Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ön kontrol profilleri (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardımı seçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Ön kontrol profilleri hakkında

Ön kontrol incelemesinin başarısı, incelemenin kriterlerini ne kadar iyi tanımladığınıza bağlıdır. İnceleme kriterleri, ön kontrol profili adı verilen bir dosyada paketlenir. Ön kontrol profili bir veya birden çok denetim, hata düzeltme veya her ikisini de içerir. Her denetimde PDF içeriğini doğrulayan bir veya birden çok özellik ifadesi bulunur. Ön kontrol, sadece denetimdeki bütün özellik ifadeleri hatalıysa hata gösterir. Ön Kontrol: Profil Düzenle iletişim kutusunda, hangi değerlerin kullanılacağını ve uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin, uyuşmazlıkları rapor eden bir profil ya da belirlenen parametrelerine göre bir uyuşmazlığı otomatik olarak düzelten bir profil seçebilirsiniz. Hata düzeltme özelliğine sahip bir profilin yanında gri dolgulu İngiliz anahtarı simgesi vardır.

Adobe Acrobat'ta Dijital Baskı, PDF Analizi, Yayına Hazırlama ve PDF/A, PDF/E veya PDF/X Uyumluluğu gibi gruplar halinde düzenlenmiş ve önceden tanımlanmış birkaç ön kontrol profili vardır. Önceden tanımlanmış profilleri olduğu gibi kullanabilirsiniz veya özelleştirilmiş profiller oluşturmak için bunların üzerlerinde değişiklik de yapabilirsiniz. Profilleri oluşturan denetimler (Acrobat'ın daha önceki sürümlerinde kurallar adı verilir); Belgeler, Sayfalar, Görüntüler gibi kategoriler altında düzenlenmiştir. Her denetim kategorisi belirli bir belge özelliğini yönetir.

Ön kontrol profilinin hangi belge özelliklerini analiz edeceğini belirlemenize yardımcı olması için, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki seçili her denetim hakkındaki bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Bu bilgiler, bir belge özelliğinin analizinde ve olası hata giderme işleminde kullanılan denetim kriterlerini açıklar.

Profilleri görüntüleme

 1. Ön Kontrol iletişim kutusu açık değilse Tüm araçları göster > Baskı üretimi kullan > Ön Kontrol öğesini seçin. Ön Kontrol iletişim kutusunda başka bir panel görüntülenirse Profiller sekmesini seçin.

  Üst kısımdaki açılır kitaplık menüsünü kullanarak istediğiniz kitaplığa gidin.

  Ön Kontrol iletişim kutusunda Profil sekmesi seçilidir.

 2. Gerekirse Profil gruplarını genişletin.

  Liste, önceden tanımlanmış bütün profilleri ve oluşturmuş olduğunuz özelleştirilmiş profilleri içerir.

Sık kullanılan profilleri ayarlama

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunu açın. Tüm araçları göster > Baskı üretimini kullan > Ön kontrol.

 2. Ön Kontrol iletişim kutusunda başka bir panel görüntülenirse Profiller sekmesini seçin.
  Gerekirse profil gruplarını genişletin.

 3. Bir profil seçin, profil adının yanındaki bayrağı seçin ve ardından Sık Kullanılan öğesini seçin.

  Ön Kontrol iletişim kutusu görüntülenir ve bayrak seçeneği vurgulanır

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, varolan bütün profiller liste halinde sıralanır ve hangi belge özelliklerinin analiz edildiği gösterilir. Bu iletişim kutusundan bir profilin kilidini açabilir ve profili kilitleyebilir, profilleri düzenlemek için yeni bir grup oluşturabilir ve inceleme ölçütlerini belirleyebilirsiniz. Profili genişleterek ek seçeneklere ve bilgilere erişebilirsiniz.

Ön Kontrol Profil Düzenleme iletişim kutusunu açmak için Ön Kontrol iletişim kutusundaki Profil Seç düğmesini seçin, bir profil grubunu genişletin ve Düzenle öğesini seçin.

Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusu
Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusu

A. Profil B. Önceden tanımlanmış denetim kümesi C. Daha fazla seçenek D. Profil grupları 

Profil oluşturma ve kaldırma

Kendi özel ön kontrol profillerinizi oluşturabilirsiniz. Sıfırdan yeni bir profil oluşturmadan önce, istediğiniz profillere benzer sonuçlar elde eden mevcut profilleri gözden geçirin. Mümkünse mevcut bir profilin kopyasını çıkarıp sadece ilgili kısmını değiştirin.

Bir ön kontrol profilinin, en az bir denetim veya hata düzeltme ve PDF içeriğinin doğrulamasını yapan bir özellik içermesi gerekir. Sıfırdan bir denetim oluşturduğunuzda mevcut özellikleri kullanabilir veya yenilerini oluşturabilirsiniz. Profil oluştururken ve üzerlerinde değişiklik yaparken en iyi sonuçları almak için PDF içeriğinin doğrulamasını yapmak için gerektiği kadar denetim ekleyin ve denetimlerle özelliklerin basit ve net olmasına dikkat edin. Örneğin, belirli kriterleri denetlemek için bir PDF/X profili kullanabilir, sonra da görüntü çözünürlüğü gibi PDF/X dışı kriterler için denetimler ekleyebilirsiniz.

Profil oluşturma

 1. Tüm araçları göster > Baskı üretimi kullan > Ön Kontrol öğesini seçin.

 2. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini seçin.

 3. Seçenekler > Profil Oluştur öğesini belirleyin.

 4. Yeni profil için bir ad ve profilin amacını girin ve diğer seçenekleri istediğiniz gibi belirtin.

  Varsayılan olarak yeni oluşturulan profiller, siz bunları başka bir gruba atamazsanız Özel profiller altında görüntülenir.

 5. Soldaki sütunda profili genişletin.
 6. Denetimler üzerinde değişiklik yapın.
 7. Ek denetimler ve hata düzeltmeleri ekleyin.

Profili çoğaltma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini seçin.

 2. Mevcut bir profil seçin ve Seçenekler > Profili Çoğalt seçeneğini belirleyin.

  Çoğaltılan profil orijinal profille aynı gruba eklenir.

Profil grubu oluşturma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.

 2. Sağ alttaki Grup açılır listesinden Yeni Grup öğesini seçin.

 3. Grup için bir ad girin ve Tamam öğesini seçin.

  Not:

  Bir grup profil seçerseniz, tüm profiller yeni gruba taşınır.

Profil kaldırma

 1. Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusunda profili seçin ve sol alttaki Sil  öğesini belirleyin.

Ön kontrol profillerini içe veya dışa aktarma

Ön kontrol profilleri başka kullanıcılarla paylaşılabilir. Örneğin, baskı servis sağlayıcıları bunları, işler teslim edilmeden önce, işlerin bu profillerde tanımlanan incelemeden geçmesini garantilemek için kendi müşterilerine sunabilir. Bir çalışma grubundaki kullanıcılar kendi profillerini, bir belgeyi Web'e yüklemeden önce veya özel bir yazıcıda yazdırmadan önce denetlemek için veya şirket içi üretimi denetlemek için kendi profillerini oluşturabilirler.

Profil alışverişi için, profil içe ve dışa aktarılmak üzere paketlenir. Paket, seçilen profilin bütün denetimlerini ve özelliklerini içerir.

Ön kontrol profilini içe aktarma

 1. Tüm araçları göster > Baskı üretimi kullan > Ön Kontrol öğesini seçin.

 2. Ön Kontrol iletişim kutusunda Seçenekler öğesini belirleyin ve ardından Profili İçe Aktar öğesini seçin.

 3. Görüntülenen iletişim kutusunu kullanarak ön kontrol paket dosyasını (.kfp uzantılı) bulun ve öğesini seçin. Profil, İçe Aktarılan Profiller grubundaki Profiller listesinde görüntülenir.

 4. Profil kilitliyse Ön Kontrol Profil Düzenleme iletişim kutusundaki açılır menüden Kilitli Değil öğesini seçin. Profili, kilidi açıldıktan sonra düzenleyebilirsiniz.

  Sorulursa parolayı girin.

Not:

Ön kontrol profilini, dosyayı Acrobat penceresine ya da Acrobat uygulama simgesine sürükleyerek de içe aktarabilirsiniz.

Ön kontrol profilini dışa aktarma

 1. Gerekirse dışa aktarma işlemini başlatmadan önce Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusunda profili yeniden adlandırın.

 2. Dışa aktarmadan önce profili kilitlemek için Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusundaki açılır menüden Kilitli öğesini seçin. Parola Korumalı'yı da seçebilir ve parola girebilirsiniz.

 3. Ön Kontrol iletişim kutusunda Seçenekler menüsünden Profili Dışa Aktar öğesini belirleyin. Alternatif olarak Ön Kontrol Profil Düzenleme iletişim kutusunda Dışa aktarma simgesini    seçebilirsiniz.

 4. Paket için bir konum belirleyin ve Kaydet öğesini seçin. Dosyayı yeniden adlandırmayın.

Profilleri kilitleme, kilidini açma ve şifre koruması koyma

Profilleri kilitleyip şifre koyarak, ön kontrol profilleri üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikleri önleyebilirsiniz. Bu, ön kontrol profilleri birkaç kullanıcı arasında kullanılıyorsa yararlı olabilir. Ön kontrol profillerini ilk oluşturduğunuzda veya kaydederken kilitleyebilir veya şifre koruması koyabilirsiniz. Varsayılan değer olarak, önceden tanımlanmış bütün ön kontrol profilleri kilitlidir.

Kilitli bir ön kontrol profilinin kilidini açma
Kilitli bir ön kontrol profilinin kilidini açma

Profili kilitleme

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
 2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli'yi seçin.

  Seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

Profile şifre koruması koyma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
 2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Parola Korumalı'yı seçin.

 3. Parolayı yazıp tekrar girdikten sonra Tamam'ı tıklatın. Büyük ve küçük harfler, rakamlar veya noktalama işaretleri kullanabilirsiniz.

  Seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

Profilin kilidini açma veya korumasını kaldırma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
 2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli Değil öğesini seçin.

 3. İstenirse doğru şifreyi girip Tamam öğesini seçin.

Profil ayarlarını değiştirme

Tek bir profilin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Genel profil ayarlarını değiştirme

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açın.
 2. Profil grubunu genişletin ve bir profil seçin.
 3. Profil kilitliyse açılır menüden Kilitli Değil öğesini seçin.

 4. Aşağıdaki ayarlardan birini değiştirin:
  • Profil için yeni bir ad girin ve Amaç kutusuna açıklamasını yazın.

  • Profile parola koruması uygulamak için açılır menüden Parola Korumalı öğesini seçin. İstendiğinde, parolayı yazıp tekrar girdikten sonra Tamam öğesini seçin. Aksi takdirde Kilitli Değil öğesini seçin.

  • Adınızı ve e-posta adresinizi girin.

  • Profili bir gruba atayın. Menüden var olan bir grup seçin veya Yeni Grup öğesini belirleyin, bir ad yazın ve Tamam öğesini seçin. Gruplar alfabetik olarak sıralanır.

 5. Şifre korumalı bir profili düzenlemeyi bitirdiğinizde, açılır menüden Kilitli öğesini seçin. Tekrar şifre koruması koymak da isteyebilirsiniz.

 6. İletişim kutusunu kapatmadan değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam öğesini seçin.

Mevcut denetim ve uyarı ayarlarını değiştirme

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açın.
 2. Profil grubunu genişletin ve bir profil seçin.
 3. Profil kilitliyse açılır menüden Kilitli Değil öğesini seçin.

 4. Profil için mevcut özellik gruplarını görüntülemek için, profili genişletin.
 5. Bir özellik grubu seçin.
 6. İnceleme kriterlerini belirlemek için seçenekleri belirleyin. Seçenekler, profilin altındaki seçili özellikler kategorisine göre değişir. Kriterleri seçebilir veya seçimi kaldırabilir, değerleri düzenleyebilir veya bir özelliği etkinleştirebilirsiniz.
 7. İnceleme sırasında uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirlemek için açılır menüden bir uyarı seçeneği belirleyin.

 8. İletişim kutusunu kapatmadan değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam öğesini seçin.

Ön kontrol uyarı seçenekleri

Bir profildeki her denetim için, inceleme sırasında uyuşmazlıkların nasıl ele alınmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Her uyarı simgesinin yanındaki menüden seçim yapabilirsiniz. Uyarının simgesi, Ön Kontrol iletişim kutusunun yanındaki denetimin yanında yer alır.

Hata 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için bir hata mesajı üretir. İş akışının bir sonraki aşamasına geçmeden önce düzeltmeniz gereken uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.

Uyarı 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için bir uyarı mesajı üretir. Haberinizin olmasını istediğiniz ve nihai çıktıdan önce düzeltmeniz gerekebilecek uyuşmazlıklar için bu seçeneği belirleyin.

Bilgi 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için basit bir not üretir. Haberinizin olmasını istediğiniz ancak nihai çıktıdan önce düzeltmeniz gerekmeyen uyuşmazlıklar için bu seçeneği belirleyin.

Devre Dışı 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için asla uyarı mesajı üretmez. PDF belgesinin çıktı kalitesini etkilemeyen uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın. Metin kutularını kullanılabilir hale getirmek için Etkin Değil olan durumu başka bir durum ile değiştirmeniz gerekir.

Profil özeti görüntüleme

Bir profil özeti oluşturarak, belirli bir profilin her denetimi ve o denetimin inceleme ölçütleri için açıklama görüntüleyebilirsiniz.

 1. Ön kontrol iletişim kutusunda bir profil seçin ve Seçenekler menüsünden Profil Özeti Oluştur öğesini seçin.

  Profil özeti bir PDF dosyasıdır
  Profil özeti bir PDF dosyasıdır.

  Bir profil özeti oluşturulur. Bu özeti cihazınıza kaydedebilirsiniz. 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?