Kullanıcı Kılavuzu İptal

Renk ayarları

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Renk çalışma alanları hakkında

Çalışma alanı, Adobe uygulamalarında rengi tanımlamak ve düzenlemek için kullanılan ara renk uzayıdır. Her renk modelinin kendisiyle ilişkilendirilen bir çalışma alanı profili vardır. Çalışma alanı profillerini Tercihler iletişim kutusundaki Renk Yönetimi kategorisinin Ayarlar menüsünden seçebilirsiniz.

Bir nesne çalışma alanı profiliyle eşleşmeyen gömülü renk uzayına sahipse uygulama, renk verilerinin nasıl işleneceğini saptamak için renk yönetimi ilkesi kullanır. Birçok durumda, gömülü profili koruma varsayılan ilkedir.

Çalışma alanı seçenekleri

Acrobat'ı açın ve sol üstten Acrobat menüsünü (macOS) veya hamburger menüsünü     (Windows) seçin. Tercihler'i ve ardından Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Not:

Bir profilin açıklamasını görmek için ilgili profili seçin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

RGB

Uygulamanın RGB renk uzayını belirler. Genellikle, belirli bir aygıtın (monitör profili gibi) profilini seçmek yerine Adobe RGB veya sRGB'yi seçmek daha iyidir.

Web'de görüntüleri görmek için kullanılan standart monitörün renk uzayını tanımladığından web veya mobil aygıtlar için görüntü hazırlarken sRGB önerilir. Çoğu kamera, varsayılan renk ayarı olarak sRGB'yi kullandığından, tüketici düzeyi dijital fotoğraf makinelerinden alınan görüntülerle çalışırken de sRGB iyi bir seçimdir.

Adobe RGB'nin gamutu, sRGB kullanılarak tanımlanamayan bazı yazdırılabilir renkleri (özellikle siyanlar ve maviler) içerdiğinden, yazdırma için belgeleri hazırlarken Adobe RGB önerilir. Çoğu fotoğraf kamera, varsayılan renk ayarı olarak Adobe RGB'yi kullandığından profesyonel düzey dijital kameralardan alınan görüntülerle çalışırken de Adobe RGB iyi bir seçimdir.

CMYK

Uygulamanın CMYK renk uzayını saptar. Tüm CMYK çalışma alanları aygıta bağımlıdır; bu, gerçek mürekkep ve kağıt bileşimlerini temel aldıkları anlamına gelir. Adobe'nin sağladığı CMYK çalışma alanları standart ticari baskı koşullarını temel alır.

Gri Tonlama

Uygulamanın gri tonlama renk uzayını saptar.

Not:

Görüntüleme ve yazdırma için gömülü çıktı hedefindeki bir renk uzayını kullanabilirsiniz. Çıktı hedefleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro).

Adobe uygulamaları, birçok renk yönetimi iş akışı için Adobe tarafından önerilen ve test edilen standart çalışma alanı profilleri kümesiyle gelir. Varsayılan olarak yalnızca bu profiller çalışma alanı menülerinde görüntülenir.

Eksik veya eşleşmeyen renk profilleri hakkında

Başka bir seçenek belirtilmediği sürece, belge, renk düzenleme ve oluşturma için kendi renk moduyla ilgili çalışma alanı profilini kullanır. Ancak, varolan bazı belgeler belirlediğiniz çalışma alanı profilini kullanamayabilir ve varolan bazı belgelerin de renk yönetimi olmayabilir. Renk yönetimi olan iş akışınızda aşağıdaki özel durumlarla yaygın olarak karşılaşılır:

 • Belgeyi açabilir veya profille etiketlenmemiş bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz (örneğin, kopyalayıp yapıştırarak veya sürükleyip bırakarak). Bu, çoğunlukla renk yönetimini desteklemeyen veya renk yönetimi kapatılmış olan bir uygulamada oluşturulan belgeyi açtığınızda oluşan durumdur.

 • Belgeyi açabilir veya geçerli çalışma alanından farklı bir profille etiketlenen bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz. Bu, farklı renk yönetimi ayarları kullanarak oluşturulan veya tarayıcı profili ile taranan ve etiketlenen bir belgeyi açtığınızda oluşabilecek durumdur.

Her iki durumda da uygulama, belgedeki renk verilerinin nasıl işleneceğini belirlemek için renk yönetimi ilkesini kullanır.

Renk dönüştürme seçenekleri

Renk dönüştürme seçenekleri, belgedeki renkler bir renk uzayından diğerine taşınırken uygulamanın bu renkleri nasıl işleyeceğini denetlemenizi sağlar. Bu seçenekleri değiştirme yalnızca renk yönetimi hakkında bilginiz varsa ve yaptığınız değişikliklerden eminseniz önerilir. Dönüştürme seçeneklerini görüntülemek için sol üst kısımdan Acrobat'ı seçin, Tercihler'i seçin ve ardından Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Motor

Renk uzayının gamutunu başka bir renk uzayının gamutuna eşleştirmek için kullanılan Renk Yönetimi Modülü'nü (CMM) belirtir. Kullanıcıların çoğu için varsayılan Adobe (ACE) altyapısı, dönüştürme gereksinimlerini karşılar.

Not:

Bir motor veya hedef seçeneğin açıklamasını görmek için bu seçeneği işaretleyin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

Siyah Nokta Kaydırmayı Kullan

Çıktı aygıtının tam dinamik aralığının benzetimini yaparak görüntüdeki gölge ayrıntısının korunmasını sağlar. Yazdırma sırasında siyah nokta kaydırmayı kullanmayı düşünüyorsanız (birçok durumda önerilir), bu seçeneği belirleyin.

Görüntü oluşturma hedefleri hakkında

Görüntü oluşturma hedefi, renk yönetimi sisteminin bir renk uzayından diğerine renk dönüşümünü nasıl işleyeceğini belirler. Farklı görüntü oluşturma hedefleri, kaynak renklerin nasıl ayarlanacağını belirlemek için farklı kurallar kullanır; örneğin, hedef gamut içinde kalan renkler değişmeden kalabilir veya daha küçük hedef gamutuna çevrilirken görsel ilişkinin orijinal aralığını korumak üzere ayarlanabilirler. Görüntü oluşturma hedefi seçmenin sonucu, belgenin grafik içeriğine ve renk uzaylarını tanımlamak için kullanılan profillere göre değişir. Bazı profiller farklı görüntü oluşturma hedefleri için benzer sonuçlar üretebilir.

Not:

Endüstri standartlarını karşılamasını sağlamak üzere, seçili renk ayarı için Adobe'nin test ettiği varsayılan görüntü oluşturma hedefini kullanmak genellikle en iyi seçenektir. Örneğin, Kuzey Amerika veya Avrupa için bir renk ayarı seçerseniz varsayılan görüntü oluşturma hedefi Göreli Kolorimetrik olur. Japonya için bir renk ayarı seçerseniz varsayılan görüntü oluşturma hedefi Algısal olur.

Renk yönetimi sistemi, ekran provası renkleri ve basılı resim için renk dönüştürme seçeneklerini ayarladığınızda, görüntü oluşturma hedefini seçebilirsiniz:

Algısal

Renkler arasındaki görsel ilişkiyi korumayı hedefler, böylece renk değerleri değişse bile insan gözü tarafından doğal olarak algılanır. Bu hedef, çok sayıda gamut dışı renk olan fotoğraf görüntüleri için uygundur. Bu, Japon baskı endüstrisi için standart görüntü oluşturma hedefidir.

Doygunluk

Renk tutarlılığından fedakarlıkta bulunarak görüntüdeki renkleri daha canlı üretir. Bu görüntü oluşturma hedefi, parlak, doygun renklerin, renkler arasındaki doğru ilişkiden daha önemli olduğu grafik ve çizelge gibi iş grafikleri için uygundur.

Göreli Kolorimetrik

Kaynak renk uzayının aşırı vurgularını hedef renk uzayınınkilerle karşılaştırır ve tüm renkleri buna göre kaydırır. Gamut dışındaki renkler, hedef renk uzayındaki en yakın yeniden üretilebilir renge kaydırılır. Göreli Kolorimetrik, Algısal seçeneğine göre daha fazla orijinal rengi korur. Bu, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yazdırma için standart görüntü oluşturma hedefidir.

Mutlak Kolorimetrik

Hedef gamut içinde kalan renkleri değiştirmeden bırakır. Gamutun dışındaki renkler kırpılır. Renklerin, hedef beyaz noktasına ölçeklendirilmesi gerçekleştirilmez. Bu hedef, renkler arasındaki ilişkiyi korumadan fedakarlık ederek renk doğruluğunu sağlar ve belirli bir aygıtın çıktısının benzetimini yapmak amacıyla prova baskısı için uygundur. Bu hedef özellikle, kağıt renginin yazdırılan renkleri nasıl etkileyeceğini önizlemek için kullanışlıdır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi