Kullanıcı Kılavuzu İptal

Erişilebilir PDF oluşturma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Not:

Tam Denetim aracı, Acrobat'ta (Mayıs 2020 sürümü) Erişilebilirlik Denetimi olarak yeniden adlandırıldı

Erişilebilir PDF oluşturmak için iş akışı

Genel olarak, erişilebilir PDF'ler oluşturma işlemi aşağıdaki aşamaları içerir:

 1. Bir belgeyi PDF'ye dönüştürmeden önce erişilebilirliği dikkate alın.
 2. Doldurulabilir form alanları ve açıklamaları ekleme, sekme sırasını ayarlama.

 3. PDF'ye diğer erişilebilirlik özelliklerini ekleyin.
 4. PDF'yi etiketleyin.
 5. PDF'yi değerlendirin ve etiketleme sorunlarını onarın.

Bu aşamalar çoğu kullanım senaryosuna uygun sırada gösterilir. Ancak, görevleri farklı sırada gerçekleştirebilir ya da aşamaların bazıları arasında tekrarlayabilirsiniz. Her durumda, belgenin amacını belirleyin ve uygun iş akışını belirleyin. Erişilebilir PDF'ler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Erişilebilir elektronik belgeler oluşturma kılavuzuna bakın.

Belgeyi PDF'ye dönüştürmeden önce erişilebilirliği dikkate alma

Ne zaman mümkün olursa sözcük işlemci veya sayfa mizanpajı uygulaması gibi kaynak dosyaları ilgili yazarlık uygulamasında oluştururken PDF'lerin erişilebilirliğini dikkate alın.

Dosyanın oluşturulduğu uygulamada genel görevler, grafiklere alternatif metin ekleme, tabloları en iyileştirme ve paragraf stilleri uygulama veya etikete dönüştürülebilecek diğer belge yapısıyla ilgili özellikleri içerir. Daha fazla bilgi için Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma bölümüne bakın.

Doldurulabilir form alanları ve açıklamaları ekleme, sekme sırasını ayarlama

PDF'nizde form alanları varsa form alanlarını algılayıp etkileşimli (doldurulabilir) hale getirmek için Tüm araçlar > Erişilebilirlik için hazırla > Form alanlarını otomatik etiketle'yi seçin.

Düğme, onay kutusu, açılır menü ve metin kutusu gibi doldurulabilir form alanları oluşturmak için Formlar aracını kullanın. Form oluşturduğunuzda, Özellikler iletişim kutusunda İpucu kutusuna açıklama yazın. Ekran okuyucular bu metni kullanıcıya sesli olarak okur. Daha fazla bilgi için Form alanları oluşturma bölümüne bakın.

Not:

Form alanlarına açıklama eklemek için Acrobat Pro'daki Okuma Sırasını Düzeltme aracını da kullanabilirsiniz.

Belge yapısında kullanılacak sekme sırası ayarları hakkında bilgi için "Form alanında gezinme özelliğini ayarlama" bölümüne bakın.

PDF'ye daha fazla erişilebilirlik özelliği ekleme

Acrobat Pro'da bu aşama, belge dilini ayarlama, güvenlik ayarlarının ekran okuyucularla çakışmamasını sağlama, erişilebilir bağlantılar oluşturma ve yer imleri ekleme işlemlerini içerir. Daha fazla bilgi için Belge dilini ayarlama, Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme, Erişilebilir bağlantılar ekleme ve Yer imleri hakkında bölümüne bakın.

Acrobat Pro'da bu aşama, belge dilini ayarlama, güvenlik ayarlarının ekran okuyucularla çakışmamasını sağlama ve yer imleri ekleme işlemlerini içerir. Daha fazla bilgi için Belge dilini ayarlama, Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme, ve Yer imleri hakkında bölümüne bakın.

PDF'leri etiketleme

Acrobat'ta etiket ekleyerek PDF'lerin erişilebilirliğini artırın. PDF etiketler içermiyorsa, kullanıcılar PDF'yi okuduğunda veya yeniden akıttığında Acrobat belgeyi otomatik olarak etiketlemeyi dener, sonuç tatmin edici olmayabilir. Etiketli PDF'yle, mantıksal ağaç içeriği ekran okuyucusuna veya diğer yardımcı yazılım veya donanıma uygun sırada gönderir.

En iyi sonuçlar için yazarlık uygulamasında belgeyi PDF'ye dönüştürürken etiketleyin. Bu uygulamalara örnek olarak Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word veya OpenOffice Writer uygulamaları gösterilebilir. Etiketli PDF oluşturabilen içerik oluşturma uygulamasına erişiminiz yoksa dilediğiniz zaman Acrobat kullanarak PDF'yi etiketleyebilirsiniz.

PDF'ye dönüştürme sırasında etiketleme için PDF'de etiketlemeyi destekleyen bir dosya oluşturma uygulaması gerekir. Dönüştürme sırasında etiketleme işlemi yazarlık uygulamasının paragraf stillerinden ve mantıksal yapı ağacı oluşturacak kaynak belgeye ait diğer yapı bilgilerinden çizmesini sağlar. Mantıksal yapı ağacı doğru okuma sırası ve uygun etiket düzeylerini yansıtır. Bu etiketleme gömülü yan çubuklar, birbirine yakın sütunlar, düzensiz metin hizalaması ve tablolar gibi karmaşık düzenlerin yapısını daha kolay yorumlayabilir. Dönüştürme sırasında etiketleme aynı zamanda dosyadaki bağlantıları, çapraz referansları, yer imlerini ve alternatif metni (varsa) daha doğru olarak etiketler.

Acrobat'ta bir PDF'yi etiketlemek için Tüm araçlar > Erişilebilirlik için hazırla > PDF'yi otomatik etiketle'yi seçin. Bu komut Adobe PDF Yazıcısı ile oluşturulmuş bir PDF gibi etiketlenmemiş herhangi bir PDF'de çalışır. Acrobat, tek tek sayfa öğelerini, hiyerarşik yapılarını ve her sayfanın tasarlanan okuma sırasını yorumlamak amacıyla PDF'nin içeriğini analiz eder. Ardından bu bilgileri yansıtan etiket ağacını oluşturur. Ayrıca Acrobat'ta belgeye eklediğiniz bağlantılar, çapraz referanslar ve yer imleri için etiketler oluşturur.

Belgeyi otomatik etiketle komutu, en standart mizanpajları uygun şekilde etiketler. Ancak karmaşık sayfa öğelerinin yapısını ve okuma sırasını her zaman doğru bir şekilde yorumlayamaz. Çok yakın boşluklu sütunlar, düzensiz metin hizalamaları, doldurulamayan form alanları, kenarlığı olmayan tablolar bu öğeler arasındadır. PDF'yi otomatik etiketle komutunu kullanarak bu sayfaları etiketlemek, düzgün birleştirilmemiş öğelere veya sıra dışı etiketlere neden olabilir. Bu sorunlar PDF'de okuma sırası sorunlarına neden olur.

Not:

Doğru ve ayrıntılı etiketler oluşturmak için bulut tabanlı otomatik etiketlemeyi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bulut tabanlı otomatik etiketleme ile belge erişilebilirliğini geliştirme bölümüne bakın.

Filigranlar ve ekran okuyucular hakkında

Etiket ağacına eklemeden etiketli PDF'ye filigran ekleyebilirsiniz. Filigranın etiket ağacında görünmemesi ekran okuyucu kullanan kişiler için yararlıdır; böylece filigranın belge içeriği olarak okunduğunu duymazlar.

Ekran okuyuculara engel olmadan filigran eklemenin en iyi yolu, filigranın etiketsiz PDF'sini etiketli PDF'ye eklemektir.

PDF etiketleme sorunlarını onarma (Acrobat Pro)

PDF'yi etiketledikten sonra okuma sırası sorunları, etiketleme ve erişilebilirlik hatalarına karşı değerlendirip bunları gerektiği gibi onarın.

PDF'yi etiketlemek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, karmaşık sayfa düzenleri veya sıra dışı sayfa öğeleri için etiketlemek ve okuma sırasını rötuşlamak amacıyla Acrobat kullanın. Örneğin, PDF'yi otomatik etiketle komutu, yol gösterici şekiller ile kenarlıklar, çizgiler veya arka plan öğeleri gibi dekoratif sayfa öğelerini her zaman birbirinden ayıramayabilir. Tüm bunları yanlışlıkla şekil öğeleri olarak etiketleyebilir. Benzer biçimde, bu komut yanlışlıkla metin içindeki grafik karakterleri (gömmeler gibi), metin bloğunu temsil eden etikete eklemek yerine şekil olarak etiketleyebilir. Bu tür hatalar etiket ağacını alt üst edebilir ve yardımcı teknolojinin temel aldığı okuma sırasını karmaşıklaştırabilir.

Acrobat içinden bir belgeyi etiketlerseniz, uygulama etiketleme işlemini tamamladıktan sonra bir hata raporu oluşturur. Etiket sorunlarını onarmak için bu raporu kılavuz olarak kullanın. Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi aracını veya Okuma sırasını düzeltme aracını kullanarak PDF'lerdeki diğer etiketleme, okuma sırası ve erişilebilirlik sorunlarını belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi ile erişilebilirliği kontrol etme ve Okuma sırasını kontrol etme ve düzeltme bölümüne bakın.

Web sayfasından etiketli PDF oluşturma

Web sayfasında oluşturduğunuz PDF dosyası yalnızca temel aldığı HTML dosyasının olduğu kadar erişilebilirdir. Örneğin, web sayfası, mizanpaj tasarımı için tabloları temel alıyorsa tablonun HTML kodu, HTML tüm öğeleri bir tarayıcıda doğru olarak görüntülemek üzere yeterli şekilde yapılandırılmış olsa dahi, etiketli PDF için gereken mantıksal okuma sırasıyla aynı sırada akmayabilir.

Web sayfasının karmaşıklığına bağlı olarak, Acrobat Pro'da Okuma sırasını düzeltme aracını kullanarak veya Acrobat'ta etiket ağacını düzenleyerek kapsamlı düzeltmeler yapabilirsiniz.

Oluşturduğunuz web sayfalarından en fazla erişilebilirliğe sahip olan PDF'ler üretmek için önce HTML kodunda mantıksal bir okuma sırası oluşturun. En iyi sonucu almak için World Wide Web Consortium (W3C) tarafından yayımlanan Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları'ndan yararlanın. Daha fazla bilgi için W3C web sitesindeki yönergelere bakın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Acrobat'ta hamburger   menüsünden (Windows) veya Dosya menüsünden (macOS) Oluştur > Web Sayfasından PDF Oluştur'u seçin, web sayfasının adresini girin ve Ayarlar'ı seçin.

 2. Genel sekmesinde PDF Etiketleri Oluştur öğesini seçip Tamam'ı belirleyin.

 3. Uygun diğer seçenekleri de belirtip Oluştur'u seçin.

İçerik oluşturma aracından etiketli PDF oluşturma

Çoğu durumda etiketli PDF'ler Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign veya Microsoft Word gibi bir içerik oluşturma uygulamasında oluşturulur. Bu şekilde, Acrobat'ta etiketler daha etkili bir şekilde eklenir.

Microsoft Excel, PowerPoint ve Word uygulamalarında etiketli PDF oluşturmanızı sağlayan dönüştürme ayarlarını PDFMaker sağlar.

Erişilebilir PDF'ler oluşturma hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/tr/accessibility adresine bakın.

Daha fazla bilgi için yazarlık uygulamanızın belgelerine bakın.

Birleşik PDF'lerdeki etiketler hakkında

Tek bir PDF oluşturmak için diğer uygulamalardan birden çok dosyayı birleştirebilirsiniz. Örneğin, kelime işlemci dosyalarını slayt sunumlarıyla, elektronik tablolarla ve web sayfalarıyla birleştirebilirsiniz. Hamburger   menüsünden (Windows) veya Dosya menüsünden (macOS) Oluştur > Dosyaları tek PDF'de birleştir'i seçin.

Dönüştürme sırasında Acrobat her yazarlık uygulamasını açar, etiketli PDF oluşturur ve bu PDF'leri tek bir etiketli PDF olarak bir araya getirir.

Bir araya getirilen dosyalar çoğunlukla farklı formatlarda olduklarından dönüştürme işlemi birleşik PDF'lerin belge yapısını her zaman doğru yorumlamaz. Birden çok belgeden erişilebilir bir PDF oluşturmak için Acrobat Pro'yu kullanın.

Birden çok PDF'yi etiketli tek PDF'de birleştirdiğinizde birleştirilmiş belgeyi yeniden etiketlemek iyi bir fikirdir. Etiketli ve etiketsiz PDF'lerin birleştirilmesi engelli kişiler için erişilebilir olmayan kısmi etiketli PDF'ye neden olur. Bazı kullanıcılar (ekran okuyucu kullananlar gibi) sayfalarda etiket olmadığını fark etmeyecektir. Etiketli ve etiketsiz karışık PDF'lerle başlıyorsanız devam etmeden önce etiketsiz dosyaları etiketleyin. PDF'ler etiketsizse sayfa eklemeyi, değiştirmeyi ve silmeyi tamamladıktan sonra birleşik PDF'ye etiketler ekleyin.

Sayfaları eklediğinizde, değiştirdiğinizde veya sildiğinizde, Acrobat mevcut etiketleri birleşik PDF'nin etiket ağacına aşağıdaki biçimde kabul eder:

 • PDF'ye sayfa eklediğinizde Acrobat etiketleri (varsa) etiket ağacının sonundaki yeni sayfalara ekler. Bu sıra, belgenin başına veya ortasına yeni sayfalar eklediğinizde bile oluşur.

 • PDF'de sayfa değiştirdiğinizde Acrobat etiketleri (varsa) etiket ağacının sonundaki yeni eklenen sayfalara ekler. Bu sıra, belgenin başında veya ortasında sayfa değiştirdiğinizde bile oluşur. Acrobat değiştirilen sayfalar için olan etiketleri (varsa) korur.

 • PDF'den sayfa sildiğinizde Acrobat silinen sayfalar için olan etiketleri (varsa) korur.

Etiketleri mantıksal yapı ağacında bozuk sırada olan sayfalar ekran okuyucu için soruna neden olabilir. Ekran okuyucular etiketleri ağaçta aşağıya doğru okur; ağacın sonuna kadar eklenen bir sayfanın etiketine ulaşamayabilir. Acrobat Pro'yu kullanarak bu sorunu düzeltebilir ve etiket ağacını yeniden düzenleyebilirsiniz. Büyük gruplardaki etiketleri sayfadakilerle aynı okuma sırasında yerleştirin. Bu adımdan kaçınmak için PDF'nin sonuna sayfa ekleme, belgeyi önden arkaya sıralı yapılandırma hakkında plan yapın. Örneğin, içerikten ayrı bir başlık sayfası PDF'si oluşturursanız, içerik belgesi büyük olsa bile içerik PDF'sini başlık sayfası PDF'sine ekleyin. Bu yaklaşım içerik etiketlerini başlık sayfası etiketlerinin ardına yerleştirir. Daha sonra etiketlerin Acrobat Pro'da yeniden düzenlenmesine gerek yoktur.

Silinen veya değiştirilen sayfalardan kalan etiketler belgedeki içeriğe bağlanmaz. Aslında bunlar, büyük boş etiket ağacı bölümleridir. Bu gereksiz etiketler belgenin boyutunu artırır, ekran okuyucularını yavaşlatır ve ekran okuyucularının karışık sonuçlar vermesine neden olur. En iyi sonuçlar için dönüştürüme işleminde son adımı etiketleyin. Silinen sayfaların etiketlerini etiket ağacından silmek için Acrobat Pro'yu kullanın.

Daha fazla bilgi için Birleştirilmiş PDF oluşturma bölümüne bakın.

Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları hakkında

Adobe, erişilebilir PDF formaları oluşturmak için çeşitli araçlar sunar:

Acrobat Pro, Acrobat Standard

Metin kutuları, onay kutuları ve düğmeler gibi doldurulabilir form alanları eklemek üzere etiketli veya etiketsiz PDF formları (Adobe Designer ile oluşturulan PDF formları hariç) açmak için bu uygulamalardan birini kullanın. Formu erişilebilir hale getirmek için uygulamanın diğer araçlarını kullanın. Form alanlarına açıklama ekleyin, sekme sırasını ayarlayın, etiketleri işleyin ve diğer PDF erişilebilirlik görevlerini gerçekleştirin.

İçerik oluşturma uygulamaları

Formlar tasarlamak için kullanabileceğiniz birçok yazarlık programı, dosyaları PDF'ye dönüştürdüğünüzde doldurulabilir form alanlarını korumaz. Doldurulabilir form alanları eklemek için Acrobat Pro form araçlarını kullanın. Ayrıca formu, PDF'ye dönüştürme sırasında etiketlerseniz yazarlık programı form alanlarının metin etiketleri için uygun olmayan etiketler oluşturabilir. Örneğin karmaşık formlarda alanların tümü için metin etiketleri olanlar tek satırda birlikte çalışır. Ekran okuyucular bu alanları ayrı etiketler olarak yorumlayamaz. Bu gibi okuma sorunları, etiketleri ayırmak için Acrobat Pro'da zaman alan bir çalışma yapılmasını gerektirebilir. Bu durumda, içerik oluşturma uygulamasından etiketsiz PDF formu oluşturmak daha iyi bir yöntem olabilir. Bu şekilde, tüm belgeyi etiketlemeden önce doldurulabilir form alanları eklemek için Acrobat Pro'daki Form araçlarını kullanabilirsiniz. Bazı formlar, yazma uygulamasından etiketli bir PDF oluşturmaya yetecek kadar basittir. Doldurulabilir form alanlarını ekledikten sonra Acrobat Pro'da hafifçe rötuşlayın.

Erişilebilir PDF formları oluşturmak için iş akışı

Acrobat kullanarak etiketli veya etiketsiz PDF formlarını açabilir, doldurulabilir form alanları ekleyebilir, alan açıklamaları ve alternatif metin ekleyebilir, sekme sırası ayarlayabilir ve formları etiketleyebilirsiniz (henüz etiketli değillerse). Okuma sırasını düzeltme aracını veya etiket ağacını kullanarak tüm etiketli PDF formlarının etiketlerini de düzenleyebilirsiniz.

Erişilebilirlik için form tasarlayın.

Basit, tek sütunlu yapıya sahip belgelerle karşılaştırıldıklarında formların görece karmaşık mizanpajları vardır. Bir uygulamanın formu analiz etme ve etiketleme başarısı büyük miktarda orijinal biçimlendirmeye, belge mizanpajına ve kullandığı alan türlerine bağlıdır.

Form tasarladığınızda, kullanıcıların veriler gireceği başlıklar, yönergeler ve alanlar eklersiniz. En azından her alana bir etiket verin. Ayrıca alanlara ihtiyaç duydukları özel yönergeler ekleyin. Çizgi ve kutu çizmek için grafik araçlarını kullanın. Ekran okuyucular alt çizgi, dikey çubuk gibi karakterleri karıştırabileceğinden bu karakterleri kullanmayın.

Form alanlarına açıklamalar ekleme ekran okuyucularının kullanıcılar için alanları tanımasını sağlar. Kullanıcılar alana dokunduklarında açıklamayı sesli olarak okunduğunu duyarlar. Kısa ancak eksiksiz açıklamalar yazın. Örneğin, ad alanı için "Ad" açıklaması uygundur. Açıklama olarak yönergeler ("Adınızı girin" gibi) kullanmayın.

Formun sekme sırasını ayarlayın ve sınayın.

Form alanlarının sekme sırası engelli kişilerin mantıksal sırada bir alandan diğerine ilerlemek için klavyeyi kullanmalarını sağlar. PDF formlarında sekme sırasını Belge Yapısını Kullan olarak ayarlayın. Şu klavye komutlarını kullanarak formun sekme sırasını test edebilirsiniz:

 • Odağı bir sonraki alana taşımak için Tab tuşuna basın

 • Odağı bir önceki alana taşımak için Shift+Tab tuşuna basın

 • Seçenekleri belirlemek için Boşluk tuşuna basın

 • Seçenekleri veya liste öğelerini seçmek için ok tuşlarına basın

PDF formunu etiketleyin ve etiketleme sorunlarını düzeltin.

PDF formu zaten etiketlenmişse Acrobat'ta Okuma sırasını düzeltme aracını kullanarak form alanlarını tek tek etiketleyebilirsiniz. Bu araç ayrıca form alanlarındaki metin etiketlerinin okuma sırası sorunlarını düzeltmenizi de sağlar. Örneğin, alanların birleştirilmiş satırlarını bağımsız alanlar olarak ayırmanız gerekebilir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi