PDF'ler evrim geçirerek statik sayfalar olmaktan çıkıp, etkileşimli formlar, multimedya içerikler, komut dosyası oluşturma özellikleri ve farklı özellikler barındıran karmaşık belgeler halini almıştır. Bu özellikler PDF'leri, bilgisayarınıza zarar verebilecek ya da verilerinizi çalabilecek kötü niyetli komut dosyalarına ya da eylemlere karşı savunmasız bırakır. Geliştirilmiş güvenlik, güvenilen konumlar ve dosyalar için seçtiğiniz eylemlere izin vererek ya da belirli eylemleri engelleyerek, bilgisayarınızı bu tehditlere karşı korumanıza izin verir.

Geliştirilmiş güvenlik etkinleştirildiğinde ve bir PDF güvenilmeyen bir konum ya da dosyadan kısıtlı bir eylem gerçekleştirmeyi denediğinde bir güvenlik uyarısı görüntülenir. Uyarının türü eyleme ve Acrobat ya da Reader sürümünüze bağlıdır. (Bkz. Güvenlik uyarıları.)

Öncelikli olarak yöneticilere yönelik sunulmuş olan geliştirilmiş güvenlik hakkındaki teknik ayrıntılar için www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr adresindeki belgelere bakın.

Geliştirilmiş güvenliği etkinleştirme

Acrobat ve Reader X 9.3 ve 8.2, geliştirilmiş güvenliği varsayılan olarak etkinleştirir. Adobe, varsayılan olarak etkinleştirilmemişse geliştirilmiş güvenliği etkinleştirmenizi ve kısıtlamaları yalnızca güvenilen içerikler için atlamanızı önermektedir.

 1. Tercihler'i seçin.
 2. Soldaki Kategoriler bölümünden Güvenlik (Geliştirilmiş) seçeneğini belirleyin.
 3. Geliştirilmiş Güvenliği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
 4. (İsteğe bağlı—yalnızca Windows) İş akışınız sunucu tabanlı bir ilke dosyası kullanarak etki alanları arası erişim gerektiriyorsa, sorunları gidermek için Etki Alanları Arası Günlük Dosyası'nı seçin.

Geliştirilmiş güvenlik kısıtlamalarını atlama

Geliştirilmiş güvenlik etkin durumdayken yalnız güvenilen dosyalar, klasörler ve konumlar geliştirilmiş güvenliğe ait kısıtlamalardan hariç tutulur. PDF'nin gerçekleştirmeyi denediği eyleme bağlı olarak, güvenilen konumları ve dosyaları farklı şekillerde belirtebilirsiniz.

 • Dosyalar, klasörler ve ana etki alanlarına (kök URL'ler) güvenmek için İyileştirilmiş Güvenlik panelindeki ayrıcalıklı konumlar özelliğini kullanın.

 • Güvenlik Yöneticisi'ni kullanarak Internet erişimini yapılandırın. (Bkz.: URL ayarları.)

 • Sertifikalı PDF'ler için ağ oluşturma, yazdırma ve dosya erişimi gibi ayrıcalıklı ağ operasyonlarına yönelik imza sahibine ait sertifikaya güvenin. (Bkz.: Sertifikanın güven düzeyini ayarlama.)

 • Sunucu tabanlı bir ilke dosyası kullanarak etki alanları arası erişimi denetleyin. (www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr adresindeki Cross Domain Security (Etki Alanları Arası Güvenlik) belgesine bakın.)

Güvenilen içerikler için ayrıcalıklı konumlar belirtme

Geliştirilmiş güvenlik, güvenilen içerik için konum belirtmeye yönelik bir yol sunar. Bu ayrıcalıklı konumlar tek dosyalar, klasörler veya ana etki alanları (kök URL'ler) olabilir. Ayrıcalıklı bir konum dahilinde yerleşik bulunan içerik güvenilirdir. Örneğin, geliştirilmiş güvenlik PDF'lerin bilinmeyen web sitelerinden veri yüklemesini normalde engeller. Verinin başlangıç noktasını (ana etki alanı) ayrıcalıklı konumlar listenize eklerseniz, Acrobat ve Reader verinin yüklenmesine izin verir. Ayrıntılı bilgi için Enhanced Security (Geliştirilmiş Güvenlik) belgesine (www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.

 1. Tercihler > Güvenlik (Geliştirilmiş)'i seçin.
 2. Geliştirilmiş Güvenliği Etkinleştir seçeneğini belirleyin.
 3. Ayrıcalıklı Konumlar bölümünde bir konumlar listesi belirleyin, ardından Tamam'ı tıklatın.
  • Internet Explorer'da güvenilir tüm sitelere güvenmek için, Win OS Güvenlik Bölgelerimdeki Sitelere Otomatik Olarak Güven'i seçin.

  • Bir konumdan sadece bir veya iki PDF eklemek için Dosya Ekle'yi tıklatın.

  • Birden fazla PDF için güvenilir bir klasör oluşturmak üzere Klasör Yolu Ekle'yi veya Ana Bilgisayar Ekle'yi tıklatın.

  • Bir web sitesinden verilerin yüklenmesine izin vermek için kök URL'nin adını girin. Örneğin, www.adobe.com girebilirsiniz, ancak www.adobe.com/products giremezsiniz. Yalnızca güvenli bağlantılardan alınan dosyalara güvenmek için, Yalnızca Güvenli Bağlantılar (https:) seçeneğini belirleyin.

Etki alanları arası erişim

Geliştirilmiş güvenlik, ana etki alanındaki bir PDF'nin farklı bir etki alanıyla iletişim kurmasını önler. Bu eylem, bir PDF'nin güvenilmeyen bir kaynaktan kötü niyetli veriler almasını önler. Bir PDF, etki alanları arası erişim denemesi gerçekleştirdiğinde Acrobat ve Reader otomatik olarak bu etki alanından bir ilke dosyası yüklemeyi dener. Verilere erişim sağlama girişiminde bulunan belgenin etki alanı ilke dosyasında bulunuyorsa, verilere otomatik olarak erişilebilir.

Ayrıntılı bilgi için Application Security Guide (Uygulama Güvenlik Kılavuzu) belgesine (www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi