Ön kontrol sonuçlarını, nesnelerini ve kaynaklarını görüntüleme (Acrobat Pro)

Ön kontrol sonuçları hakkında

Ön kontrol incelemesinin sonuçlarını bir liste veya yorumlar olarak ya da Ön Kontrol iletişim kutusunda tek tek görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar listesinde uyuşmazlıklar, önemlerine göre, önce bütün Hatalar, sonra Uyarılar, sonra da sadece bilgi verici niteliktekiler olacak şekilde sıralanır. Ön kontrol profilinde belirlenen ölçüte uymayan her denetimin yanında bir uyarı simgesi yer alır.

Sorunlu nesneleri gösteren Ön Kontrol iletişim kutusu
Sorunlu nesneleri gösteren Ön Kontrol iletişim kutusu

Ön Kontrol iletişim kutusunun üst tarafındaki simgeler, belirli bir önemde en az bir sorun bulunduğunu belirtir: kırmızı hata simgesi , sarı hata simgesi  ve yalnızca bilgi için mavi Bilgi simgesi  (hata veya uyarı göstermez). Yeşil onay işareti , sorun bulunmadığı anlamına gelir.

Sonuçları liste halinde görüntüleme

Ön Kontrol iletişim kutusu, seçilen profildeki ölçütlere göre test eden bir incelemeden sonra bayrakla işaretlenmiş olan sorunların listesini içerir.

 1. Bir ön kontrol incelemesi yapın.
 2. Sonuçlar çıktığında, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ayrıntılar varsa, sorunlu nesne hakkındaki ayrıntıları görmek için bir alanı genişletin. Ön kontrol tercihleriniz, varsa kaç sonucun listeleneceğini saptar.

  • Nesneyi ayrı bir görünümde görmek için Yapışmada Göster'i seçin.

  • Denetim yolunu gömmek için Denetim Yolunu Göm'ü seçin. Denetim yolunu yalnızca ön kontrol incelemesi çalıştırmak için profil kullandıysanız gömebilirsiniz.

  • Ön Kontrol iletişim kutusunda farklı bir görünüme geçtiyseniz Sonuçlar listesine dönmek için Sonuçlar'ı tıklatın,

  • Bir nesneyi PDF sayfasındaki bağlamı içinde görmek için, öğeyi çift tıklatın. Nesne, daha kolay belirlenmesi için kesik çizgiyle vurgulanır. Belgede font gibi bir nesne birden çok yerde olduğunda bu seçenek yararlıdır. Bazı durumlarda öğe, bir nesnenin niteliğidir (örneğin bir renk uzayı). Bu gibi durumlarda inceleme, bu niteliği kullanan nesneleri bulur.

  Not:

  Ön Kontrol özelliklerinin Vurgulama sekmesinde, çizgi türünü, kalınlığını ve rengini değiştirebilirsiniz.

  PDF sayfasındaki sorunlu nesne
  PDF sayfasındaki sorunlu nesne

Sorunlu bir nesneyi görüntülemek için Anlık Görüntü'yü kullanma

Karmaşık, çakışan alanlar içeren sayfalarla çalışırken bir öğeyi izole etmek için Anlık Görüntü'yü kullanın. Belge bilgi alanları veya sayfa etiketleri gibi bazı öğeler görüntülenemez.

 1. İnceleme sırasında bulunan sorunlu nesneleri görüntülemek için sonuçlar kategorisini genişletin.
 2. Listeden sorunlu bir nesne seçin.
 3. Anlık Görüntüde Göster'i tıklatın.
 4. Ön Kontrol Anlık Görüntü penceresinde, Arka Plan Rengi menüsünden bir seçenek belirleyin. Anlık Görüntü'de, sorunlu bütün nesneler seçtiğiniz renkte görüntülenir.
  Not:

  Bu görünümdeki sonuçların tümünde dolaşmak için ok düğmelerini tıklatabilirsiniz. Sonuçlar paneli etkinse klavyedeki ok tuşlarını da kullanabilirsiniz.

  Sorunlu nesnenin anlık görüntüsü
  Sorunlu nesnenin anlık görüntüsü

Kaynakları ve genel bilgileri görüntüleme

Ön Kontrol iletişim kutusunun Genel Bakış bölümünde belge için tüm özellik ve kaynak türleri listelenir. Belgede kullanılan renk uzayları, fontlar, desenler, yarı ton ayarları, grafik durumları ve görüntülerin listesi yer alır. Analiz edilen belgeler hakkında genel bilgileri de listeler. Bu bilgilerde oluşturulduğu uygulama, oluşturulduğu tarih ve son değiştirildiği tarih bulunur.

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde ayrıntıları görüntülemek için Genel Bakış ve Ön Kontrol Bilgileri kısımlarını genişletin.
 2. Genel Bakış bölümünde, kaynakları listelemek için bir özelliği genişletin.

Sonuçları yorum olarak görüntüleme

Ön kontrol sonuçlarını yorum olarak PDF'ye gömebilir, sonra da herhangi bir PDF yorumunu görüntülediğiniz gibi görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, listedeki her yorumu (veya filtrelenmiş yorumu) listelemek için sağ bölmede Araçlar > Yorum > Yorum Listesi'ni tıklatın.

Ön kontrol yorumları ekleme ve görüntüleme

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde, Seçenekler menüsünden Sonuçları Yorum Olarak Ekle'yi seçin.

 2. Sorulursa, kaç yorum mevcut olursa olsun yorumları gömmek istiyorsanız, Göm'ü tıklatın.
 3. PDF'de, yorumların içeriğini görmek için işaretçiyi bir yorumun üzerinde tutun veya her komutun yapışkan notunu tıklatın.
  Yapışkan not içeren örnek PDF raporu
  Yapışkan not içeren örnek PDF raporu

Ön kontrol yorumlarını kaldırma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Yorumlarını Kaldır'ı seçin.

Denetim izi gömme

Denetim yolunu gömdüğünüzde denetim yolu bilgilerinin yanı sıra dijital imza da eklenir. Denetim yolu bilgileri kullanılan profili ve oluşturulduğu uygulamayı listeler. Ön kontrol incelemesinin başarılı olup olmadığını da belirtir.

 1. Tam profil kullanarak ön kontrol incelemesi çalıştırın.
 2. Sonuçlar görüntülendiğinde Denetim İzini Göm'ü tıklatın.
 3. Bilgilendirici bir iletişim kutusu görüntülenirse Tamam'ı tıklatın.
 4. Dosyayı kaydedin ve Ön Kontrol iletişim kutusunu kapatın.
 5. Temel Denetim İzi bilgilerini görüntülemek için, soldaki gezinme bölmesinde Standartlar simgesini  tıklatın. Standartlar panelinde gerektiğinde şunlardan istediğinizi yapın:
  • Belgede kullanılan profilin yerel sisteminizdekiyle aynı olduğunu doğrulamak için Profil Parmak İzini İşaretle'yi tıklatın. Örneğin, müşteriden belirli bir profili kullanmasını isterseniz kullanıldığını onaylamak için bu kontrolü kullanırsınız.

  • Denetim yolunu kaldırmak için Ön Kontrol Denetim Yolunu Kaldır'ı tıklatın.

 6. Daha fazla Denetim İzi bilgisi görüntülemek için Dosya > Özellikler'i seçin ve Açıklama sekmesindeki Ek Meta Veriler'i tıklatın. Ardından, iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın. Listede http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 girişini genişletin. Temel ön kontrol bilgilerine ek olarak bu listede sonuçlara genel bakış ve yürütülen profilin tarih ve saati de bulunur.
Not:

Yeni denetim yolu gömerek varolan denetim yolunu değiştirebilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın