Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe'deki yenilikler

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama
 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama
Acrobat

Adobe Acrobat Pro, çevrimiçi hizmetleri ile birlikte en önemli belgelerinizle masaüstü, mobil ve web'de çalışmanızı sağlayan eksiksiz bir PDF çözümüdür. Yeni özellikleri ve iyileştirmeleri denemek için Acrobat masaüstü ve mobil uygulamalarınızı güncelleyin ya da Acrobat web'e giriş yapın.

Acrobat masaüstü uygulaması

Mart 2023 sürümü

Yeni özellikleri hemen denemek için Acrobat'ı güncelleyin. Yardım menüsünde Güncellemeleri kontrol et'i tıklatın ve güncelleme işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bu sürümde aşağıdaki yeni özellikler kullanıma sunulmuştur. Özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için > öğesini tıklatın.

Adobe, geçen yıl belirli kullanıcılar için Acrobat (64 bit) masaüstü kullanıcılarına yönelik tamamen yeniden tasarlanmış bir deneyim sundu. Mart 2023 sürümüyle birlikte bu yeni deneyim, İngilizce sürümündeki tüm yeni Acrobat Reader yüklemeleri için kullanılabilir. Yeni deneyimin amacı, içerikleri görüntülerken ve PDF'ler üzerinde çalışırken sezgisel ve sorunsuz bir deneyim sağlamaktır.

Adobe Acrobat ve Acrobat Reader'ın Mart 2023 sürümüyle yazılım sürümü 22.xx'ten 23.xx'e güncellenecek. Bu değişiklik yalnızca Adobe Acrobat ve Acrobat Reader'ın Continuous yoluna uygulanır. Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat ve Acrobat Reader'ın yeni sürüm değişiklikleri başlıkla makaleyi inceleyin.

Acrobat artık Kaydırmayı Etkinleştir Modu ile belge görüntülerken veya okurken gelişmiş bir belge kaydırma deneyimi sunmaktadır.

 • macOS'teki kaydırma deneyimi 30 fps'den 50 fps'nin üzerine çıkarılarak %66 oranında iyileştirilmiştir.
 • Windows'daki kaydırma deneyimi yaklaşık 15 fps'den yaklaşık 30 fps'ye çıkarıldı.
Not:

Adobe, bu özelliği aşamalı olarak kullanıma sunmaktadır.

Acrobat'taki otomatik mizanpaj ayarlama modu artık aşağıdaki temel özellikleri desteklemektedir:

 • Paragraflar, listeler, resim, tablo ve yan yana içerik içeren PDF'ler artık düzenleme için uygundur.
 • Kes, Kopyala, Yapıştır ve Geri Al veya Yinele işlemleri gibi klavye eylemleri artık başka bir içeriğin içindeki veya çevresindeki içerikler için desteklenmektedir.
 • Bir sütunu düzenlerken içeriğin aynı sütunda yeniden akışı sağlanır. Ancak içeriğin bir sütundan diğerine yeniden akışının sağlandığı çok sütunlu içeriğe sahip PDF'ler, otomatik mizanpaj ayarlama özelliğini kullanarak geliştirilmiş düzenlemeye uygun değildir ve bu özellikten yararlanamaz.

Önceki sürümde, Acrobat'ın modern görüntüleyicisinde bulunan Tüm araçlar sekmesindeki bir aracı veya bunun alt araçlarını kullandığınızda ve ardından geri düğmesini seçtiğinizde, Acrobat sizi seçilen aracın üst aracına geri götürüyordu. Bu sürümde, geri düğmesini seçtiğinizde Tüm Araçlar paneline gidersiniz.

Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Acrobat modern görüntüleyicisi artık üçüncü tarafların eklentilerini desteklemektedir.

PDF'yi sağ tıklattığınızda görünen saat yönünün tersine döndürme düğmesi, kırpma düğmesiyle değiştirildi.

Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Özel sayfa ekle aracının adı, aracın gerçek amacına uygun olacak şekilde Yeni sayfa tasarla olarak değiştirildi.

Özel sayfa ekle aracı

Sağ tıklatma bağlam menüsünden veya ekleme çubuğundan Yeni sayfa tasarla aracını kullanarak var olan bir şablondan belgenin başına yeni bir sayfa eklediğinizde, sayfa boyutu seçilen ilk sayfanın boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlanır. Benzer şekilde, belgenin sayfaları arasına bir sayfa eklediğinizde sayfa boyutu, belgenin seçili sayfasıyla veya yeni sayfayı eklemek istediğiniz ikinci sayfayla eşleşecek şekilde ayarlanır.

Yeni sayfa tasarla

Acrobat artık alıcıların @ ile bahsetme özelliğini kullanarak diğer ortak çalışanları davet etmesine olanak tanımaktadır. Bu özellik, önceki sürümlerde mümkün değildi.  Aşağıdaki istemler, @ ile bahsetme işlevi hakkında sizi bilgilendirir.

Paylaşılan dosyalar veya Adobe Cloud dosyaları için istem
Paylaşılan dosyalar veya Adobe Cloud dosyaları için istem

Paylaşılmayan dosyalar veya yerel dosyalar için istem
Paylaşılmayan dosyalar veya yerel dosyalar için istem

PDF yorumlarında ve yanıtlarında, Acrobat artık @ ile bahsetme özelliğini kullanarak gözden geçirenleri davet etmenizi ister.

Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Yorum yaparken @ ile bahsetme özelliğini kullanma istemi
Yorum yaparken @ ile bahsetme özelliğini kullanma istemi

Yanıtlarken @ ile bahsetme özelliğini kullanma istemi
Yanıtlarken @ ile bahsetme özelliğini kullanma istemi

Ayrıca, Acrobat dosya paylaşım geçmişiniz olmadığını algılarsa veya Microsoft Outlook yüklü değilse kişilerinizi seçmenizi veya e-posta göndermenizi ister.

Dosya paylaşım geçmişi olmadığında veya Outlook yüklü olmadığında istem
Outlook yüklü olmadığında kişiler listesinden seçin veya bir e-posta yazın

PDF oluşturduktan sonra dosya paylaşma istemi

Acrobat artık panodan, web sayfasından veya boş bir sayfadan PDF dosyası oluşturduktan sonra dosyaları bir bağlantı aracılığıyla paylaşmanızı veya kullanıcıları incelemeye davet etmenizi ister.

Pano veya Web Sayfasından ya da Boş Sayfadan pdf oluşturduktan sonra dosya paylaşma istemi
Pano veya Web Sayfasından ya da Boş Sayfadan pdf oluşturduktan sonra dosya paylaşma istemi

Pano veya Web Sayfasından ya da Boş Sayfadan pdf oluşturduktan sonra dosya bağlantısını paylaşma istemi
Pano veya Web Sayfasından ya da Boş Sayfadan pdf oluşturduktan sonra dosya bağlantısını paylaşma istemi

PDF'ye dönüştürdükten sonra dosyaları paylaşma istemi

Acrobat artık başka dosya formatlarından PDF dosyasına dönüştürme yaptıktan sonra dosyaları bir bağlantı aracılığıyla paylaşmanızı veya kullanıcıları incelemeye davet etmenizi ister.

PDF'ye dönüştürdükten sonra dosya paylaşma istemi
PDF'ye dönüştürdükten sonra dosya paylaşma istemi

PDF'ye dönüştürdükten sonra dosya bağlantısını paylaşma istemi
PDF'ye dönüştürdükten sonra dosya bağlantısını paylaşma istemi

Metin biçimlendirirken düzenleme aracını kullanma istemi

Acrobat artık font boyutunu artırma veya azaltma, metni kalın veya italik yapma gibi metin biçimlendirme işlemlerini klavye kısayollarını kullanarak yapmaya çalıştığınızda Düzenle aracını kullanmanızı ister.

Düzenle aracı istemi

Kes, sil, yapıştır seçeneklerini kullanırken Düzenle aracını kullanma istemi

PDF'de bir metni kesmek için Ctrl/Cmd +X klavye kısayolunu kullandığınızda, Acrobat işlemi gerçekleştirmek için Düzenle aracını kullanmanızı ister.

Kesmek veya yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanırken Düzenle aracı istemi

PDF'de bir metni silmek için klavyedeki Delete veya Backspace tuşuna bastığınızda, Acrobat işlemi gerçekleştirmek için Düzenle aracını kullanmanızı ister.

Metin silerken Düzenle aracı istemi

Benzer şekilde, PDF'de bir metni yapıştırmak için Ctrl/Cmd +V klavye kısayolunu kullandığınızda, Acrobat işlemi gerçekleştirmek için Düzenle aracını kullanmanızı ister.

Yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanırken Düzenle aracı istemi

Metin seçimi sırasında etkinleştirilen Düzenle menüsü seçenekleri

PDF'de bir metin seçtiğinizde; Kes, Kopyala, Yapıştır, Sil, Tümünü seç, Tümünün seçimini kaldır ve Anlık Görüntü Al gibi seçenekler Düzenle menüsünde etkinleştirilir.

Metin seçtiğinizde düzenleme seçenekleri

Acrobat artık Düzenle menüsündeki Tümünü Seç veya Anlık Görüntü Al seçeneğini kullandığınızda Dışa Aktar aracını kullanmanızı ister.

Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Metin seçtiğinizde Dışa Aktar aracını kullanma istemi

PDF'yi düzenledikten sonra imzalama araçlarını kullanma

Bir PDF'yi düzenlediğinizde Acrobat artık Sayfaları Organize Et aracının yanı sıra, gerçekleştirmek isteyebileceğiniz bir sonraki eylem olarak E-imza İste seçeneği ile Doldur ve İmzala araçlarını sağdaki düzenleme özellikleri panelinde gösterir.

Bir belgeyi düzenledikten sonra İmza araçlarını kullanma istemi

İmzalama iş akışından çıkarken imza isteme banner'ı

Acrobat'ta, görüntüleyiciye dönmek için imzalama iş akışından işlem ortasında çıkarsanız Acrobat belgeyi e-imzaya göndermek isteyip istemediğinizi soran bir banner gösterir.

İmza istemi

 • Nasıl kullanılacağını öğren düğmesini seçtiğinizde, İmza İsteme ile ilgili yardım makalesine yönlendirilirsiniz.
 • E-imza iste düğmesini seçtiğinizde, Doldur ve İmzala aracında İmzalayan ekle iletişim kutusu açılır.

Acrobat'ın Web ve Mobil tekliflerinin bulunurluğunu ve bilinirliğini artırmak için Acrobat masaüstünde artık aşağıdaki araçları bulunmaktadır.

Not:

Bu özellik deneme olarak kullanıma sunulmaktadır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

Waffle menüsünden uygulamaları kullanma

Kullanabileceğiniz uygulamaların listesini görmek için Acrobat'ın sağ üst köşesindeki waffle menüsünü seçin. Uygulamaların temel işlevlerini aktarmak için Acrobat uygulamalarının bir açıklaması eklenmiştir.

Waffle menüsündeki Acrobat uygulamaları

Ana Sayfa'daki yüksek değerli eylem kartları

Acrobat Ana Sayfa'da artık tarayıcı uzantısını etkinleştiren bir kart bulunmaktadır.

Acrobat uzantısını Chrome Tarayıcı'da kullanma
Acrobat uzantısını Chrome Tarayıcı'da kullanma

Adobe Scan uygulamasını Taramalar'dan yükleme seçeneği

Ayrıca, sol bölmede Taramalar'ı seçtiğinizde Acrobat, Adobe Scan uygulamasını yüklemek için QR kodunu görüntüler.

Scan uygulamasını yükleme

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın