Användning av hjälp offline i Adobe-produkter

När du är ansluten till internet och väljer hjälpen i Adobe-produkten, öppnar webbläsaren produktens hjälpsida på Adobes webbplats.

Hämta PDF-filen för din Adobe-produkt så att du kan läsa hjälpen när datorn inte är ansluten till internet.

Obs!

Du kan även konfigurera produkten så att PDF-filen öppnas på din dator när du väljer ett alternativ från Hjälp-menyn eller trycker på F1.

Viktigt: Hjälpfilen är den version av hjälpen som medföljde när produkten lanserades. Det kan hända att det inte är den senast uppdaterade versionen. Produkthjälpen som finns på Adobes webbplats är den senast uppdaterade och informationen uppdateras med jämna mellanrum även efter att produkten har släppts.

Hämta och använd hjälpfilen för din Adobe-produkt

 1. Kontrollera att du är ansluten till internet innan du börjar hämta PDF-filen.

 2. Leta reda på hjälp PDF-filen (engelska) för din Adobe-produkt från följande tabell.

  För att hämta hjälpfilen för ett annat språk än engelska ska du gå till Hjälpfiler på lokaliserade språk.

 3. Högerklicka (eller kontrollklicka på macOS) på länken till hjälpfilen.

  Obs!

  För att hämta hjälpfilen för CS6 eller tidigare versioner av produkten ska du gå till avsnittet Tidigare versioner.

 4. Välj att spara en länkad fil.

  Obs!

  Beroende på vilken webbläsare du använder, kan det här alternativet vara Spara länk som, Hämta länkad fil som, Spara mål som eller liknande.

 5. Följ anvisningarna i webbläsaren för att hämta PDF-filen och välja plats för den i datorn.

 6. Visa PDF-filen med hjälp av programmet Adobe ® Reader®.

  Hämta Adobe Reader om det inte redan är installerat på datorn.

Använd hjälpfilen i din Adobe-produkt

Du kan även konfigurera produkten så att den hämtade hjälpfilen öppnas på datorn när du väljer ett hjälpmenyalternativ eller trycker på F1.

Kopiera den hämtade hjälpfilen till lämplig plats på datorn, på tillämpligt sätt i operativsystemet och för ditt språk.

Viktigt: Se till att inte ändra standardfilnamnet på den hämtade PDF-filen.

Obs!

Om mappstrukturen Adobe\PDF\pdf inte redan finns i mappen Dokument eller Delade dokument ska du skapa mapparna du behöver innan PDF-filen kopieras.

Creative Cloud-, Acrobat- och Elements-produkter:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • MacOS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/

Exempel: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/photoshop_reference.pdf

Creative Suite CS6 produkter:

Viktigt: Kopiera CS6-hjälpfilen i mappen Adobe\PDF\pdf\cs6\ om du vill att den ska fungera med CS6-versionen för Adobe-produkter.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • macOS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/

Exampel: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Obs!

Om mappstrukturen Adobe\PDF\<locale>\pdf inte redan finns i mappen Dokument eller Delade dokument, skapar du mapparna du behöver innan PDF-filen kopieras.

Kopiera till exempel mappstrukturen som Adobe\PDF\fr\pdf för att hämta hjälpfilen på franska. Kopiera mappstrukturen som Adobe\PDF\de\pdf för att hämta hjälpfilen på tyska.  

Creative Cloud-, Acrobat- och Elements-produkter:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\
 • MacOS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<locale>/pdf/

Exempel: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/photoshop_reference.pdf

Creative Suite CS6 produkter:

Viktigt: Kopiera lokaliserad CS6-hjälpfil i mappen Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\ om du vill att den ska fungera med CS6-versionen för Adobe-produkter.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\
 • MacOS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<locale>/pdf/cs6/

Exempel: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

När du har installerat PDF-filen:

 1. Koppla ner dig från internet.
 2. Avsluta och starta om produkten.
 3. Välj Hjälp > [produktnamn]-hjälp eller tryck på F1 (Windows) för att öppna hjälpfilen som sparats på datorn.
Obs!

Om datorn har en internetanslutning och välj Hjälp eller trycker på F1 öppnas online-hjälpen även om du installerar PDF-filen. Koppla ner datorn från internet för att kontrollera att PDF-filen öppnas korrekt när du är offline.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online