PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri

Hareket engelleri, körlük ve görme bozuklukları gibi engelleri olan kişilerin kullanabildiği bir belge veya uygulama erişilebilir olarak adlandırılır. Acrobat , Acrobat Reader ve Adobe Taşınabilir Belge Formatı'ndaki (PDF) erişilebilirlik özellikleri, ekran okuyucular, ekran büyüteçleri ve Braille yazıcılar kullanılarak ya da kullanılmayarak engelli kişilerin PDF belgelerini kullanmasını sağlar.

PDF'lerin erişilebilir olması tüm kullanıcıların yararınadır. Örneğin, PDF'nin sesli okunması için ekran okuyucu sağlayan belge yapısı aynı zamanda, küçük bir ekranda ekranın yeniden akıtılıp görüntülenmesi için bir de taşınabilir aygıtı etkinleştirir. Aynı şekilde, erişilebilirliği olan bir PDF formunun hazır ayar sekmesi yalnızca hareket yeteneği sorunu olan engellilerin değil, tüm kullanıcıların formu daha kolay doldurmasına yardımcı olur.

Acrobat ve Acrobat Reader'daki erişilebilirlik özellikleri iki kapsamlı kategoriye ayrılmıştır. PDF belgelerinin okunmasını daha erişilebilir kılan özellikler ve erişilebilir PDF belgeleri oluşturmaya yönelik özellikler bulunmaktadır. Erişilebilirliği olan PDF belgeleri oluşturmak için Reader'ı değil, Acrobat'ı kullanın.

PDF'lerin erişilebilir biçimde okunmasını sağlayan özellikler

 • Braille yazıcı için erişilebilir metin olarak kaydetmek gibi yardımcı yazılım ve aygıtlara yönelik çıktıları en iyileştirmek için olan tercihler ve komutlar

 • Otomatik kaydırma ve PDF'leri okunan son sayfadan açmak gibi PDF'lerde gezinmeyi daha erişilebilir yapmak için olan tercihler ve komutlar

 • Erişilebilirlikle ilgili tercihlerin çoğunun kolayca ayarlanması için Erişilebilirlik Kurulum Yardımcısı

 • Fare eylemleri için klavye alternatifleri

 • PDF metnini büyük türde görüntülemek ve birden çok kolonlu PDF'yi geçici olarak tek, okunmaya hazır sütunda göstermek için beceriyi yeniden akıtın.

 • Sesli Oku; metni sese dönüştürme

 • Ekran okuyucuları ve ekran büyüteçleri desteği

Erişilebilir PDF oluşturma özellikleri

 • Yazarlık uygulamalarından etiketli PDF oluşturma

 • Etiketsiz PDF’leri etiketli PDF’lere dönüştürme

 • Kullanıcıların kopyalamasını, yazdırmasını, düzenlemesini ve metni ayıklamasını önlerken ekran okuyucularının metne erişimine izin veren güvenlik ayarları

 • Erişilebilirliği artırmak için taranan sayfalara metin ekleme yeteneği

 • (Acrobat Pro) Okuma sırasını ve belge yapısını düzenleme araçları

 • (Acrobat Pro) Erişilebilir PDF formları oluşturma araçları

Acrobat Standard varolan PDF'leri erişilebilir hale getirebilecek bazı işlevler sağlar. Acrobat Pro, bazı PDF belgelerini ve formlarını erişilebilir hale getirmek için gerekli olan okuma sırasını veya belge yapı etiketlerini düzenleme gibi görevleri gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Ek kaynaklar

Erişilebilirlik hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara göz atın:

Erişilebilir PDF'ler hakkında

Erişilebilir PDF'lerin şu özellikleri vardır.

Aranabilir metin

Metnin taranmış görüntülerinden oluşan bir belge içeriği aranabilir metinden değil görüntüden oluştuğu için doğal olarak erişilebilir değildir. Yardımcı yazılım sözcükleri okuyamaz veya ayıklayamaz, kullanıcılar metini seçemez ya da düzenleyemez ve erişilebilirlik için PDF'de değişiklik yapamaz. Belgede diğer erişilebilirlik özelliklerini kullanabilmeniz için optik karakter tanıma (OCR) özelliğini kullanarak metnin taranan görüntülerini aranabilir metne dönüştürün.

Metin açıklamalarını değiştirme (Acrobat Pro)

Ekran okuyucuları görüntüler ve etkileşimli form alanları gibi belge özelliklerini alternatif metinle ilişkilendirilmedikleri sürece okuyamaz. Ekran okuyucuları web bağlantılarını okuyabilse de alternatif metin olarak daha anlamlı açıklamalar sağlayabilirsiniz. Alternatif metin ve ipuçları, öğrenme engelliler dahil olmak üzere birçok kullanıcıya yardımcı olabilir.

Karakterlerin metin olarak ayıklanmasına izin veren fontlar (Acrobat Pro)

Metni ekranda görüntüleme haricindeki amaçlar dışında karakterlerin tümünü metne çıkartmak için de erişilebilir bir PDF'deki fontlarda Acrobat için yeterli bilginin bulunması gerekir. Acrobat, PDF'yi ekran okuyucuyla ya da Sesli Oku özelliğiyle okuduğunuzda karakterleri Unicode metin olarak ayıklar. Metni Braille yazıcı için farklı kaydettiğinizde de, Acrobat karakterleri Unicode olarak ayıklar. Acrobat fontların Unicode karakterlerle nasıl eşleneceğini belirleyemediği takdirde bu ayıklama işlemi başarısız olur.

Okuma sırası ve belge yapısı etiketleri (Acrobat Pro)

Belge metninin okunup kullanıcıya anlamlı gelecek biçimde sunulabilmesi amacıyla ekran okuyucu veya diğer metin - ses aracı için yapılandırılmış belge gerekir. PDF'deki belge yapısı etiketleri, okuma sırasını saptayıp başlıkları, paragrafları, seçimleri, tabloları ve sayfadaki diğer öğeleri belirler.

Etkileşimli form alanları (Acrobat Pro)

Bazı PDF'lerde bilgisayar kullanılarak doldurulması gereken formlar bulunur. Form alanlarının erişilebilir olması için, bu alanların kullanıcının değer girmesine olanak sağlayacak şekilde etkileşimli olması gerekir.

Gezinme yardımı (Acrobat Pro)

PDF'deki gezinme yardımcıları arasında bağlantılar, yer imleri, başlıklar, içindekiler tablosu ve form alanları için hazır ayar sekme sırası bulunur. Gezinme yardımcıları, kullanıcıların belgeyi tamamen okumasına gerek olmadan anlamasına yardımcı olur. Yer imleri özellikle yararlı olup belge başlıklarından oluşturulabilirler.

Belge dili (Acrobat Pro)

PDF'de belge dilinin belirtilmesi bazı ekran okuyucularının doğru dile geçebilmesine olanak sağlar.

Yardımcı yazılımı engellemeyen güvenlik (Acrobat Pro)

Bazı PDF yazarları kullanıcıların belgeyi yazdırmasını, kopyalamasını, ayıklamasını, yorum eklenmesini veya metni düzenlemesini kısıtlar. Erişilebilir PDF metninin ekran okuyucu için kullanılabilir olması gerekir. Ekran okuyucusunun ekran üzerindeki metni konuşmaya dönüştürme becerisinin güvenlik ayarları tarafından engellemeyeceğinden emin olmak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz.

PDF erişilebilirliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Etiketler, erişilebilirlik, okuma sırası ve yeniden akıtma hakkında

PDF etiketleri birçok yönden XML etiketlerine benzer. PDF etiketleri belge yapısını belirtir: hangi metnin başlık, hangi içeriğin bölüm, hangi metnin yer imi, vb. Etiketlerin mantıksal yapısı belgenin oluşturulma yapısını gösterir. Böylece etiketler, özellikle uzun ve karmaşık belgelerde PDF görünümünü değiştirmek gerekmeden okuma sırasını belirtir ve gezinme özelliğini geliştirir.

Yardımcı yazılım, mantıksal yapı ağacını kullanarak belge içeriklerinin nasıl gösterileceğini ve yorumlanacağını belirler. Birçok yardımcı yazılım, uygun metin okuma sırasını belirlemek için belge yapı etiketlerini temel alır. Belge yapı etiketleri, görüntülerin ve diğer içeriklerin anlamının ses gibi alternatif bir formatta yardımcı yazılımlarca taşınmasına olanak sağlar. Etiketlenmemiş belgede yapı bilgileri bulunmaz; Acrobat'ın Okuma Sırası tercih ayarına dayalı yapıyı anlaması gerekir. Bu durumun sonucunda çoğunlukla ya sayfa öğeleri yanlış sırada okunur, ya da hiç okunmaz.

Belgenin görüntülenmesi için mobil aygıtların küçük ekranlarında yeniden akıtmak, bu belge yapısı etiketlerine bağlıdır.

Not:

Çoğunlukla Acrobat, oluşturduğunuzda PDF'leri etiketler. PDF'de etiket olup olmadığını anlamak için Dosya > Özellikler öğesini seçin ve Açıklama sekmesinin Gelişmiş bölmesindeki Etiketli PDF değerine bakın.

Acrobat Pro'da, mantıksal yapı ağacı Etiketler panelinde gösterilir. Mantıksal yapı ağacı, belge içeriklerini farklı düzeylerde iç içe geçmiş sayfa öğeleri olarak gösterir.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın