Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lerde 3D nesneleri ölçme

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Modelin noktaları veya kenarları arasında ölçümler oluşturarak PDF'lerde 3D modelleri ölçmek için 3D Ölçü Aracı'nı kullanmayı öğrenin.

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardımı seçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

3D nesneleri ölçme

3D Ölçü Aracı, iki düz kenar arasındaki dikey mesafe, iki nokta arasındaki çizgisel mesafe, dairesel kenarların yarıçapı ve iki kenar (veya üç nokta) arasındaki açı da dahil olmak üzere olmak üzere dört tür ölçüm yapmanızı sağlar.

3D ölçü görüntüsü
3D ölçü görüntüsü

 1. PDF'deki bir 3D modeli ölçmeye başlamak üzere araçların işleyeceği 3D modeli seçmeniz gerekir.

 2. 3D nesneyi sağ tıklatıp Araç Çubuğunu Göster'i seçerek 3D araç çubuğuna erişin. 3D araç çubuğu görünümü birleştirilmiş araçlar olarak ayarlanmışsa Gezinme Aracı'nın yanındaki açılır menüden 3D Ölçü Aracı'nı  seçin.

 3. 3D araç çubuğunda görüntülenen 3D Ölçü Aracı simgesini seçin. Bu Yapışma Etkin ve Ölçü Türleri özelliklerini etkinleştirir.

 4. Yapışma Etkin ve Ölçü Türleri araç çubuğundan istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 5. Modelin arka planını sağ tıklatıp seçenekleri gereken şekilde değiştirin. 3D Ölçü Aracı paletini açık tutun.

 6. 3D modeli ölçün:
  • Bir 3D modelde iki konum arasındaki mesafeyi ölçmek için başlangıç noktasını seçin ve imleci başka bir konuma veya kenara taşıyın.
  • Yuvarlak bir şeklin çevresini ölçmek için imleci bir daire belirene kadar şeklin kenarına yerleştirin ve bir kez tıklatın.
  • Ölçümde ek açıklama oluşturmak ve uygulamak için nesne arka planını sağ tıklatın ve İşaretleme Etiketini Değiştir'i seçin. Bir işaretleme etiketi girin ve ardından 3D modeli önceden açıklanan şekilde ölçün. Uç noktasını belirlemek için bir kez tıklatın ve ardından ölçüm ve etiketin konumunu ayarlamak için bir kez daha tıklatın.
  • Ölçümü yorum olarak kaydetmek için El aracını seçin, ölçümü sağ tıklatın ve Yoruma Dönüştür seçeneğini belirleyin.
  • Ölçümü durdurmak için 3D modeli sağ tıklatın ve Ölçümü İptal Et'i seçin.
  • Bir ölçü işaretlemesini silmek için işaretlemeyi 3D Ölçü Aracı ile seçin ve Delete tuşuna basın.
  Not:

  Ölçtüğünüz sırada nasıl döndürüleceğini, kaydırılacağını, yakınlaştırılacağını ve yapıştırılacağını öğrenmek için modeli sağ tıklatıp 3D Ölçüm Gezinme İpuçları'nı seçin.

3D Ölçü Aracı paletindeki Yapışma Etkin seçenekleri

Kenar Uç Noktalarına 3D Yapışma 

Kenarın bütününe yapışır.

Doğrusal Kenarlara 3D Yapışma 

Kenardaki düz çizgi parçasına yapışır.

Radyal Kenarlara 3D Yapışma 

Daire çevresine yapışır.

3D Siluetlere Yapış 

Parçanın görünen kenarına (örneğin, bir silindirin yanı) yapışır.

Düzlemsel Yüzlere 3D Yapışma 

Parçanın yüzünü oluşturan geometrik düzleme yapışır.

3D Ölçü Aracı paletindeki Ölçüm Türleri seçenekleri

3D Noktadan Noktaya Ölçüm  

 

3D modelde iki konum arasındaki mesafeyi ölçer. Başlangıç noktası ayarlamak için tıklatın ve ardından bitiş noktası veya kenar ayarlamak için diğer konumu tıklatın.

3D Dikey Boyut 

Başlangıç kenarına dek açı yapan iki kenar arasındaki uzaklığı ölçer.

3D Radyal Boyut 

 

Tıklatılan konumdaki yarıçapı ölçer.

3D Açı Ölçüm 

İki kenar arasındaki açıyı ölçer.

Birimler ve işaretleme seçenekleri

Birimler ve İşaretleme ölçü araçlarını kullanmak için 3D Ölçü Aracı'nı seçip 3D modelin içini sağ tıklatın. Ardından aşağıdakiler bulmak için Tercihler'e gidin:

Model Birimleri Tanımlama

Ölçü birimlerini değiştirmek için seçin.

Koordinat Görüntüsünü Etkinleştirme

Ölçü Bilgileri Penceresinde fare işaretçisi konumunun koordinatlarını görüntüler veya gizler.

İşaretleme Etiketini Değiştirme

Ölçüyle birlikte hem 3D model alanında hem de Yorumlar panelinde görüntülenmesini istediğiniz metni yazın. (
Ölçü İşaretleme seçeneği işaretli değilse kullanılamaz.)

Ölçüm İşaretlemesini Devre Dışı Bırakma

Modelden ölçü alıp bunları belgeye eklemek istemediğinizde seçin. Ölçüler yalnızca geçerli ölçü etkin olduğunda görünür. Başka bir ölçüm başlatır veya araçları değiştirirseniz işaretleme kaybolur.

3D İçeriğine Yapışma

Hedefe olduğu gibi ekleme noktasına yapışma becerisini devre dışı bırakır. Büyük modellerle çalışırken performansı artırmak için bu seçeneği belirleyin. 3D nesnelerde hassas ölçüm sağlamak için 3D İçeriğe Yapış'a dönün.

3D Ölçü Gezinme İpuçları

Birçok gezinme kısayoluyla ilgili klavye kısayollarını listeleyen iletişim kutusunu açar. Ölçüm sırasında bu kısayolları kullanabilirsiniz.

Tercihler

Ölçüm (3D) Tercihleri iletişim kutusunu açar.

Ölçüm Bilgileri Penceresini Gizleme/Gösterme

Ölçü Bilgileri Penceresi modelle ilgili Birimler ve İşaretleme ayarlarını görüntüler. Model penceresinden pencereyi kaldırmak için seçin.

Ölçüm Araç Çubuğunu Gizleme/Gösterme

3D Ölçü Aracı paletini kaldırır/görüntüler.

Ölçüm tercihleri

3D verilerin nasıl ölçüleceğini belirlemek için 3D Ölçme tercihlerini değiştirin. Bu seçeneklere ulaşmak için Command + K tuşlarına basarak Tercihler'i açın ve Ölçme (3D) paneline gidin.

Not:

Adobe Acrobat Reader'da bu tercihler, yorum ekleme özelliği etkinleştirilmiş olan PDF'lere uygulanır.

Modeldeki Ölçek ve Birimleri Kullan (varsa)

Orijinal 3D modelden oluşturulan, model birimlerine (varsa) dayalı ölçüleri görüntüler. Ölçü birimlerini kendiniz belirlemek için bu seçenekteki işareti kaldırın. Bu ayar, 3D Ölçü Aracı paletinde değiştirilebilir.

Varsayılan görüntüleme birimini kullan

3D modeldeki ölçü birimleri yerine sizin burada belirlediğiniz ölçü birimlerini kullanır.

Görüntülenecek Önemli Basamaklar

Ölçü sayısının maksimum basamak sayısını belirtir.

3D Ölçüm Çizgisi Rengi

Nesneyi ölçmek için tıkladığınızda veya sürüklediğinizde beliren çizginin rengini belirler.

Ölçüm Geri Bildirim Boyutu

Ölçüm görüntüsü için metin boyutunu ayarlar.

Gösterilen Açı Ölçümleri

Birimlerin derece mi, yoksa radyan cinsinden mi olacağını belirtir.

Gösterilen Daire Ölçümleri Ölçütü

Dairesel parçalar için çapın mı yoksa yarıçapın mı ölçüleceğini belirtir.

Radyal Ölçümler için Daireyi Göster

Radyal ölçüyle ilişkili çevreyi görüntüler.

3D Yapışma Ayarları

Yapışmayı açar ve noktalara mı, yaylara mı, kenarlara mı, siluet konturlarına mı yoksa yüzlere mi yapışılacağını belirtir. Hassasiyet, işaretçinin yapışılacak öğenin ne kadar yakınına girmesi gerektiğini belirler. İpucu Rengine Yapış, fare işaretleyicisini 3D nesnenin üstünde tuttuğunuzda çıkan yapışma çizgisinin rengini belirler.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi