Damlacıklar ve eylemler hakkında

Belgeleri incelemek için düzenli olarak aynı ön kontrol profilini kullanıyorsanız, dosyaları işlemek için bir damlacık veya ön kontrol eylemi kullanabilirsiniz.

Ön Kontrol'deki bir damlacık, sürükleyip Damlacık simgesine bıraktığınız bir veya birden çok PDF üzerinde Ön Kontrol incelemesi yürüten küçük bir uygulamadır. Damlacıkları masaüstünüze veya bilgisayarınızdaki başka bir konuma kaydedebilirsiniz.

Damlacıklar gibi, bir ön kontrol eylemi de bir kerede birden çok dosyayı inceler, başarılı dosyalarla sorunlu dosyaları birbirinden ayırır ve belirlenen konumlarda raporlar oluşturur. Sıcak klasörler ayrıca, belirlediğiniz dönüştürme ayarlarını kullanarak birden çok dosya türünü (JPEG, HTML, RTF vb.) PDF'ye veya PDF/X'e dönüştürebilir; belirlenen profilleri kullanarak dosyaları inceleyebilir; PDF ve PostScript dahil olmak üzere Acrobat uygulamasının desteklediği herhangi bir formatta çıktısını alabilir.

Not:

Sadece dosyaların incelemesini yapıyorsanız muhtemelen değişiklikleri kaydetmeniz veya kopyaları çıktı klasörlerine kaydetmeniz gerekmez.

Ön kontrol incelemesi yürütmek için damlacık oluşturma ve düzenleme

Damlacık kullanarak dosyaları incelediğinizde, başarılı dosyalarla sorunlu dosyaları birbirinden ayırabilir ve sonuçları isteğe bağlı bir raporda gözden geçirebilirsiniz.

Damlacık oluşturma

  1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol öğesini ve ardından Ön Kontrol iletişim kutusundaki Seçenekler menüsünden Damlacık Oluştur öğesini seçin.

  2. Açılır menüden bir Ön Kontrol profili seçin. Tam ihtiyaç duyduğunuz profil listede yoksa, yeni bir profil oluşturun.
  3. Ön kontrol incelemesinden sonra PDF'lerin işlenmesinde kullanılacak ayarları belirleyip damlacığı kaydedin.

Damlacık ayarlarını düzenleme

  1. Damlacık simgesiniçift tıklatın veya Ön Kontrol iletişim kutusunun Seçenekler menüsünden Damlacığı Düzenle'yi seçin (Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol).

  2. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz ayarları değiştirip damlacığı kaydedin.

Damlacık ayarları

Ön Kontrol aracının, sürükleyip Damlacık simgesine bıraktığınızda PDF'leri nasıl işleyeceğini belirlemek için, damlacık seçeneklerini kullanın.

Not:

Eylemler özelliğini kullanarak ön kontrol incelemesi yürüttüğünüzde de bu seçenekleri belirleyebilirsiniz. (Bkz. Eylem sihirbazı.)

Profili Koru [profil]

(Damlacık Ayarlarını Düzenle) Ön kontrol incelemesi için o anda seçili bulunan profili kullanır.

Yakala

(Damlacık Ayarlarını Düzenle) Damlacıkta kullanılmakta olan profili, İçe Aktarılmış Profiller kategorisindeki profil listesine ekler.

Profil Değiştir

(Damlacık Ayarlarını Düzenle) Kullanılabilir tüm profillerin bulunduğu bir menü sunar. Ön kontrol incelemesinde, farklı bir profil seçebilirsiniz.

Ön Kontrol Profilini Hata Düzeltme Uygulamaksızın Yürüt

Sorunlar hakkında düzeltmeksizin inceleme yapar ve rapor verir. Bu seçenek sadece sorunları düzeltmek üzere hata düzeltme özelliği içeren bir profili seçtiğinizde kullanılabilir.

PDF Dosyasını Kopyala

Başarı veya Hata klasörüne PDF'nin kopyasını kaydeder.

PDF Dosyasını Taşı

İncelenen PDF'yi Başarı veya Hata klasörüne taşır.

PDF Dosyasını Takma Adla Kaydet

Başarı veya Hata klasörüne PDF için bir bağlantı yerleştirerek, orijinal dosyanın yerinden taşınmasına gerek bırakmaz.

Rapor Oluştur Ve Başarı/Hata Klasörüne Kaydet

Raporun türünü ve ayrıntı miktarını belirlemenize olanak verir. Bu rapor, ön kontrol incelemesinin sonuçlarını belirtir.

Ayarlar

Rapor seçeneklerini değiştirmenize olanak verir.

Başarı/Hata Klasörü

Dosyalar ve isteğe bağlı raporlar için bir klasör ve konum belirlemenize olanak verir.

Özet PDF Görüntüle

İnceleme sırasında uyumsuzluğa neden olan dosyaların raporunu tutar. Raporda her dosyanın konumu belirtilir; dosya yolu etkin bir bağdır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi