Kullanıcı Kılavuzu İptal

Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Renklerin üst baskısını önizleme (Acrobat Pro)

Üst baskı önizlemesi renk ayrımı çıktısında karıştırma ve üst baskıyı yaklaştıran ekranda benzetim sağlar. Üst baskı efektlerinin simülasyonu ayrıca, bileşik bir yazıcı aygıtına çıktı gönderdiğinizde de yapılabilir. Bu yöntemlerin her ikisi de prova renk ayrımı belgeleri için yararlıdır.

ekrandaki resim (sol) ve basılı resim (sağ)
Resmin ekrandaki (solda) görünümünü, basılı resimle (sağda) karşılaştırın.

Renk yönetimi (Acrobat Pro)

Renk yönetimli bir RGB veya CMYK belge yazdırırken, çıktıda renk tutarlılığı sağlamak için ek renk yönetim seçenekleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, belgenin baskı öncesi çıktı için hazırlanmış bir profil içerdiğini ama renklerin provasını masaüstü yazıcıda almak istediğinizi varsayın. Gelişmiş Yazdırma ayarları iletişim kutusunun Renk Yönetimi panelinde, belgenin renklerini geçici olarak masaüstü yazıcının renk uzayına dönüştürebilirsiniz; yazdırma sırasında, geçerli belge profili yerine yazıcı profili kullanılır. Ayrıca, çeşitli RGB profillerini kullanarak, renk verilerini yazıcılara RGB değerleri olarak da gönderebilirsiniz.

Bileşik yazdırma hakkında (Acrobat Pro)

Renkli bir PDF'yi yazdırdığınızda, dosyada kullanılan renklerin hepsi aynı kalıpta yazdırılır. Bu işleme bileşik yazdırma denir. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelindeki seçenekler, seçilen yazıcıya bağlıdır.

Ticari olarak basılacak olan ve tek renkten fazlasını içeren resim, her renk için ayrı birer kalıpta yazdırılmalıdır. Bu işleme renk ayrımı denir. Renk ayrımı yapıyorsanız çalışmanızı kontrol etmek için renkli veya gri tonlamalı bir prova baskı alabilirsiniz.

Bileşik yazdırma sırasında şu noktaları göz önüne alın:

 • Belirlediğiniz üst baskı seçenekleri ancak üst baskıyı destekleyen bir yazıcıda düzgün olarak yazdırılır. Çoğu masaüstü yazıcısında üst baskı desteği olmadığından, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde Üst Baskıya Benzet'i seçerek, üst baskının etkilerini simüle edebilirsiniz. Üst Baskıya Benzet seçeneği belirlendiğinde, spot renklerin yazdırma için proses renklere dönüştürüldüğünü unutmayın. Nihai çıktı için dosya kullanmayı düşünüyorsanız, bu seçeneği işaretlemeyin.

 • Siyah-beyaz bir yazıcıda yazdırdığınızda, sayfaların gri tonlamalı bileşik versiyonu oluşturulur (ana Yazdır iletişim kutusunda Renkleri Siyah Olarak Yazdır'ı seçmediyseniz; bu seçenek, beyaz dışındaki bütün renkleri siyah olarak yazdırır). Belgede renkler varsa o rengin simülasyonu için görsel olarak benzer griler kullanılır. Örneğin, % 20'lik yeşil tonunu taklit eden gri, % 20 siyah tonundan daha açıktır, çünkü yeşil, görsel olarak siyahtan daha açıktır.

Not:

Tıpkı monitörler gibi, renkli yazıcılar da yeniden renk üretimi kalitesi bakımından çok değişkenlik gösterir; dolayısıyla, baskının sonuçta nasıl görüneceğini kontrol etmenin en iyi yolu, hizmet sağlayıcınızın hazırlayacağı provalardır.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve yazıcı seçin.
 2. Sayfa işleme seçeneklerini belirleyin.
 3. Görünür durumdaki tüm içeriği yazdırmak için Yorumlar Ve Formlar menüsünden Belge Ve Damgalar'ı seçin.
 4. Gelişmiş'i tıklatın ve iletişim kutusunun sol tarafında Çıktı'yı seçin.
 5. Renk menüsünden bir bileşik seçeneği belirleyin.
 6. Diğer renk ve çıktı ayarlarını belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.
 7. Belge, saydamlık ayarlarına sahip nesneler içeriyorsa Saydamlık Düzleştirme Hazır Ayarı menüsünden bir seçenek belirleyin.
 8. (Sadece PostScript yazdırma için) PostScript Seçenekleri panelinde, seçenekleri belirtin.

Renk ayrımları hakkında (Acrobat Pro)

Yüksek kaliteli renk ayrımları üretmek için çizgi tramı, çözünürlük, proses renkler ve spot renkler gibi temel yazdırma kavramlarını bilmek yararlı olacaktır.

Renk ayrımlarını üretmek için baskı servis sağlayıcısı kullanıyorsanız işe başlamadan önce veya işlem sırasında uzmanlarla yakın çalışmak isteyebilirsiniz.

Renkli ve sürekli tonlu görüntüleri yeniden üretmek için yazıcılar genellikle resmi dört kalıba ayırır - resmin siyan (C), sarı (Y), macenta (M) ve siyah (K) bölümlerinin her biri için bir kalıp belirlenir. Uygun renkle mürekkeplendiğinde ve birbirleriyle çakıştırıldığında bu renkler orijinal resmi yeniden üretmek için birleşir. Görüntüyü iki veya daha fazla renge ayırma işlemini renk ayrımı denir ve kalıpların oluşturulduğu filmler de renk ayırımları olarak adlandırılır.

Bileşik (sol) ve renk ayırımları (sağ)
Bileşik (sol) ve renk ayırımları (sağ)

Acrobat, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarını ve in-RIP renk ayrımlarını destekler. Bunlar arasındaki temel fark, renk ayrımının nerede oluşturulduğundadır; ana bilgisayarda mı (Acrobat uygulamasının ve yazıcı sürücüsünün bulunduğu sistemde mi) yoksa çıktı aygıtının RIP'inde mi.

Ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarında Acrobat, belge için gereken renk ayrımlarının her biri için PostScript bilgileri oluşturur ve bu bilgileri çıktı aygıtına gönderir. In-RIP renk ayrımlarında, dosyanın renk ayrımı RIP tarafından yapılır. Bu yöntem çoğunlukla, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarından daha az vakit alır ama in-RIP renk ayrımı yeteneğine sahip bir PostScript 3 çıktı aygıtı gerektirir. In-RIP renk ayrımları oluşturmak için in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PPD dosyasına ve herhangi bir PostScript 3 çıktı aygıtına ya da RIP'i in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PostScript Düzey 2 aygıta ihtiyacınız vardır.

Renk ayrımlarını yazdırmaya hazırlık

Renk ayrımlarını yazdırmadan önce, aşağıdakileri yapın:

Not:

Renk ayrımlarını üretmek için baskı servis sağlayıcısı kullanırsanız, her işe başlamadan önce ve işlem boyunca uzmanlarla yakın bir çalışma yapmak istersiniz.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve yazıcı seçin.
 2. Yorumlar ve Formlar menüsünden bir seçenek belirleyin.
 3. Yazdırma aralığını ve sayfa işleme seçeneklerini belirleyin.
 4. Gelişmiş'i tıklatın.
 5. Önceden, uygun renk ayrımı ayarlarını içeren bir yazıcı ayar dosyası oluşturduysanız Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun üst kısmından bu dosyayı seçin.
 6. Soldaki Çıktı'yı seçin ve ardından Renk menüsünden bir seçenek belirleyin:
  • PPD in-RIP ayrımlarını desteklemiyorsa Renk Ayrımları'nı seçin.

  • PPD in-RIP ayrımlarını destekliyorsa In-RIP Ayrımları'nı seçin. Bindirme seçenekleri çıkar. Bindirme menüsünden Adobe In-RIP veya Kapalı'yı seçin. Adobe In-RIP'i seçtiyseniz Bindirme Hazır Ayarları'nı tıklatıp bir hazır ayar seçin. Tamam'ı tıklatın.

 7. Yarım ton ekran sıklığı ve seçili mürekkebin yarım ton ekran döndürme açısı için ayarları belirleyin.
 8. Belge, saydamlık ayarlarına sahip nesneler içeriyorsa Saydamlık Düzleştirme Hazır Ayarı menüsünden bir seçenek belirleyin.
 9. Mürekkep Yöneticisi alanında, renk ayrımına girmesini istemediğiniz renklerin işaretini kaldırın.

  Dört proses renk (siyan, macenta, sarı ve siyah) daima renk kalıbı listesinin en üstünde yer alır; bunları spot renkler alfabetik sırayla takip eder.

 10. Renk ayrımları mürekkep ayarlarında değişiklik yapmak için Mürekkep Yöneticisi düğmesini tıklatın.
 11. Sol tarafta İşaretler Ve Taşmalar'ı tıklatıp Tüm İşaretler'i seçin.
 12. Sol tarafta PostScript Seçenekleri'ni tıklatıp gereken ayarları seçin. Tamam düğmesini tıklatıp iletişim kutusunu kapatın, sonra renk ayrımlarını yazdırmak için tekrar Tamam düğmesini tıklatın.

Ek kaynaklar

Yüksek kaliteli PDF yazdırma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

 

Bindirme bilgilerinin varlığını bildirme (Acrobat Pro)

PDF dosyalarınızı baskı servis sağlayıcısına gönderiyorsanız PDF'nin bindirme bilgileri içerip içermediğini belirtmek için Belge Özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Bu ayrıntı, hizmet sağlayıcısın dosyaya, mevcut olanlarla uyuşmazlık yaratabilecek bindirme komutları eklemesini önlemeye yardımcı olabilir. Bindirme bilgileri diğer PostScript bilgileriyle birlikte, dosyayı oluşturan uygulamadan içe aktarılabilir veya Adobe In-Rip Yakalama tarafından desteklenen bindirme hazır ayarları kullanılarak Acrobat'ta oluşturulabilir.

 1. PDF belgesini açıp Dosya > Özellikler'i seçin.
 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
 3. Bindirme menüsünden bir seçenek belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

  Evet

  Dosya, bindirme bilgileri içerir.

  Hayır

  Dosya, bindirme bilgileri içermez.

  Bilinmiyor

  Belgenin bindirme bilgisi içerip içermediğini bilmiyorsunuz.

Renk ayrımlarını PostScript olarak kaydetme (Acrobat Pro)

Kullanılacak yayına hazırlama yazılımına bağlı olarak, hizmet sağlayıcı, çıkış aygıtının RIP'ine, bindirme, montaj ve OPI değiştirme gibi yayına hazırlama işlemleri uygulayabilir. Bu nedenle hizmet sağlayıcınız, renk ayrımı önceden yapılmış bir PostScript dosyası yerine, belgenin, in-RIP renk ayrımı için en iyileştirilmiş bileşik PostScript dosyasını vermenizi tercih edebilir.

Dosyayı PostScript olarak kaydettiğinizde, renk ayrımı ayarları, PPD bilgileri ve Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda belirlemiş olduğunuz renk dönüştürmeleri korunur.

Yazdırma üretim iş akışında tekrar kullanılmak üzere PostScript oluştururken en iyi sonucu almak için Yazdır iletişim kutusunda bulunan Dosyaya Yazdır yerine Farklı Kaydet komutunu kullanın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi