Renk ayarları

Renk çalışma alanları hakkında

Çalışma alanı, Adobe uygulamalarında rengi tanımlamak ve düzenlemek için kullanılan ara renk uzayıdır. Her renk modelinin kendisiyle ilişkilendirilen bir çalışma alanı profili vardır. Çalışma alanı profillerini Tercihler iletişim kutusundaki Renk Yönetimi kategorisinin Ayarlar menüsünden seçebilirsiniz.

Bir nesne çalışma alanı profiliyle eşleşmeyen gömülü renk uzayına sahipse, uygulama renk verilerinin nasıl işleneceğini saptamak için renk yönetimi ilkesi kullanır. Birçok durumda, gömülü profili koruma varsayılan ilkedir.

Çalışma alanı seçenekleri

Tercihler iletişim kutusunda Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Not:

Bir profilin açıklamasını görmek için ilgili profili seçin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

RGB

Uygulamanın RGB renk uzayını belirler. Genellikle, belirli bir aygıtın (monitör profili gibi) profilini seçmek yerine Adobe RGB veya sRGB'yi seçmek daha iyidir.

Web'de görüntüleri görmek için kullanılan standart monitörün renk uzayını tanımladığından web veya mobil aygıtlar için görüntü hazırlarken sRGB önerilir. Birçok kamera, varsayılan renk ayarı olarak sRGB'yi kullandığından, tüketici düzeyi dijital fotoğraf makinelerinden alınan görüntülerle çalışırken de sRGB iyi bir seçimdir.

Adobe RGB'nin gamutu, sRGB kullanılarak tanımlanamayan bazı yazdırılabilir renkleri (özellikle siyanlar ve maviler) içerdiğinden, yazdırma için belgeleri hazırlarken Adobe RGB önerilir. Çoğu fotoğraf makinesi, varsayılan renk uzayı olarak Adobe RGB'yi kullandığından profesyonel düzey dijital fotoğraf makinelerinden alınan görüntülerle çalışırken de Adobe RGB iyi bir seçimdir.

CMYK

Uygulamanın CMYK renk uzayını saptar. Tüm CMYK çalışma alanları aygıta bağımlıdır; bu, gerçek mürekkep ve kağıt bileşimlerini temel aldıkları anlamına gelir. Adobe'nin sağladığı CMYK çalışma alanları standart ticari baskı koşullarını temel alır.

Gri Tonlama

Uygulamanın gri tonlama renk uzayını saptar.

Not:

Görüntüleme ve yazdırma için gömülü çıktı hedefindeki bir renk uzayını kullanabilirsiniz. Çıktı hedefleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro).

Adobe uygulamaları, birçok renk yönetimi iş akışı için Adobe tarafından önerilen ve test edilen standart çalışma alanı profilleri kümesiyle gelir. Varsayılan olarak yalnızca bu profiller çalışma alanı menülerinde görüntülenir.

Eksik veya eşleşmeyen renk profilleri hakkında

Başka bir seçenek belirtilmediği sürece, belge, renk düzenleme ve oluşturma için kendi renk moduyla ilgili çalışma alanı profilini kullanır. Ancak, varolan bazı belgeler belirlediğiniz çalışma alanı profilini kullanamayabilir ve varolan bazı belgelerin de renk yönetimi olmayabilir. Renk yönetimi olan iş akışınızda aşağıdaki özel durumlarla yaygın olarak karşılaşılır:

  • Belgeyi açabilir veya profille etiketlenmemiş bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz (örneğin, kopyalayıp yapıştırarak veya sürükleyip bırakarak). Bu, çoğunlukla renk yönetimini desteklemeyen veya renk yönetimi kapatılmış olan bir uygulamada oluşturulan belgeyi açtığınızda oluşan durumdur.

  • Belgeyi açabilir veya geçerli çalışma alanından farklı bir profille etiketlenen bir belgeden renk verilerini içe aktarabilirsiniz. Bu, farklı renk yönetimi ayarları kullanarak oluşturulan veya tarayıcı profili ile taranan ve etiketlenen bir belgeyi açtığınızda oluşabilecek durumdur.

Her iki durumda da uygulama, belgedeki renk verilerinin nasıl işleneceğini belirlemek için renk yönetimi ilkesini kullanır.

Renk dönüştürme seçenekleri

Renk dönüştürme seçenekleri, belgedeki renkler bir renk uzayından diğerine taşınırken uygulamanın bu renkleri nasıl işleyeceğini denetlemenizi sağlar. Bu seçenekleri değiştirme yalnızca renk yönetimi hakkında bilginiz varsa ve yaptığınız değişikliklerden eminseniz önerilir. Dönüştürme seçeneklerini görüntülemek için, Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi kategorisini seçin.

Motor

Renk uzayının gamutunu başka bir renk uzayının gamutuna eşleştirmek için kullanılan Renk Yönetimi Modülü'nü (CMM) belirtir. Kullanıcıların çoğu için varsayılan Adobe (ACE) altyapısı, dönüştürme gereksinimlerini karşılar.

Not:

Bir motor veya hedef seçeneğin açıklamasını görmek için bu seçeneği işaretleyin. Açıklama iletişim kutusunun altında görüntülenir.

Siyah Nokta Kaydırmayı Kullan

Çıktı aygıtının tam dinamik aralığının benzetimini yaparak görüntüdeki gölge ayrıntısının korunmasını sağlar. Yazdırma sırasında siyah nokta kaydırmayı kullanmayı düşünüyorsanız (birçok durumda önerilir), bu seçeneği belirleyin.

Görüntü oluşturma hedefleri hakkında

Görüntü oluşturma hedefi, renk yönetimi sisteminin bir renk uzayından diğerine renk dönüşümünü nasıl işleyeceğini belirler. Farklı görüntü oluşturma hedefleri, kaynak renklerin nasıl ayarlanacağını belirlemek için farklı kurallar kullanır; örneğin, hedef gamut içinde kalan renkler değişmeden kalabilir veya daha küçük hedef gamutuna çevrilirken görsel ilişkinin orijinal aralığını korumak üzere ayarlanabilirler. Görüntü oluşturma hedefi seçmenin sonucu, belgenin grafik içeriğine ve renk uzaylarını tanımlamak için kullanılan profillere göre değişir. Bazı profiller farklı görüntü oluşturma hedefleri için benzer sonuçlar üretebilir.

Not:

Endüstri standartlarını karşılamasını sağlamak üzere, seçili renk ayarı için Adobe tarafından test edilen varsayılan görüntü oluşturma hedefini kullanmak genellikle en iyi seçenektir. Örneğin, Kuzey Amerika veya Avrupa için bir renk ayarı seçerseniz varsayılan görüntü oluşturma hedefi Göreli Kolorimetrik olur. Japonya için bir renk ayarı seçerseniz, varsayılan görüntü oluşturma hedefi Algısal olur.

Renk yönetimi sistemi, ekran provası renkleri ve basılı resim için renk dönüştürme seçeneklerini ayarladığınızda, görüntü oluşturma hedefini seçebilirsiniz:

Algısal

Renkler arasındaki görsel ilişkiyi korumayı hedefler, böylece renk değerleri değişse bile insan gözü tarafından doğal olarak algılanır. Bu hedef, çok sayıda gamut dışı renk olan fotoğraf görüntüleri için uygundur. Bu, Japon baskı endüstrisi için standart görüntü oluşturma hedefidir.

Doygunluk

Renk tutarlılığından fedakarlıkta bulunarak görüntüdeki renkleri daha canlı üretir. Bu görüntü oluşturma hedefi, parlak, doygun renklerin, renkler arasındaki doğru ilişkiden daha önemli olduğu grafik ve çizelge gibi iş grafikleri için uygundur.

Göreli Kolorimetrik

Kaynak renk uzayının aşırı vurgularını hedef renk uzayınınkilerle karşılaştırır ve tüm renkleri buna göre kaydırır. Gamut dışındaki renkler, hedef renk uzayındaki en yakın yeniden üretilebilir renge kaydırılır. Göreli Kolorimetrik, Algısal seçeneğine göre daha fazla orijinal rengi korur. Bu, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yazdırma için standart görüntü oluşturma hedefidir.

Mutlak Kolorimetrik

Hedef gamut içinde kalan renkleri değiştirmeden bırakır. Gamutun dışındaki renkler kırpılır. Renklerin, hedef beyaz noktasına ölçeklendirilmesi gerçekleştirilmez. Bu hedef, renkler arasındaki ilişkiyi korumadan fedakarlık ederek renk doğruluğunu sağlar ve belirli bir aygıtın çıktısının benzetimini yapmak amacıyla prova baskısı için uygundur. Bu hedef özellikle, kağıt renginin yazdırılan renkleri nasıl etkileyeceğini önizlemek için kullanışlıdır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın