PDF'lerde 3B nesneleri ölçme

3B modelleri ölçmek için 3B Ölçü Aracı'nı kullanın. Nokta kombinasyonları arasında veya 3B modelin kenarları arasında ölçümler oluşturabilirsiniz. Fare işaretleyicisini 3B modelin üstünde hareket ettirdiğinizde, belirli noktalar ve kenarlar vurgulanır. 3B Ölçü Aracı, iki düz kenar arasındaki dikey mesafe, iki nokta arasındaki çizgisel mesafe, dairesel kenarların yarıçapı ve iki kenar (veya üç nokta) arasındaki açı olmak üzere dört tür ölçümü destekler.

3B ölçümlerini belirli görünümlerle ilişkilendirebilirsiniz. Ölçü eklendiğinde varsayılan görünüm etkinse yeni ölçü görünümü oluşturulur. Bu görünüm Model Ağacı'ndaki görünüm hiyerarşisine eklenir. Ölçüm yalnızca bu görünümle ilişkilidir. Ölçüm görünümün alt öğesi olarak görünür.

Ölçüm yaparken aynı anda yorumları da görüntüleyebilirsiniz. Bu yorumlar (ölçü işaretlemesi) belge kapatıldıktan sonra korunur.

3B ölçü görüntüsü
3B ölçü görüntüsü

3B nesneleri ölçme

 1. Bir PDF'deki 3B modeli tıklatarak etkinleştirin.
 2. 3B araç çubuğunda 3B Ölçü Aracı simgesini  tıklatın. (3B araç çubuğu görünümü birleştirilmiş araçlar olarak ayarlanmışsa Gezinme aracının yanındaki açılır menüden 3B Ölçü aracını seçin.)
 3. 3B Ölçü Aracı paletinin Yapışma Etkin ve Ölçüm Türleri alanlarında istediğiniz seçenekleri belirleyin.
 4. Modelin arka planını sağ tıklatıp seçenekleri gereken şekilde değiştirin. 3B Ölçü Aracı paletini açık bırakın.
 5. 3B modeli ölçün:
  • 3B modeldeki iki konumunuz arasındaki uzaklığı ölçmek amacıyla başlangıç noktasını ayarlamak için tıklatın. Ardından işaretçiyi başka bir noktaya veya kenara taşıyın.

  • Yuvarlak bir şeklin çevresini ölçmek için, fare işaretçisini bir daire belirene kadar şeklin kenarına yaklaştırın ve bir kez tıklatın.

  • Ölçümde ek açıklama oluşturmak ve ayarlamak için nesne arka planını sağ tıklatın ve İşaretleme Etiketini Değiştir'i seçin. İşaretleme etiketi yazın. 3B modeli önceden açıklandığı şekilde ölçün. Ölçüm uç noktasını ayarlamak için tıklatın; ardından, ölçüm ve etiketin yerini ayarlamak için üçüncü bir kez daha tıklatın.

  • Ölçümü yorum olarak kaydetmek için El aracını seçin, ölçümü sağ tıklatın ve Yoruma Dönüştür'ü tıklatın.

  • Ölçümü iptal etmek için sağ tıklatın ve Ölçümü İptal Et'i seçin.

  • Bir ölçü işaretlemesini silmek için, işaretlemeyi 3B Ölçü Aracı ile tıklatın ve Delete tuşuna basın.

  Not:

  Ölçtüğünüz sırada nasıl döndürüleceğini, kaydırılacağını, yakınlaştırılacağını ve yapıştırılacağını öğrenmek için modeli sağ tıklatıp 3B Ölçü Gezinme İpuçları'nı seçin.  

3B Ölçü Aracı paletindeki Yapışma Etkin seçenekleri

Kenar Uç Noktalarına 3B Yapışma 

Kenarın bütününe yapışır.

Doğrusal Kenarlara 3B Yapışma 

Kenardaki düz çizgi parçasına yapışır.

Radyal Kenarlara 3B Yapışma 

Daire çevresine yapışır.

Siluet Kenarlarına 3B Yapışma 

Silindir yanı gibi parçanın görünen kenarına yapışır.

Düzlemsel Yüzlere 3B Yapışma 

Parçanın yüzünü oluşturan geometrik düzleme yapışır.

3B Ölçü Aracı paletindeki Ölçüm Türleri seçenekleri

3B Noktadan Noktaya Ölçüm 

3B modeldeki iki konum arasındaki uzaklığı ölçer. Başlangıç noktasını ayarlamak için, ardından da bitiş noktasını veya kenarı ayarlamak için başka bir konumu tıklatın.

3B Dikey Boyut 

Başlangıç kenarına dek açı yapan iki kenar arasındaki uzaklığı ölçer.

3B Radyal Boyut 

Tıklatılan konumdaki yarıçapı ölçer.

3B Açı Ölçüm 

İki kenar arasındaki açıyı ölçer.

Birimler ve işaretleme seçenekleri

Birimler ve İşaretleme ölçü araçlarını kullanmak için 3B Ölçü Aracı'nı seçip modelin içini sağ tıklatın.

Model Birimleri Tanımla

Ölçü birimlerini değiştirmek için seçin.

Koordinat Görüntüsünü Etkinleştir

Ölçü Bilgileri Penceresinde fare işaretçi konumunun koordinatlarını görüntüler veya gizler.

İşaretleme Etiketini Değiştir

Ölçüyle birlikte hem 3B model alanında hem de Yorumlar panelinde görüntülenmesini istediğiniz metni yazın. (Ölçü İşaretleme seçeneği işaretli değilse kullanılamaz.)

Ölçüm İşaretlemesini Devre Dışı Bırak

Modelden ölçü alıp bunları belgeye eklemek istemediğinizde seçin. Ölçüler yalnızca geçerli ölçü etkin olduğunda görünür. Başka bir ölçü başlatır veya araçları değiştirirseniz işaretleme kaybolur.

3B İçeriğe Yapışma

Hedefe olduğu gibi ekleme noktasına yapışma becerisini devre dışı bırakır. Büyük modellerle çalışırken performansı artırmak için bu seçeneği belirleyin. 3B nesnelerde hassas ölçüm sağlamak için 3B İçeriğe Yapış'a dönün.

3B Ölçüm Gezinme İpuçları

Birçok gezinme kısayoluyla ilgili klavye kısayollarını listeleyen iletişim kutusunu açar. Ölçme sırasında bu kısayolları kullanabilirsiniz.

Tercihler

Ölçme (3B) Tercihleri iletişim kutusunu açar.

Ölçüm Bilgileri Penceresini Gizle/Göster

Ölçü Bilgileri Penceresi modelle ilgili Birimler ve İşaretleme ayarlarını görüntüler. Model penceresinden pencereyi kaldırmak için seçin.

Ölçüm Araç Çubuğunu Gizle/Göster

3B Ölçü Aracı paletini kaldırır/görüntüler.

Ölçüm tercihleri

3B verilerin nasıl ölçüleceğini belirlemek için 3B Ölçme tercihlerini değiştirin. Bu seçenekler, Tercihler iletişim kutusunun Ölçme (3B) panelinde görünür.

Not:

Adobe Acrobat Reader'da bu tercihler, yorum ekleme özelliği etkinleştirilmiş olan PDF'lere uygulanır.

Modeldeki Ölçek Ve Birimleri Kullan (Varsa)

Orijinal 3B modelden oluşturulan, model birimlerine (varsa) dayalı ölçüleri görüntüler. Ölçü birimlerini kendiniz belirlemek için bu seçenekteki işareti kaldırın. Bu ayar, 3B Ölçme Aracı paletinde değiştirilebilir.

Varsayılan Görüntü Birimini Kullan

3B modeldeki ölçü birimleri yerine sizin burada belirlediğiniz ölçü birimlerini kullanır.

Görüntülenecek Belirli Basamak Sayısı

Ölçü sayısının maksimum basamak sayısını belirtir.

3B Ölçüm Çizgisi Rengi

Nesneyi ölçmek için tıklatıp sürüklediğinizde beliren çizginin rengini belirler.

Ölçüm Geri Bildirim Boyutu

Ölçü görüntüsü için metin boyutunu ayarlar.

Gösterilen Açı Ölçümleri

Birimlerin derece mi, yoksa radyan cinsinden mi olacağını belirtir.

Gösterilen Daire Ölçümleri Ölçütü

Dairesel parçalar için çapın mı, yoksa yarıçapın mı ölçüleceğini belirtir.

Radyal Ölçümler için Daire Göster

Radyal ölçüyle ilişkili çevreyi görüntüler.

3B Yapışma Ayarları

Yapışmayı açar ve noktalara mı, yaylara mı, kenarlara mı, siluet konturlarına mı yoksa yüzlere mi yapışılacağını belirtir. Hassasiyet, işaretçinin yapışılacak öğenin ne kadar yakınına girmesi gerektiğini belirler. Yapışma İpucu Rengi, fare işaretleyicisini 3B nesnenin üstünde tuttuğunuzda çıkan yapışma çizgisinin rengini belirler.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın