Kullanıcı Kılavuzu İptal

Gelişmiş ön kontrol denetimleri (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

PDF yapısındaki ön kontrol sorunlarını görüntüleme

PDF yapısı hakkında ayrıntılı bilgi için Adobe PDF Teknoloji Merkezi'ne bakın. PDF dosya formatı hakkında gelişmiş bilgileriniz varsa ön kontrol uyumsuzluğuyla ilgili teknik nedenler için PDF'nin dahili yapısını ve fontlarını inceleyin. Ön kontrol, PDF'nin derinlemesine incelenmesi için üç seçenek içerir. Teknik beceriye sahip kullanıcılar bu araçları kullanarak, uyumsuzluğa neden olan nesneleri ve fontları analiz edebilir.

Font dahili yapılarının ayrıntılı bilgisi ve Type 1, TrueType, OpenType fontların font özellikleri önemlidir. Font özellikleri kılavuzun kaynakçasında listelenir.

Not:

PDF ve fontlar arasında, çıkan pencereler yardımıyla gezinebilirsiniz ama PDF yapısını veya fontları düzenleyemezsiniz.

Dahili PDF yapısına göz atma

PDF'nin yapısını, içerik akışları ve cos nesneleriyle tanımlandığı gibi bir ağaç dizisinde görüntüleyin. İçerik akışları sayfaların, form XObject nesnelerinin, Type 3 font karakterlerinin ve yorumlarla form alanlarının görünümünü temsil eder. Cos nesneleri renk uzayı, görüntüler ve XObject nesneleri gibi öğeleri içerir.

PDF sözdizimini denetleyin, hata düzeltmenin sonuçlarını görüntüleyin veya bir uyuşmazlığın nedenini saptayın. İçerik akışlarını farklı yollarla düzenleyen beş görünüm modu arasından seçim yapın. PDF'yi Dahili PDF Yapısı penceresinde düzenleyemezsiniz.

Not:

Dahili yapıyı, etiketli PDF'lerde görme bozukluğu olan veya hiç göremeyen okuyucular için erişilebilirliği geliştiren mantıksal yapıyla karıştırmayın. Dahili yapı, belgedeki etiketler dahil tüm nesnelerin bir üst kümesidir.

Dahili PDF yapısına göz atabilmeniz için önce bir ön kontrol denetimi çalıştırmanız gerekir.

 1. Bir PDF belgesi açın ve sol bölmedeki Tüm araçlar menüsünden Baskı üretimi kullan > Ön kontrol'u seçin. Ön Kontrol iletişim kutusunda Seçenekler'i seçin ve ardından Dahili PDF Yapısına Göz At'ı seçin.

  Belge bilgilerinin ve kataloğun (belgenin nesne hiyerarşisinin kökü) ağaç görünümünü gösteren Dahili PDF yapısı penceresi açılır.

 2. Belgenin yapısını görmek için ağaç öğelerinin her birini genişletin.
 3. Her sayfanın yapısını görüntülemek için sol üstteki Mantıksal Yapı'yı  seçin.

 4. Ağaç görünümünde içerik akışlarının gösterilme biçimini değiştirmek için araç çubuğunda bir görünüm modu seçin:

  Klasik

  İçerik akışını, sayfa içeriği işleçleri dizisi olarak görüntüler. İşlenenlerini görüntülemek için işlecin alt ağacını genişletin. Varsayılan görünüm budur.

  İçerik akışında q/Q işleçleri çifti içinde aynı grafik durumu yuvalanma düzeyindeki tüm işleçleri gruplandırır. İşleci ve içindeki parametreleri görüntülemek için q/Q çiftinin alt ağacını genişletin.

  BMC 

  Q'ya benzer, ancak içerik akışlarını işaretli içerik (BMC/EMC) yuvalanma düzeylerine göre yerleştirir.

  BT/ET 

  İçerik akışlarını BT ve ET işleçleri arasına alınmış metin bloklarına göre yerleştirir.

  Parçacık

  İçerik akışlarını bir parçacık dizisi olarak görüntüler. Parçacık aynı grafik durumuna sahip bir grup bitişik nesnedir. Bu görünümde, her parçacık bir çizim işlemi türünü (örneğin, boyama alanı) ve bunun grafik durumunu temsil eder.

Dahili font yapısına göz atma

Her glifin anahattı ve koordinatlarını gösteren bir grafik görünümle, PDF'de gömülü fontların dahili yapısını ön kontrol sonuçlarından daha ayrıntılı bir şekilde görüntüleyin. Tutarsız glif genişliklerinin neden olduğu uyuşmazlıklar gibi, çeşitli ön kontrol sorunlarının kaynağını saptayabilirsiniz.

Dahili font yapısına göz atabilmeniz için önce bir ön kontrol denetimi çalıştırmanız gerekir.

 1. Bir PDF belgesi açın ve sol bölmedeki Tüm araçlar menüsünden Baskı üretimi kullan > Ön kontrol'u seçin. Ön Kontrol penceresinde Seçenekler'i ve ardından Tüm Belge Fontlarının İç Yapısına Göz At'ı seçin.

  Not:

  Tek bir fontun yapısını görüntülemek için Sonuçlar > Genel Bakış'taki Fontlar girişini genişletin. Ardından bir font seçin ve Seçenekler menüsünden Dahili Font Yapısına Göz At seçeneğini belirleyin.

 2. Glif ayrıntılarını görmek için aşağıdaki düğmelerden birini seçin:

  Izgarayı Görüntüle 

  Glifin koordinat alanının yeşil renkli birbirine dik iki çizgiyle gösterilen başlangıcını görüntüler.

  Kutuları Görüntüle 

  Üstte ve altta birleşen mavi çizgiler kullanarak seçili glif tarafından kullanılan alanı ve tüm glifler tarafından kullanılan maksimum alanı gösterir.

  Dolguyu Görüntüle 

  Doldurulmuş glifin alanlarını orta gri renkte gösterir.

  Noktaları Görüntüle 

  Glifin anahattını tanımlamak için kullanılan tüm noktaları gösterir. Siyah noktalar anahattın konturuna işaret eder. Kırmızı noktalar bezier eğrilere işaret eder ve anahattın konturundan uzaklığı gösterir.

  İmleci Görüntüle 

  Şu anda seçili olan noktanın, macenta renkte birbirine dik iki çizgiyle belirtilen konumunu gösterir. Bu düğme ancak Noktaları Görüntüle seçildiğinde kullanılabilir.

 3. Glif görüntüleme alanının boyutunu ayarlamak için ağaç görünümüyle glif görüntüleme alanı arasındaki işleyiciyi yukarı veya aşağı sürükleyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?