Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardımı seçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Ön kontrol hata düzeltmesi hakkında

Belgedeki birçok hatayı düzeltmek için Ön Kontrol aracını kullanabilirsiniz. Bunun için bir profile hata düzeltmeleri eklersiniz. Hata düzeltme, mümkünse hatayı otomatik olarak düzeltir ya da sorunu kaynak dosyada düzeltmenizi sağlayacak bilgiler verir. Hata düzeltme özelliğine sahip bir profilin yanında gri İngiliz anahtarı simgesi vardır. İngiliz anahtarı sembolü, profille ilişkilendirilmiş hata düzeltmesi olmadığı anlamına gelir.

Ön kontrol, profillere ekleyebileceğiniz, önceden tanımlanmış birkaç hata düzeltme içerir. Bunlar, rengi, fontları, görüntüleri, baskı üretimini, PDF/X ve PDF/A gibi uluslararası standartlarla uyumluluğu ve başka alanları etkileyen, çok çeşitli hataları kapsar. Kendi tekli düzeltmelerinizin oluşturulması için Ön Kontrolde bir araç ipucu da vardır.

Not:

Hata düzeltme işlemi, belgeyi kalıcı olarak değiştirir.

Örneğin, hata düzeltmeler, hataları düzeltmek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilir:

 • Renkleri Dönüştür özelliğinin yaptığı gibi, renk uzaylarını dönüştürür.

 • Belgeleri onarır ve PDF İdealleştirici'nin yaptığı gibi, gereksiz içeriği kaldırarak dosya boyutunu küçültür.

 • PDF'yi başka bir sürüme dönüştürür.

 • İnce çizgileri genişletir.

 • Saydamlığı düzleştirir.

 • Kesim ve taşma payı kutularının dışındaki nesneleri kaldırın.

 • PDF'leri PDF/X, PDF/A veya PDF/E dönüşümlerini hazırlayın.

 • Belge bilgilerini belirler.

Profile hata düzeltme özelliği ekleme

Ön Kontrol aracı, profillere ekleyebileceğiniz bir hata düzeltme koleksiyonu içerir. Bunların hepsi, her profilin Hata Düzeltmeleri bölümünden kullanılabilir.

 1. Acrobat'ı açın ve Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan > Ön Kontrol öğesini seçin.

 2. Sol bölmedeki Ön Kontrol öğesini seçerek Ön Kontrol iletişim kutusunu açın. Bir profil seçin ve profil adının yanındaki Düzenle öğesini seçin.

  Ön Kontrol iletişim kutusu açılır

 3. İstediğiniz profili içeren kategoriyi genişletin, sonra da profili genişletin. Ardından profilin altındaki öğelerden Özel hata düzeltmeleri öğesini seçin.

  Gerekirse üzerinde değişiklik yapabilmek için profilin kilidini açın. Sol üst taraftaki açılır menüden Kilitli Değil öğesini seçin.

  Profili Düzenlemek için Ön Kontrol iletişim kutusu görüntülenir

 4. Sağ taraftaki sütundan hata düzeltmeyi seçin ve ardından sola bakan oku seçerek hata düzeltmeyi soldaki sütuna taşıyın. 

  İstediğiniz kadar hata düzeltme ekleyebilirsiniz.

  Not:

  Bir hata düzeltmesini profilden kaldırmak için, soldaki listeden hata düzeltmesini seçin ve sağa bakan oku tıklatın.

Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusuna genel bakış

Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusunda, profillere ekleyebileceğiniz, önceden tanımlanmış hata düzeltme türleri ve her hata düzeltmeyle ilişkili değerler listelenir. Hata Düzeltme Düzenle iletişim kutusunu kullanarak, bir hata düzeltmeyle ilişkili değerleri değiştirebilir veya mevcut bir hata düzeltmeye dayalı özelleştirilmiş bir hata düzeltme oluşturabilirsiniz. Tıpkı denetimler gibi, hata düzeltmeler de kategoriler halinde düzenlenmiştir.

Hata Düzeltmesini Düzenle arayüzü görüntülenir

A. Hata Düzeltmesi adı B. Hata düzeltmesi kategorileri C. Ara D. Hata düzeltmesindeki değiştirilebilen alanlar  E. Hata düzeltmesi ölçütleri F. Hata düzeltmesini kullanan profilleri görüntüleme düğmesi 

Hata düzeltme özelliği ekleme veya değiştirme

Bazı işler veya çıktı aygıtları için özel düzeltiler oluşturabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar, hangi çıktı hedefinin kullanılacağını, hangi renk dönüştürmelerin gerçekleştirileceğini, görüntülerin nasıl sıkıştırılacağını ve örnekleneceğini, PDF'nin de hangi PDF uyumluluk düzeyini desteklemesi gerektiğini belirler. Önceden tanımlanmış hata düzeltmeleri üzerinde düzeltme yapabilirsiniz ancak kilitli olmadıkları sürece mevcut bir hata düzeltmesini çoğaltıp bunun değerlerini değiştirmenizi öneririz. Düzeltiler birden fazla kilitli profile aitse ve tüm bu profilleri bulmak ve kilidini açmak istemiyorsanız bu teknik yararlıdır.

Bir hata düzeltme çoğaltıldığında, ikinci kopya henüz bir profile ait olmadığından kilidi açıktır. Profilin parçası olmadan hemen çalışan tekli düzeltme de oluşturabilirsiniz.

Profil için hata düzeltmesi oluşturma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç öğesine gidin.

 2. Bir profil seçin ve profil adı yanındaki Düzenle öğesini seçin.

 3. Ön Kontrol: Profili düzenle iletişim kutusunun sol bölmesinden Özel hata düzeltmeleri öğesini seçin. 

 4. Gerekirse açılır menüden Kilitli Değil öğesini seçin.

 5. Bu Profildeki Hata Düzeltmeleri altındaki Yeni simgesini  seçin.

 6. Hata düzeltmesine bir ad verin ve Hata düzeltmesi kategorisi bölümünü kullanarak kriterleri belirleyin. İşlem tamamlandıktan sonra Tamam öğesini seçin.

Mevcut bir düzeltmeyi temel alan yeni düzeltme oluşturma

 1. Profille ilgili düzelti oluşturulması için 1 - 4 arası adımları uygulayın.
 2. Ön Kontrol: Profil Düzenle iletişim kutusunda yeni hata düzeltmenin temel almasını istediğiniz hata düzeltmeyi seçin ve ardından sağ taraftaki Çoğalt düğmesini  seçin.

 3. Ön Kontrol: Hata Düzeltmeyi Çoğalt iletişim kutusunda bilgileri değiştirin veya yeni bir sütun oluşturun.

 4. Bu hata düzeltmeyi halihazırda hangi profillerin kullandığını görmek için Kullanım öğesini seçin. Hata düzeltme üzerinde değişiklik yapmak için önce başka profillerin kilidini de açmanız gerekebilir.

 5. Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin ve Tamam öğesini seçin:

  • Hata düzeltmeyi yeniden adlandırmak için sol üstteki Ad kutusuna bir ad girin.

  • Bir hatanın ele alınma şeklini değiştirmek için seçilen her hata düzeltme seçeneği için seçenekleri veya değerleri belirtin.

Tekli hata düzeltmesi oluşturma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Hata Düzeltmelerini Seç düğmesini  seçin.

 2. Seçenekler öğesini ve ardından Hata Düzeltme Oluştur öğesini seçin.

 3. Düzeltiyi adlandırıp ölçütleri belirtin.

  Kategori ve türe uygun grupta yeni düzelti görüntülenir.

Tekli hata düzeltmesini çoğaltma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Hata Düzeltmelerini Seç düğmesini  seçin.

 2. Mevcut bir hata düzeltmesini seçin ve Seçenekler > Hata Düzeltmesini Çoğalt seçeneğini belirleyin.

Sık kullanılan tekli hata düzeltmelerini ayarlama

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Tek Hata Düzeltmelerini Seç düğmesini  seçin.

 2. Sık kullanılan olarak ayarlamak istediğiniz hata düzeltmesini seçin.

 3. Adın yanındaki bayrağı ve ardından Sık Kullanılan öğesini seçin.

  Ön Kontrol iletişim kutusu görüntülenir ve bayrak seçeneği vurgulanır

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?