Erişilebilir PDF oluşturmak için iş akışı

Yüksek düzeyde, erişilebilir PDF oluşturma işlemi bazı temel aşamalardan oluşur:

 1. Bir belgeyi PDF'ye dönüştürmeden önce erişilebilirliği dikkate alın.
 2. Gerektiğinde, doldurulabilir form alanları ve açıklamaları ekleyin ve sekme sırasını ayarlayın.
 3. PDF'ye diğer erişilebilirlik özelliklerini ekleyin.
 4. PDF'yi etiketleyin.
 5. PDF'yi değerlendirin ve etiketleme sorunlarını onarın.

Bu aşamalar çoğu gerekliliğe uygun sırada gösterilir. Ancak, görevleri farklı sırada gerçekleştirebilir ya da aşamaların bazıları arasında tekrarlayabilirsiniz. Tüm durumlarda, önce belgeyi inceleyin, amacını belirleyin ve bu analizi uyguladığınız iş akışını belirlemek için kullanın.

Ek kaynaklar

Erişilebilir PDF'ler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atın:

Belgeyi PDF'ye dönüştürmeden önce erişilebilirliği dikkate alma

Ne zaman mümkün olursa, sözcük işlemci veya sayfa mizanpajı uygulaması gibi kaynak dosyaları ilgili yazarlık uygulamasında oluştururken PDF'lerin erişilebilirliğini dikkate alın.

Dosyanın oluşturulduğu uygulamada genel görevler, grafiklere alternatif metin ekleme, tabloları en iyileştirme ve paragraf stilleri uygulama veya etikete dönüştürülebilecek diğer belge yapısıyla ilgili özellikleri içerir. Daha fazla bilgi için bkz. Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma.

Doldurulabilir form alanları ve açıklamaları ekleme, sekme sırasını ayarlama

PDF'nizde form alanları varsa, form alanlarını algılayıp etkileşimli (doldurulabilir) hale getirmek için Araçlar > Erişilebilirlik > Form Alanı Tanımayı Çalıştır seçeneğini kullanın.

Düğme, onay kutusu, açılır menü ve metin kutusu gibi doldurulabilir form alanları oluşturmak için Formlar aracını kullanın. Form oluşturduğunuzda, bu alanla ilgili olarak Özellikler iletişim kutusunda İpucu kutusuna açıklama yazın. Ekran okuyucular bu metni kullanıcıya sesli olarak okur. Daha fazla bilgi için bkz. Form alanları oluşturma.

Not:

Form alanlarına açıklama eklemek için Acrobat Pro'daki Okuma Sırası aracını da kullanabilirsiniz.

Belge yapısında kullanılacak sekme sırası ayarları hakkında bilgi için bkz. Form alanı gezinmesini ayarlama.

PDF'ye diğer erişilebilirlik özelliklerini ekleme

Acrobat Pro'da bu aşama, belge dilini ayarlama, güvenlik ayarlarının ekran okuyucularla çakışmamasını sağlama, erişilebilir bağlantılar oluşturma ve yer imleri ekleme işlemlerini içerir. Daha fazla bilgi için bkz. Belge dilini ayarlama, Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme, Erişilebilir bağlantılar ekleme ve Yer imleri hakkında.

Acrobat Pro'da bu aşama, belge dilini ayarlama, güvenlik ayarlarının ekran okuyucularla çakışmamasını sağlama ve yer imleri ekleme işlemlerini içerir. Daha fazla bilgi için bkz. Belge dilini ayarlama, Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme, ve Yer imleri hakkında.

PDF'leri etiketleme

Acrobat'ta etiket ekleyerek PDF'lerin erişilebilirliğini artırın. PDF etiketler içermiyorsa, kullanıcılar PDF'yi okuduğunda veya yeniden akıttığında Acrobat belgeyi otomatik olarak etiketlemeyi dener, sonuç tatmin edici olmayabilir. Etiketli PDF'yle, mantıksal ağaç içeriği ekran okuyucusuna veya diğer yardımcı yazılım veya donanıma uygun sırada gönderir.

En iyi sonuçlar için içerik oluşturma uygulamasında belgeyi PDF'ye dönüştürürken etiketleyin. Bu uygulamalara örnek olarak Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word veya OpenOffice Writer uygulamaları gösterilebilir. Etiketli PDF oluşturabilen içerik oluşturma uygulamasına erişiminiz yoksa dilediğiniz zaman Acrobat kullanarak PDF'yi etiketleyebilirsiniz.

PDF'ye dönüştürme sırasında etiketleme için PDF'de etiketlemeyi destekleyen bir dosya oluşturma uygulaması gerekir. Dönüştürme sırasında etiketleme işlemi yazarlık uygulamasının paragraf stillerinden ve mantıksal yapı ağacı oluşturacak kaynak belgeye ait diğer yapı bilgilerinden çizmesini sağlar. Mantıksal yapı ağacı doğru okuma sırası ve uygun etiket düzeylerini yansıtır. Bu etiketleme gömülü yan çubuklar, birbirine yakın sütunlar, düzensiz metin hizalaması ve tablolar gibi karmaşık düzenlerin yapısını daha kolay yorumlayabilir. Dönüştürme sırasında etiketleme aynı zamanda dosyadaki bağlantıları, çapraz referansları, yer imlerini ve alternatif metni (varsa) daha doğru olarak etiketler.

Acrobat'ta bir PDF'yi etiketlemek için Araçlar > Erişilebilirlik > Belgeye Etiketler Ekle'yi seçin. Bu komut Adobe PDF Yazıcısı ile oluşturulmuş bir PDF gibi etiketlenmemiş herhangi bir PDF'de çalışır. Acrobat, tek tek sayfa öğelerini, hiyerarşik yapılarını ve her sayfanın tasarlanan okuma sırasını yorumlamak amacıyla PDF'nin içeriğini analiz eder. Ardından bu bilgileri yansıtan etiket ağacını oluşturur. Ayrıca bağlantılar, çapraz referanslar ve Acrobat'ta belgeye eklediğiniz yer imleri için etiketler oluşturur.

Belgeye Etiketler Ekle komutu, en standart mizanpajları uygun şekilde etiketler. Ancak karmaşık sayfa öğelerinin yapısını ve okuma sırasını her zaman doğru yorumlayamaz. Çok yakın boşluklu sütunlar, düzensiz metin hizalamaları, doldurulamayan form alanları, kenarlığı olmayan tablolar bu öğeler arasındadır. Belgeye Etiketler Ekle komutu kullanarak etiketleme yapmak, düzgün birleştirilmemiş öğelere veya sıra dışı etiketlere neden olabilir. Bu sorunlar PDF'de okuma sırası sorunlarına neden olur.

Filigranlar ve ekran okuyucular hakkında

Etiket ağacına eklemeden etiketli PDF'ye filigran ekleyebilirsiniz. Filigranın etiket ağacında görünmemesi ekran okuyucu kullanan kişiler için yararlıdır; böylece filigranın belge içeriği olarak okunduğunu duymazlar.

Ekran okuyuculara engel olmadan filigran eklemenin en iyi yolu, filigranın etiketsiz PDF'sini etiketli PDF'ye eklemektir.

PDF'yi değerlendirme ve etiketleme sorunlarını giderme (Acrobat Pro)

PDF'yi etiketledikten sonra okuma sırası sorunları, etiketleme ve erişilebilirlik hatalarına karşı değerlendirip bunları gerektiği gibi onarın.

PDF'yi etiketlemek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, karmaşık sayfa düzenleri veya sıra dışı sayfa öğeleri için etiketlemek ve okuma sırasını rötuşlamak amacıyla Acrobat kullanın. Örneğin, Belgeye Etiketler Ekle komutu, yol gösterici şekiller ve kenarlıklar, çizgiler veya arka plan öğeleri gibi dekoratif sayfa öğelerini her zaman birbirinden ayıramayabilir. Tüm bunları yanlışlıkla şekil öğeleri olarak etiketleyebilir. Buna benzer olarak, bu komut yanlışlıklametiniçindeki grafik karakterleri (alt büyük harfler gibi), metin bloğunu temsil eden etikete eklemek yerine şekil olarak etiketleyebilir. Bu tür hatalar etiket ağacını alt üst edebilir ve yardımcı teknolojinin temel aldığı okuma sırasını karmaşıklaştırabilir.

Acrobat içinden bir belgeyi etiketlerseniz, uygulama etiketleme işlemini tamamladıktan sonra bir hata raporu oluşturur. Etiket sorunlarını onarmak için bu raporu kılavuz olarak kullanın. Tam Kontrol aracını veya Okuma Sırası aracını kullanarak herhangi bir PDF'deki diğer etiketleme, okuma sırası ve erişilebilirlik sorunlarını belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Erişilebilirliği Tam Kontrol ile kontrol etme ve Okuma sırasını kontrol etme ve düzeltme.

Web sayfasından etiketli PDF oluşturma

Web sayfasında oluşturduğunuz PDF dosyası yalnızca temel aldığı HTML dosyasının olduğu kadar erişilebilirdir. Örneğin, web sayfası, mizanpaj tasarımı için tabloları temel alıyorsa tablonun HTML kodu, HTML tüm öğeleri bir tarayıcıda doğru olarak görüntülemek üzere yeterli şekilde yapılandırılmış olsa dahi, etiketli PDF için gereken mantıksal okuma sırasıyla aynı sırada akmayabilir.

Web sayfasının karmaşıklığına bağlı olarak, Acrobat Pro'da Okuma Sırası aracını kullanarak veya Acrobat'ta etiket ağacını düzenleyerek kapsamlı düzeltmeler yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz web sayfalarından en fazla erişilebilirliği olan PDF'ler üretmek için önce HTML kodunda mantıksal bir okuma sırası oluşturun. En iyi sonucu almak için, World Wide Web Consortium (W3C) tarafından yayımlanan Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları'ndan yararlanın. Daha fazla bilgi için W3C web sitesindeki yönergelere bakın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Acrobat uygulamasında Dosya > Oluştur > Web Sayfasından PDF seçeneğini belirleyip web sayfası adresini girin ve Ayarlar'ı tıklatın.

  • Microsoft Internet Explorer'da, Adobe PDF araç çubuğunda Dönüştür düğmesindeki Aşağı Ok simgesini tıklatıp Tercihler'i seçin.

 2. Genel sekmesinde PDF Etiketleri Oluştur öğesini seçip Tamam'ı tıklatın.
 3. Uygun diğer seçenekleri de belirtip Oluştur düğmesini tıklatın.

Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma

Çoğu durumda etiketli PDF'ler Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign veya Microsoft Word gibi bir içerik oluşturma uygulamasında oluşturulur. Yazarlık uygulamasında etiket oluşturma genel olarak Acrobat'ta etiket eklemekten daha iyi sonuç verir.

Microsoft Excel, PowerPoint ve Word uygulamalarında etiketli PDF oluşturmanızı sağlayan dönüştürme ayarlarını PDFMaker sağlar.

Erişilebilir PDF oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/accessibility.

Daha fazla bilgi için içerik oluşturma uygulamanızın belgelerine bakın.

Birleşik PDF'lerdeki etiketler hakkında

Farklı uygulamalardan olan birden çok dosyayı bir işlemle tek PDF oluşturmak üzere birleştirebilirsiniz. Örneğin, kelime işlemci dosyalarını slayt sunumlarıyla, elektronik tablolarla ve web sayfalarıyla birleştirebilirsiniz. Dosya > Oluştur > Dosyaları Tek PDF'de Birleştir'i seçin.

Dönüştürme sırasında Acrobat her yazarlık uygulamasını açar, etiketli PDF oluşturur ve bu PDF'leri tek bir etiketli PDF olarak bir araya getirir.

Bir araya getirilen dosyalar çoğunlukla farklı formatlarda olduklarından dönüştürme işlemi birleşik PDF'lerin belge yapısını her zaman doğru yorumlamaz. Birden çok belgeden erişilebilir bir PDF oluşturmak için Acrobat Pro'yu kullanın.

Birden çok PDF'yi etiketli tek PDF'de birleştirdiğinizde birleştirilmiş belgeyi yeniden etiketlemek iyi bir fikirdir. Etiketli ve etiketsiz PDF'lerin birleştirilmesi engelli kişiler için erişilebilir olmayan kısmi etiketli PDF'ye neden olur. Bazı kullanıcılar (ekran okuyucu kullananlar gibi) sayfalarda etiket olmadığını fark etmeyecektir. Etiketli ve etiketsiz karışık PDF'lerle başlıyorsanız devam etmeden önce etiketsiz dosyaları etiketleyin. PDF'ler etiketsizse, sayfa eklemeyi, değiştirmeyi ve silmeyi tamamladıktan sonra birleşik PDF'ye etiketler ekleyin.

Sayfaları eklediğinizde, değiştirdiğinizde veya sildiğinizde, Acrobat varolan etiketleri birleşik PDF'nin etiket ağacına aşağıdaki biçimde kabul eder:

 • PDF'ye sayfa eklediğinizde Acrobat etiketleri (varsa) etiket ağacının sonundaki yeni sayfalara ekler. Bu sıra, belgenin başına veya ortasına yeni sayfalar eklediğinizde bile oluşur.

 • PDF'de sayfa değiştirdiğinizde Acrobat etiketleri (varsa) etiket ağacının sonundaki yeni eklenen sayfalara ekler. Bu sıra, belgenin başında veya ortasında sayfa değiştirdiğinizde bile oluşur. Acrobat değiştirilen sayfalar için olan etiketleri (varsa) korur.

 • PDF'den sayfa sildiğinizde Acrobat silinen sayfalar için olan etiketleri (varsa) korur.

Etiketleri mantıksal yapı ağacında bozuk sırada olan sayfalar ekran okuyucu için soruna neden olabilir. Ekran okuyucular etiketleri ağaçta aşağıya doğru okur; ağacın sonuna kadar eklenen bir sayfanın etiketine ulaşamayabilir. Acrobat Pro 'yu kullanarak bu sorunu düzeltebilir ve etiket ağacını yeniden düzenleyebilirsiniz. Büyük gruplardaki etiketleri sayfaların kendileriyle ayın okuma sırasında yerleştirin. Bu adımdan kaçınmak için PDF'nin sonuna sayfa ekleme, belgeyi önden arkaya sıralı yapılandırma hakkında plan yapın. Örneğin, içerikten ayrı bir başlık sayfası PDF'si oluşturursanız, içerik belgesi büyük olsa bile içerik PDF'sini başlık sayfası PDF'sine ekleyin. Bu yaklaşım içerik etiketlerini başlık sayfası etiketlerinin ardına yerleştirir. Daha sonra etiketlerin Acrobat Pro'da yeniden düzenlenmesine gerek yoktur.

Silinen veya değiştirilen sayfalardan kalan etiketler belgedeki içeriğe bağlanmaz. Aslında bunlar, büyük boş etiket ağacı bölümleridir. Bu gereksiz etiketler belgenin boyutunu artırır, ekran okuyucularını yavaşlatır ve ekran okuyucularının karışık sonuçlar vermesine neden olur. En iyi sonuçlar için dönüştürüme işleminde son adımı etiketleyin. Silinen sayfaların etiketlerini etiket ağacından silmek için Acrobat Pro'yu kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Birleştirilmiş PDF oluşturma.

Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları hakkında

Adobe, erişilebilir PDF formaları oluşturmak için çeşitli araçlar sunar:

Acrobat Pro, Acrobat Standard

Metin kutuları, onay kutuları ve düğmeler gibi doldurulabilir form alanları eklemek üzere etiketli veya etiketsiz PDF formları (Adobe Designer ile oluşturulan PDF formları hariç) açmak için bu uygulamalardan birini kullanın. Formu erişilebilir hale getirmek için uygulamanın diğer araçlarını kullanın. Forma alanlarına açıklama ekleyin, ayarlanan sekme sırasını ayarlayın, etiketleri işleyin ve diğer PDF erişilebilirlik görevlerini gerçekleştirin.

İçerik oluşturma uygulamaları

Formlar tasarlamak için kullanabileceğiniz birçok yazarlık programı, dosyaları PDF'ye dönüştürdüğünüzde doldurulabilir form alanlarını korumaz. Doldurulabilir form alanları eklemek için Acrobat Pro form araçlarını kullanın. Ayrıca formu, PDF'ye dönüştürme sırasında etiketlerseniz, yazarlık programı form alanlarının metin etiketleri için uygun olmayan etiketler oluşturabilir. Karmaşık formlarda, örneğin alanların tümü için metin etiketleri olanlar kek satırda birlikte çalışır. Ekran okuyucular bu alanları tek tek etiketler olarak yorumlayamaz. Bu gibi okuma sorunları, etiketleri ayırmak için Acrobat Pro 'da zaman alan bir çalışma yapılmasını gerektirebilir. Bu durumda, içerik oluşturma uygulamasından etiketsiz PDF formu oluşturmak daha iyi bir yöntem olabilir. Bu şekilde, tüm belgeyi etiketlemeden önce doldurulabilir form alanları eklemek için Acrobat Pro'daki Form araçlarını kullanabilirsiniz. Bazı formlar için içerik oluşturma uygulamasında oluşturabileceğiniz etiketli PDF formları tamamen yeterlidir. Doldurulabilir form alanlarını ekledikten sonra Acrobat Pro 'da hafifçe rötuşlayın.

Erişilebilir PDF formları oluşturmak için iş akışı

Acrobat kullanarak etiketli veya etiketsiz PDF formlarını açabilir, doldurulabilir form alanları ekleyebilir, alan açıklamaları ve alternatif metin ekleyebilir, sekme sırası ayarlayabilir ve formları etiketleyebilirsiniz (henüz etiketli değillerse). Okuma Sırası aracını veya etiket ağacını kullanarak her etiketli PDF formunun etiketlerini de düzenleyebilirsiniz.

Erişilebilirlik için form tasarlayın.

Basit, tek sütunlu yapıya sahip belgelerle karşılaştırıldıklarında formların görece karmaşık mizanpajları vardır. Bir uygulamanın formu analiz etme ve etiketleme başarısı büyük miktarda orijinal biçimlendirmeye, belge mizanpajına ve kullandığı alan türlerine bağlıdır.

Form tasarladığınızda, kullanıcıların veriler gireceği başlıklar, yönergeler ve alanlar eklersiniz. En azından her alana bir etiket verin. Ayrıca alanlara ihtiyaç duydukları özel yönergeler ekleyin. Çizgi ve kutu çizmek için grafik araçlarını kullanın. Ekran okuyucular alt çizgi, dikey çubuk gibi karakterleri karıştırabileceğinden bu karakterleri kullanmayın.

Form alanlarına açıklamalar ekleme ekran okuyucularının kullanıcılar için alanları tanımasını sağlar. Kullanıcılar alana dokunduklarında açıklamayı sesli olarak okunduğunu duyarlar. Kısa ancak eksiksiz açıklamalar yazın. Örneğin, ad alanı için "Ad" açıklaması uygundur. Açıklama olarak yönergeler ("Adınızı girin" gibi) kullanmayın.

Formun sekme sırasını ayarlayın ve sınayın.

Form alanlarının sekme sırası engelli kişilerin mantıksal sırada bir alandan diğerine ilerlemek için klavyeyi kullanmalarını sağlar. PDF formlarında sekme sırasını Belge Yapısını Kullan olarak ayarlayın. Şu klavye komutlarını kullanarak formun sekme sırasını test edebilirsiniz:

 • Odağı bir sonraki alana taşımak için Tab tuşuna basın

 • Odağı bir önceki alana taşımak için Shift+Tab tuşuna basın

 • Seçenekleri belirlemek için boşluk tuşuna basın

 • Seçenekleri veya liste öğelerini seçmek için ok tuşlarını kullanın

PDF formunu etiketleyin ve etiketleme sorunlarını düzeltin.

PDF formu zaten etiketlenmişse Acrobat'ta Okuma Sırası aracını kullanarak form alanlarını tek tek etiketleyebilirsiniz. Bu araç ayrıca form alanlarının metin etiketlerinin okuma sırası sorunlarını düzeltmenizi de sağlar. Örneğin, alanların birleşmiş satırlarını bağımsız alanlar olarak ayırmanız gerekebilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi