Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ön Kontrol aracındaki ek denetimler (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Ek denetimler ve özellikler hakkında

Ön Kontrol aracı, bir profile ekleyebileceğiniz ek denetimlerden (Acrobat uygulamasının daha önceki sürümlerinde kurallar adı verilirdi) oluşan bir koleksiyon içerir. Bu denetimler, her profilde bulunan Özelleştirilmiş Denetimler bölümünden kullanılabilir. Bu denetimler üzerinde, tanımladıkları PDF özelliğine bağlı olarak çeşitli şekillerde değişiklik yapabilirsiniz. Profilin parçası olmadan hemen çalışan tekli denetimler de oluşturabilirsiniz. Tekli denetimler çalışırsa sonuçlardaki işaretli içerik hata olarak görüntülenir.

Bazı özellikler, PDF'deki belirli bir nesne için doğru ya da yanlış olan basit bir ifadeyle tanımlanır; örneğin, "Font gömülü değil" veya "Renk yönetimli renk kullanıldı." Bazı özellik ifadeleri, bir özelliğin gerçek değeri (örneğin metin boyutu ve spot renk adı) ile iletişim kutusunda girdiğiniz değer (örneğin "12" veya "Koyu mavi") arasındaki ilişkileri belirler. Diğer ifadeler, sayısal değerleri birbiriyle karşılaştırır.

Özellik değeri ile yazılan değer arasındaki ilişki

Sayısal değerler arasındaki ilişki

Boole özellikleri

eşittir

eşit değildir

küçüktür

doğru

içerir

içermez

küçüktür veya eşittir

doğru değil

başlangıcı

başlangıcı değil

eşittir

bitişi

bitişi değil

eşit değildir

içeren

içeren değil

büyüktür

büyüktür veya eşittir

Özellik grupları

Bir denetimi tanımlamakta kullanılan özellikler, kategoriler halinde gruplanmıştır. Denetim Düzenle iletişim kutusunda, bütün özellik gruplarının listesini görebilirsiniz. Ayrıca, her grubu oluşturan özellikleri tek tek görebilir ve Ön Kontrol aracının özellikleri nasıl kullandığını da görebilirsiniz.

Aşağıdaki özellik grupları mevcuttur:

Ekle

Metnin görüntüsünün nasıl oluşturulduğu, anamorfik olarak mı yoksa eğik olarak mı ölçeklendiği, Unicode olarak eşlenip eşlenmediği, dolayısıyla düzgün şekilde kopyalanıp kopyalanmayacağı veya dışa aktarılıp aktarılamayacağı hakkında bilgiler içerir.

Font

Bir fontun, metnin görüntüsünün oluşturulmasındaki tüm yönlerini açıklar. Metin boyutunun font özelliği değil metin özelliği olduğunu unutmayın; çünkü bir font, PDF belgesi içinde birçok farklı boyutta kullanılabilir. Metin boyutu, Metin özellik grubu tarafından içerilir.

Görüntü

Görüntü çözünürlüğü, bit derinliği, piksel sayısı, görüntü oluşturma hedefi vb.ni içerir.

Renkler

Renk uzayları, alternatif renk uzayları, desenler ve spot renkler gibi renk karakteristiklerini içerir. Alternatif renk uzayları Acrobat uygulamasının belirli spot renkleri ve çok bileşenli spot renkleri (DeviceN) görüntüleyebilmesini veya yazdırabilmesini sağlar. Örneğin, bir monitörde veya yazıcıda turuncu rengi oluşturabilmek için PDF, spot renklerin görünümünü tanımlayan alternatif bir renk uzayı (RGB veya CMYK renklerden oluşan) gerektirir.

ICC Renk Uzayları

ICC renk uzaylarını tanımlayan gömülü ICC profillerindeki karakteristiklere erişmeye yarayan özellikleri içerir. ICC profilleri, aygıta bağımlı rengi Lab gibi aygıttan bağımsız bir renk uzayına çevirmeye yönelik veriler içerir. Bu, farklı platformlar, aygıtlar ve ICC uyumlu uygulamalar (Adobe Illustrator ve InDesign gibi) arasında renkleri tutarlı bir şekilde yeniden üretebilmenize yardımcı olur. Farklı renk uzaylarındaki nesneleri (söz gelimi RGB, CMYK ve Gri Tonlama) içeren bir belge, her renk uzayı için kalibrasyon sağlayan ayrı ayrı birer ICC profiline sahip olabilir.

Dolgu İçin Grafik Durumu Özellikleri

Alanların nasıl doldurulacağı hakkındaki grafik durum bilgilerini, özellikle mevcut renk uzayının renk değerlerini içerir.

Kontur İçin Grafik Durumu Özellikleri

Çizgilerin nasıl çizileceği hakkındaki grafik durum bilgilerini, özellikle mevcut renk uzayının renk değerlerini ve kalınlık gibi, çizgiye özgü özellikleri içerir.

Genel Grafik Durumu Özellikleri

Metin, grafikler veya görüntülerin bir PDF sayfasında nasıl görüneceğini kontrol eden ayarları içerir. Örneğin, üst baskı ayarları bunlar arasındadır.

Yarım tonlar

Tram açıları, frekansları ve spot şekilleri gibi, yayına hazırlama işlemleriyle ilgili grafik durum ayarlarını içerir.

Sayfa Tanımlaması

Bir PDF sayfasındaki nesneler hakkında, nesnenin türü (örneğin, görüntü mü, metin parçası mı düz gölge mi) veya sayfanın görünür alanının içinde mi dışında mı olduğu veya kesim kutusundan hangi uzaklıkta olduğu gibi genel bilgiler içerir.

OPI

Mevcut bütün OPI bağlantılarını (yorumları) analiz ederek OPI sürüm 1.3'ten mi 2.0'dan mı olduklarını saptamaya yarayan özellikler içerir. Bir PDF'deki olası OPI girişleri PostScript dosyalarındakilerle aynıdır.

Gömülü PostScript

PDF'ye gömülebilecek PostScript koduna işaret eder. Biri doğrudan sayfa tanımlamasında kullanılan bir PostScript işleci için, biri PostScript XObject içine gömülü PostScript kodu için, biri de PostScript XObject nesnesinin eski bir biçimi olan PostScript Form XObject için olmak üzere üç özellik bulunmaktadır.

Nesne Meta Verileri

Yazarı, çözünürlüğü, renk uzayı, telif hakkı ve nesneye uygulanan anahtar sözcükler gibi, nesneyle birlikte gömülmüş olan bilgileri içerir. Örneğin, meta veriler içeren bir Photoshop görüntüsü bir InDesign belgesine yerleştirilir ve belge PDF'ye dönüştürülürse, bu bilgiler alınıp bu gruptaki özelliklere göre denetlenebilir.

Ek Açıklamalar

Yorumların ve çizim işaretleyicilerin, bindirmelerin ve yazıcı işaretlerinin çoğu karakteristiğini içerir.

Form Alanları

Form alanları için özellikler içerir.

Katmanlar

Bazen sayfanın görünümünü etkileyen, isteğe bağlı içeriği denetler.

Sayfalar

Adobe PDF 1.3 ve sonraki sürümlerinin teknolojisi tarafından desteklenen çeşitli belge kutularını (medya kutusu, taşma payı kutusu, kesim kutusu ve resim kutusu) temsil eden sayfa numaralarını ve sayfa boyutlarını içerir. Bu grup ayrıca, önceden ayrılmış bir PDF'ye ait PDF sayfalarının kalıp adlarını da içerir.

Belge

Belgenin şifrelenmiş olup olmadığı, form alanları içerip içermediği veya yer imleri içerip içermediği gibi, PDF'ye bütün olarak uygulanan bütün bilgi parçalarını içerir.

Belge Bilgileri

Acrobat uygulamasındaki Belge Bilgileri iletişim kutusundan da erişilebilen bütün standart girişleri ve ISO 15930 standardıyla (PDF/X) standartlaştırılmış bilgileri içerir.

Belge Meta Verileri

Başlığı, yazarı, telif hakkı ve belgeye uygulanan anahtar sözcükler gibi belgeye gömülü bilgileri içerir. Bu bilgilere, Acrobat uygulamasındaki Belge Özellikleri iletişim kutusunun Belge Meta Verileri bölümünden de ulaşılabilir. Bu bilgileri açmak için Dosya > Belge Özellikleri'ni seçin, Açıklama sekmesini açın ve ardından Ek Meta Veriler'i seçin.

İmzalar

Belgedeki imzalar hakkında bilgi içerir.

Yapılandırılmış PDF

PDF/A standartlarının belirli sınırlamalar tanımladığı etiketli PDF'lerdeki etiketleme yapısı hakkındaki bazı temel özellikleri içerir.

PDF/X, PDF/A veya PDF/E İçin Çıktı Hedefleri

PDF'nin hangi çıktı prosesi için hazırlandığını tanımlar. Yüksek çözünürlükteki yazılı çıktı için hazırlanmış bir PDF tipik olarak, bir prova aygıtı tarafından veya bir aygıtın RIP (raster görüntü işlemcisi) işlemcisi tarafından kullanılmak üzere içinde gömülü ICC profili bulunan bir çıktı hedefi içerir.

PDF/X, PDF/A veya PDF/E İçin Çıktı Hedefi (ICC Profil Özellikleri)

Çıktı hedefine gömülü bir ICC profilinden bilgilere erişmeye yarayan özellikleri içerir. Bu grup, profil adı ve türü gibi, nesnelere ilişkin ICC profilleriyle aynı özellikleri içerir. ICC profili, belgenin görüntüleneceği aygıtın çıktı durumunu tanımlar.

PDF İçerik Akışının Verimi

Sayfa açıklamalarının ne kadar verimli kodlandığının belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin, Selam metninin, sözcüğün tamamı için bir metin işleci olarak veya sözcükteki her karakter için birer işleç olarak eklenmesi mümkündür. İkinci seçenek daha verimsizdir ve sayfada görüntü oluşturulmasındaki hızı düşürür. Verimlilik denetimleri, birkaç türden işlecin yüzdelerini verir. Çoğu durumda daha küçük bir değer, daha yüksek bir değerden daha iyidir.

PDF Sözdizimindeki Hatalar

PDF'nin belirli sözdizimi hataları hakkında bilgi verir. Örneğin, PDF belirtiminde gerekli olan bazı anahtarlar eklenmezse, Acrobat dosyanın görüntüsünü yine de oluşturabilir. Ancak, beklenmedik sonuçlar doğurmayan bir PDF görüntü oluşturma için, tüm PDF'lerin PDF belirtimiyle tam uyumluluk içinde kodlanması tercih edilir.

Yapılandırılmış PDF'deki Hatalar

Etiketli bir PDF'nin etiket yapısındaki hatalar hakkında bilgi verir. Örneğin, etiketli bir nesnenin türü doğru belirtilmediğinde hata verilir. Bu gruptaki özellikler, etiket yapısındaki hataların belirlenmesine yardımcı olur.

PDF İçerik Akışındaki Hatalar

Bir PDF'deki sayfa açıklamalarındaki hatalar hakkında bilgi verir. Örneğin, RGB rengi tanımlamak için üç sayılı işleçler gereklidir. Üçten az işleç varsa, sayfanın görüntüsünün oluşturulması mümkün değildir. Bu gruptaki özellikler, PDF sayfasının görüntüsünün neden oluşturulmadığını saptamaya yardımcı olur.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış (Özelleştirilmiş Denetimler)

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki Profiller listesi, Acrobat uygulamasında bulunan önceden tanımlanmış profilleri ve sizin oluşturduğunuz özel profilleri içerir. Özelleştirilmiş Denetimler'i seçerseniz, öğeleri seçmek ve üzerlerinde değişiklik yapmak için daha fazla seçeneğiniz olur. Sütunun alt tarafındaki düğmeler, çoğaltma, kaldırma ve oluşturma gibi, temel düzenleme işlevlerini yerine getirir. Arama kutusu, belirli bir denetimi bulmanıza yardımcı olur.

Ön Kontrol iletişim kutusu gösterilir ve özel denetimlerin özellikleri vurgulanır
Özelleştirilmiş denetimler

A. Ara B. Açıklama  C. Uyarılar D. Denetimi Etkinleştir  E. Yeni Denetim Oluştur Ve Geçerli Profile Dahil Et F. Denetim Çoğalt Ve Geçerli Profile Ata G. Denetim Düzenle  H. Profilden Denetimi Kaldır I. Profile Dahil Et J. Yeni Denetim  K. Denetim Çoğalt  L. Denetim Düzenle  M. Denetim Sil  

Profile denetimler ekleme

Acrobat uygulaması, olduğu gibi de kullanabileceğiniz, üzerlerinde değişiklik yaparak özelleştirilmiş profiller oluşturmakta da kullanabileceğiniz, önceden tanımlanmış birkaç ön kontrol profili içerir. İhtiyaçlarınıza yaklaşık olarak cevap veren bir profil üzerinde, belgeyi farklı kriterler kullanarak analiz eden bir veya birkaç denetim ekleyerek değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin, mevcut bir denetim düz siyah olmayan bütün metinleri (yani siyah artı bir miktar siyan, macenta veya sarı kullanılan metinleri) saptıyor olabilir. Bu durum küçük metinler bastığınızda sorun oluşturabileceğinden, denetim üzerinde, birden çok renk kullanılan ve metin boyutu 12 puntoya eşit veya daha küçük olan metin nesnelerini bayrakla işaretleyecek şekilde değişiklik yapabilirsiniz.

Bir denetimi, gerek duyulduğu her profilde tekrar kullanabilirsiniz. Ancak birden çok profilde kullanılan bir denetim üzerinde değişiklik yaptığınızda denetimin, onu kullanan her profilde değiştiğini unutmayın. Gereksiz değişiklikler yapmaktan kaçınmak için, denetimi belirli bir profil için yeniden adlandırın. Ön kontrol profilini düzenlemeden önce kilidini açmanız gerekir.

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunda, Profiller sekmesini, ardından da bir profil seçin. Profil adının yanındaki Düzenle'yi seçin.

 2. Sol üst taraftaki açılır menüden Kilitli Değil'i seçin.

 3. Sol bölmede profil adının altında görüntülenen öğeler listesinden Özel denetimler'i seçin.

 4. Profile denetim eklemek için Kullanılabilir tüm özel denetimler bölümünün altında sağ panelde denetimi seçin, sola bakan oku seçin ve gerekirse iletişim kutusunun sol alt tarafındaki açılır menüden uyarı türünü ayarlayın.

  Not:

  Varsayılan değeri Hata olan uyarı türü, Ön Kontrol aracının bir uyuşmazlık bulduğunda hangi türden uyarı görüntüleyeceğini belirler. İstediğiniz kadar denetim ekleyebilirsiniz.

 5. Profilden bir denetimi kaldırmak için Bu profil panelindeki özel denetimler panelinden denetimi seçin ve sağdaki oku belirleyin.

  Düzenlemek için denetimi çift tıklatın.

Belirli bir denetimi hızlı bir şekilde bulmak için Kullanılabilir tüm özel denetimler bölümünün altındaki arama kutusuna adının tamamını veya bir kısmını girin. Sadece aranan terimi içeren öğeler görüntülenir. Arama kutusuna yazdığınızı sildiğinizde tekrar bütün denetimler görüntülenir.

Özelleştirilmiş denetimler oluşturma veya değiştirme

Kilitli olmayan, önceden tanımlanmış herhangi bir denetim üzerinde değişiklik yapabilseniz de en iyisi önceden tanımlanmış denetimleri yapılandırıldıkları şekilde bırakmaktır. Onun yerine, baştan yeni bir denetim oluşturabilir veya mevcut bir denetimi temel alarak yeni bir denetim oluşturabilirsiniz.

Not:

Kilitleri olan denetimler kilitli profillerdedir ve denetimi kullanan tüm profillerin kilidi açılmadan düzenlenemez.

Profil için özel kontrol oluşturma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil seç'e gidin.

 2. Profil seçin ve profil adının yanındaki Düzenle seçeneğini belirleyin.

 3. Gerekirse açılan menüden Kilitli Değil'i seçin.

 4. Ön Kontrol: Profili Düzenle iletişim kutusunun sol bölmesinden Özel Denetimler'i seçin.

 5. Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusunda, Bu profildeki özel denetimler altında, yeni bir denetim oluşturmak için Yeni simgesini seçin veya bir denetim seçip yeni denetimi mevcut bir denetime dayandırmak için Çoğalt simgesini  belirleyin.

 6. Ön Kontrol: Yeni Denetim sol panelinde veya Ön Kontrol: Denetimi Çoğalt iletişim kutusunun sol tarafında gerektiğinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Denetim uyuşmazlık bulduğunda ve bulmadığında görüntülenmesini istediğiniz iletiyi girin. Örneğin, spot renklerin kullanımına karşı bir denetim tanımlıyorsanız uyumsuzluk bulunmadığında mesajınız Belge'de spot renk olmadığını belirtebilir.

  • Denetim için açıklama yazın.

  • Denetim uygulamak istediğiniz öğeleri seçin.

 7. Bir grup seçin, grup için bir özellik belirleyin ve ardından Ekle'yi seçin. Ekleme işlemini onaylamak için Tamam'ı seçin.

Tekli denetim oluşturma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tekli denetim seç'e gidin.

 2. Seçenekler > Denetim Oluştur'u seçin.

 3. Bir grup seçin, grup için bir özellik belirleyin ve ardından Ekle'yi seçin. Ekleme işlemini onaylamak için Tamam'ı seçin.

  Grubuna ve özelliğine uygun grupta yeni tekli denetim görüntülenir.

Tekli denetimi çoğaltma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tekli denetim seç'e gidin.

 2. Mevcut bir denetimi seçin ve Seçenekler > Denetimi Çoğalt'ı belirleyin.

 3. Bir grup seçin, grup için bir özellik belirleyin ve ardından Ekle'yi seçin. Ekleme işlemini onaylamak için Tamam'ı seçin.

Sık kullanılan tekli denetimleri ayarlama

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tekli denetim seç'e gidin.

 2. Grupları istediğiniz gibi genişletin.
 3. Bir denetim seçip adının yanındaki bayrağı seçin ve Sık Kullanılan'ı seçin.

Denetimin veya özelliğin nerede kullanıldığını görme

Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusunda bir denetimi çift tıklatıp denetimin hangi profilleri kullandığını görmek için Denetim Düzenle iletişim kutusunda Kullanım'ı seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?