Kullanıcı Kılavuzu İptal

Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Mevcut üyeler

Mevcut AATL üyelerimizi kontrol edin.

Nedir?

Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi, imzalı belge Adobe® Acrobat® veya Reader® yazılımında açıldığında tüm dünyadaki milyonlarca kullanıcının güvenilen dijital imzalar oluşturmasına imkan tanıyan bir programdır. Özellikle hem Acrobat hem de Reader güvenilir "kök" dijital sertifikaların listesini düzenli olarak indirmek için bir web sayfasına ulaşacak şekilde programlanmıştır. Bu listedeki güvenilir sertifikalara kadar bir ilişkiyi ("zinciri") izleyebilen bir kimlik doğrulama bilgisi ile oluşturulan tüm dijital imzalara Acrobat ve Reader tarafından güvenilir.

Sistem nasıl çalışıyor?

Diğer kuruluşların ve kullanıcıların yanı sıra vatandaşların ve çalışanlarına sertifikalar sağlayan devlet kurumlarına ve şirketlere dijital imzalama kimlik bilgiler sağlayan sertifika kuruluşları, başvuru materyalleri ve kök sertifikaları (veya diğer doğrulama sertifikası) sunarak AATL programına katılmak için başvurabilir. Başvuru sahibinin hizmetlerinin ve kimlik doğrulama bilgilerinin AATL teknik gereksinimleri ile belirlenen güven seviyesini karşıladığını doğruladıktan sonra Adobe, Güvenilenler Listesine sertifikayı/sertifikaları ekler, Adobe ürünlerinde bulunan Adobe Kök sertifikasıyla bağlantılı Adobe kurumsal dijital kodu ile Güvenilenler Listesini dijital olarak imzalar.

Daha sonra herhangi bir kullanıcı, dijital imzayı AATL'deki sertifikaya kadar takip edebilecek dijital sertifikaya sahip bir imzalayıcıdan dijital imzalı bir belge aldığında, bu imzaya otomatik olarak güvenilir.

Bu özellik neden önemli?

Dijital imzalı bir belge aldığınızda hem Reader hem de Acrobat imzayı doğrulamak için üç önemli soru sorar:

 1. Belgeyi imzalayan dijital sertifika hala geçerli mi? Süresi sona erdi veya iptal edildi mi?
 2. İmzalandığından bu yana belgede değişiklik yapıldı mı? Belgenin bütünlüğü etkilendi mi? Herhangi bir değişiklik varsa, bunlar izin verilen değişiklikler mi değil mi?
 3. Son olarak bu sertifika, Güvenilir Kimlik listesinde belirtilen bir sertifikaya kadar bağlanıyor mu? Bağlanıyorsa, imzaya otomatik olarak güvenilir.

İlk iki sorunun cevabı, sertifikada ve imzalı belgenin kendisinde yer alan bilginin analizine dayalı olarak Acrobat ve Reader tarafından cevaplanır. Ancak elektronik imza pazarı için her zaman bir zorluk oluşturan üçüncü sorunun cevabıdır. Bir dijital imzaya güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl öğrenebilirsiniz? İmzalayanın dijital sertifikasının/kimlik bilgilerinin hangi özelliklerine dikkat edilmelidir? İmzalayanın kimliğini doğrulamak ne kadar önemli ve imzalama anahtarının kendisinin saklanması ne kadar kritik?

Adobe bağlı olan tarafın özel duruma dayalı olarak kendi kararlarına güvenmekte özgür olması gerektiğinin farkındadır. Ancak Adobe, bağlı olan tarafların bu tespiti yapmasına yardımcı olmanın ve bu şekilde dijital imzaları kullanma sürecini çok daha kolaylaştırmanın yollarına bakmaktadır. Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi bu çabaların en sonuncusudur.

Bu program CDS programına kıyasla nasıl?

2005 yılında Adobe, Adobe ürünlerinde Adobe Kök sertifikasına (ailesinin bir kısmına) bağlı yeni dijital ID'lere otomatik olarak güvenen Sertifikalı Belge Hizmetleri (CDS) programını duyurmuştur. AATL'nin öncüsü olan CDS, sertifika sunan beş sertifika yetkilisine sahiptir. Adobe Onaylı Güvenilenler Listesi'nin üst düzey avantajlarının benzer olmasına karşın, Adobe Kök sertifikasıyla bağlantı gerekmediğinden dolayı kamu kurumları e-kimlik programları gibi mevcut sertifika toplulukları Güvenilenler Listesi'ne katılabilir.

Kuruluşum neden katılmak istesin?

Dijital sertifikalarda önemli bir yatırıma (yani yüz binlerce kullanıcıya) sahip bir kuruluş veya kamu kurumunu temsil ediyorsanız ve bu sertifikalar PDF belgeleri imzalamak için kullanılıyorsa, güvenin ne kadar önemli olduğunu ve dijital imza üzerindeki kafa karışıklığının destek çağrıları, sorular ve dijital imza kullanımı konusunda genel tedirginliğe nasıl neden olabileceğini zaten bilirsiniz. AATL programı, alıcıların elektronik belgede kalarak sadece maliyet tasarrufu ve sonuçta "yeşil" avantajı elde etmekle kalmayıp aynı zamanda belgeyi açtıklarında bütünlük denetimi ve güvenilir yeşil onay işareti/mavi kurdele deneyimini yaşayacaklarını bilerek tüm sertifika sahiplerinin (teknik gereksinimleri karşıladıklarını varsayarak) belgeleri emin bir şekilde imzalamasının kolay bir yolunu sağlar.

AATL'yi destekleyen bir imzalama kimlik belgesini nasıl edinebilirim?

Adobe bu kimlik bilgilerini satmamakta, bu kimlik bilgilerine güvenilen programı yönetmektedir. AATL'yi destekleyen sertifikaları satın almak için üyelerimizden biriyle iletişim kurun. Ayrıca kuruluşunuzun zaten AATL'nin bir parçası olup olmadığını görmek için listeyi kontrol edin.

Kurumsal dağıtım özelliğini nasıl yapılandırabilirim?

Kurumsal yapılandırma ayrıntıları için Tercih Referansı'na bakınız. Seçenekler şunlardır: 

 • Özelliği devre dışı bırakma.
 • Son kullanıcıların içe aktarma iletişim kutusunu görmeyeceği şekilde sertifikaları sessizce içe aktarma.

AATL teknik gereksinimleri

Bu, AATL Teknik Gereksinimlerinin resmi deposudur. Burada yayınlanan en güncel teknik özellikler geçerlidir.

İndir

Şimdi katılın!

Kuruluşunuz AATL programına katılmakla ilgileniyorsa lütfen öncelikle Teknik Gereksinimleri gözden geçirin. Gereksinimleri karşılıyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak daha fazla bilgi almak için Adobe AATL ekibine başvurun:

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?