Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Hareket engelleri, körlük ve görme bozuklukları gibi engelleri olan kişilerin kullanabildiği bir belge veya uygulama erişilebilir olarak adlandırılır. Acrobat , Acrobat Reader ve Adobe Taşınabilir Belge Formatı'ndaki (PDF) erişilebilirlik özellikleri, ekran okuyucular, ekran büyüteçleri ve Braille yazıcılar kullanılarak ya da kullanılmayarak engelli kişilerin PDF belgelerini kullanmasını sağlar.

PDF'lerin erişilebilir olması tüm kullanıcıların yararınadır. Örneğin, PDF'nin sesli okunması için ekran okuyucu sağlayan belge yapısı aynı zamanda, küçük bir ekranda ekranın yeniden akıtılıp görüntülenmesi için bir de taşınabilir aygıtı etkinleştirir. Aynı şekilde, erişilebilirliği olan bir PDF formunun hazır ayar sekmesi yalnızca hareket yeteneği sorunu olan engellilerin değil, tüm kullanıcıların formu daha kolay doldurmasına yardımcı olur.

Acrobat ve Acrobat Reader'daki erişilebilirlik özellikleri iki kapsamlı kategoriye ayrılmıştır. PDF belgelerinin okunmasını daha erişilebilir kılan özellikler ve erişilebilir PDF belgeleri oluşturmaya yönelik özellikler bulunmaktadır. Erişilebilirliği olan PDF belgeleri oluşturmak için Reader'ı değil, Acrobat'ı kullanın.

PDF'lerin erişilebilir okunması için olan özellikler

 • Braille yazıcı için erişilebilir metin olarak kaydetmek gibi yardımcı yazılım ve aygıtlara yönelik çıktıları en iyileştirmek için olan tercihler ve komutlar

 • Otomatik kaydırma ve PDF'leri okunan son sayfadan açmak gibi PDF'lerde gezinmeyi daha erişilebilir yapmak için olan tercihler ve komutlar

 • Erişilebilirlikle ilgili tercihlerin çoğunun kolayca ayarlanması için Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı

 • Fare eylemleri için klavye alternatifleri

 • PDF metnini büyük türde görüntülemek ve birden çok kolonlu PDF'yi geçici olarak tek, okunmaya hazır sütunda göstermek için beceriyi yeniden akıtın.

 • Sesli Oku; metni sese dönüştürme

 • Ekran okuyucuları ve ekran büyüteçleri desteği

Erişilebilir PDF oluşturma özellikleri

 • Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma

 • Etiketsiz PDF’leri etiketli PDF’lere dönüştürme

 • Kullanıcıların kopyalamasını, yazdırmasını, düzenlemesini ve metni ayıklamasını önlerken ekran okuyucularının metne erişimine izin veren güvenlik ayarları

 • Erişilebilirliği artırmak için taranan sayfalara metin ekleme yeteneği

 • (Acrobat Pro) Okuma sırasını ve belge yapısını düzenleme araçları

 • (Acrobat Pro) Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları

Acrobat Standard varolan PDF'leri erişilebilir hale getirebilecek bazı işlevler sağlar. Acrobat Pro, bazı PDF belgelerini ve formlarını erişilebilir hale getirmek için gerekli olan okuma sırasını veya belge yapı etiketlerini düzenleme gibi görevleri gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Ek kaynaklar

Erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atın:

Erişilebilir PDF'ler hakkında

Erişilebilir PDF'lerin şu özellikleri vardır.

Aranabilir metin

Metnin taranmış görüntülerinden oluşan bir belge içeriği aranabilir metinden değil görüntüden oluştuğu için doğal olarak erişilebilir değildir. Yardımcı yazılım sözcükleri okuyamaz veya ayıklayamaz, kullanıcılar metini seçemez ya da düzenleyemez ve erişilebilirlik için PDF'de değişiklik yapamaz. Belgede diğer erişilebilirlik özelliklerini kullanabilmeniz için optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak metnin taranan görüntülerini aranabilir metne dönüştürün.

Metin açıklamalarını değiştirme (Acrobat Pro)

Ekran okuyucuları görüntüler ve etkileşimli form alanları gibi belge özelliklerini alternatif metinle ilişkilendirilmedikleri sürece okuyamaz. Ekran okuyucuları web bağlantılarını okuyabilse de alternatif metin olarak daha anlamlı açıklamalar sağlayabilirsiniz. Alternatif metin ve ipuçları, öğrenme engelliler dahil olmak üzere birçok kullanıcıya yardımcı olabilir.

Karakterlerin metin olarak ayıklanmasına izin veren fontlar (Acrobat Pro)

Metni ekranda görüntüleme haricindeki amaçlar dışında karakterlerin tümünü metne çıkartmak için de erişilebilir bir PDF'deki fontlarda Acrobat için yeterli bilginin bulunması gerekir. Acrobat, PDF'yi ekran okuyucuyla ya da Sesli Oku özelliğiyle okuduğunuzda karakterleri Unicode metin olarak ayıklar. Metni Braille yazıcı için farklı kaydettiğinizde de, Acrobat karakterleri Unicode olarak ayıklar. Acrobat fontların Unicode karakterlerle nasıl eşleneceğini belirleyemediği takdirde bu ayıklama işlemi başarısız olur.

Okuma sırası ve belge yapısı etiketleri (Acrobat Pro)

Belge metninin okunup kullanıcıya anlamlı gelecek biçimde sunulabilmesi amacıyla ekran okuyucu veya diğer metin - ses aracı için yapılandırılmış belge gerekir. PDF'deki belge yapısı etiketleri, okuma sırasını saptayıp başlıkları, paragrafları, seçimleri, tabloları ve sayfadaki diğer öğeleri belirler.

Etkileşimli form alanları (Acrobat Pro)

Bazı PDF'lerde bilgisayar kullanılarak doldurulması gereken formlar bulunur. Form alanlarının erişilebilir olması için, bu alanların kullanıcının değer girmesine olanak sağlayacak şekilde etkileşimli olması gerekir.

Gezinme yardımı (Acrobat Pro)

PDF'deki gezinme yardımcıları arasında bağlantılar, yer imleri, başlıklar, içindekiler tablosu ve form alanları için hazır ayar sekme sırası bulunur. Gezinme yardımcıları, kullanıcıların belgeyi tamamen okumasına gerek olmadan anlamasına yardımcı olur. Yer imleri özellikle yararlı olup belge başlıklarından oluşturulabilirler.

Belge dili (Acrobat Pro)

PDF'de belge dilinin belirtilmesi bazı ekran okuyucularının doğru dile geçebilmesine olanak sağlar.

Güvenlik yardımcı yazılımı engellemez (Acrobat Pro)

Bazı PDF yazarları kullanıcıların belgeyi yazdırmasını, kopyalamasını, ayıklamasını, yorum eklenmesini veya metni düzenlemesini kısıtlar. Erişilebilir PDF metninin ekran okuyucu için kullanılabilir olması gerekir. Ekran okuyucusunun ekran üzerindeki metni konuşmaya dönüştürme becerisinin güvenlik ayarları tarafından engellemeyeceğinden emin olmak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz.

PDF erişilebilirliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında

PDF etiketleri birçok yönden XML etiketlerine benzer. PDF etiketleri belge yapısını belirtir: hangi metnin başlık, hangi içeriğin bölüm, hangi metnin yer imi, vb. Etiketlerin mantıksal yapısı belgenin oluşturulma yapısını gösterir. Böylece etiketler, özellikle uzun ve karmaşık belgelerde PDF görünümünü değiştirmek gerekmeden okuma sırasını belirtir ve gezinme özelliğini geliştirir.

Yardımcı yazılım, mantıksal yapı ağacını kullanarak belge içeriklerinin nasıl gösterileceğini ve yorumlanacağını belirler. Birçok yardımcı yazılım, uygun metin okuma sırasını belirlemek için belge yapı etiketlerini temel alır. Belge yapı etiketleri, görüntülerin ve diğer içeriklerin anlamının ses gibi alternatif bir formatta yardımcı yazılımlarca taşınmasına olanak sağlar. Etiketlenmemiş belgede yapı bilgileri bulunmaz; Acrobat'ın Okuma Sırası tercih ayarına dayalı yapıyı anlaması gerekir. Bu durumun sonucunda çoğunlukla ya sayfa öğeleri yanlış sırada okunur, ya da hiç okunmaz.

Belgenin görüntülenmesi için mobil aygıtların küçük ekranlarında yeniden akıtmak, bu belge yapısı etiketlerine bağlıdır.

Not:

Çoğunlukla Acrobat, oluşturduğunuzda PDF'leri etiketler. PDF'de etiket olup olmadığını anlamak için Dosya > Özellikler öğesini seçin ve Açıklama sekmesinin Gelişmiş bölmesindeki Etiketli PDF değerine bakın.

Acrobat Pro'da, mantıksal yapı ağacı Etiketler panelinde gösterilir. Mantıksal yapı ağacı, belge içeriklerini farklı düzeylerde iç içe geçmiş sayfa öğeleri olarak gösterir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın