Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Eylemler hakkında

Yer imi tıklatıldığında veya bir sayfa görüntülendiğinde bir eylemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, bağlantıları ve yer imlerini, belgede farklı konumlara atlamakta, bir menüdeki komutları yürütmekte ve başka eylemler gerçekleştirmekte kullanabilirsiniz. Eylemler, Özellikler iletişim kutusunda ayarlanır.

Yer imleri veya bağlantılar için, o yer imi veya bağlantı tıklatıldığında gerçekleşen bir eylem belirlersiniz. Sayfalar, medya klipleri veya form alanları gibi başka öğeler için, eylemin gerçekleşmesine neden olan bir tetik tanımlayabilir, sonra da eylemin kendisini tanımlayabilirsiniz. Tek tetiğe birden çok eylem ekleyebilirsiniz.

Kilitli seçeneği, bir nesneyle ilişkilendirilmiş olan görünümün ve eylemin yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.

Yer imleri, form alanları, düğmeler veya kliplere eylem ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • El aracını kullanarak yer imini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

  • Araçlar > Etkileşimli Nesneler > Nesne Seç aracını kullanarak bağlantıyı, ortam klibini veya form alanını çift tıklatın, ardından Özellikler'i seçin.

 2. Eylemler sekmesini tıklatın.

 3. Eylem Seç menüsünden, gerçekleşecek eylem türünü seçip Ekle'yi tıklatın. Birden çok eylem ekleyebilirsiniz; eylemler, Eylemler liste kutusundaki sırayla uygulanır.

 4. (İsteğe bağlı) Eylemler sekmesinde bir eylem seçin ve eylemin sırasını değiştirmek, düzenlemek veya silmek için düğmeleri kullanın.

 5. Eylemleri kabul etmek için Tamam'ı tıklatın. Zengin Ortam aracını kapatmak için araç çubuğunun sağ ucunda yer alan çarpı simgesini tıklatın.

Sayfa minik resimlerine eylem ekleme

Belgenin etkileşim kalitesini artırmak için, bir sayfa açıldığında veya kapatıldığında, sözgelimi yakınlaştırma değerini değiştirme gibi eylemler belirleyebilirsiniz.

 1. Sol taraftaki Sayfa Küçük Resimleri düğmesini tıklatın.

 2. Sayfaya karşılık gelen sayfa minik resmini seçin ve Seçenekler menüsünden Sayfa Özellikleri'ni  seçin.

 3. Eylemler sekmesini tıklatın.

 4. Tetik Seç menüsünde, sayfa açıldığında gerçekleşecek bir eylem ayarlamak için Sayfa Açıldığında'yı, sayfa kapandığında gerçekleşecek bir eylem ayarlamak içinse Sayfa Kapandığında'yı seçin.

 5. Eylem Seç menüsünden bir eylem seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 6. İstediğiniz seçenekleri belirleyip Tamam düğmesini tıklatın. Varolan seçenekler, seçilen eyleme göre değişir.

 7. Bir dizi eylem oluşturmak için menüden başka bir eylem seçip tekrar Ekle'yi tıklatın. Eylemleri, gerçekleştirilmesini istediğiniz sıraya göre dizmek için Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanın.

  Not:

  Sayfa Açıldığında veya Sayfa Kapandığında Tam Ekran görünümüne geçirecek bir eylem ayarlarsanız, ilk sayfa açılışında veya kapanışında, Tam Ekran görünümü açılır.

 8. Açık iletişim kutuları varsa tümünü kapatın. Aracı kapatmak için araç çubuğunun sağ ucunda yer alan çarpı simgesini tıklatın.

Eylem türleri

Bağlantılara, yer imlerine, sayfalara, medya kliplerine ve form alanlarına aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz:

Menü Öğesini yürütme

Eylem olarak, belirlenen bir menü komutunu yürütür.

3B/Multimedya Görünüme Git

Belirlenen 3B görünüme atlar.

Sayfa Görünümüne Git

Mevcut belgede veya başka bir belgede belirlenen hedefe atlar.

İçe Form Verisi Aktar

Başka bir dosyadaki form verilerini getirir ve etkin forma yerleştirir.

Multimedya İşlemleri (Acrobat 9 Ve Sonraki Sürümler)

Dosyadaki multimedya nesnesiyle ilgili belirli bir eylemi yürütür (ses dosyası çalma gibi). Multimedya nesnesinin kendisiyle ilgili bir eylem belirtmenizden önce dosyaya eklenmiş olması gerekir.

Dosya Aç

Dosyayı başlatır ve açar. Bağla veya başka bir dosyayla bir PDF dosyasının dağıtımını yapıyorsanız, bağlı dosyayı açabilmek için, kullanıcının o dosyayı açan programa sahip olması gerekir. (Hedef dosya için açma tercihleri eklemeniz gerekebilir.)

Web Bağlantısı Aç

Internet'te belirlenen hedefe atlar. Bağlantınızı tanımlamak için http, ftp ve mailto (alıcı) protokollerini kullanabilirsiniz.

Ses Dosyası Çal

Belirlenen ses dosyasını çalar. PDF belgesine çapraz platform formatında ses gömülüdür.

Ortamı Oynat (Acrobat 5 Uyumlu)

Belirlediğiniz, Acrobat 5 uyumlu olarak oluşturulmuş olan QuickTime veya AVI filmini oynatır. Belirlenen filmin bir PDF belgesinde gömülü olması gerekir.

Ortamı Oynat (Acrobat 6 Ve Sonrasıyla Uyumlu)

Belirlediğiniz, Acrobat 6 uyumlu olarak oluşturulmuş olan bir filmi oynatır. Belirlenen filmin bir PDF belgesinde gömülü olması gerekir.

Makale Oku

Etkin belgedeki veya başka bir PDF belgesindeki bir makale akışını izler.

Formu Sıfırla

Forma daha önce girilmiş olan verileri temizler. Sıfırlanacak alanları Alan Seç iletişim kutusunda kontrol edebilirsiniz.

JavaScript Çalıştırma

Belirlenen JavaScript komut dosyasını çalıştırır.

Katman Görünürlüğünü Belirle

Hangi katman ayarlarının etkin olduğunu belirler. Bu eylemi eklemeden önce, uygun katman ayarlarını belirleyin.

Alan Göster/Gizle

PDF belgesindeki bir alanı görünür veya gizli hale getirir. Bu seçenek özellikle form alanlarında yararlıdır. Örneğin, fare işaretçisi bir düğmenin üstüne geldiğinde bir nesnenin açılmasını istiyorsanız, Fare Girişi tetiğiyle bir alanı gösteren bir eylem, Fare Çıkışı tetiğiyle de bir alanı gizleyen bir eylem ayarlayabilirsiniz.

Form Gönder

Form verilerini belirlenen URL'ye gönderir.

Tetik türleri

Tetikler, medya kliplerinde, sayfalarda ve form alanlarında eylemlerin nasıl etkinleştirileceğini belirler. Örneğin, bir sayfa açıldığında veya kapandığında bir film klibinin oynatılmasını veya bir ses klibinin çalınmasını belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler belirlenen sayfa elemanına göre değişebilir.

Medya kliplerine ve form alanlarına aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz (bunları bağlantılara veya yer imlerine atayamazsınız):

Fare Tuşu Basılı Değil (Acrobat Pro)

Tıklatmadan sonra fare düğmesi bırakıldığında. Bu en yaygın düğme tetiğidir, çünkü kullanıcıya, fare işaretçisini düğmenin üstünden çekip eylemi etkinleştirmemek için son bir şans tanır.

Sayfa Görünür (sadece medya kliplerinde)

Medya klibini içeren sayfa, geçerli sayfa olsun olmasın, görünür durumda olduğunda. Sayfanın geçerli sayfa olmaksızın görünür durumda olması mümkündür; örneğin, sürekli sayfa mizanpajında sayfalar yan yana görüntülenir.

Sayfa Görünmez (sadece medya kliplerinde)

Medya klibini içeren sayfa görüş alanı dışına çıktığında.

Sayfaya Girişte (sadece medya kliplerinde)

Medya klibini içeren sayfa geçerli sayfa haline geldiğinde.

Sayfadan Çıkışta (sadece medya kliplerinde)

Bir kullanıcı medya klibi içeren sayfadan çıktığında.

Fare Tuşu Basılı

Fare düğmesine basıldığında (bırakılmadan). Çoğu durumda tercih edilen, Fare Tuşu Basılı Değil tetiğidir.

Fare Girişi

Fare işaretçisi alana veya yürütme/çalma alanına girdiğinde.

Fare Çıkışı

Fare işaretçisi alandan veya oynatma/çalma alanından çıktığında.

Etkin Olduğunda (sadece medya klipleri)

Bağlantı alanı, ister fare eylemiyle ister sekme tuşuyla atlanarak etkinleştirildiğinde.

Etkin Olmadığında (sadece medya klipleri)

Başka bir bağlantı alanı etkin olduğunda.

Acrobat'ta JavaScript hakkında

JavaScript dili, Netscape Communications tarafından, etkileşimli Web sayfalarının daha kolay oluşturulabilmesini sağlayacak bir araç olarak geliştirilmiştir. Adobe, JavaScript dilini, bu etkileşim düzeyini PDF belgelerinize kolayca entegre etmenizi sağlayacak şekilde geliştirmiştir.

Yer imleriyle, bağlantılarla ve sayfalarla ilişkilendirilmiş eylemleri kullanarak JavaScript kodunu çalıştırabilirsiniz. Belge Eylemlerini Ayarla komutu, belgenin tamamına uygulanacak, belge düzeyinde JavaScript eylemleri oluşturmanızı sağlar. Örneğin, Belge Kaydedildi'yi seçerseniz, bir belge kaydedildikten sonra JavaScript çalıştırılır.

Acrobat Pro için formlar ve eylem sihirbazlarıyla birlikte JavaScript kullanılması gerekir.

Acrobat Pro'da JavaScript'i PDF formlarıyla ve eylem sihirbazıyla da kullanabilirsiniz. Formlarda JavaScript'in en yaygın kullanım şekilleri, veri formatlamak, veri hesaplamak, veri doğrulamak ve eylem atamaktır. Alan düzeyinde komut dosyaları düğme gibi belirli bir form alanı veya alanlarıyla ilişkilidir. Bu tür komut dosyaları, Fare Tuşu Basılı Değil eylemi gibi bir etkinlik oluştuğunda yürütülür.

JavaScript komut dosyaları oluşturmayı öğrenmek için Adobe Web sitesinden JavaScript kılavuzlarını indirin. JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamaları Geliştirme başlığı altında arka plan bilgileri ve eğitimler sunulmaktadır; Acrobat® API Referansı İçin JavaScript™ başlıklı konu ise ayrıntılı referans bilgileri sağlamaktadır. Bu ve başka JavaScript kaynaklarını Adobe Web sitesinde bulabilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi