PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma

Erişilebilirlik tercihlerini ayarlama

Acrobat, görme ve hareket engelli kullanıcılar için PDF okumayı daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olan birçok tercih sunar. Bu tercihler PDF'lerin ekranda nasıl görüntüleneceğini ekran okuyucu tarafından nasıl okunacaklarını kontrol eder.

Erişilebilirlikle ilgili birçok tercih, bunları ayarlamak için ekran yönergeleri sağlayan Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nda bulunabilir. Erişilebilirliği etkileyen bazı tercihlere (Okuma, Formlar ve Multimedya kategorileri dahil) Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndan erişilemez. Tercihler iletişim kutusunda tüm tercihleri ayarlayabilirsiniz.

Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki bazı tercihlerin adı, Tercihler iletişim kutusunda görüntülenen bazı tercihlerin adlarından farklıdır. Acrobat Yardım, Tercihler iletişim kutusunda görüntülenen adları kullanır.

Erişilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility.

Erişilebilirlik tercihlerini Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı ile ayarlama

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nı başlatın:
  • Araçlar > Erişilebilirlik > Kurulum Yardımcısı'nı seçin.

  • (Yalnızca Windows) Ekran okuyucusu veya ekran büyütücü çalışırken Acrobat'ı ilk defa çalıştırın.

 2. Yardımcı yazılımınız ve aygıtlarınız için uygun olan seçeneği belirleyin.

  Yardımcı, belirlediğiniz seçeneklere göre yalnızca yardımcı yazılımınızla ve aygıtlarınızla uyumlu tercihleri sunar.

 3. Ekrandaki talimatları izleyin. Herhangi bir noktada İptal Et'i tıklatırsanız Acrobat yardımcının ayarladığı tercihler için varsayılan ayarları kullanır (önerilmez).

Erişilebilirlik tercihlerini Tercihler iletişim kutusuyla ayarlama

 1. Tercihler iletişim kutusunun çeşitli panellerinde yardımcı yazılımınız ve aygıtlarınız için uygun tercihleri ayarlayın.

Erişilebilirlik tercihleri

Erişilebilirlik panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Belge Renklerini Değiştir

Bu tercih seçildiğinde, metin ve arka plan için kontrast oluşturan renk birleşimleri listesinden seçim yapabilir veya kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu ayarlar, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belge Metni İçin Yüksek Kontrastlı Renkler Kullan seçeneğiyle benzeşir.

Her Zaman Sayfa Mizanpajı Stilini Kullan

Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Sayfa Mizanpajı Stilini Geçersiz Kıl seçeneğine karşılık gelir.

Her Zaman Yakınlaştırma Ayarını Kullan

Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belge Yakınlaştırmasını Geçersiz Kıl seçeneğine karşılık gelir.

Özel Bir Sekme Sırası Belirtilmedikçe Belge Yapısı Sekme Sırasını Kullan

Sekme sırası belirtilmemiş belgelerdeki form alanlarında ve bağlantılarda gezinmeyi geliştirir.

Daima Klavye Seçim İmlecini Göster

Ekran büyütücüsü kullanıyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Daima Klavye Seçim İmlecini Göster seçeneğiyle benzeşir.

Her Zaman Sistem Seçim Rengini Kullan

Seçili olduğunda varsayılan seçim rengi (mavi) sistemin belirttiği bir renkle değiştirilir.

Portföyleri Dosya Modunda Göster

İşaretlendiğinde, PDF Portföyü bileşen dosyalarını ve dosya ayrıntılarını liste halinde gösterir. Dosya modu hareket eksikliği, körlük veya görme bozukluğu gibi engellere sahip kişiler için daha iyi okuma deneyimi sağlar.

Belgeler panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Belgedeki Değişiklikleri Geçici Dosyaya Her XX Dakikada Bir Otomatik Olarak Kaydet

Seçili olmadığında bu tercih otomatik kaydetme eylemini devre dışı bırakır. PDF her kaydedildiğinde, ekran okuyucu veya büyütücü belgeyi yeniden yüklemelidir. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belgeyi Otomatik Kaydetmeyi Devre Dışı Bırak seçeneğiyle benzeşir.

Formlar panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Alanları Vurgulama Rengi ve Gerekli Alanları Vurgulama Rengi

Bu tercihler doldurulabilir form alanlarını vurgulamak için hangi renklerin kullanılacağını belirtir. Bu ayarlar, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Alan Vurgulama Rengi ve Gerekli Alanları Vurgulama Rengi seçeneklerine karşılık gelir.

Otomatik Tamamlama

Form alanlarını daha az tuş vuruşuyla doldurmak için Acrobat'ın form alanlarında bazı girişleri otomatik olarak tamamlamayı önermesini sağlar. Bu tercih Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki herhangi bir seçenekle benzeşmez.

Multimedya panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

 • Uygun Olduğunda Altyazıları Göster

 • Uygun Olduğunda Dublaj Ses Dosyasını Çal

 • Uygun Olduğunda Ek Metin Başlıklarını Göster

 • Uygun Olduğunda Sesli Açıklamalarını (Veya Görüntülü Açıklamaları ya da Açıklayıcı Filmleri) Göster

Bu tercihler Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki herhangi bir seçenekle benzeşmez.

Sayfa Görüntüleme panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Yakınlaştır

Belgelerin ekran büyütmesini ayarlar ve görme sorunu olan okuyucular için yeniden akıtılan PDF'lerin okunmasını kolaylaştırır. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belge Yakınlaştırmasını Geçersiz Kıl seçeneğiyle benzeşir.

Metni Düzgünleştir

Metnin kenar yumuşatmasını denetler. Metnin yumuşatmasını devre dışı bırakmak ve metni daha keskin ve ekran büyütücüyle okunmasını daha kolay yapmak için Hiçbirisi seçeneğini belirleyin. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Metin Yumuşatmayı Devre Dışı Bırak seçeneğiyle benzeşir.

Okuma panelindeki Erişilebilirlik tercihleri

Okuma Sırası

Belgelerin okuma sırasını belirtir. Okuma sırası tercihleri Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nda da görüntülenir.

Okuma Sırasını Belgeden Çıkar (Önerilen)

Etiketlenmemiş belgelerin okuma sırasını, yapının çıkarılması düzenine ilişkin gelişmiş analiz yöntemini kullanarak yorumlar.

Soldan Sağa, Üstten Alta Okuma Sırası

Metni, sayfadaki yerleşimine göre soldan sağa ve üstten alta doğru okuyarak sunar. Bu yöntem Okuma Sırasını Belgeden Çıkar seçeneğinden daha hızlıdır. Bu yöntem yalnızca metni analiz eder; form alanları yok sayılır ve tablolar oldukları gibi tanınmaz.

Ham Baskı Akışındaki Okuma Sırasını Kullan

Metni, baskı akışında kaydedildiği sırayla sunar. Bu yöntem Okuma Sırasını Belgeden Çıkar seçeneğinden daha hızlıdır. Bu yöntem yalnızca metni analiz eder; form alanları yok sayılır ve tablolar oldukları gibi tanınmaz.

Etiketlenmiş Belgelerdeki Okuma Sırasını Geçersiz Kıl

Belgenin etiket yapısında belirtilenin yerine Okuma tercihlerinde belirtilen okuma sırasını kullanır. Bu tercihi yalnızca kötü biçimde etiketlenmiş PDF'lerde sorunla karşılaşırsanız kullanın. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Etiketlenmiş Belgelerdeki Okuma Sırasını Geçersiz Kıl seçeneğiyle benzeşir.

Sayfa - Belge

Bu tercih, ekran okuyucusuna bir seferde kaç tane belgenin teslim edildiğini belirler. PDF etiketlenmemişse Acrobat belgeyi analiz ederek belgenin yapısını ve okuma sırasını belirlemeye çalışabilir. Bu işlem, belge uzun olduğunda zaman alabilir. Acrobat'ı yalnızca görünen sayfayı teslim edecek şekilde ayarlayabilirsiniz; böylece uygulama bir kerede belgenin yalnızca küçük bir kısmını analiz eder. Bu faktör, belgenin boyutuna ve karmaşıklığına, ekran okuyucunun özelliklerine göre değişebilir. Acrobat bilgileri ekran okuyucuya, ekran büyütücüye veya diğer yardımcı yazılıma aktarırken, bilgileri yardımcı yazılımdan doğrudan erişilebilen bir arabelleğe yükler. Ara belleğe teslim edilen bilgilerin miktarı Acrobat'ın belgeyi açma, sonraki sayfaya gitme, görünümleri değiştirme ve komutları gerçekleştirme gibi görevleri yerine getirme süresini etkileyebilir.

Yalnızca Görülen Sayfaları Oku

Bu seçenek ekran büyütücüsü kullandığınızda en iyi seçenektir. Yazılımın belgenin görülmeyen bölümlerini işlemesi gereksinimini ortadan kaldırarak performansı arttırır. Acrobat PDF'nin yalnızca görüntülenmekte olan sayfalarını ara belleğe gönderdiğinde yardımcı teknoloji yalnızca bu sayfalara erişebilir. Bir sonraki sayfa görünür olana ve Acrobat sayfa bilgilerini ara belleğe gönderene kadar diğer sayfaya gidemez. Bu nedenle, bu seçenek belirlenmişse belgede sayfa sayfa ilerlemek için yardımcı teknolojinin değil, Acrobat'ın gezinme özelliklerini kullanmanız gerekir. Ayrıca Acrobat'ın yardımcı teknolojiye yalnızca görüntülenmekte olan sayfaları göndermesini seçtiyseniz tercihlerde Varsayılan Sayfa Mizanpajı seçeneğini de Tek Sayfa olarak ayarlamalısınız. Acrobat, görüntülenen tüm sayfaların sayfa bilgilerini gönderdiği için yardımcı teknoloji tamamen görünebilen sayfaların yanı sıra yalnızca bir kısmı görünebilen (bir sayfanın alt kısmı veya bir sonraki sayfanın üst kısmı gibi) sayfaların bilgilerini de alır. Tek Sayfa dışında, Sürekli gibi bir sayfa görüntüleme ayarı kullanırsanız ardından da bir sonraki sayfayı görüntülerseniz teknoloji önceki sayfanın hangi bölümünün yüksek sesle okunduğunu izleyemeyebilir. Varsayılan sayfa mizanpajını Tek Sayfa olarak ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. PDF'leri görüntüleme tercihleri.

Bu seçenek, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Yalnızca Görülen Sayfaları Oku seçeneğiyle benzeşir.

Tüm Belgeyi Oku

Bu seçenek, kendi gezinme ve arama araçları olan ekran okuyucunuz varsa ve bunlar Acrobat'taki araçlardan daha tanıdıksa en iyisi olabilir. Bu seçenek, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Tüm Belgeyi Bir Kerede Oku seçeneğine karşılık gelir.

Büyük Belgeler İçin Yalnızca Görülen Sayfaları Oku

Bu seçenek varsayılan olarak işaretlidir ve uzun ya da karmaşık PDF'lerde ekran okuyucusu kullandığınız durumlarda genellikle en iyi seçenektir. Acrobat'ın küçük belgelerin tamamını, büyük belgeleri ise sayfa sayfa teslim etmesini sağlar. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Büyük Belgeler İçin Yalnızca Görülen Sayfaları Oku seçeneğiyle benzeşir.

Belgeleri Etiketlenmeden Önce Onayla

İşaretlendiğinde, Acrobat okuma için etiketlenmemiş belgeyi hazırlamadan önce kullanılacak seçenekleri kullanıcının onaylamasını sağlar. Etiketleme, özellikle büyük belgelerde zaman alıcı bir işlem olabilir. Bu tercih, Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndaki Belgeleri Etiketlenmeden Önce Onayla seçeneğiyle benzeşir.

Sesli Okuma Seçenekleri

Sesli Okuma'da kullanılan sesin düzeyini, hızını ve ses perdesini kontrol etmek için bu bölümdeki tercihleri ayarlayın. Varsayılan sesi veya işletim sisteminin sağladığı herhangi bir sesi kullanmayı seçebilirsiniz. Metin bloklarını okumak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bu tercihlerde Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'ndakilere karşılık gelen seçenekler yoktur.

Klavye ile uygulamada gezinme ve kontrol etme

Fare yerine klavyeyi kullanarak da gezinebilirsiniz. Mac OS'de birkaç klavye erişim özelliği bulunur; ayrıntılar için işletim sisteminizin belgelerine bakın. Windows'ta, Acrobat'ta gezinmek için kullanılan klavye kısayolları Windows uygulamalarında kullanılan klavye kısayollarından farklıdır.

Acrobat'ı bir Web tarayıcısında açtığınızda klavye komutları önce Web tarayıcısıyla eşlenir. Sonuç olarak bazı klavye kısayolları Acrobat'ta kullanılamaz veya yalnızca odağı PDF'ye kaydırdıktan sonra kullanılabilir.

Erişilebilirlik özellikleri hakkında bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility.

Tek tuşlu kısayolları etkinleştirme

Bazı araçları seçebilir ve bazı işlemleri tek tuşlu kısayollarla yapabilirsiniz. Acrobat'taki klavye kısayollarının çoğu tek tuşlu kısayolları etkinleştirmenizi gerektirmez.

 1. Kategoriler altındaki Tercihler iletişim kutusunda Genel'i, ardından da Araçlara Erişmek İçin Tek Tuşlu Kısayolları Kullan'ı seçin.
Not:

Bazı ekran okuyucular Acrobat tek tuşlu kısayollarla çalışmaz.

Otomatik kaydırma

Otomatik kaydırma özelliği, özellikle yeniden akıtılan belgelerde, uzun PDF'leri taramayı kolaylaştırır. Tuşları veya fare hareketlerini kullanmadan sayfaları kaydırabilirsiniz.

 1. Görünüm > Sayfa Görüntüsü > Otomatik Kaydır'ı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kaydırma hızını belirli bir hıza değiştirmek için bir sayı tuşuna basın (9 en hızlı, 0 en yavaş).

  • Kaydırma hızını arttırmak veya azaltmak için kaydırma yönüne bağlı olarak Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna basın.

  • Kaydırma yönünü tersine çevirmek için eksi işareti (-) tuşuna basın.

  • Sonraki veya önceki sayfaya atlamak için Sol Ok veya Sağ Ok tuşuna basın.

  Not:

  Otomatik kaydırmayı durdurmak için Esc tuşuna basın veya yeniden Görünüm > Sayfa Görüntüleme > Otomatik Kaydır'ı seçin.

Braille yazıcı için erişilebilir metin olarak kaydetme

Not:

Bu belge, erişilebilir metni göremeyen veya görme yeteneği çok az olan kişiler tarafından kullanılabilecek biçime dönüştürmek için kullanılan aygıtlar için 'Braille yazıcısı' terimini kullanır.

PDF'yi Braille yazıcıda yazdırılmak üzere erişilebilir metin olarak kaydedebilirsiniz. Erişilebilir metin içeri aktarılıp, Braille çeviri uygulaması kullanılarak, derece 1 veya 2 Braille belgesi formatında yazdırılabilir. Daha fazla bilgi için Braille çevirmeniyle birlikte verilen belgelere bakın.

PDF'nin metin versiyonunda görüntü veya multimedya nesneleri yoktur. Ancak, erişilebilir bir PDF'nin metin versiyonunda, bu tür nesnelere yönelik alternatif metinler (verilmişse) bulunabilir.

 1. Dosya > Dışa Aktarma Hedefi > Metin (Erişilebilir) seçeneklerini işaretleyin.

PDF'yi yeniden akıtma

PDF'yi geçici olarak belge penceresi genişliğinde tek bir sütunda sunmak için yeniden akıtabilirsiniz. Bu yeniden akış görünümü taşınabilir aygıtta veya metnin okunması için yatay kaydırma olmadan standart monitörde büyütülmüş belgenin okunmasını kolaylaştırır.

Belge Yeniden Akıt görünümündeyken kaydedilemez, düzenlenemez veya yazdırılamaz.

Çoğu zaman yeniden akıt görünümünde yalnızca okunabilir metin görüntülenir. Yeniden akıtılamayan metne formlar, yorumlar, dijital imza alanları ve sayfa numaraları, üst ve altbilgileri gibi sayfa dışlayıcıları dahildir. Hem okunabilir metin hem form veya imza alanı içeren sayfalar yeniden akıtılamaz. Dikey metin yatay olarak yeniden akar.

Acrobat yeniden akıtmadan önce etiketsiz belgeleri geçici olarak etiketler. Yazar olarak kendiniz etiketleyerek PDF'nizi yeniden akıtma için en iyileştirebilirsiniz. Etiketleme, metin bloklarının yeniden akıtılmasını ve başka öyküler akışı engellemeden farklı sayfalara yayılan bir öyküyü kullanıcıların izleyebilmesi için içeriğin doğru sırada izlemesini sağlar.

Belgenin okunma sırasını hemen kontrol etmek için Yeniden Akış görünümünde görüntüleyin.

(Acrobat Pro) Etiketli PDF istediğiniz şekilde yeniden akmıyorsa, içerik sırasında mı, yoksa PDF dosyasının okunma sırasında mı tutarsızlık olduğuna bakın. Etiketleme sürecini de kontrol edin. Yeniden akış sorunlarını çözmek için İçerik bölmesini veya Okuma Sırası aracını kullanabilirsiniz.

Başlıklar ve sütunlar (sol) mantıksal okuma sırasında yeniden akar (sağ)
Başlıklar ve sütunlar (sol) mantıksal okuma sırasında yeniden akar (sağ).

Etiketli PDF'yi yeniden akıtma

 1. Görünüm > Yakınlaştır > Yeniden Akıt öğesini seçin.

Sayfa Görüntüleme'yi, Yeniden Akış görünümünü seçmeden önce İki Sayfalı Görünüm olarak ayarladıysanız, belge yeniden akıtıldığında Sayfa Görüntüleme ayarı otomatik olarak Tek Sayfalı Görünüm olur. Sayfa Görüntüleme'yi, Yeniden Akış görünümünü seçmeden önce İki Sayfalı Kaydırma olarak ayarladıysanız, belge yeniden akıtıldığında Sayfa Görüntüleme ayarı otomatik olarak Kaydırmayı Etkinleştir olur.

Yeniden akıtılmayan görünüme geri dönme

 1. Yeniden Akış görünümündeyken Görünüm > Yakınlaştır > Yeniden Akıt'ı seçin.

PDF'yi ekran okuyucu ile okuma

Acrobat, görme engellilerin bilgisayar uygulamalarını kullanabilmesini sağlayan ekran okuyucuları ve ekran büyüteçleri gibi yardımcı yazılımları ve aygıtları destekler. Yardımcı teknolojiler ve aygıtlar kullanılırken Acrobat okunabilirliklerini artırmak için PDF'lere geçici etiketler ekler. Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı'nı kullanarak Acrobat'ın kullandığınız yardımcı yazılım ve aygıt türleriyle etkileşimini artırabilirsiniz. Ekran okuyucu kullanıldığında Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Seçeneklerini Değiştir'i seçerek geçerli belgenin okuma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Yardımcı yazılım veya aygıtınızın belgelerine bakın. Dilerseniz tedarikçinizle görüşerek sistem gereksinimleri, uyumluluk gereksinimleri ve söz konusu yazılım ya da aygıtı Acrobat'la kullanma talimatları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ekran okuyucularını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

PDF'yi Sesli Okuma ile okuma

Sesli Oku özelliği, yorumlardaki metinler ve görüntülerle doldurulabilir alanlar için alternatif metin açıklamaları dahil olmak üzere PDF'deki metni sesli olarak okur. Etiketli PDF'lerde içerik, belgenin mantıksal yapı ağacında göründüğü sırada okunur. Etiketsiz belgelerde okuma sırası, Okuma tercihlerinde bir okuma sırası belirtilmediği sürece, sonuç çıkarma yöntemiyle bulunur.

Sesli Okuma özelliği, sisteminizde yüklü sesleri kullanır. Metin-konuşma veya dil uygulamalarından yüklenmiş SAPI 4 veya SAPI 5 seslerine sahipseniz PDF'lerinizin okunması için bunları seçebilirsiniz.

Not:

Sesli Okuma özelliği bir ekran okuyucu değildir ve bazı işletim sistemlerinde desteklenmeyebilir.

Sesli Oku özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Sesli Oku özelliğini kullanmadan önce, bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir. Sistem kaynaklarını rahatlatmak ve diğer işlemlerin performansını arttırmak için Sesli Oku özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm > Sesli Oku > Sesli Okumayı Etkinleştir öğesini seçin.

  • Görünüm > Sesli Oku > Sesli Okumayı Devre Dışı Bırak öğesini seçin.

  Not:

  Metni bulmak için Nesne Seç aracını da kullanabilirsiniz. Sesli Okumayı Etkinleştir seçeneğini belirleyin, ardından Araçlar > Etkileşimli İçerik > Nesne Seç'i seçin. Belgede dolaşmak için yukarı/aşağı ve sol/sağ ok tuşlarını kullanın. Başlık ya da paragraf gibi, Nesne Seçme aracının nereye yerleştirildiğini duyabilirsiniz.

PDF'yi Sesli Oku ile okuma

 1. Okumak istediğiniz sayfaya gidin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm > Sesli Oku > Yalnızca Bu Sayfayı Oku öğesini seçin.

  • Görünüm > Sesli Oku > Belgenin Sonuna Kadar Oku öğesini seçin.

PDF form alanlarını sesli okuma

 1. Tercihler iletişim kutusundaki Okuma panelinde Sesli Oku Seçenekleri bölümünde Form Alanlarını Oku öğesini seçin.
 2. PDF formunda, ilk form alanını seçmek için Sekme tuşuna basın.
 3. İstediğiniz girişleri ve seçimleri yapın; form tamamlanana kadar tekrar ederek sonraki alana geçmek için Sekme tuşuna basın. Acrobat, seçilen onay kutularının ve radyo düğmelerinin durumunu okur.
  Not:

  Sesli Oku, tuş vuruşlarınızın sesini yansıtmaz. Ne yazdığınızı duymak için ekran okuyucu kullanın.

Sesli okumayı kesme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm > Sesli Oku > Duraklat'ı seçin.

  • Görünüm > Sesli Oku > Durdur'u seçin.

İşletim sistemi erişilebilirlik araçları

Windows'taki erişilebilirlik araçları

Windows XP, Vista ve Windows 7 ve Windows 8.x işletim sistemlerinde yerleşik olarak bilgisayar ekranındaki bilgilere artırılmış veya alternatif erişim araçları vardır. Okuyan, ekran okuyucunun tam olmayan bir sürümüdür. Büyüteç bir ekran büyütme aracıdır.

Windows XP, Vista veya Windows 7 ve Windows 8.x işletim sistemlerindeki erişilebilirlik araçları hakkında daha fazla bilgi için Microsoft'un erişilebilirlik web sitesine bakın.

Mac OS erişilebilirlik araçları

Mac OS X işletim sisteminde, bilgisayar ekranındaki bilgilere yüksek veya alternatif erişim sağlayan yerleşik araçlar vardır.

Mac OS X işletim sistemindeki erişilebilirlik araçları hakkında daha fazla bilgi için Apple® Inc. şirketinin erişilebilirlik web sitesine bakın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın