Kullanıcı Kılavuzu İptal

Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Yeniden akış sorunlarını İçerik paneliyle düzeltme

PDF'lerde Okuma Sırası aracı kullanılarak düzeltilemeyen yeniden akış sorunlarını düzeltmek için İçerik panelini kullanın. İçerik nesnelerini düzenleyerek PDF'ye zarar verebileceğiniz için herhangi bir değişiklik yapmadan önce PDF yapısını bildiğinizden emin olun. PDF yapısı hakkında kapsamlı bilgi için, Adobe web sitesindeki PDF reference (PDF referansı) (yalnızca İngilizce) sayfasından PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (PDF Referansı Altıncı Baskı: Adobe Taşınabilir Belge Formatı Sürüm 1.7) başlıklı belgeye bakın.

İçerik paneli, PDF nesnesinin kendisi de dahil olmak üzere PDF'yi oluşturan nesnelerin hiyerarşik bir görünümünü sunar. Her belgede bir veya daha fazla sayfa, ek açıklamalar grubu (yorumlar ve bağlantılar gibi) ve sayfanın içerik nesneleri bulunur. İçerik nesneleri kaplardan, metinden, yollardan ve görüntülerden oluşur. Nesneler mantıksal yapı ağacındaki etiketler gibi sayfada göründükleri sırayla sıralanır. Ancak, PDF'lerin görüntülenmeleri veya nesne yapılarının değiştirilmesi için etiketleri olması gerekmez.

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin.
 2. Sayfaları ve nesneleri görüntülemek için belge adını genişletin.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak bir kabı veya nesneyi taşıyın:
  • İsteğiniz konuma sürükleyin.

  • Seçenekler menüsünden Kes öğesini belirleyip, kesilen etiketi yapıştırmak istediğiniz konumun üstündeki etiketi seçin ve Seçenekler menüsünden Yapıştır'ı belirleyin.

  Not:

  Kap öğeleri doğrudan sayfa öğelerine yapıştırılamaz. Kabı başka bir sayfaya taşımak için taşımak istediğiniz kabı kesin. Ardından, kabı taşımak istediğiniz sayfada bir kap seçip Seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin. Sonra, kabı istediğiniz konumun bir düzey dışına sürükleyin.  

İçerik paneli seçenekleri

İçerik panelinde, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak için Seçenekler menüsünü kullanın veya nesneyi sağ tıklatın:

Yeni Kap

Seçili sayfa veya kabın sonuna bir kap nesnesi ekler.

Kap Sözlüğünü Düzenle

Kap için olan sözlüğü belirtir. Bu iletişim kutusundaki hatalar PDF'ye zarar verebilir. Yalnızca sözlüğü olan kaplar için kullanılabilir.

Kes

Seçilen nesneyi (ilgili sayfa içeriğini değil) kesip kopyalar.

Yapıştır

İçeriği doğrudan seçilen nesnenin altına aynı hiyerarşik düzeyde yapıştırır.

Alt Öğe Yapıştır

İçeriği, seçilen nesneye alt içerik öğesi olarak yapıştırır.

Sil

Nesneyi (ilgili sayfa içeriğini değil) belgeden kaldırır.

Seçimden İçerik Bul

Belge bölmesinde seçtiğiniz nesneyi içeren nesneyi İçerik panelinde arar.

Bul

İşaretli olmayan (etiketsiz) dışlayıcıları, içerikleri, yorumları ve bağlantıları arar. Seçenekler sayfayı veya belgeyi aramanızı ve bulunan öğelere etiket eklemenizi sağlar.

Dışlayıcı Oluştur

Seçilen nesneleri dışlayıcı olarak tanımlar. Dışlayıcılar, ekran okuyucular veya Sesli Oku özelliği tarafından okunmaz. Sayfa numaraları, üst bilgiler ve alt bilgiler en iyi dışlayıcı olarak etiketlenir.

Etiketler Panelinde Göster

Otomatik olarak Etiketler paneline geçer ve içerik öğesiyle ilgili etiketi seçer.

Dışlayıcı Kaldır

Dışlayıcı tanımını seçili nesneden kaldırır.

İçeriği Vurgula

İşaretlendiğinde, belge bölmesinde, İçerik panelinde seçilen nesneyle ilişkili içeriğin etrafında vurgulamalar görünür.

Meta Verileri Göster

Görüntü veya nesne meta verilerinin görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar.

Özellikler

Rötuş Özellikleri iletişim kutusunu açar.

Etiketler paneli hakkında

Etiketler paneli, etiketlerin mantıksal yapı ağacında veya PDF'nin etiket ağacında görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Etiketler panelinde etiketler, belgenin okuma sırasını gösteren hiyerarşik sırada görüntülenir. Bu yapıdaki ilk öğe Etiketler köküdür. Etiketlerdeki diğer tüm öğeler Etiketler kökünün alt öğeleridir. Etiketler açılı parantezlerde görünen kodlanmış öğe türlerini kullanır (< >). Bölümler ve makaleler gibi yapısal öğeler de dahil olmak üzere her öğe mantıksal yapıda türe göre sıralanmış olarak görüntülenir. Ardından bir başlık ve öğenin içeriği veya içeriğin açıklaması gelir. Yapısal öğeler kap olarak (üst etiketler) listelenir. Bu öğelerin içinde birçok küçük öğe (alt etiket) bulunur.

Not:

Mantıksal yapılar hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesindeki PDF reference (PDF referansı) sayfasından PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (PDF Referansı Altıncı Baskı: Adobe Taşınabilir Belge Formatı Sürüm 1.7) başlıklı belgeye bakın (yalnızca İngilizce).

Okuma Sırası aracı kullanılarak etiketleme sorunlarının çoğunu düzeltebilirsiniz ancak birden çok dil gerektiren paragraflar, listeler ve bölümler gibi tabloların ve altyapı öğelerinin ayrıntılı bir şekilde etiketlenmesi için Etiketler panelini kullanmanız gerekir. Etiketleri belgeye Etiketler panelinde elle, yalnızca son çare olarak ekleyin. Öncelikle Belgeye Etiketler Ekle komutunu kullanmayı düşünün.

Etiketleri Etiketler panelinde görüntüleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İstediğiniz kısım için etiketi genişletin.

  • Mantıksal yapı ağacındaki tüm etiketlerin görünmesi için Etiketler kökünün ve etiketlerin yanındaki artı işaretini (+) (Windows) veya üçgeni (macOS) tıklatın.

Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme

Etiket başlığını düzenleyebilir, etiketin konumunu değiştirebilir veya öğenin etiket türünü değiştirebilirsiniz. Sayfa içeriğinin tümünün etiketlenmesi, dışlayıcı olarak işaretlenmesi ya da mantıksal yapı ağacından kaldırılması gerekir.

Etiket başlığını düzenleme

 1. Etiketler panelinde mantıksal yapının düzenlemek istediğiniz bölmesini genişletin.
 2. Başlığı düzenlemek için etiketi seçin, Seçenekler menüsünden Özellikler'i belirleyin ve Başlık kutusuna metni girip Kapat'ı tıklatın.

Etiketi taşıma

 1. Etiketler panelinde etiketlerin tümünü görüntülemek için Etiketler kökünü genişletin.
 2. Taşımak istediğiniz öğenin Etiket simgesini seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi isteğiniz konuma sürükleyin. Sürüklerken olası konumlarda bir çizgi belirir.

  • Seçenekler menüsünden Kes öğesini belirleyin ve kesilen etiketi yapıştırmak istediğiniz konumda görüntülenen etiketi seçin. Etiketi seçilen etiketin seviyesine taşımak için Seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin. Alternatif olarak, etiketi taşımak için Alt Öğe Yapıştır'ı seçin.

Öğe türünü değiştirme

 1. Etiketler panelinde mantıksal yapının değiştirmek istediğiniz bölmesini genişletin.
 2. Bir öğeyi ve Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Yazım menüsünden yeni bir öğe türü seçip Kapat'ı tıklatın.

Etiketler paneli seçenekleri

Etiketler panelinde, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak üzere Seçenekler menüsünü kullanın veya mantıksal yapı ağacından etiketini sağ tıklatın:

Yeni Etiket

Mantıksal yapı ağacında geçerli seçili öğeden sonra bir etiket oluşturur. Yeni etiketin türünü ve başlığını belirtin.

Kes

Seçili etiketi geçerli konumundan kaldırır ve panoya koyar.

Yapıştır

Panodaki etiketi belirtilen konuma seçili etiketle değiştirerek yerleştirir.

Alt Öğe Yapıştır

Panodaki etiketi belirtilen konuma seçili etiketin alt öğesi olarak yerleştirir.

Etiketi Sil

Seçili etiketi kaldırır.

Seçimden Etiket Bul

Belge bölmesinde, seçtiğiniz nesneyi veya metni içeren etiketi Etiket panelinde arar.

Seçimden Etiket Oluştur

Mantıksal yapı ağacında belge bölmesinde seçtiğiniz öğeden sonra bir etiket oluşturur. Yeni etiketin türünü ve başlığını belirtin.

Bul

Dışlayıcıları, OCR şüphelerini ve işaretlenmemiş (etiketlenmemiş) içeriği, yorumları, bağlantıları ve ek açıklamaları arar. Seçenekler sayfayı veya belgeyi aramanızı ve bulunan öğelere etiket eklemenizi sağlar.

Etiketi Dışlayıcıyla Değiştir

Seçilen etiketleri dışlayıcılarla değiştirir ve etiketli içeriği yapı ağacından kaldırır.

İçerikleri Panoya Kopyala

Seçilen etiketlerdeki içeriklerin tümünü kopyalar.

Sınıf Eşlemini Düzenle

Sınıf eşlemini veya belge stil sözlüğünü eklemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlar. Sınıf eşlemi her öğeyle ilişkili nitelikleri depolar.

Rol Eşlemini Düzenle

Belge rol eşlemini eklemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlar. Rol eşlemleri her belgenin benzersiz olarak tanımlanmış bir etiket kümesi olmasını sağlar. Bu özel etiketler Acrobat'taki önceden tanımlanmış etiketlerle eşlendiğine özel etiketlerin belirlenip düzenlenmesi kolaylaşır.

Etiket Açıklamaları

İşaretlendiklerinde, tüm yeni yorumlar ve form alanları seçilen etiket öğesinden sonra etiket ağacına eklenir. Mevcut yorumlar ve form alanları etiket ağacına eklenmez. Vurgulu ve Altı Çizili yorumlar otomatik olarak ek açıklamanın olduğu metinle ilişkilendirilir ve etiketlenir ve bu seçeneğe gereksinimi yoktur.

Belge Etiketli PDF

PDF'yi etiketli belge olarak bayrakla işaretler. Bayrağı kaldırmak için seçimi kaldırın.

Not:

Bu seçenek PDF'nin PDF kılavuzuna uygun olduğunu göstermez ve dikkatli kullanılması gerekir.

İçeriği Vurgula

İşaretlendiğinde, ilgili etiketleri Etiketler panelinde seçtiğinizde belge bölmesinde içeriğin etrafında vurgular görüntülenir.

Meta Verileri Göster

Seçili etiket hakkında referans bilgileri içeren salt okunur bir iletişim kutusu açar.

Özellikler

Rötuş Özellikleri iletişim kutusunu açar.

Etiketlere alternatif metin ve tamamlayıcı bilgiler ekleme

Bazı etiketli PDF'ler, belge içeriğinin tamamen erişilebilir olması için gereken tüm bilgileri içerebilir. Örneğin, bir belgeyi ekran okuyucunun kullanımına sunmak istiyorsanız PDF'de şekiller için alternatif metin bulunmalıdır. Ayrıca, metnin belge için varsayılan dilden farklı bir dil kullanan bölümlerinde dil özellikleri ve kısaltmalar için genişletme metni de içermelidir. Farklı metin öğeleri için doğru dilin atanması, belgeyi başka bir amaçla yeniden kullandığınızda doğru karakterlerin kullanılmasını ve doğru sözlükle yazım denetimi yapılmasını sağlar.

Etiketler panelinden bir etikete alternatif metin ve birden çok dil ekleyebilirsiniz. (Yalnızca bir dil gerekiyorsa bunun yerine dili Dosya > Özellikler'i belirleyerek seçin.) Okuma Sırası aracını kullanarak alternatif metin de ekleyebilirsiniz.

Not:

Alternatif metin açıklamalarını olabildiğince kısa tutun.

Ekran okuyucular web bağlantısı URL'leri sesli okuyabilir fakat URL bağlantılarına anlamlı alternatif metin ekleme kullanıcılara çok yardımcı olabilir. Örneğin, alternatif metin ekleyerek ekran okuyucunun kullanıcıya "http://www.adobe.com/tr/products/acrobat/solutionsacc.html adresine git" yerine "adobe.com'un Acrobat erişilebilirlik sayfasına git" demesini sağlayabilirsiniz.

Bağlantının <Link> etiketine alternatif metin eklersiniz.

Not:

Alternatif metni yalnızca alt etiketleri olmayan etiketlere ekleyin. Ana etikete alternatif metin ekleme ekran okuyucunun etiketin al öğe etiketlerini okumasını engeller.

 1. Etiket ağacında, bağlantı için <Link> etiketini seçin ve Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 2. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini seçin.
 3. Bağ için alternatif metin yazıp Kapat'ı tıklatın.

Şekil için alternatif metin ekleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
 2. Görüntünün <Figure> etiketi öğesini bulmak ve seçmek için mantıksal yapı ağacını genişletin.
  Not:

  Bir etiketi daha kolay bir şekilde bulmak için Okuma Sırası aracını kullanarak belge bölmesinde şekli veya şeklin yanındaki metni seçin. Ardından Etiketler panelindeki Seçenekler menüsünden Seçimden Etiket Bul'u seçin.

 3. Belgede etikete karşılık gelen vurgulanmış alanı görmek için Etiketler panelinde, Seçenekler menüsünden İçeriği Vurgula öğesini seçin.
 4. Etiketler panelinde Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 5. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini tıklatın.
 6. Alternatif Metin için şekli açıklayan bir metin yazın.

Kısaltılmış terim için alternatif metin ekleme

 1. Etiketler sekmesinde aşağıdakilerden birini yaparak kısaltılmış terimi bulun:
  • Kısaltmanın olduğu öğeleri görmek için gerektiği biçimde etiket ağacını genişletin.

  • Belgedeki kısaltmayı seçmek için Metni Rötuşla aracını veya Seçim aracını kullanın, ardından metni etiket ağacında bulmak için Seçenekler menüsünden Seçimden Etiket Bul öğesini seçin.

 2. Öğe etiketini ve Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
  Not:

  Kısaltma ek metin içeriyorsa ek metni kesin ve aynı <Span> üst etiketi içindeki yeni bir <Span> alt etiketine yerleştirin.

 3. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini seçin.
 4. Alternatif Metin için terimin kısaltılmamış halini yazın.
 5. Kapat'ı tıklatın.

Yeni alt öğe etiketi oluşturma

 1. Etiketler panelinde, alt öğe oluşturmak istediğiniz Etiketler ağacında ana düğümü seçin (alt öğe etiketi oluşturmak istediğiniz düzeyle aynı düzeyde bulunan simge).
 2. Seçenekler menüsünden Yeni Etiket'i seçin.
 3. Tür açılır menüsünden uygun etiket türünü seçin veya özel bir etiket türü yazın, etiketi adlandırın (isteğe bağlı) ve Tamam'ı tıklatın.

Yorumlara etiketler ekleme

Yorumların bulunduğu bir PDF'yi etiketlediğinizde yorumlar da etiketlenir. Ancak, zaten etiketli olan bir PDF'ye yorum eklerseniz, yorum etiketlemesini etkinleştirmediğiniz sürece yorumlar etiketsiz kalır.

Not:

PDF'de yorum etiketlemesini etkinleştirmek için Etiketler panelinde Seçenekler menüsünden Etiket Açıklamaları'nı seçin. PDF'ye eklediğiniz yorumlar veya işaretleyiciler otomatik olarak etiketlenir.

Belgede etiketsiz yorumlar varsa bunları mantıksal yapı ağacında bulabilir ve Etiketler panelinden Bul komutunu kullanarak etiketleyebilirsiniz.

 1. Etiketler panelinde Seçenekler menüsünden Bul öğesini seçin.
 2. Öğe Bul iletişim kutusunda, Bul açılır menüsünden İşaretsiz Yorumlar'ı seçip Bul'u tıklatın.
 3. Tür alanında yorum türü görüntülendiğinde (örneğin, Metin) Öğeyi Etiketle'yi seçin, Yeni Etiket iletişim kutusundaki Tür açılır menüsünden Ek Açıklama seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Öğe Bul iletişim kutusunda, tüm yorumları bulup etiketlemek için Sonrakini Bul'u, ardından da Kapat'ı tıklatın.

Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme

Tabloların doğru etiketlendiğinden emin olmak için Okuma Sırası aracını kullanın. Tablo hücrelerine şekil ve metin sığdırmak için erişilebilir bir PDF'ye dönüştürmeden önce içerik oluşturma uygulamasında tabloyu yeniden oluşturun. Acrobat'ta hücre düzeyinde etiket eklemek emek harcanmasını gerektiren bir iştir.

Tablo öğelerinde değişiklik yapmadan önce tablonun doğru etiketlendiğinden emin olmak için Okuma Sırası aracını kullanın.

Tablo öğelerini kontrol etme

 1. Etiketler panelinde tablo etiketini görüntülemek için etiketler kökünü genişletin.
 2. Tablo etiketini <Table> seçip şu öğelerden birine sahip olup olmadığını kontrol edin:
  • Tablo Satırları'nın her biri Tablo Üstbilgisi <TH> veya Tablo Verisi <TD> hücreleri içerir.

  • <THead>, <TBody> ve <TFoot> bölümleri; her biri Tablo Satırları içerir. (Tablo Satırlarında <TH> hücreleri, <TD> hücreleri veya her ikisi birden bulunur.)

 3. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:
  • Tablo etiketi bu öğeleri içermiyor ve tablodaki belge bölmesinde satırlar, sütunlar ve hücreler görüntüleniyorsa tabloyu veya tek hücreleri seçmek ve tanımlamak için Okuma Sırası aracını kullanın.

  • Tabloda iki veya daha fazla sütuna yayılan satırlar varsa bu satırla için ColSpan ve RowSpan niteliklerini etiket yapısında ayarlayın.

  • Tabloyu yazarlık uygulamasında yeniden oluşturun ve sonra etiketli PDF'ye dönüştürün.

ColSpan ve RowSpan niteliklerini ayarlama

 1. Etiketler panelinde <TD> veya <TH> öğesini seçin.
 2. Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini, ardından da Nitelik Nesnelerini Düzenle'yi tıklatın.
 4. Nitelik Nesneleri'ni seçin ve yeni bir Nitelik Nesnesi Sözlüğü oluşturmak için Yeni Öğe'yi belirleyin.

 5. Yeni sözlüğü genişletip Mizanpaj niteliğini seçin, sonra Öğe Değiştir'i tıklatın.
 6. Mizanpaj değerini Tablo'ya değiştirin.
 7. Nitelik Nesnesi Sözlüğü'nü seçip Yeni Öğe'yi tıklatın.
 8. Anahtar ve Değer Ekle iletişim kutusunda, Anahtar kutusuna ColSpan veya RowSpan yazın. Değer kutusuna sütun veya satır sayısını girin, Değer Türü açılır menüsünden Tamsayı'yı seçin ve Tamam'ı belirleyin.

Standart PDF etiketleri

Bu bölümde etiketli PDF'ler için geçerli olan standart etiket türleri açıklanmaktadır. Bu standart etiketler, belge yapısını yorumlamak ve içeriği kullanışlı biçimde göstermek amacıyla kullanmak üzere yardımcı yazılım ve semantik ve yapı öğelerinin bulunduğu aygıtlar sağlar.

PDF etiketleri mimarisi genişletilebilir olduğundan PDF belgelerinde yazma uygulamalarının kullanmak isteyeceği tüm etiket kümeleri bulunabilir. Örneğin, bir PDF'de XML düzeninden gelen XML etiketleri bulunabilir. Tanımladığınız özel etiketler (yazarlık uygulamasının paragraf stillerinden oluşturulan etiket adları gibi) için rol eşleme gerekir. Rol eşleme her özel etiketi buradaki standart etiketle eşleştirir. Yardımcı yazılım özel bir etiketle karşılaştığında yazılım bu rol eşlemeyi kontrol ederek etiketleri doğru olarak yorumlar. Burada anlatılan yöntemlerden birini kullanarak PDF'leri etiketleme, genel olarak belge için doğru bir rol eşleme oluşturur.

Not:

PDF'nin rol eşlemesini Etiketler panelinde Seçenekler > Rol Eşlemesini Düzenle'yi seçerek görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Standart Adobe öğesi etiket türleri Yeni Etiket iletişim kutusunda bulunur. Bunlara Acrobat Pro uygulamasındaki Rötuş Özellikleri iletişim kutusundan da ulaşılabilir. Etiketli içerik farklı bir formata dönüştürüldüğünde en iyi sonucu vereceğinden Adobe kesinlikle bu etiket türlerinin kullanılmasını önerir. Bu formatlar arasında HTML, Microsoft Word veya yardımcı başka teknolojiler tarafından kullanılan erişilebilir metin formatı bulunur.

Blok düzeyi öğeler, paragraf benzeri biçimlerde mizanpajı yapılan metinlerden oluşan sayfa öğeleridir. Blok düzeyi öğeler belgenin mantıksal yapısının parçasıdır. Bu tür öğeler bundan başka kap öğeleri, başlık ve paragraf öğeleri, etiket ve liste öğeleri, özel metin öğeleri ve tablo öğeleri olarak da sınıflandırılır.

Kapsayıcı öğeler

Kap öğeleri en yüksek düzeyli öğelerdir ve diğer blok düzeyi öğeler için hiyerarşik gruplama sağlarlar.

Belge

Belge öğesi. Belge etiket ağacının kök öğesi.

Parça

Parça öğesi. Belgenin büyük bölümü, bölüm öğeleri, makale öğeleri veya kısım öğeleri gibi daha küçük içerik birimlerini gruplandırabilir.

Bölüm

Bölüm öğesi. Genel bir blok düzeyi öğesi veya blok düzeyi öğeler grubu.

Resim

Makale öğesi. Tek bir anlatım olarak kabul edilen bağımsız bir metin gövdesi.

Kıs

Kısım öğesi. Genel bir kap öğe türü HTML'de Bölüm'le ( DIV Class="Sect" ) karşılaştırılabilir; bu çoğunlukla parça öğesinin veya makale öğesinin bileşenidir.

Başlık ve paragraf öğeleri

Başlık ve paragraf öğeleri paragrafa benzer blok düzeyi öğeleridir; bunlara belirli düzey başlıkları ve genel paragraf ( P ) etiketleri eklenir. Başlık (H) öğesinin daha yüksek düzey bölümün ilk alt öğesi olarak görünmesi gerekir. Altı düzey başlık (H1 - H6 arası) kullanılabilir.

Etiket ve liste öğeleri

Etiket ve liste öğeleri listeleri yapılandırmak için kullanılan blok düzeyi öğelerdir.

L

Liste öğesi. Benzer anlamlı veya başka ilişkili herhangi bir öğe sırası; ilk alt öğe öğelerinin liste kalemi öğeleri olması gerekir.

LI

Liste kalemi öğesi. Listenin herhangi bir üyesi, etiket öğesi (isteğe bağlı) ve alt öğe olarak liste gövdesi öğesi (gerekli) olabilir.

LE

Etiket öğesi. Aynı listedeki bir öğeyi diğer öğelerden ayıran madde işareti, adı veya numarası.

LGövde

Liste kalemi gövde öğesi. Liste kaleminin açıklayıcı içeriği.

Özel metin öğeleri

Özel metin öğeleri, genel paragraf ( P ) olarak kullanılmayan metni belirtir.

BlokAlıntıla

Blok tırnak öğesi. Hemen yanındaki çevreleyen metinin yazarından başka birine ait olan bir veya daha fazla metin paragrafı.

Resim Yazısı

Resim Yazısı öğesi. Tabloyu veya resmi açıklayan kısa bir metin parçası.

Dizin

Dizin öğesi. Belgenin ana gövdesindeki metinde geçtiği yere işaret eden belirleyici metin ve başvuru öğelerini içeren bir dizi giriş.

İçindekiler

İçindekiler öğesi. Öğeleri belirleyen etiketleri ve öğe listelerini içeren bir öğe; kendi ayrı hiyerarşisi vardır.

İçindekiler Kalemleri

İçindekiler kalemleri öğesi. İçindekiler öğesiyle ilişkili listedeki bir öğe.

Tablo öğeleri

Tablo öğeleri, tabloları yapılandırmak için olan özel öğelerdir.

Tablo

Tablo öğesi. Tablo satırı öğelerini alt öğeler olarak içeren veri veya metin hücrelerinin 2D düzenlemesi. İlk veya son alt öğe olarak bir alt yazı öğesi içerebilir.

TR

Tablo satır öğesi. Tablodaki başlık veya veri satırı; tablo başlığı hücre öğelerini ve tablo veri hücresi öğelerini içerebilir.

TD

Tablo veri hücresi öğesi. Başlık olmayan veriler içeren tablo hücresi.

TH

Tablo başlık hücresi öğesi. Tablonun bir veya daha fazla satırını ya da sütununu açıklayan başlık metni veya verilerini içeren tablo hücresi.

Satıriçi düzeyi öğeleri

Satıriçi düzeyi öğeleri, belirli bir formatlaması veya davranışı olan yayılan metni belirler. Bunlar blok düzeyi öğelerden ayrıdırlar. Satıriçi öğeler blok düzeyi öğelerin içinde olabilir veya onları içerebilir.

BibEntry

Kaynakça girişi öğesi. Belirtilen bilgilerin nerede bulanabileceğini gösteren bir açıklama.

Tırnak

Tırnak girişi öğesi. Metnin, çevresindeki metnin yazarı dışında birine atfedilen satır içi kısmı. Satır içi metnin aksine tam bir paragraf veya birden çok paragraf olan blok alıntıdan farklıdır.

Aralık

Yayılma girişi öğesi. Genel olarak bir stil özellikleri kümesi ile ilişkili metni sınırlamak için kullanılan herhangi bir satıriçi metin parçası.

Özel satıriçi düzeyi öğeleri

Satıriçi düzeyi öğelerine benzer; özel satıriçi düzeyi öğeleri, özel formatlaması veya davranışı olan metnin satıriçi bölümünü açıklar.

Kod

Kod girişi öğesi. Belgeye gömülü bilgisayar program metni.

Şekil

Şekil girişi öğesi. Metinle ilişkilendirilmiş bir grafik.

Biçim

Form girişi öğesi. Doldurulabilir veya doldurulmuş PDF formu ek açıklaması.

Formül

Formül girişi öğesi. Matematik formülü.

Bağlantı

Bağ girişi öğesi. Belgeye gömülü bir köprü. Hedef yanı belgede olabileceği gibi başka bir PDF'de veya web sitesinde de olabilir.

Not

Not girişi öğesi. Dipnot veya son notlar gibi metnin ana gövdesinde gönderme yapılan açıklayıcı metin veya belgeler.

Referans

Referans girişi öğesi. Belgenin başka bir yerinden bulunan metnin veya verinin belirtilmesi.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi