Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

3B nesneye eklenen yorumlar, eklendikleri zaman tanımlanan belirli görünümlerle ilişkilendirilir. Görünüm değişirse (örneğin, 3B nesne döndürülür veya taşınırsa), yorumlar artık görünmez.

3B nesneye yorum eklemenin üç yolu vardır:

 • 3B modelin belirli parçalarına yorum eklemek için 3B araç çubuğundaki 3B Yorum Aracı'nı kullanma.

 • Bir 3B görünüme çeşitli türlerde yorumlar eklemek için ikincil araç çubuğunda bulunan ek açıklama araçlarını kullanma.

 • 3B ölçüsünü yoruma dönüştürme.

Not:

3B modele yorum eklemek için Acrobat veya Reader yazılımının 7.0.7 veya daha sonraki sürümü gerekir.

3B nesnenin görünümü değiştiğinde, o nesneyle ilişkilendirilmiş olan yorumlar kaybolur (sağda)
3B nesnenin görünümü değiştiğinde, o nesneyle ilişkilendirilmiş olan yorumlar kaybolur (sağda).

Not:

Bir yorumun 3B görünümle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, yorumu 3B nesne alanının dışına ekleyin.

Nesneye 3B Yorum ekleme

3B Yorum Araç Çubuğu kullanılarak oluşturulan yorumlar, 3B geometrinin belirli bir parçasıyla ilişkili ölçümler gibidir. Modelin varsayılan görünümüne 3B yorumlar eklediğinizde 3D Comment View (3B Yorum Görünümü) adıyla yeni görünüm oluşturulur. Diğer görünümlere eklenen 3B yorumlar Model Ağacı'ndaki bu görünümün bileşenleri olarak listelenir. 3B yorumlarını aynı ölçüleri düzenlediğiniz ve kaldırdığınız şekilde düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

 1. 3B araç çubuğunda 3B Yorum Ekle aracını tıklatın.

  Not:

  İmleci 3B modelin üzerine getirdiğinizde 3B araç çubuğu görüntülenir. Araç çubuğunda 3B Yorum Ekle aracı görünmüyorsa 3B modeli sağ tıklatın ve Araçlar > 3B Yorum Ekle'yi seçin. Dilerseniz 3B modeli sağ tıklatıp Araçlar > 3B Araçları Genişlet'i seçerek varsayılan 3B araç çubuğunu genişletebilirsiniz.

 2. 3B yorumunu eklemek istediğiniz model parçasını seçin.
 3. Yorum Dizesi Girin iletişim kutusuna yorumunuzu yazın.

Yorum araç setinden yorum ekleme

Yorum araç setindeki araçları kullanarak yorum eklediğinizde, Model Ağacı'nda CommentView adlı yeni bir görünüm oluşturulur.

Not:

Belgeyi oluşturan kişi söz konusu PDF için yorum yapılmasına izin vermişse, Adobe Reader kullanıcıları PDF'ye yorum ekleyebilir.

 1. Araçlar > Yorum'u seçin.

  Yorum araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda bir yorum aracı seçip 3B nesne alanının içini tıklatın.

 3. Yorum oluşturmak için 3B nesne alanının içini tıklatın. Model Ağacı'nda ayrıca “CommentView1” gibi varsayılan bir adla yeni bir görünüm açıklaması oluşturulur.
 4. Daha fazla yorum eklemek için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm içinde başka yorum oluşturmak için, hakkında yorum yaptığınız görünümün Model Ağacı'nda seçili olduğundan emin olun. Ardından, 3B nesne alanının içini tıklatın.

  • Yeni yorum görünümü içinde başka yorum oluşturmak için Model Ağacı'nda hiçbir yorumun seçili olmadığından emin olun. Ardından, 3B nesne alanının içini tıklatın.

Not:

Otomatik olarak oluşturulmuş bu yorum oluşturma görünümlerinden birini silseniz de o görünümle ilişkilendirilmiş yorumlar silinmeden kalır. Bunları, görünümler altında listelendikleri Yorumlar panelinde veya Model Ağacı'nda seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Yorum seçildiğinde, 3B model, yorumun eklendiği sıradaki görünüm konfigürasyonuna geçer.

3B ölçüleri yorumlara dönüştürme

Tek tek ölçüler yorumlara dönüştürülebilir; böylece başka türden yorumlar gibi incelenebilirler ve ek açıklama alabilirler.

 1. Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde, ölçüleri tek tek görüntülemek için ölçü görünümünün yanındaki artı işaretini sağ tıklatın.
  Not:

  Ölçü görünümü, ancak 3B Ölçüm Aracını kullanarak ölçüm eklediğinizde  gösterilir. .

 2. Ölçü adını sağ tıklatıp Yoruma Dönüştür'ü tıklatın.
  Ölçümleri Yoruma Dönüştürme
  Ölçümleri yoruma dönüştürme

3B nesne hakkındaki yorumları görüntüleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Model Ağacı'nda yorum içeren bir görünüm seçin.

  • Araçlar > Yorum'u seçin. Yorumlar, sağ bölmedeki yorum listesinde görüntülenir.

  • Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde Seçenekler'i tıklatın ve Yorumları Listele'yi seçin.

  Yorumları Listele
  Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde Yorumları Listele seçeneğini etkinleştirme

 2. Yorum penceresini açmak için yorumu çift tıklatın.
 3. Diğer görünümlerle ilişkilendirilmiş başka yorumları görmek için, adım 1 ve 2'yi gerektiği şekilde tekrarlayın.

Yorum seçtiğinizde, 3B model, yorumun eklendiği sıradaki görünümü görüntüler.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın