Web formları hakkında

PDF formları web üzerinden bilgi göndermek ve toplamak için kullanışlı olabilir. Bu, bazı HTML komut dosyası makrolarına benzer işlevler gerçekleştiren birkaç düğme eylemi sağlayarak yapılır. Verileri toplamak ve veritabanına yönlendirmek için web sunucunuzda Ortak Ağ Geçidi Arabirimi (CGI) uygulamasının bulunması gerekir. Formlardan (HTML, FDF veya XML formatında) veri toplayan mevcut bir CGI uygulaması kullanılabilir.

Formlarınızı web için hazır duruma getirmeden önce form alanı adlarınızın CGI uygulamasında belirlenenlerle eşleştiğinden emin olun.

Not:

CGI komut dosyaları Acrobat DC'nin dışında oluşturulmalıdır; Adobe Acrobat DC bu komut dosyalarının oluşturulmasını kapsamaz.

Gönder işlevi ekleme

Form verilerini e-posta adresine veya bir URL belirterek web sunucusuna göndermek için Form Gönder eylemini kullanın. Gönder düğmesini ayrıca diğer dosyaları sunucuya veya veritabanına geri göndermek için de kullanabilirsiniz. Örneğin forma taranmış bir görüntü veya dosya ekleyebilirsiniz. Gönder düğmesini tıklattığınızda dosyalar form verileriyle birlikte gönderilir.

Not:

PDF formunuz e-posta tabanlı bir gönder düğmesi içeriyorsa formların diğer kişilere dağıtılmasını kolaylaştırmak için Dağıt iş akışını kullanabilirsiniz.

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı işaretleyin; ardından, araç çubuğundan Düğme'yi seçerek bir düğme oluşturun.

 2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
 3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.

 4. Eylem Seç menüsünden Form Gönder'i seçip Ekle'yi tıklatın.

 5. Form Seçimlerini İlet iletişim kutusunda Bu Bağlantı İçin Bir URL Girin: alanına istediğiniz girişi yazın.

  • Form verilerini bir web sunucusuna göndermek için hedef URL'yi girin.

  • Formu e-posta adresine göndermek için mailto: yazıp e-posta adresini girin. Örneğin mailto:alıcı@adobe.com yazın.

 6. Diğer seçeneklerde gerekli değişiklikleri yapın ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

  Mevcut seçenekler hakkındaki bilgilere bir sonraki bölümden ulaşabilirsiniz.

 7. Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki diğer sekmelerdeki ayarları gerektiği gibi değiştirin, ardından Kapat'ı tıklatın.

Form Seçimlerini İlet seçenekleri

FDF

FDF dosyası olarak dışa aktarır. Kullanılabilir seçeneklerden birini veya daha fazlasını seçebilirsiniz: kullanıcı tarafından girilen veriler, yorumlar ve PDF dosyasına artımlı değişiklikler PDF'de Kademeli Artışı Olan Değişiklikler seçeneği, dijital bir imzayı sunucunun kolayca okuyabileceği ve yeniden yapılandırabileceği şekilde dışarı aktarmanızı sağlar.

Not:

 Sunucu verileri kullanıcıya FDF veya XFDF formatında geri gönderiyorsa sunucunun URL'si #FDF sonekiyle bitmelidir; örneğin http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

HTML

HTML dosyası olarak dışa aktarır.

XFDF

XML dosyası olarak dışa aktarır. Form alanı verilerini, yorumları veya her ikisini dışarı aktarmayı seçebilirsiniz.

PDF Tüm Belge

Formunuzu oluşturan PDF dosyasının tamamını dışa aktarır. Bu yöntem FDF seçeneğine göre daha büyük bir dosya oluştursa da dijital imzaları korumak için kullanışlıdır.

Not:

 PDF formunu dolduran kullanıcılar Adobe Reader kullanıyorsa Dışa Aktarma Formatı seçeneği için FDF veya XFDF'den birini seçmelisiniz.

Tüm Alanlar

Form alanları değer içermese bile tüm form alanlarını dışa aktarır.

Yalnızca Bunları

Yalnızca Alanları Seç'i tıklatıp dahil edilecek form alanlarını ve boş alanları dahil etmek isteyip istemediğinizi belirterek seçtiğiniz form alanlarını dışa aktarır.

Tarihi Standart Formata Dönüştür

Formdaki tüm tarihleri forma nasıl girildiklerini dikkate almadan tek bir formatta dışa aktarır.

Formu Sıfırla düğmesi ekleme

Formu Sıfırla düğmesi, kullanıcının forma girmiş olduğu tüm verileri temizler. Bu düğme, Acrobat DC formları oluştururken ve düzenlerken kullanabileceğiniz Araçlar > Form Hazırla > Daha Fazla > Formu Temizle özelliğine benzer. Ancak sıfırla düğmesini yalnızca belirli alanları temizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı işaretleyin; ardından, araç çubuğundan Düğme'yi seçerek bir düğme oluşturun.

 2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
 3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.

 4. Eylem Seç menüsünden Formu Sıfırla'yı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Formu Sıfırla iletişim kutusunda şunlardan birini yapıp Tamam'ı tıklatın:

  • Düğme ile sıfırlanmasını istediğiniz alanları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için onay kutularını tek tek tıklatın.

  • Tümünü Seç.

  Eylemler sekmesindeki listede Fare Tuşu Basılı Değil eylemi altına yuvalanmış bir Form Sıfırla seçeneği görüntülenir.

 6. Düğmeye ilişkin özellikleri tanımlamaya devam etmek için Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki başka bir sekmeyi veya Kapat'ı tıklatın.

Verileri İçe Aktar düğmesi ekleme

Kullanıcıların ad, e-posta adresi gibi ortak form alanlarını başka bir formdan içe aktarılan verilerle doldurmalarını sağlamak için Form Verilerini İçer Aktar eylemini kullanın. Kullanıcılar ortak form alanlarını kişisel profil bilgileriyle doldurmak için ayrıca Veri İçe Aktar düğmesini de kullanabilirler. Yalnızca eşleşen form alanları güncelleştirilir. Eşleşmeyen alanlar yoksayılır. Form Verilerini İçe Aktar eylemini oluşturmadan önce formların dışa aktarılacağı form alanları ortak bilgilerini içeren bir form oluşturun.

Not:

Form Verilerini İçe Aktar eyleminin içe aktarılacak verileri alacağı veri dosyasını aradığı konumlar Windows ve Mac OS'de farklıdır. Windows'ta, Form Verilerini İçe Aktar eylemi Acrobat DC veya Acrobat Reader DC klasörünü, geçerli klasörü, System klasörünü, Windows klasörünü, Belgelerim\Adobe\Acrobat klasörünü ve PATH ifadesindeki klasörleri arar. Mac OS'de, Form Verilerini İçe Aktar eylemi Acrobat DC veya Acrobat Reader DC klasörünü ve System Preferences klasörünü arar.

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı işaretleyin; ardından, araç çubuğundan Düğme'yi seçerek bir düğme oluşturun.

 2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
 3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.

 4. Eylem Seç menüsünden Form Verilerini İçe Aktar'ı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Bir FDF dosyası bulup seçin ve 'ı tıklatın.

 6. Düğmeye ilişkin özellikleri tanımlamaya devam etmek için Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki başka bir sekmeyi veya Kapat'ı tıklatın.

CGI dışa aktarma değerleri

Dışa aktarma değeri, kullanıcı tarafından seçilen form alanını tanımlamak için CGI uygulamasına gönderilen bilgidir. Dışa aktarma değerini yalnızca aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa tanımlamanız gerekir:

 • Veriler şirket intraneti üzerinden veya web üzerinden veritabanında elektronik olarak toplanmıştır.

 • Veriler, form alanı tarafından belirlenen öğeden farklıdır veya form alanı bir radyo düğmesidir.

  Dışa aktarma değerlerini tanımlarken aşağıdaki kılavuz bilgileri dikkate alın:

 • Onay kutusu veya radyo düğmesinin seçildiğini belirtmek için varsayılan dışa aktarma değerini (Evet) kullanın.

 • Açılır listeler için yalnızca değerin listelenen öğeden farklı olmasını istiyorsanız (örneğin, bir veritabanındaki form alanıyla eşleşmesini istiyorsanız) bir dışa aktarma değeri girin. Özellikler iletişim kutusunda farklı bir dışa aktarma değeri açıkça belirtilmedikçe, dışa aktarma değeri olarak açılır listede seçilen öğe kullanılır.

 • İlişkili radyo düğmeleri tam olarak aynı form alanı adına ancak farklı dışa aktarma değerlerine sahip olmalıdır. Bu, radyo düğmelerinin geçiş yapmasını ve veritabanında doğru değerlerin toplanmasını sağlar.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi