Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF Portföyü'nde bileşen dosyalarıyla çalışma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Bir PDF Portföyü'ndeki bileşen dosyalarını sıralayabilir ve önizleyebilir, ayrıca doğal uygulamalarında açabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Bazı dosya türleri için doğal uygulamayı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Dosyaları liste halinde görüntüleme

Bir PDF Portföyü açın. PDF Portföyü'ndeki bileşen dosyaları listesi görüntülenir.

Dosya ayrıntılarını liste halinde görüntüleme (Acrobat Pro)

 1. Bir PDF Portföyü açın. PDF Portföyündeki bileşen dosyaları listesi görüntülenir.

 2. Dosyalar listesi bölmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listedeki bir sütunu göstermek veya gizlemek için sağ tıklatın ve Portföy Özellikleri'ni seçin. Silmek istediğiniz sütunu ve ardından Göster'i seçin.  Bir sütunu gizlemek için sütunu ve ardından Gizle'yi seçin. Tamam'ı seçin.
  • Dosyaları belirli bir düzende sıralamak için bir sütun adı seçin. Sıralamayı tersine çevirmek için sütun adını ikinci kez seçin.
  • Sütun eklemek için sağ tıklatıp Portföy Özellikleri'ni seçin. Portföy Özellikleri iletişim kutusunda Ekle'yi seçin, eklemek istediğiniz sütun adını girin ve Tamam'ı seçin. 
  • İsteğe bağlı sütunları silmek için Portföy Özellikleri iletişim kutusunu açın, silmek istediğiniz sütunun adını seçin ve Sil seçeneğini belirleyin. Ad, Değiştirme Tarihi, Boyut ve Oluşturma Tarihi gibi zorunlu sütunları silemezsiniz.
  • Sütun sırasını değiştirmek için Portföy Özellikleri iletişim kutusunu açın, sütun adını seçin ve Yukarı ya da Aşağı düğmesini seçin.

Dosya ve klasörleri PDF Portföyüne ekleme

Mevcut bir PDF Portföyü'ne dosya ve klasör ekleyebilirsiniz.

PDF Portföyü'nü açın, PDF portföyü penceresini sağ tıklatın ve dosya eklemek için Dosya Ekle'yi  veya klasör eklemek için Klasör Ekle'yi  seçin.

Alternatif olarak, herhangi bir dosya veya klasörü PDF Portföyü'ne sürükleyerek bilgisayarınızdan dosya veya klasör ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir dosyayı veya klasörü klasör üzerine sürükleyerek de portföyünüze ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, Portföy'de yeni bir klasör oluşturabilir ve Portföy'e yeni bir klasör ekleyebilirsiniz. Açılan PDF Portföyü penceresini sağ tıklatın ve Klasör Oluştur'u seçin.

Not:

En iyi performansı elde etmek için bileşen dosyaların toplam sayısını 15 ya da altında, bileşen dosyaların toplam boyutunu da 50 MB'nin altında tutun.

PDF Portföyünden dosya ve klasör kaldırma

Bir klasörü silerseniz içindeki tüm dosyalar da PDF Portföyünden silinir.

PDF Portföyü'nde bir veya daha fazla dosya ya da klasör seçip Sil'e basın. İstenirse Evet'i seçin.

PDF Portföyündeki dosyaları ve klasörleri yeniden düzenleme

Ad sütununun altında, aşağıdakileri yapmak için dosya veya klasörleri sürükleyip bırakabilirsiniz:

 • PDF portföyündeki bir klasörün içinde yer alan dosyaları yeniden düzenleyin.
 • Dosyaları klasörlere veya klasörleri aynı düzeydeki veya klasördeki başka bir klasöre taşıyın.

Dosya ve klasörleri sıralama, filtreleme ve sıralarını değiştirme (Acrobat Pro)

Varsayılan olarak, bileşen dosyaları dosya adlarına göre sıralanır. Dosyalar bu sırada gösterilir ve yazdırılır.

Dosyaların görünme sırasını değiştirebilir veya özelleştirebilirsiniz. Ancak, dosyalar her zaman alfabetik sırada yazdırılır.

 1. Açık PDF Portföyü penceresini sağ tıklatın ve Portföy Özellikleri'ni seçin.

 2. Portföy Özellikleri iletişim kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sütunların dosya listesi bölmesindeki sıralamasını değiştirmek için sütun adını seçin ve Yukarı veya Aşağı'yı seçerek yerlerini değiştirin.

  • PDF Portföyü ilk açıldığında dosyaların görüntülenme sırasını belirtmek için Sıralama ölçütü menüsünden bir sütun adı seçip Sıralama düzeni'ni belirtin. Örneğin, dosyaları değiştirildikleri tarihe göre görüntülemek için Sıralama Ölçütü menüsünde Değiştirme'yi seçin ve ardından Sıralama Düzeni'ni Artan veya Azalan olarak belirtin.

 3. PDF Portföyünü kaydedin.

Bileşen dosyalarını açma, düzenleme ve kaydetme

Bilgisayarınızda yüklü olduğu sürece bileşen dosyasını kendi yerel uygulamasında açabilir, düzenleyebillir ve kaydedebilirsiniz. Bileşen dosyalarında yaptığınız değişiklikler PDF Portföyünüzün dışındaki orijinal dosyaları etkilemez.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosyayı sağ tıklatın ve Dosyayı Yerel Uygulamasında Aç (PDF dışındaki dosyalar için) veya Dosya Aç (PDF'ler için) seçeneğini belirleyin.

  • Sağ üstten Belgeyi Aç'ı seçin.

  Not:

  Bileşen dosyası ayrı bir pencerede açılır. PDF Portföyünü bir tarayıcıda görüntülüyorsanız dosya bağımsız Acrobat ürününde açılır.

 2. Onay iletişim kutusu görüntülenirse Bu Dosyayı Aç'ı ya da formata güveniyorsanız Bu Türden Dosyaların Açılmasına Daima İzin Ver'i seçip Tamam'ı seçin.

 3. Dosyayı gerektiği gibi düzenleyip kaydedin.

PDF Portföyündeki bileşen dosyalarını ayıklama

Dosyaları PDF Portföyü penceresinden bilgisayarınıza sürükleyebilir veya ayıklayabilirsiniz. Çıkartma işlemi dosyanın PDF Portföyünden silinmesine neden olmaz.

Bileşen dosya adını sağ tıklatın ve Portföyden Ayıkla'yı seçin. Alternatif olarak, bir veya daha fazla dosyayı seçin ve bunları masaüstüne sürükleyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi