Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lere 3B modeller ekleme (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

PDF sayfasına 3B model ekleme (Acrobat Pro)

PDF'deki sayfalara 3B dosya (U3B 3. Baskı veya PRC formatında) yerleştirmek için 3B aracını kullanabilirsiniz. Acrobat Pro uygulaması 3B PDF'ler oluşturabilir; ancak bu işlem yalnızca U3B ECMA 1 dosyalarından yapılabilir.

3B dosyanızı yerleştirdikten sonra, 3B modelin görüntüleneceği alanı veya tuvali ayarlayabilir, 3B araç çubuğu ve içeriğinin sunum özelliklerini düzenleyebilir ve ek görünümler oluşturabilirsiniz.

Sayfaya 3B model ekleme

 1. Araçlar > Zengin Medya > 3B Ekle'yi seçin.

 2. 3B dosyasının tuval alanını tanımlamak için sürükleyerek sayfada bir dikdörtgen çizin.
 3. 3B Ekle iletişim kutusunda 3B dosyasını seçmek için Gözat'ı, ardından da 'ı tıklatın. Tamam'ı tıklatın.

Not:

3B Ekle iletişim kutusunda, dosyanın başlangıçtaki 3B özelliklerini ayarlamak için Gelişmiş Seçenekleri Göster'i seçin.

3B tuvali taşıma, silme veya yeniden boyutlandırma

 1. Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i seçin.

  Not:

  Nesne Seçme aracını temel Seçim aracıyla karıştırmamaya dikkat edin. Bir 3B tuvali ayarlamak için Nesne Seçme aracını kullanın.

 2. 3B tuvali seçin ve gerektiğinde değiştirin:
  • Tuvali taşımak için sayfada yeni bir konuma sürükleyin.

  • Tuvali (ve 3B modeli) silmek için tuvali seçip Delete tuşuna basın.

  • Tuvali yeniden boyutlandırmak için çerçevesinin köşelerini sürükleyin. 3B içeriği, ayarlanan çerçevenin içinde orantılarını kaybetmeden kalır.

3B özellikleri (Acrobat Pro)

Etkin modelin içini çift tıklatmak için Nesne Seç Aracını (Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç) kullanarak 3B özelliklerini görüntüleyin.

3B sekmesi

3B sekmesindeki seçenekler 3B modelin nasıl temsil edileceğini saptar. Öteki sekmelerdeki ayarlardan farklı olarak, 3B ayarları, içe aktarılan dosyanın kendisini etkilemez.

3B sekmesindeki seçenekler aşağıdakiler dışında 3B araç çubuğundaki seçeneklerle aynıdır:

Işıklandırma Şeması

Bu ayar, Acrobat'ta animasyon ekranının aydınlatma temasını belirler.

Sağlama Stili

Eklenen 3B model için görselleştirme stilini seçmenize olanak tanır.

Animasyon Stili

Bu ayar, animasyonla oluşturulan modeller için animasyonun Acrobat'ta nasıl çalışacağını saptar.

Varsayılan Görünümler Ekle

Farklı model görünümlerini kullanmanızı sağlar. Dikçizgisel izdüşüm (dikey), nesneler arasındaki boyut oranlarını koruyarak bir boyutu etkili bir şekilde kaldırır ama 3B modele daha az gerçekçi bir görünüm verir. Dikçizgisel izdüşüm, bir grafiğin üzerine çizilmiş 3B matematik fonksiyonları gibi belirli diyagramların görüntülenmesinde özellikle yararlıdır. Perspektif izdüşümü, uzaktaki nesnelerin ön plandaki aynı boyda nesnelerden daha küçük görüntülendiği, daha gerçekçi bir görünüm sunar.

Araç Çubuğunu Göster

Görüntü boyunca 3B araç çubuğunu görüntüler. Bu seçenek belirlendiğinde, 3B araç çubuğunu görüntülemek için 3B görüntüyü sağ tıklatabilirsiniz.

Model ağacı aç

Model ağacını Model Ağacı bölmesinde görüntüler. Model Ağacı'nın üç bölmesi vardır. Her bölme belirli türdeki bilgileri veya kontrolleri görüntüler.

Komut Dosyası

3B model etkinse çalıştırılacak JavaScript dosyasını belirtir. PDF'ye JavaScript dosyası eklemek için Gözat'ı tıklatın.

Başlatma Ayarları

Etkinleştirme Zamanı

3B modelin ne zaman etkinleştirildiğini belirtir. 3B model etkinleştiğinde, örneğin 3B gezinme araçlarını kullanarak bununla etkileşime geçebilirsiniz.

Devre Dışı Bırakma Zamanı

3B modeldeki etkinleştirmenin nasıl devre dışı bırakılacağını belirler. 3B model devre dışı bırakıldığında, tuvalde 2B önizleme görüntüsü veya poster görüntülenir.

Kayıttan Yürütme Stili

3B modeli sayfa dışında yüzen pencerede görüntülemenizi sağlar. Yüzen Pencere'de İçeriği Yürüt'ü seçerseniz Yükseklik ve Genişlik menülerinden pencere boyutunu (piksel cinsinden) seçebilirsiniz.

Kenarlık Genişliği

3B nesne çevresinde kenarlık oluşturmak için seçin.

Saydam Arka Plan

Arka plan renklerini kaldırır.

Poster Görüntüsü

Etkin olmadığında 3B modelin varsayılan görünümünü değiştirmek için poster görüntüsü seçeneğini belirleyin. İstediğiniz görüntüyü bulmak için Gözat'ı tıklatın.

JavaScript çalıştırma

Ayrı bir JavaScript dosyası 3B model PDF ile ilişkilendirilmişse etkinleştirebilirsiniz.

 1. PDF'yi Acrobat uygulamasında açın.

 2. 3B modeli El aracıyla tıklatıp etkinleştirin; 3B modeli sağ tıklatın ve JavaScript Çalıştır'ı seçin.

 3. Eklemek istediğiniz JavaScript dosyasını bulun ve 'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın