PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama

Eylemler hakkında

Yer imi tıklatıldığında veya bir sayfa görüntülendiğinde bir eylemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, bağlantıları ve yer imlerini, belgede farklı konumlara atlamakta, bir menüdeki komutları yürütmekte ve başka eylemler gerçekleştirmekte kullanabilirsiniz. Eylemler, Özellikler iletişim kutusunda ayarlanır.

Yer imleri veya bağlantılar için, o yer imi veya bağlantı tıklatıldığında gerçekleşen bir eylem belirlersiniz. Sayfalar, medya klipleri veya form alanları gibi başka öğeler için, eylemin gerçekleşmesine neden olan bir tetik tanımlayabilir, sonra da eylemin kendisini tanımlayabilirsiniz. Tek tetiğe birden çok eylem ekleyebilirsiniz.

Kilitli seçeneği, bir nesneyle ilişkilendirilmiş olan görünümün ve eylemin yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.

Yer imleri, form alanları, düğmeler veya kliplere eylem ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • El aracını kullanarak yer imini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

  • Araçlar > Etkileşimli Nesneler > Nesne Seç aracını kullanarak bağlantıyı, ortam klibini veya form alanını çift tıklatın, ardından Özellikler'i seçin.

 2. Eylemler sekmesini tıklatın.

 3. Eylem Seç menüsünden, gerçekleşecek eylem türünü seçip Ekle'yi tıklatın. Birden çok eylem ekleyebilirsiniz; eylemler, Eylemler liste kutusundaki sırayla uygulanır.

 4. (İsteğe bağlı) Eylemler sekmesinde bir eylem seçin ve eylemin sırasını değiştirmek, düzenlemek veya silmek için düğmeleri kullanın.

 5. Eylemleri kabul etmek için Tamam'ı tıklatın. Zengin Ortam aracını kapatmak için araç çubuğunun sağ ucunda yer alan çarpı simgesini tıklatın.

Sayfa minik resimlerine eylem ekleme

Belgenin etkileşim kalitesini artırmak için, bir sayfa açıldığında veya kapatıldığında, sözgelimi yakınlaştırma değerini değiştirme gibi eylemler belirleyebilirsiniz.

 1. Sol taraftaki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.

 2. Sayfaya karşılık gelen sayfa minik resmini seçin ve Seçenekler menüsünden Sayfa Özellikleri'ni  seçin.

 3. Eylemler sekmesini tıklatın.

 4. Tetik Seç menüsünde, sayfa açıldığında gerçekleşecek bir eylem ayarlamak için Sayfa Açıldığında'yı, sayfa kapandığında gerçekleşecek bir eylem ayarlamak içinse Sayfa Kapandığında'yı seçin.

 5. Eylem Seç menüsünden bir eylem seçin ve Ekle'yi tıklatın.

 6. İstediğiniz seçenekleri belirleyip Tamam düğmesini tıklatın. Varolan seçenekler, seçilen eyleme göre değişir.

 7. Bir dizi eylem oluşturmak için menüden başka bir eylem seçip tekrar Ekle'yi tıklatın. Eylemleri, gerçekleştirilmesini istediğiniz sıraya göre dizmek için Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanın.

  Not:

  Sayfa Açıldığında veya Sayfa Kapandığında Tam Ekran görünümüne geçirecek bir eylem ayarlarsanız, ilk sayfa açılışında veya kapanışında, Tam Ekran görünümü açılır.

 8. Açık iletişim kutuları varsa tümünü kapatın. Aracı kapatmak için araç çubuğunun sağ ucunda yer alan çarpı simgesini tıklatın.

Eylem türleri

Bağlantılara, yer imlerine, sayfalara, medya kliplerine ve form alanlarına aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz:

Menü Öğesini yürütme

Eylem olarak, belirlenen bir menü komutunu yürütür.

3B/Multimedya Görünüme Git

Belirlenen 3B görünüme atlar.

Sayfa Görünümüne Git

Mevcut belgede veya başka bir belgede belirlenen hedefe atlar.

İçe Form Verisi Aktar

Başka bir dosyadaki form verilerini getirir ve etkin forma yerleştirir.

Multimedya İşlemleri (Acrobat 9 Ve Sonraki Sürümler)

Dosyadaki multimedya nesnesiyle ilgili belirli bir eylemi yürütür (ses dosyası çalma gibi). Multimedya nesnesinin kendisiyle ilgili bir eylem belirtmenizden önce dosyaya eklenmiş olması gerekir.

Dosya Aç

Dosyayı başlatır ve açar. Bağla veya başka bir dosyayla bir PDF dosyasının dağıtımını yapıyorsanız, bağlı dosyayı açabilmek için, kullanıcının o dosyayı açan programa sahip olması gerekir. (Hedef dosya için açma tercihleri eklemeniz gerekebilir.)

Web Bağlantısı Aç

Internet'te belirlenen hedefe atlar. Bağlantınızı tanımlamak için http, ftp ve mailto (alıcı) protokollerini kullanabilirsiniz.

Ses Dosyası Çal

Belirlenen ses dosyasını çalar. PDF belgesine çapraz platform formatında ses gömülüdür.

Ortamı Oynat (Acrobat 5 Uyumlu)

Belirlediğiniz, Acrobat 5 uyumlu olarak oluşturulmuş olan QuickTime veya AVI filmini oynatır. Belirlenen filmin bir PDF belgesinde gömülü olması gerekir.

Ortamı Oynat (Acrobat 6 Ve Sonrasıyla Uyumlu)

Belirlediğiniz, Acrobat 6 uyumlu olarak oluşturulmuş olan bir filmi oynatır. Belirlenen filmin bir PDF belgesinde gömülü olması gerekir.

Makale Oku

Etkin belgedeki veya başka bir PDF belgesindeki bir makale akışını izler.

Formu Sıfırla

Forma daha önce girilmiş olan verileri temizler. Sıfırlanacak alanları Alan Seç iletişim kutusunda kontrol edebilirsiniz.

JavaScript Çalıştırma

Belirlenen JavaScript komut dosyasını çalıştırır.

Katman Görünürlüğünü Belirle

Hangi katman ayarlarının etkin olduğunu belirler. Bu eylemi eklemeden önce, uygun katman ayarlarını belirleyin.

Alan Göster/Gizle

PDF belgesindeki bir alanı görünür veya gizli hale getirir. Bu seçenek özellikle form alanlarında yararlıdır. Örneğin, fare işaretçisi bir düğmenin üstüne geldiğinde bir nesnenin açılmasını istiyorsanız, Fare Girişi tetiğiyle bir alanı gösteren bir eylem, Fare Çıkışı tetiğiyle de bir alanı gizleyen bir eylem ayarlayabilirsiniz.

Form Gönder

Form verilerini belirlenen URL'ye gönderir.

Tetik türleri

Tetikler, medya kliplerinde, sayfalarda ve form alanlarında eylemlerin nasıl etkinleştirileceğini belirler. Örneğin, bir sayfa açıldığında veya kapandığında bir film klibinin oynatılmasını veya bir ses klibinin çalınmasını belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir seçenekler belirlenen sayfa elemanına göre değişebilir.

Medya kliplerine ve form alanlarına aşağıdaki eylemleri atayabilirsiniz (bunları bağlantılara veya yer imlerine atayamazsınız):

Fare Tuşu Basılı Değil (Acrobat Pro)

Tıklatmadan sonra fare düğmesi bırakıldığında. Bu en yaygın düğme tetiğidir, çünkü kullanıcıya, fare işaretçisini düğmenin üstünden çekip eylemi etkinleştirmemek için son bir şans tanır.

Sayfa Görünür (sadece medya kliplerinde)

Medya klibini içeren sayfa, geçerli sayfa olsun olmasın, görünür durumda olduğunda. Sayfanın geçerli sayfa olmaksızın görünür durumda olması mümkündür; örneğin, sürekli sayfa mizanpajında sayfalar yan yana görüntülenir.

Sayfa Görünmez (sadece medya kliplerinde)

Medya klibini içeren sayfa görüş alanı dışına çıktığında.

Sayfaya Girişte (sadece medya kliplerinde)

Medya klibini içeren sayfa geçerli sayfa haline geldiğinde.

Sayfadan Çıkışta (sadece medya kliplerinde)

Bir kullanıcı medya klibi içeren sayfadan çıktığında.

Fare Tuşu Basılı

Fare düğmesine basıldığında (bırakılmadan). Çoğu durumda tercih edilen, Fare Tuşu Basılı Değil tetiğidir.

Fare Girişi

Fare işaretçisi alana veya yürütme/çalma alanına girdiğinde.

Fare Çıkışı

Fare işaretçisi alandan veya oynatma/çalma alanından çıktığında.

Etkin Olduğunda (sadece medya klipleri)

Bağlantı alanı, ister fare eylemiyle ister sekme tuşuyla atlanarak etkinleştirildiğinde.

Etkin Olmadığında (sadece medya klipleri)

Başka bir bağlantı alanı etkin olduğunda.

Acrobat'ta JavaScript hakkında

JavaScript dili, Netscape Communications tarafından, etkileşimli Web sayfalarının daha kolay oluşturulabilmesini sağlayacak bir araç olarak geliştirilmiştir. Adobe, JavaScript dilini, bu etkileşim düzeyini PDF belgelerinize kolayca entegre etmenizi sağlayacak şekilde geliştirmiştir.

Yer imleriyle, bağlantılarla ve sayfalarla ilişkilendirilmiş eylemleri kullanarak JavaScript kodunu çalıştırabilirsiniz. Belge Eylemlerini Ayarla komutu, belgenin tamamına uygulanacak, belge düzeyinde JavaScript eylemleri oluşturmanızı sağlar. Örneğin, Belge Kaydedildi'yi seçerseniz, bir belge kaydedildikten sonra JavaScript çalıştırılır.

Acrobat Pro için formlar ve eylem sihirbazlarıyla birlikte JavaScript kullanılması gerekir.

Acrobat Pro'da JavaScript'i PDF formlarıyla ve eylem sihirbazıyla da kullanabilirsiniz. Formlarda JavaScript'in en yaygın kullanım şekilleri, veri formatlamak, veri hesaplamak, veri doğrulamak ve eylem atamaktır. Alan düzeyinde komut dosyaları düğme gibi belirli bir form alanı veya alanlarıyla ilişkilidir. Bu tür komut dosyaları, Fare Tuşu Basılı Değil eylemi gibi bir etkinlik oluştuğunda yürütülür.

JavaScript komut dosyaları oluşturmayı öğrenmek için Adobe Web sitesinden JavaScript kılavuzlarını indirin. JavaScript™ Kullanarak Acrobat® Uygulamaları Geliştirme başlığı altında arka plan bilgileri ve eğitimler sunulmaktadır; Acrobat® API Referansı İçin JavaScript™ başlıklı konu ise ayrıntılı referans bilgileri sağlamaktadır. Bu ve başka JavaScript kaynaklarını Adobe Web sitesinde bulabilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın