Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe'deki yenilikler

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama
 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama
Acrobat

Adobe Acrobat Pro, çevrimiçi hizmetleri ile birlikte en önemli belgelerinizle masaüstü, mobil ve web'de çalışmanızı sağlayan eksiksiz bir PDF çözümüdür. Yeni özellikleri ve iyileştirmeleri denemek için Acrobat masaüstü ve mobil uygulamalarınızı güncelleyin ya da Acrobat web'e giriş yapın.

Acrobat masaüstü uygulaması

Ekim 2022 sürümü

Bu sürümde aşağıdaki yeni özellikler kullanıma sunulmuştur. Özellik hakkında daha fazla bilgi almak için > öğesini tıklatın.

Adobe, DC terimini Acrobat ve Acrobat Reader ürünlerinden kaldırmıştır. Değişiklik, Acrobat ve Acrobat Reader yükleyici iletişim kutularına, güncelleyici kullanıcı arabirimine, Acrobat/Acrobat Reader Hakkında penceresine, açılış ekranlarına, başlık çubuklarına ve uygulama içindeki diğer alanlara yansıtılır. Bu yeniden markalaşma ile ürün yelpazemizi basitleştirmeyi ve abonelik ürünü tekliflerimizi farklılaştırmayı hedefliyoruz.

Acrobat Ana Sayfa başlangıç ekranı

Acrobat'ı başlattığınızda bir Acrobat'a Hoş Geldiniz kartı gösterilir. Daha fazla bilgi ve PDF'nizde gerçekleştirebileceğiniz işlemleri kontrol etmek için kartı kaydırın. Acrobat çalışma alanını incelemek ve ayrıntıları öğrenmek için Tura katıl düğmesini seçin.

Not:

Şu anda yeni başlangıç deneyimi, bir deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve üçüncü taraf eklentileri yüklenmeden yalnızca Acrobat (64 bit) İngilizce sürümünde kullanılabilir. Bu deneyim, tüm kullanıcılara sunulmayabilir.

Acrobat hakkında kısa bir tura çık

Başlangıç turunda, Acrobat bir aracın yanında yanıp sönen bir baloncuk gösterir ve özelliği bir video illüstrasyonuyla açıklayan bir iletişim kutusu görüntüler.

Acrobat Ana Sayfa başlangıç turu


Acrobat görüntüleyici başlangıç ekranı

Acrobat'ta görüntülemek üzere bir PDF açtığınızda Acrobat, Keşfet panelindeki tüm araçlara nasıl erişeceğinizi, menü seçeneklerini keşfetmenizi (yalnızca Windows), Metin veya araç aramanızı, belgeyi yazdırmanızı, paylaşmanızı vb. sağlayan görsel uyarılar görüntüler. Sol bölmedeki keşfet panelinde kullanabileceğiniz önerilen araçların listesi gösterilir.

Görüntüleyici başlangıç turu

 

Bağlamsal araç başlangıç ekranı

Benzer şekilde, bir aracı ilk kez kullandığınızda Acrobat, aracın kullanımı hakkında sizi bilgilendiren bağlamsal bir iletişim kutusu görüntüler. Örneğin, Düzenleme aracını ilk kez açtığınızda Acrobat, PDF sayfasını döndürme, kırpma ve ayıklama işlemlerini içeren bağlamsal bir iletişim kutusu ve altında kısa bilgiler görüntüler.

Bağlamsal başlangıç turu
Düzenleme aracı bağlamsal başlangıç turu


Başlangıç turunu yeniden başlat

Acrobat başlangıç turuna, Acrobat Ana Sayfası'nda, PDF Açıkken Acrobat Viewer'da veya başka bir Acrobat aracı kullanmanıza bağlı olarak sağ üst köşedeki Yardım menüsü simgesini seçerek ulaşabilirsiniz.

Başlangıç turunu yeniden başlat

PDF Oluştur aracı, daha iyi alan kullanımı ve hizalamayla daha temiz bir arabirim sağlayacak şekilde modernleştirilmiştir. Aşağıdaki değişiklikleri içerir:

 • Widget'lar arasında daha iyi aralıklarla hizalama.
 • Modern sol liste ve ayırıcı.
 • Çoklu dosyalar ve Ekran görüntüsü bölümleri için radyo düğmesi kart widget'ları.
 • Kullanılabilirlik durumuna göre birkaç widget yenilendi. Örneğin, Gözat ve bir dosya seç gibi seçenekler artık düğmelere dönüştürüldü. Açılır menü seçimine görünür bir sınır eklendi ve arabirimde çok daha fazla değişiklik yapıldı.
Not:

Şu anda yeni deneyim, bir deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve üçüncü taraf eklentileri yüklenmeden yalnızca Acrobat (64 bit) İngilizce sürümünde kullanılabilir. Bu deneyim, tüm kullanıcılara sunulmayabilir.

PDF oluştur eski görünümü
Eski görünüm

Yeni PDF oluştur görünümü
Modern görünüm

Paylaşılan dosyalara çevrimdışıyken erişme

Acrobat, paylaşılan dosyaların bir kopyasını önbellekte saklayarak Internet bağlantısı olmadan bu dosyalara erişmenizi sağlıyor. İncelemeler hakkındaki yorumlar da senkronize edilir ve bunlara çevrimdışı olarak erişilebilir.


Outlook Send & Track eklentisi aracılığıyla paylaşılan dosyalara yorum ekleme

Acrobat artık Outlook Send & Track eklentisi aracılığıyla paylaşılan dosyalara yorum eklemeyi destekliyor.

Microsoft Outlook'taki Acrobat eklentisi artık PDF belgesini göndermek üzere bir posta oluşturursanız Acrobat'ın E-İmza İste özelliğini kullanmanızı ister. Aşağıdaki koşullar doğruysa istem görüntülenir:

 • Alıcı sayısı yirmi beşten azdır.
 • PDF ekinde, kullanıcının imza istemesi gerektiğini belirten belirli terimler bulunur.
 • Taslak e-postada konu satırı, kullanıcının imzalama amacını belirten belirli anahtar sözcükler içerir.
Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

1. Sürüm

Posta gönderirken imza istemi

2. Sürüm

Posta gönderirken imza istemi

Şimdi Dene'yi seçerseniz Acrobat'a yönlendirilirsiniz ve E-İmza İste aracı başlatılır.

İmza isteme aracı

Acrobat'ta farklı uygulama penceresi boyutları, çözünürlükler, piksel yoğunlukları ve yönler için uyumlu bir mizanpaj (küçük, normal veya büyük) oluşturmak ve böylece içeriğin en iyi şekilde görüntülenmesini sağlamak için birçok geliştirme yapıldı. Acrobat, aygıtta bulunan boş görsel alana göre kullanıcı arabirimi öğeleri ve mizanpaj panelleri akışını otomatik olarak boyutlandırır.

PDF'yi Dışa Aktar aracı artık PDF sayfası küçük resimlerine eklenerek kolayca erişilebiliyor.

Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Varyant 1: Saat yönünün tersine döndür seçeneği, sayfa küçük resimlerindeki PDF dışa aktarma aracıyla değiştirildi

Sayfa küçük resimlerinde PDF Dışa Aktar aracı

Varyant 2: Seçenekler menüsünden PDF'yi Dışa Aktar aracını kullanabilir veya sayfa küçük resimlerinin bağlam menüsünü sağ tıklatabilirsiniz

Seçenekler menüsünden PDF'yi Dışa Aktar aracı
Seçenekler menüsünden PDF'yi Dışa Aktar aracı

Sağ tıklatmalı bağlam menüsünden PDF'yi Dışa Aktar aracı
Sağ tıklatmalı bağlam menüsünden PDF'yi Dışa Aktar aracı

Yeni macOS Ventura, aynı anda çalışan arka plan uygulama işlemlerinde daha fazla görünürlük sağlar. Kullanıcıların önemli Acrobat işlemlerini yanlışlıkla devre dışı bıraktığını gördük. Acrobat artık kullanıcılara Acrobat işlemlerini açmalarını bildiren aşağıdaki mesajı görüntülemektedir.

Daha fazla bilgi için bkz. Acrobat Refresh Manager Sorunlarını Giderme | macOS Ventura.

macOS Ventura'da Acrobat iletişim kutusu

Yeni geri bildirim widget'ı

Sayfaları Organize Et, Dosyaları Birleştir veya PDF görüntüleyiciden Özel Sayfa Ekle aracını kullandıktan sonra değişiklikleri iptal etmeniz durumunda Acrobat geri bildirim sağlamanızı ister. Geri bildiriminiz, hedeflenen iş akışını anlamamıza yardımcı olur. Geri bildirim sağlamak için Geri Bildirim Ver öğesini seçin ve ardından geri bildirim formunu doldurun.

Adobe Express için geri bildirim formu

Marka değişiklikleri

Özel Sayfa Ekle aracı simgesi, Adobe Express markasıyla uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir.

Özel sayfa ekle simgesi değiştirme

Acrobat planıyla imza entegrasyonu satın aldıysanız tüm sözleşmeleriniz Acrobat'ta görünür. Diğer bir seçenek olarak, sol bölmedeki İmzala > Sözleşmeler seçeneği Sözleşmeler > Adobe Acrobat Sign olarak yeniden adlandırılır ve seçildiğinde sizi Adobe Sign web sayfasına götürür.

İmzalama aracı yeniden adlandırıldı

Microsoft Purview Information Protection (MPIP), PDF belgeleri de dahil olmak üzere varlıklara hak tabanlı erişim sağlayan bir Microsoft hak yönetimi çözümüdür. Adobe Acrobat Pro/Standard ve Reader masaüstü uygulamaları, Microsoft Purview Information Protection tarafından korunan PDF'lerin tutarlı bir şekilde görüntülenmesini destekler. Ayrıca, MPIP'yi standartlaştıran kuruluşlar için Information Protection hassasiyet etiketlerini ve politikalarını Acrobat'taki PDF'lerinize uygulamak ve düzenlemek için bu sürümdeki yerel deneyimi kullanıma sunduk. 

Daha fazla bilgi için bkz. Acrobat'ta Microsoft Purview Information Protection desteği.

Acrobat Reader mobil uygulaması

Temmuz, Ağustos ve Eylül 2022 sürümü

iPhone ve iPad

Bu sürümle birlikte, Sign sözleşme yönetimi deneyimi için ilk mobil entegrasyonunu uygun Sign işletme dışı kullanıcılarına göndereceğiz. 

 • Ana Sayfa görünümündeki sözleşmeler sekmesinde, kullanıcıların gönderdiği veya imzalamaları ya da onaylamaları beklenen tüm sözleşmeler listelenir.
 • Bu, alıcılara hatırlatıcı gönderme, sözleşmeleri iptal etme, gönderenler olarak durumu izleme ve alıcı olarak imzalama bağlantısını içerir.

PDF'de metin seçildiğinde artık bağlam menüsünde Metni Düzenle seçeneği sunuluyor.

 • Paylaşılan dosyalara artık çevrimdışı olarak erişilebilir.
 • Performans geliştirmeleri ve geliştirilmiş içerik arama.
 • Bağlam kartı yükleme, varlık arama, dosyalara göz atma ve dosyaları açma için daha iyi istemci gecikmesi.
 • Gizlilik ve güvenlik geliştirmeleri: İş birliği için dosya paylaştığınızda Acrobat, adınız ve e-posta bilgilerinizin paylaşıldığını size bildirir.
 • Paylaşım ve inceleme iş akışlarını etkileyen çeşitli hata düzeltmeleri.
 • Liquid Mode artık diğer aygıt bölgelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 • Acrobat iOS artık DocGen web hizmeti tarafından oluşturulan e-postalarda bulunan bağlantıları desteklemektedir. Kullanıcı, e-postadan bir bağlantıyı tıklattığında uygulama başlatılır ve belge Liquid Mode'da açılır.

 • Geliştirilmiş kararlılık, hata düzeltmeleri ve güncellemeler

Ödeme ve giriş yapma ekranları için koyu mod desteği.

 • Intune 14.6.0'a yükseltin.

 • Uygulama kararlılığı ve kritik hata düzeltmeleri.

Android

 

Artık Yüzen Eylem Düğmesi bağlam menüsünden Dosya aç aracına hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Dosyaları açmayı öğrenin.

 

Artık bağlam menüsünü kullanarak PDF'de hızlı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bağlam menüsünü açmak ve kopyala, vurgula, üstünü çiz, altını çiz, yüksek sesle oku veya metni düzenle gibi işlemlerden herhangi birini yapmak için bir bölüme uzun basabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. PDF'leri düzenleme.

Metni istediğiniz dilde dinlemek için dosya bağlam menüsünden Sesli oku özelliğine erişebilirsiniz. Metni sesli okuma özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Acrobat uygulaması artık Adobe Scan dosyalarına erişmenizi ve Acrobat Reader uygulamasında herhangi bir dosyayı açmanızı sağlıyor. Adobe Scan dosyalarını açmayı öğrenin.

Acrobat Reader uygulamasının geçerli sürümü, uygulamanın erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmak için geliştirilmiş giriş iletişim kutularıyla birlikte gelir.

Adobe Acrobat Premium veya Acrobat Pro aboneleri artık PDF sayfalarını görüntülere dönüştürmek için PDF Dışa Aktar özelliğini kullanabilir. PDF'yi diğer formatlara dışa aktarma özelliğini kullanarak PDF'leri görüntülere dönüştürme hakkında bilgi edinin.

Acrobat Reader uygulaması, artık Acrobat hesabınızda hızlı bir şekilde oturum açmanızı sağlamak için Google'ın tek dokunuşla oturum açma özelliğinden yararlanmaktadır. Tek dokunuşla Oturum Açma özelliğini kullanmayı öğrenin.

Artık Acrobat'ın gelişmiş @ ile bahsetme özelliğini kullanarak diğer kullanıcıları paylaşılan bir belgeyi incelemeye doğrudan davet edebilirsiniz. Paylaşılan bir dosyaya kişi eklemeyi öğrenin.

Acrobat çevrimiçi hizmetleri

Ağustos, Eylül 2022 sürümü

Yeni geri bildirim widget'ı

Özel Sayfa Ekle aracını kullandıktan sonra değişiklikleri iptal etmeniz durumunda Acrobat geri bildirim sağlamanızı ister. Geri bildiriminiz, hedeflenen iş akışını anlamamıza yardımcı olur. Geri Bildirim Ver'i seçin ve ardından geri bildirim sağlamak için geri bildirim formunu doldurun.

Marka değişiklikleri

Özel Sayfa Ekle aracı simgesi, Adobe Express markasıyla uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir.

Özel sayfa ekle simgesi değiştirme

Artık Acrobat'taki yeni Sayfaları Kırp aracını kullanarak sayfa içeriğini kırpabilir, kenar boşluklarını ayarlayabilir veya sayfaları yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Çevrimiçi Acrobat'ta çalışırken Google Drive depolama hesabınızda kolayca dosya saklayabilir ve bu dosyalara erişebilirsiniz. Google Drive dosyalarınızı ekledikten sonra Ana Sayfa'da ve Son Kullanılanlar listesinde görebilirsiniz. 

Google Drive hesabınızı Acrobat'a çevrimiçi olarak eklemek için Belgeler'i seçin ve Hesap Ekle > Google ile Giriş Yap'ı belirleyin.

Google Drive hesabınızı ekleme

Modern Görüntüleyici için Yüksek Sesle Okuma ve Yüksek Karşıtlık desteği eklendi.

Performans geliştirmeleri ve geliştirilmiş içerik arama.

Artık Edge uzantısının modern görüntüleyicisinde sayfaları döndürebilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın