Grundläggande om skatt på Adobe Stock för medborgare utanför USA

Den här sidan innehåller grundläggande information om skatt för medverkande på Adobe Stock som inte är amerikanska medborgare eller registrerade utländska medborgare.

Skatt – översikt

Att licensiera kreativt innehåll är en ekonomisk aktivitet. För medverkande på Adobe Stock är intäkter från dessa försäljningar i USA föremål för källbeskattning av den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service).

IRS är den myndighet i USA som ansvarar för skatteinsamling och skattelagstiftningens efterlevnad. Eftersom vårt företag är registrerat i USA måste vi, och våra medverkande, följa skattelagstiftningen i USA och tillhandahålla IRS korrekta skatteformulär. Dessa skatteformulär är specifika beroende på medverkarens situation och de är nödvändiga för att fastställa om amerikansk källskatt ska tillämpas på dina intäkter.

Informationen nedan hjälper dig att avgöra vilket skatteformulär du ska använda. Vi rekommenderar att du följer de olika stegen nedan och kontaktar en sakkunnig rådgivare för att få hjälp. Om du är en registrerad utländsk medborgare eller amerikansk medborgare finns mer information i Grundläggande om skatt för amerikanska medborgare och registrerade utländska medborgare.

Obs!

Informationen nedan är allmänna riktlinjer och ska inte ses som skatterådgivning. Om ett godkänt formulär saknas blir alla intäkter från medverkandet föremål för maximal källbeskattning (30 %).

Granska din profil

Gå igenom din profil på din deltagarkontosida och se till att alla uppgifter är aktuella. Felaktiga uppgifter kan leda till att ditt formulär inte valideras vilket medför källbeskattning av dina inkomster. 

Skicka in skatteformulär

Skatteformulär måste fyllas i och undertecknas digitalt på din deltagarkontosida. Skatteformulär måste skickas in till Adobe Stock. Formulären måste uppdateras om något inträffar som påverkar din skatt, till exempel giftermål, namnbyte, skilsmässa eller bildande eller upplösande av ett företag. Gå till din deltagarkontosida om du vill skicka in skatteformulär. I systemet finns en rad alternativ och du får hjälp att välja rätt formulär.

Obs!

Oavsett vilket land du bor i måste skatteformuläret fyllas i på engelska. Om du har problem med att förstå engelska kan du använda Google som vägledning när du översätter skatteformulären. Vi rekommenderar att du kontaktar en sakkunnig rådgivare för att få hjälp.

Enskilda personer

Om du bor i ett land som har ett skatteavtal med USA: du skickar vanligtvis in formuläret W-8 BEN, vilket gör att medverkande som inte är bosatta i USA kan utnyttja avtalsfördelarna och minska eller undantas helt från källskatt på inkomster i USA. Tänk på att källskattesatserna för videor kan skilja sig från andra filtyper.

Se Skattesatser per land.

Om du bor i ett land som saknar skatteavtal med USA: du skickar vanligtvis in formuläret W-8 BEN. En källskatt på 30 % tillämpas på all försäljning. 

W-8 BEN-instruktioner

LLC, partnerskap eller företag

Om du har ett LLC, ett partnerskap eller ett företag och din enhet inte lyder under amerikansk lagstiftning bör du ta reda på vilket W-8-formulär som motsvarar din situation.

Det finns flera W-8-formulär:

Om du är osäker på vilket W-8-formulär som motsvarar din situation kontaktar du en skatterådgivare för att få hjälp med att skicka in rätt formulär.

Vid årets slut

I slutet av varje år måste vi rapportera all inkomst från innevarande års försäljning i USA till IRS. Vid begäran kan vi skicka ett brev om årets rapporterade statistik för lokala skatteärenden. Kontakta oss på adobetax@adobe.com. Inkomsterna rapporterats och är skattepliktiga oavsett om du har begärt att få en utbetalning eller inte. Du betalar bara skatt på det du tjänat en gång, du behöver inte betala en gång till när du tar ut pengarna. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto