Kullanıcı Kılavuzu İptal

Etkileşimli PDF web formları yayınlama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Acrobat'ı kullanarak etkileşimli PDF web formları yayınlama yöntemleri hakkında bilgi edinin.

Web formları hakkında

PDF formları web üzerinden bilgi göndermek ve toplamak için kullanışlı olabilir. Bu, bazı HTML komut dosyası makrolarına benzer işlevler gerçekleştiren birkaç düğme eylemi sağlayarak yapılır. Verileri toplamak ve veritabanına yönlendirmek için web sunucunuzda Ortak Ağ Geçidi Arabirimi (CGI) uygulamasının bulunması gerekir. Formlardan (HTML, FDF veya XML formatında) veri toplayan mevcut bir CGI uygulaması kullanılabilir.

Formlarınızı web için hazır duruma getirmeden önce form alanı adlarınızın CGI uygulamasında belirlenenlerle eşleştiğinden emin olun.

Not:

CGI komut dosyaları Acrobat'ın dışında oluşturulmalıdır; Adobe Acrobat ürününün kapsamı, bu komut dosyalarının oluşturulmasını içermez.

Gönder işlevi ekleme

Form verilerini e-posta adresine veya bir URL belirterek web sunucusuna göndermek için Form Gönder eylemini kullanın. Gönder düğmesini ayrıca diğer dosyaları sunucuya veya veritabanına geri göndermek için de kullanabilirsiniz. Örneğin forma taranmış bir görüntü veya dosya ekleyebilirsiniz. Gönder düğmesini tıklattığınızda dosyalar form verileriyle birlikte gönderilir.

Not:

PDF formunuz e-posta tabanlı bir gönder düğmesi içeriyorsa, formların diğer kişilere dağıtılmasını kolaylaştırmak için Dağıt iş akışını kullanabilirsiniz.

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı işaretleyin; ardından, araç çubuğundan Düğme öğesini seçerek bir düğme oluşturun.

 2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
 3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.

 4. Eylem Seç menüsünden Form Gönder'i seçip Ekle'yi tıklatın.

 5. Form Seçimlerini İlet iletişim kutusunda Bu Bağlantı İçin Bir URL Girin: alanına istediğiniz girişi yazın.

  • Formu web sunucusuna göndermek için hedef URL'yi girin.

  • Formu e-posta adresine göndermek için mailto: yazıp e-posta adresini girin. Örneğin mailto:alıcı@adobe.com yazın.

 6. Diğer seçeneklerde gerekli değişiklikleri yapın ve iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

  Mevcut seçenekler hakkındaki bilgilere bir sonraki bölümden ulaşabilirsiniz.

 7. Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki diğer sekmelerdeki ayarları gerektiği gibi değiştirin, ardından Kapat'ı tıklatın.

Form Seçimlerini İlet seçenekleri

FDF

FDF dosyası olarak dışa aktarır. Kullanılabilir seçeneklerden birini veya daha fazlasını seçebilirsiniz: kullanıcı tarafından girilen veriler, yorumlar ve PDF dosyasına artımlı değişiklikler. PDF'de Kademeli Artışı Olan Değişiklikler seçeneği, dijital bir imzayı sunucunun kolayca okuyabileceği ve yeniden yapılandırabileceği şekilde dışarı aktarmanızı sağlar.

Not:

 Sunucu verileri kullanıcıya FDF veya XFDF formatında döndürüyorsa, sunucunun URL'si #FDF sonekiyle bitmelidir; örneğin http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

HTML

HTML dosyası olarak dışa aktarır.

XFDF

XML dosyası olarak dışa aktarır. Form alanı verilerini, yorumları veya her ikisini dışarı aktarmayı seçebilirsiniz.

PDF Tüm Belge

Formunuzu oluşturan PDF dosyasının tamamını dışa aktarır. Bu yöntem FDF seçeneğine göre daha büyük bir dosya oluştursa da dijital imzaları korumak için kullanışlıdır.

Not:

 PDF formunu dolduran kullanıcılar Adobe Reader kullanıyorsa Dışa Aktarma Formatı seçeneği için FDF veya XFDF'den birini seçmelisiniz.

Tüm Alanlar

Form alanları değer içermese bile tüm form alanlarını dışa aktarır.

Yalnızca Bunları

Yalnızca Alanları Seç'i tıklatıp, dahil edilecek form alanlarını ve boş alanları dahil etmek isteyip istemediğinizi belirterek seçtiğiniz form alanlarını dışa aktarır.

Tarihi Standart Formata Dönüştür

Formdaki tüm tarihleri forma nasıl girildiklerini dikkate almadan tek bir formatta dışa aktarır.

Formu Sıfırla düğmesi ekleme

Formu Sıfırla düğmesi, kullanıcının forma girmiş olduğu tüm verileri temizler. Bu düğme, Acrobat formları oluştururken ve düzenlerken kullanabileceğiniz Araçlar > Form Hazırla > Daha Fazla > Formu Temizle özelliğine benzer. Ancak sıfırla düğmenizi yalnızca belirli alanları temizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı işaretleyin; ardından, araç çubuğundan Düğme öğesini seçerek bir düğme oluşturun.

 2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
 3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.

 4. Eylem Seç menüsünden Formu Sıfırla'yı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Formu Sıfırla iletişim kutusunda şunlardan birini yapıp Tamam'ı tıklatın:

  • Düğmeyle sıfırlanmasını istediğiniz alanları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için tek tek onay kutularını tıklatın.

  • Tümünü Seç.

  Eylemler sekmesindeki listede şimdi Fare Tuşu Basılı Değil eylemi altına yuvalanmış bir Form Sıfırla seçeneği görüntülenir.

 6. Düğmeye ilişkin özellikleri tanımlamaya devam etmek için Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki başka bir sekmeyi veya Kapat'ı tıklatın.

Verileri İçe Aktar düğmesi ekleme

Kullanıcıların ad, e-posta adresi gibi ortak form alanlarını başka bir formdan içe aktarılan verilerle doldurmalarını sağlamak için Form Verilerini İçer Aktar eylemini kullanın. Kullanıcılar ortak form alanlarını kişisel profil bilgileriyle doldurmak için ayrıca Veri İçe Aktar düğmesini de kullanabilirler. Yalnızca eşleşen form alanları güncelleştirilir. Eşleşmeyen alanlar yoksayılır. Form Verilerini İçe Aktar eylemini oluşturmadan önce formların dışa aktarılacağı form alanları ortak bilgilerini içeren bir form oluşturun.

Not:

Form Verilerini İçe Aktar eyleminin içe aktarılacak verileri alacağı veri dosyasını aradığı konumlar Windows ve Mac OS'de farklıdır. Windows'da, Form Verilerini İçe Aktar eylemi; Acrobat veya Acrobat Reader klasörünü, geçerli klasörü, Sistem klasörünü, Windows klasörünü, Belgelerim\Adobe\Acrobat klasörünü ve PATH (YOL) ifadesindeki klasörleri arar. Mac OS'de, Form Verilerini İçe Aktar eylemi, Acrobat veya Acrobat Reader klasörünü ve Sistem Tercihleri klasörünü arar.

 1. Araçlar > Form Hazırla'yı işaretleyin; ardından, araç çubuğundan Düğme öğesini seçerek bir düğme oluşturun.

 2. Düğme Özellikleri iletişim kutusunu açmak için düğmeyi çift tıklatın.
 3. Eylemler sekmesini tıklatın, Tetikleyici Seç menüsünden Fare Tuşu Basılı Değil'i seçin.

 4. Eylem Seç menüsünden Form Verilerini İçe Aktar'ı seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 5. Bir FDF dosyası bulup seçin ve 'ı tıklatın.

 6. Düğmeye ilişkin özellikleri tanımlamaya devam etmek için Düğme Özellikleri iletişim kutusundaki başka bir sekmeyi veya Kapat'ı tıklatın.

CGI dışa aktarma değerleri

Dışa aktarma değeri, kullanıcı tarafından seçilen form alanını tanımlamak için CGI uygulamasına gönderilen bilgidir. Dışa aktarma değerini yalnızca aşağıdakilerin her ikisi de doğruysa tanımlamanız gerekir:

 • Veriler şirket intraneti veya web üzerinden veritabanına elektronik olarak toplanmıştır.

 • Veriler form alanı tarafından belirlenen öğeden farklıdır veya form alanı bir radyo düğmesidir.

  Dışa aktarma değerlerini tanımlarken aşağıdaki kılavuz bilgileri dikkate alın:

 • Onay kutusu veya radyo düğmesinin seçildiğini belirtmek için varsayılan dışa aktarma değerini (Evet) kullanın.

 • Açılır listeler için yalnızca değerin listelenen öğeden farklı olmasını istiyorsanız (örneğin, bir veritabanındaki form alanıyla eşleşmesini istiyorsanız) bir dışa aktarma değeri girin. Özellikler iletişim kutusunda farklı bir dışa aktarma değeri açıkça belirtilmedikçe, dışa aktarma değeri olarak açılır listede seçilen öğe kullanılır.

 • İlişkili radyo düğmeleri tam olarak aynı form alanı adına ancak farklı dışa aktarma değerlerine sahip olmalıdır. Bu, radyo düğmelerinin geçiş yapmasını ve veritabanında doğru değerlerin toplanmasını sağlar.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın