PDF sayfasına 3B model ekleme (Acrobat Pro)

PDF'deki sayfalara 3B dosya (U3B 3. Baskı veya PRC formatında) yerleştirmek için 3B aracını kullanabilirsiniz. Acrobat Pro uygulaması 3B PDF'ler oluşturabilir; ancak bu işlem yalnızca U3B ECMA 1 dosyalarından yapılabilir.

3B dosyanızı yerleştirdikten sonra, 3B modelin görüntüleneceği alanı veya tuvali ayarlayabilir, 3B araç çubuğu ve içeriğinin sunum özelliklerini düzenleyebilir ve ek görünümler oluşturabilirsiniz.

Sayfaya 3B model ekleme

 1. Araçlar > Zengin Medya > 3B Ekle'yi seçin.

 2. 3B dosyasının tuval alanını tanımlamak için sürükleyerek sayfada bir dikdörtgen çizin.
 3. 3B Ekle iletişim kutusunda 3B dosyasını seçmek için Gözat'ı, ardından da 'ı tıklatın. Tamam'ı tıklatın.

Not:

3B Ekle iletişim kutusunda, dosyanın başlangıçtaki 3B özelliklerini ayarlamak için Gelişmiş Seçenekleri Göster'i seçin.

3B tuvali taşıma, silme veya yeniden boyutlandırma

 1. Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç'i   seçin.

  Not:

  Nesne Seçme aracını temel Seçim aracıyla karıştırmamaya dikkat edin. Bir 3B tuvali ayarlamak için Nesne Seçme aracını kullanın.

 2. 3B tuvali seçin ve gerektiğinde değiştirin:
  • Tuvali taşımak için, sayfada yeni bir konuma sürükleyin.

  • Tuvali (ve 3B modeli) silmek için tuvali seçip Delete tuşuna basın.

  • Tuvali yeniden boyutlandırmak için, çerçevesinin köşelerini sürükleyin. 3B içeriği, ayarlanan çerçevenin içinde orantılarını kaybetmeden kalır.

3B özellikleri (Acrobat Pro)

Etkin modelin içini çift tıklatmak için Nesne Seç Aracını (Araçlar > Zengin Medya > Nesne Seç) kullanarak 3B özelliklerini görüntüleyin.

3B sekmesi

3B sekmesindeki seçenekler 3B modelin nasıl temsil edileceğini saptar. Öteki sekmelerdeki ayarlardan farklı olarak, 3B ayarları, içe aktarılan dosyanın kendisini etkilemez.

3B sekmesindeki seçenekler, aşağıdakiler dışında 3B araç çubuğundaki seçeneklerle aynıdır.

Animasyon Stili

Bu ayar, animasyonla oluşturulan modeller için animasyonun Acrobat'ta nasıl çalışacağını saptar.

Varsayılan Görünümler Ekle

Farklı model görünümlerini kullanmanızı sağlar. Dikçizgisel izdüşüm (dikey), nesneler arasındaki boyut oranlarını koruyarak bir boyutu etkili bir şekilde kaldırır ama 3B modele daha az gerçekçi bir görünüm verir. Dikçizgisel izdüşüm, bir grafiğin üzerine çizilmiş 3B matematik fonksiyonları gibi belirli diyagramların görüntülenmesinde özellikle yararlıdır. Perspektif izdüşümü, uzaktaki nesnelerin ön plandaki aynı boyda nesnelerden daha küçük görüntülendiği, daha gerçekçi bir görünüm sunar.

Araç Çubuğunu Göster

Görüntü boyunca 3B araç çubuğunu görüntüler. Bu seçenek belirlendiğinde, 3B araç çubuğunu görüntülemek için 3B görüntüyü sağ tıklatabilirsiniz.

Model ağacı aç

Model ağacını Model Ağacı bölmesinde görüntüler. Model Ağacı'nın üç bölmesi vardır. Her bölme belirli türdeki bilgileri veya kontrolleri görüntüler.

Komut Dosyası

3B model etkinse çalıştırılacak JavaScript dosyasını belirtir. PDF'ye JavaScript dosyası eklemek için Gözat'ı tıklatın.

Başlatma Ayarları

Etkinleştirme Zamanı

3B modelin ne zaman etkinleştirildiğini belirtir. 3B model etkinleştiğinde, örneğin 3B gezinme araçlarını kullanarak bununla etkileşime geçebilirsiniz.

Devre Dışı Bırakma Zamanı

3B modeldeki etkinleştirmenin nasıl devre dışı bırakılacağını belirler. 3B model devre dışı bırakıldığında, tuvalde 2B önizleme görüntüsü veya poster görüntülenir.

Kayıttan Yürütme Stili

3B modeli sayfa dışında yüzen pencerede görüntülemenizi sağlar. Yüzen Pencere'de İçeriği Yürüt'ü seçerseniz Yükseklik ve Genişlik menülerinden pencere boyutunu (piksel cinsinden) seçebilirsiniz.

Kenarlık Genişliği

3B nesne çevresinde kenarlık oluşturmak için seçin.

Saydam Arka Plan

Arka plan renklerini kaldırır.

Poster Görüntüsü

Etkin olmadığında 3B modelin varsayılan görünümünü değiştirmek için poster görüntüsü seçeneğini belirleyin. İstediğiniz görüntüyü bulmak için Gözat'ı tıklatın.

Kaynaklar

Animasyon, efekt ve doku için 3B modele Flash® uygulamasında geliştirilmiş dosyaları eklemek amacıyla Kaynaklar sekmesini kullanın. Flash kaynağını ciltlemek için kaynaklar listesinden bunu seçip ciltleme türü (Önplan, Arka Plan veya Malzeme) seçin. Malzeme ciltlemek için, malzemenin görüntülenmesini istediğiniz yerde parça veya parçalar için malzeme adı girin.

Ekle

3B modellerle ilgili animasyonlar ve arka planlar için SWF dosyalarını eklemek amacıyla kullanın.

Dizin Ekle

3B nesneye kaynak dosyaların dizinini eklemek için seçin.

Kaldır

Listeden bir dosya seçin ve dosyadan silmek için Kaldır'ı tıklatın.

Ad

Listeden seçilen dosyanın adını görüntüler. Komut dosyası oluşturma için yararlı olan bir kaynağı da yeniden adlandırabilirsiniz. Örneğin, bir komut dosyasında kullanılan adı değiştirebilirsiniz.

Ciltleme

3B model için kaynak olarak Flash'ta geliştirilen dosyalar eklendiğinde ciltleme bu dosyaların nasıl etkileşime gireceğini saptar. Örneğin, kaynağın biri arka planda çalışırken bir diğerinin de önplanda çalışmasını belirtebilirsiniz. Dosya listesine dosyaları ekledikten sonra birini seçin; Ciltleme bölümünde de Önplan, Arka Plan ya da Malzeme'yi seçin.

Malzeme

3B tasarımcıları modelde kullanılacak malzemeyi tanımlamak için Malzeme alanını kullanabilir. Ciltleme kısmındaki Malzeme seçeneği belirlenerek malzeme adı bir kaynakla ilişkilendirilebilir.

FlashVars

Flash geliştiricileri seçili dosyayla ilgili ActionScript™ değişkenlerini eklemek için FlashVars alanını kullanabilir.

JavaScript çalıştırma

Ayrı bir JavaScript dosyası 3B model PDF ile ilişkilendirilmişse bu dosyayı etkinleştirebilirsiniz.

 1. PDF'yi Acrobat uygulamasında açın.

 2. 3B modeli El aracıyla tıklatıp etkinleştirin; 3B modeli sağ tıklatın ve JavaScript Çalıştır'ı seçin.

 3. Eklemek istediğiniz JavaScript dosyasını bulun ve 'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi