Baskı üretimi araçlarına genel bakış (Acrobat Pro)

Adobe Acrobat  yüksek kalitede renkli çıktı için eksiksiz bir PDF iş akışı sağlayabilen gelişmiş baskı üretimi araçları sunar. Baskı üretimi araçlarına Araçlar > Baskı Üretimi seçilerek erişilebilir. 

Baskı Üretimi araçlarını açma

  1. Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.

    Baskı Üretimi araçları sağ taraftaki bölmede görüntülenir.

    Acrobat'ta Baskı Üretimi Araçları
    Sağ taraftaki bölmede görüntülenen Baskı Üretimi araçları.

Baskı Üretimi araçları

Çıktı Önizleme

Renk ayrımı önizleme, ekran provası, renk uyarıları ve daha fazlasını kullanışlı bir iletişim kutusunda bir araya getirir.

Ön Kontrol

Sık karşılaşılan tüm çıktı hataları için önceden tanımlanmış 400'den fazla denetimi yapmanızı sağlar ve ardından tüm düzeltilebilir hataları düzeltir.

Nesne Düzenle

Raster ve vektör nesnelerini seçmenizi, taşımanızı ve düzenlemenizi sağlar. Etiketler, renk uzayı veya işleme hedefi gibi farklı nesne özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

Renkleri Dönüştür

Belgedeki herhangi bir renk uzayını hedef renk uzayına dönüştürmenizi sağlar.

Düzleştirici Önizlemesi

Saydam nesneler için düzleştirme ayarları tanımlamanızı ve uygulamanızı sağlar. Saydam nesneleri ve ayarlarınızın bu nesneler üzerindeki etkilerini görmenizi sağlayan bir önizleme içerir. Ayarları hazır ayarlar olarak kaydedip diğer sayfalara veya PDF'lere de uygulayabilirsiniz.

PDF/X Olarak Kaydet

Geçerli belgeyi PDF/X standartlarına göre kaydetmenizi sağlar.  

Sayfa Kutularını Ayarla

Kırpma, kesim, taşma payı, resim ve ortam kutularını sayfada tanımlamanıza olanak sağlar. Bu öğeler, özellikle montaj için yazıcı işaretlerinin doğru sayfa konumlandırması ve yerleştirmesi için önemlidir.

Yazıcı İşaretlerini Ekle

Konumlandırma için PDF sayfasına standart yazıcı işaretlerini ekler. Bu işaretler PDF'ye gömülür.

İnce Çizgileri Onar

Kullanıcı ayarlarına bağlı olarak, ince çizgileri bulur ve bunları daha kalın çizgilerle değiştirir.

Mürekkep Yöneticisi

Geçerli PDF açıkken mürekkebin nasıl işleneceğini değiştirir. Acrobat Mürekkep Yöneticisi, diğer Adobe uygulamalarıyla aynı seçenekleri ve kontrolleri kullanır.

Bindirme Hazır Ayarları

Adobe In-Rip Yakalama'yı destekleyen Adobe RIP'in daha sonra yapacağı bir yürütme için bindirme ayarlarını oluşturmanıza ve uygulamanıza olanak sağlar.

Makale Kutusu Ekle

Bir dizi makale kutusu tanımlamanızı sağlar.

PDF'leri Yazdırma

PED Yazdırma işlemi için makalede belirtilen adımları uygulayın.

Yazdırma sorunlarını giderme

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın