finns i artikeln om hur du skapar fotoböcker i Lightroom 5.

Dela foton med Publiceringstjänster

Behance

Behance är en onlineplattform för att visa upp och upptäcka kreativa arbeten. Designer från olika branscher använder Behance för att synas, visa upp egna arbeten och skapa kontakter. Du kan nu använda Behance-publiceringstjänsten för att dela dina foton. Visa upp dina arbeten, få återkoppling, posta ändringar - allt från Lightroom 5-miljön.

Om du vill ha mer information läser du i artikeln om hur du publicerar från Lightroom till Behance.

Revel

Publiceringstjänsten för Revel installeras som standard inte med Lightroom 5. För att installera publiceringstjänsten går du till Lightroom–Revel-pluginsidan och följer instruktionerna.

Obs!

Adobe Revel är inte längre tillgängligt. Mer information finns på www.adoberevel.com.

Videoklipp i bildspel

Lightroom 5 introducerar möjligheten att kombinera foton med videoklipp och musik så att du kan skapa fängslande bildspel.

Visa värden för Lab-färg

I modulen Framkalla visas RGD-värdet för färgen under muspekaren under Histogram. I Lightroom 5 kan du nu få exakta avläsningar av Lab-värden för alla färger i bilden. Gör så här för att visa Lab-värden för en färg:

 1. I modulen Framkalla högerklickar du på – eller trycker Ctrl och klickar på – Histogram.
 2. I snabbmenyn väljer du Visa värden för Lab-färg.
 3. Flytta muspekaren till vilken del som helst av den öppna bilden. De exakta Lab-värdena visas under histogrammet.
Lightroom: Visa värden för Lab-färger
L-, a- och b-värdena visas under histogrammet.

Luppövertäckning: Stödraster

En ny visning har lagts till för att kontrollera om objekt i bilden är raka eller skeva. Den nya luppövertäckningen har en stödrasterliknande övertäckning som är synlig på bilden och kan storleksändras. Du kan kontrollera opaciteten på övertäckningen så att den inte kommer i vägen för dina redigeringsuppgifter.

Lightroom: Luppövertäckning
(Vänster) Stort stödraster, hög opacitet. (Höger) Litet stödraster, låg opacitet.

 1. I modulen Bibliotek eller Framkalla klickar du på Visa > Luppövertäckning > Stödraster.

 2. Tryck och håll Ctrl/Cmd nedtryckt för att visa stödrasterstorlek och opacitetsalternativ.

  Lightroom: Stödrasteralternativ
  Stödrasteralternativ

 3. För att ändra storlek på stödrastret klickar du på Storlek och drar sedan till vänster eller höger.

  • Dra till vänster: minskar stödrastrets storlek.
  • Dra till höger: ökar stödrastrets storlek.
 4. För att ändra stödrastrets opacitet klickar du på Opacitet och drar sedan till vänster eller höger.

  • Dra till vänster: minskar stödrastrets opacitet.
  • Dra till höger: ökar stödrastrets opacitet.
 5. För att aktivera eller inaktivera övertäckningen trycker du på Ctrl + Alt/Cmd + O.

Luppövertäckning: Stödlinjer

En ny stödlinjefunktion (Visa > Luppövertäckning > Stödlinjer) har också lagts till. Med den här funktionen kan du placera ett hårkors var som helst på bilden. Håll Ctrl/Kommando nedtryckt och dra sedan skärningspunkten för hårkorset för att flytta stödlinjen.

Stöd för PNG-filer

Lightroom 5 har fullt stöd för PNG- filer. När du öppnar en PNG-formatfil i Lightroom 5 visas genomskinliga partier med vit färg. Om du redigerar PNG-filen i Photoshop eller exporterar filen upprätthålls inställningarna för genomskinlighet.

Obs!

Bilder kan inte exporteras som PNG-grafik.

Fullständigt fullskärmsläge

I modulerna Bibliotek eller Framkalla använder du F-tangenten för att växla mellan programvyn och fullskärmsläge.

Obs!

Funktioner som krävde att du trycker på F-tangenten kan du få tillgång till med kombinationen Skift+F.

Video: Tio funktioner som du inte får missa

De tio bästa gömda skatterna

Julieanne Kost

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online