Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

PDF'ler evrim geçirerek statik sayfalar olmaktan çıkıp, etkileşimli formlar, multimedya içerikler, komut dosyası oluşturma özellikleri ve farklı özellikler barındıran karmaşık belgeler halini almıştır. Bu özellikler PDF'leri, bilgisayarınıza zarar verebilecek ya da verilerinizi çalabilecek kötü niyetli komut dosyalarına ya da eylemlere karşı savunmasız bırakır. Geliştirilmiş güvenlik, güvenilen konumlar ve dosyalar için seçtiğiniz eylemlere izin vererek ya da belirli eylemleri engelleyerek, bilgisayarınızı bu tehditlere karşı korumanıza izin verir.

Geliştirilmiş güvenlik etkinleştirildiğinde ve bir PDF güvenilmeyen bir konum ya da dosyadan kısıtlı bir eylem gerçekleştirmeyi denediğinde bir güvenlik uyarısı görüntülenir. Uyarının türü eyleme ve Acrobat ya da Acrobat Reader sürümünüze bağlıdır. (Bkz. Güvenlik uyarıları.)

Başta yöneticiler olmak üzere gelişmiş güvenlikle ilgili teknik ayrıntılar için Acrobat Uygulama Güvenliği Kılavuzu'na bakın.

Geliştirilmiş güvenliği etkinleştirme

Acrobat'ta ve Acrobat Reader'da geliştirilmiş güvenlik varsayılan olarak etkindir. Adobe, varsayılan olarak etkinleştirilmemişse geliştirilmiş güvenliği etkinleştirmenizi ve kısıtlamaları yalnızca güvenilen içerikler için atlamanızı önermektedir.

 1. Tercihler'i seçin.
 2. Soldaki Kategoriler bölümünden Güvenlik (Geliştirilmiş) seçeneğini belirleyin.
 3. Geliştirilmiş Güvenliği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
 4. (İsteğe bağlı—yalnızca Windows) İş akışınız sunucu tabanlı bir ilke dosyası kullanarak etki alanları arası erişim gerektiriyorsa sorunları gidermek için Etki Alanları Arası Günlük Dosyası'nı seçin.

Geliştirilmiş güvenlik kısıtlamalarını atlama

Geliştirilmiş güvenlik etkin durumdayken yalnız güvenilen dosyalar, klasörler ve konumlar geliştirilmiş güvenliğe ait kısıtlamalardan hariç tutulur. PDF'nin gerçekleştirmeyi denediği eyleme bağlı olarak, güvenilen konumları ve dosyaları farklı şekillerde belirtebilirsiniz.

 • Dosyalar, klasörler ve ana etki alanlarına (kök URL'ler) güvenmek için Geliştirilmiş Güvenlik panelindeki ayrıcalıklı konumlar özelliğini kullanın.

 • Güvenlik Yöneticisi'ni kullanarak Internet erişimini yapılandırın. (Bkz. URL ayarları.)

 • Sertifikalı PDF'ler için, ağ oluşturma, yazdırma ve dosya erişimi gibi ayrıcalıklı ağ operasyonlarına yönelik imza sahibine ait sertifikaya güvenin. (Bkz. Sertifikanın güven düzeyini ayarlama.)

 • Sunucu tabanlı bir ilke dosyası kullanarak etki alanları arası erişimi denetleyin. (Acrobat Uygulama Güvenliği Kılavuzu'ndaki Etki Alanları Arası Güvenlik bölümüne bakın.)

Güvenilen içerikler için ayrıcalıklı konumlar belirtme

Geliştirilmiş güvenlik, güvenilen içerik için konum belirtmeye yönelik bir yol sunar. Bu ayrıcalıklı konumlar tek dosyalar, klasörler veya ana etki alanları (kök URL'ler) olabilir. Ayrıcalıklı bir konum dahilinde yerleşik bulunan içerik güvenilirdir. Örneğin, geliştirilmiş güvenlik PDF'lerin bilinmeyen web sitelerinden veri yüklemesini normalde engeller. Verinin başlangıç noktasını (ana etki alanı) ayrıcalıklı konumlar listenize eklerseniz Acrobat ve Acrobat Reader verinin yüklenmesine izin verir. Ayrıntılar için Acrobat Uygulama Güvenliği Kılavuzu'nda yer alan Geliştirilmiş Güvenlik bölümüne bakın.

 1. Tercihler > Güvenlik (Geliştirilmiş)'i seçin.
 2. Gelişmiş Güvenliği Etkinleştir'i seçin.

 3. Ayrıcalıklı Konumlar altında konumların listesini belirtin ve ardından Tamam'ı seçin.

  • Internet Explorer'da güvenilir tüm sitelere güvenmek için Win OS Güvenlik Bölgelerimdeki Sitelere Otomatik Olarak Güven'i seçin.

  • Bir konumdan sadece bir veya iki PDF eklemek için Dosya Ekle'yi tıklatın.

  • Birden fazla PDF'ye ilişkin bir güvenilir klasör oluşturmak için Klasör Yolu Ekle'yi veya Ana Bilgisayar Ekle'yi tıklatın.

  • Bir web sitesinden verilerin yüklenmesine izin vermek için kök URL'nin adını girin. Örneğin, www.adobe.com girebilirsiniz ancak www.adobe.com/tr/products giremezsiniz. Yalnızca güvenli bağlantılardan alınan dosyalara güvenmek için Yalnızca Güvenli Bağlantılar (https:) seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Win OS Güvenlik Bölgelerim Kapsamındaki Sitelere Otomatik Olarak Güven ayarı, Korumalı Görünüm seçeneği Güvenli Olmayabilecek Konumlardan Gelen Dosyalar olarak ayarlandığında uygulanabilir.

  Korumalı GörünümTüm Dosyalar olarak ayarlarsanız Ayrıcalıklı Konumlar listesine eklemediğiniz sürece güvenilen siteler varsayılan olarak korumalı görünümde açılır.

Etki alanları arası erişim

Geliştirilmiş güvenlik, ana etki alanındaki bir PDF'nin farklı bir etki alanıyla iletişim kurmasını önler. Bu eylem, bir PDF'nin güvenilmeyen bir kaynaktan kötü niyetli veriler almasını önler. Bir PDF, etki alanları arası erişim denemesi gerçekleştirdiğinde Acrobat ve Acrobat Reader otomatik olarak bu etki alanından bir ilke dosyası yüklemeyi dener. Verilere erişim sağlama girişiminde bulunan belgenin etki alanı ilke dosyasında bulunuyorsa, verilere otomatik olarak erişilebilir.

Daha fazla ayrıntı için bkz. Acrobat Uygulama Güvenliği Kılavuzu.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi