Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ön kontrol sonuçlarını, nesnelerini ve kaynaklarını görüntüleme (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Ön kontrol sonuçları hakkında

Ön kontrol incelemesinin sonuçlarını bir liste veya yorumlar olarak ya da Ön Kontrol iletişim kutusunda tek tek görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar listesinde uyuşmazlıklar, önce bütün Hatalar, sonra Uyarılar, sonra da sadece bilgi verici niteliktekiler olacak şekilde önemlerine göre sıralanır. Ön kontrol profilinde belirlenen ölçüte uymayan her denetimin yanında bir uyarı simgesi yer alır.

Sorunlu nesneleri gösteren Ön Kontrol iletişim kutusu
Sorunlu nesneleri gösteren Ön Kontrol iletişim kutusu

Ön Kontrol iletişim kutusunun üst tarafındaki simgeler, belirli bir önemde en az bir sorun bulunduğunu belirtir: kırmızı hata simgesi , sarı uyarı simgesi ve sadece bilgi için olan (hata veya uyarı içermeyen) mavi Bilgi simgesi . Yeşil onay işareti , sorun bulunmadığı anlamına gelir.

Sonuçları liste halinde görüntüleme

Ön Kontrol iletişim kutusu, seçilen profildeki ölçütlere göre test eden bir incelemeden sonra bayrakla işaretlenmiş olan sorunların listesini içerir.

 1. Bir ön kontrol incelemesi yapın.
 2. Sonuçlar çıktığında, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ayrıntılar varsa sorunlu nesne hakkındaki ayrıntıları görüntülemek için bir alanı genişletin. Ön kontrol tercihleriniz, varsa kaç sonucun listeleneceğini saptar.

  • Nesneyi ayrı bir görünümde görüntülemek için Anlık Görüntüde Göster'i seçin.

  • Denetim yolunu gömmek için Denetim Yolunu Göm'ü seçin. Denetim yolunu yalnızca ön kontrol incelemesi çalıştırmak için profil kullandıysanız gömebilirsiniz.

  • Ön Kontrol iletişim kutusunda farklı bir görünüme geçtiyseniz Sonuçlar listesine dönmek için Sonuçlar'ı seçin.

  • Bir nesneyi PDF sayfasındaki bağlamı içinde görüntülemek için öğeyi çift tıklatın. Nesne, daha kolay belirlenmesi için kesik çizgiyle vurgulanır. Belgede font gibi bir nesne birden çok yerde olduğunda bu seçenek yararlıdır. Bazı durumlarda öğe, bir nesnenin niteliğidir (örneğin bir renk uzayı). Bu gibi durumlarda inceleme, bu niteliği kullanan nesneleri bulur.

  Not:

  Ön Kontrol özelliklerinin Vurgulama sekmesinde, çizgi türünü, kalınlığını ve rengini değiştirebilirsiniz.

  PDF sayfasındaki sorunlu nesne
  PDF sayfasındaki sorunlu nesne

Sorunlu bir nesneyi görüntülemek için Anlık Görüntü'yü kullanma

Karmaşık, çakışan alanlar içeren sayfalarla çalışırken bir öğeyi izole etmek için Anlık Görüntü'yü kullanın. Belge bilgi alanları veya sayfa etiketleri gibi bazı öğeler görüntülenemez.

 1. İnceleme sırasında bulunan sorunlu nesneleri görüntülemek için sonuçlar kategorisini genişletin.
 2. Listeden sorunlu bir nesne seçin.
 3. Anlık Görüntüde Göster'i seçin.

 4. Ön Kontrol: Anlık Görüntü penceresinde, Arka Plan Rengi menüsünden bir seçenek belirleyin. Anlık Görüntü'de, sorunlu bütün nesneler seçtiğiniz renkte görüntülenir.

  Not:

  Bu görünümdeki sonuçların tümünde dolaşmak için ok düğmelerini tıklatabilirsiniz. Sonuçlar paneli etkinse klavyedeki ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

  Sorunlu nesnenin anlık görüntüsü
  Sorunlu nesnenin anlık görüntüsü

Kaynakları ve genel bilgileri görüntüleme

Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinin Genel Bakış bölümünde belge için tüm özellik ve kaynak türleri listelenir. Belgede kullanılan renk uzayları, fontlar, desenler, yarı ton ayarları, grafik durumları ve görüntülerin listesi yer alır. Analiz edilen belgeler hakkında genel bilgileri de listeler. Bu bilgilerde oluşturulduğu uygulama, oluşturulduğu tarih ve son değiştirildiği tarih bulunur.

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde ayrıntıları görüntülemek için Genel Bakış ve Ön Kontrol Bilgileri kısımlarını genişletin.

 2. Genel Bakış bölümünde, kaynakları listelemek için bir özelliği genişletin.

Sonuçları yorum olarak görüntüleme

Ön kontrol sonuçlarını yorum olarak PDF'ye gömebilir, sonra da herhangi bir PDF yorumunu görüntülediğiniz gibi görüntüleyebilirsiniz. Listedeki her yorumu (veya filtrelenmiş yorumu) listelemek için sağ bölmedeki yorumları   seçin.

Ön kontrol yorumları ekleme ve görüntüleme

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde, Seçenekler menüsünden Sonuçları Yorum Olarak Ekle'yi seçin.

 2. Sorulursa kaç yorum mevcut olursa olsun yorumları gömmek istiyorsanız Göm'ü seçin.

 3. İçeriği görüntülemek için imleci PDF'deki bir yorumun üzerinde tutun veya her yorumun yapışkan notunu seçin.

  Yapışkan not içeren örnek PDF raporu
  Yapışkan not içeren örnek PDF raporu

Ön kontrol yorumlarını kaldırma

Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünü seçin ve ardından Ön Kontrol Yorumlarını Kaldır'ı seçin.

Denetim izi gömme

Bir denetim izi gömdüğünüzde dijital imza ve denetim izi bilgileri eklenir. Denetim yolu bilgileri kullanılan profili ve oluşturulduğu uygulamayı listeler. Ön kontrol incelemesinin başarılı olup olmadığını da belirtir.

 1. Tam profil kullanarak ön kontrol incelemesi çalıştırın.
 2. Sonuçlar görüntülendiğinde Denetim İzini Göm'ü seçin.

 3. Bilgilendirici bir iletişim kutusu görüntülenirse Tamam'ı seçin.

 4. Dosyayı kaydedin ve Ön Kontrol iletişim kutusunu kapatın.
 5. Temel Denetim İzi bilgilerini görüntülemek için sağ gezinti bölmesindeki Standartlar simgesini  seçin.

 6. Belgede kullanılan profilin yerel sisteminizdeki profille aynı olduğunu doğrulamak için Standartlar panelinde Profil Parmak İzini Denetle'yi seçin
  Örneğin, bir müşteriden belirli bir profili kullanmasını istediyseniz kullanıldığını onaylamak için bu denetimi kullanabilirsiniz.

 7. Denetim izini kaldırmak için Ön Kontrol Denetim İzini Kaldır'ı seçin ve dosyayı kaydedin.

Daha fazla Denetim İzi bilgisi görüntülemek için Dosya > Belge Özellikleri'ni seçin ve Açıklama sekmesindeki Ek Meta Veriler'i seçin.

Ardından, iletişim kutusunda Gelişmiş'i seçin. Listede http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 girişini genişletin. Temel ön kontrol bilgilerine ek olarak bu listede sonuçlara genel bakış ve yürütülen profilin tarih ve saati de bulunur.

Not:

Yeni denetim yolu gömerek varolan denetim yolunu değiştirebilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi