PDF'lerde 3B modelleri görüntüleme

Acrobat'ta, profesyonel 3B CAD veya 3B modelleme programlarında oluşturulmuş ve PDF'lere yerleştirilmiş 3B içerikleri görüntüleyebilir ve bu içerikle etkileşim kurabilirsiniz. Örneğin, 3B modelin parçalarını gizleyebilir ve gösterebilir, kapağı kaldırıp içine bakabilir ve sanki elinizde tutuyormuş gibi parçalarını döndürebilirsiniz.

3B model çift boyutlu bir önizleme görüntüsü olarak görüntülenir. El veya Seçme aracıyla 3B modeli tıklattığınızda modeli etkinleştirebilir, 3B araç çubuğunu açabilir ve varsa animasyonu oynatabilirsiniz.

Seçili 3B nesne
Seçili 3B nesne

A. Model Ağacı B. 3B araç çubuğu C. 3B nesne 

PDF'de 3B içeriğin oynatılmasını etkinleştirme

3B içeriği olan bir PDF açtığınızda, üst kısımdaki sarı çubukta şu mesaj görünür: "3B içerik devre dışı bırakıldı. Bu belgeye güveniyorsanız bu özelliği etkinleştirin."

3B içeriklerin otomatik oynatılması varsayılan olarak devre dışıdır
3B içeriklerin otomatik oynatılması varsayılan olarak devre dışıdır

Geçerli belgede 3B içerikleri etkinleştirmek için:

Seçenekler düğmesini tıklatın ve uygun bir seçeneği işaretleyin:

  • Bu belgeye bir kez güven
  • Bu belgeye daima güven

3B içeriği kalıcı olarak etkinleştirmek için:

  • Düzenle > Tercihler > 3B ve Multimedya alanından 3B içerik oynatmayı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF'de 3B içeriği etkinleştirme.

3B araç çubuğuna genel bakış

El aracıyla 3B modeli tıklattıktan sonra 3B araç çubuğu görüntülenir. Bu eylem 3B modeli etkinleştirir ve dosya etkinleştirildiğinde yürütülmek üzere ayarlanan animasyonları yürütür. 3B araç çubuğu daima 3B modelin sol üst köşesinin üstünde görünür ve yeri değiştirilemez. Döndürme aracının sağında araç çubuğunu genişletmek ya da gizlemek amacıyla kullanabileceğiniz küçük bir ok görüntülenir.

3B araç çubuğunu kullanarak nesneyi yakınlaştırabilir/uzaklaştırabilir, döndürebilir ve nesne boyunca kaydırma yapabilirsiniz. Parçaları gizlemek veya diğerlerinden ayırmak ya da saydamlaştırmak için, Model Ağacı'nı kullanın.

3B model üzerinde, çeşitli 3B gezinme araçlarını seçip sürükleyerek değişiklik yapabilirsiniz. 3B'de gezindiğinizde, sabit bir 3B modeli kameranın perspektifinden görüyormuşsunuz gibi düşünmek yardımcı olur. Döndürebilir, kaydırabilir (yukarıya, aşağıya veya yana) ve yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

3B gezinme araçları

Döndür 

3B nesneleri ekrana göreli olarak çevirir. Nesnelerin nasıl taşınacağı başlangıç görünümüne, sürüklemeye nereden başladığınıza ve sürüklediğiniz yöne bağlıdır.

Not:

Nesneyi döndürmek için El aracını da kullanabilirsiniz. Tercihler iletişim kutusunun 3B panelinde El Aracı İçin 3B Seçimini Etkinleştir'in seçili olmasını sağlayın.

Çevir 

3B modeli, 3B modelin içindeki iki sabit eksene, yani x eksenine ve z eksenine paralel olarak döndürür.

Kaydır 

Modeli sadece dikey veya yatay olarak hareket ettirir. El aracıyla da kaydırabilirsiniz: Ctrl tuşu basılı olarak sürükle.

Yakınlaştır 

Dikey sürüklediğinizde sizi sahnedeki nesnelere doğru veya nesnelerden uzağa taşır. Sürüklerken Shift tuşunu basılı tutarak El aracıyla da yakınlaştırma/uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Geçir 

Yatay olarak sürüklediğinizde alanın çevresinde yatay olarak döner. Dikey olarak sürüklediğinizde alanda ileri geri hareket eder; nasıl sürüklediğinizi dikkate almadan sabit bir yükselme düzeyini korur. Geçir aracı özellikle mimari 3B modellerde yararlıdır. Geçirme hızını değiştirmek için Tercihler (3B) konumundaki varsayılan görüntü birimlerini değiştirin.

Not:

Geçirme aracı, araçları birleştiren Tercihler ayarını seçtiğinizde veya 3B modeli sağ tıklatıp Araçlar > Geçir'i seçtiğinizde çıkar.

Gir

Modelde yüzey yönünü koruyarak gezinir. Sağ tıklatıp 3B penceresinin içine sürükleyin. Gir aracı nesneye giderken yaklaştığında daha yavaş hareket eder. Döndürmek için işaretçiyi sağa veya sola sürükleyin.

Kamera görünümü döndürmek için 3B penceresinin içinde farenin sol düğmesini tıklatın ve sürükleyin. Kamera yönünün başlangıcına dönmek için fareyi ilk tıklatma noktasına getirin.

Kamera görünümü yönünde ileri geri hızlı hareket etmek için farenin kaydırma tekerleğini kullanın. Bu işlev modelde kaybolduğunuzda veya yüzeye girdiğinizde yararlıdır.

Kamera özellikleri

3B modelin görüntülendiği merceği tanımlayan kamera açısını, hizasını ve diğer özelliklerini tanımlar. Kamera özellikleri görünümlere ait özellikler olsa da bağımsız ayarlanırlar.

3B Ölçü Aracı 

3B modeldeki parça boyutlarını ve mesafelerini ölçer.

3B araç çubuğu görünüm kontrolleri

Varsayılan Görünüm 

3B modelin hazır bir yakınlaştırma, kaydırma, döndürme ve izdüşüm moduna geri döndürür. Varsayılan olarak farklı görünümler ayarlamak için Model Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Seçenekler menüsünü kullanın. Dilerseniz, varsayılan olarak farklı bir görünüm ayarlamak için 3B araç çubuğu Görünümler menüsünde Görünümleri Yönet komutunu kullanın.

Not:

Nesne görüş alanınızın dışına çıkarsa, aslında kameranızı nesneden uzağa yöneltmişsiniz demektir. Nesneyi tekrar görüş alanına sokmak için, 3B araç çubuğundaki Varsayılan Görünüm simgesini tıklatın.

Görünümler menüsü

Geçerli 3B model için tanımlanmış olan bütün görünümleri listeler.

Model Ağacı'nı Değiştir 

Model Ağacı'nı açar ve gizler.

Animasyonu Oynat/Duraklat  

JavaScript etkin animasyonu oynatır veya duraklatır. Animasyonu Oynat/Duraklat açılır menüsü animasyon sırasında farklı zamanlara gitmeniz için ileri geri sürükleyebildiğiniz bir kaydırıcı açar.

Dikçizgisel/Perspektif İzdüşümü Kullan 

3B nesnenin görüntülenen perspektif izdüşümüyle dikçizgisel izdüşümü arasında geçiş yapar.

Model Görüntü Oluşturma Modu menü 

3B şeklin görüntüsünün nasıl ortaya çıkacağını belirler. Resimli kılavuz için bkz. Model Görüntü Oluşturma modlarına örnekler.

Ekstra Aydınlatmayı Etkinleştir menüsü 

3B nesne aydınlatmasını güçlendirmek için kullanılabilen farklı aydınlatma efektlerini listeler. İstediğiniz görsel efekti yakalamak için deneyin.

Arka Plan Rengi 

3B nesneyi çevreleyen alan için farklı bir renk seçmekte kullanabileceğiniz renk seçiciyi açar.

Kesiti Aç/Kapat 

Nesnenin kesitini gösterir ve gizler. Kesit Özellikleri iletişim kutusunu açmak için açılır menüyü tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Kesitler oluşturma.

Multimedya/3B Yorumları Ekle

3B modelin herhangi bir parçasına yapışkan not yapıştırmanızı sağlar. Not görüntüde kalır. Bkz. PDF'lerde 3B tasarımları yorumlama.

3B tercihleri

Tercihler iletişim kutusunun 3B ve Multimedya panelinde 3B araç çubuğunun ve Model Ağacı'nın varsayılan olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, bir varsayılan görüntü oluşturucu belirleyebilir ve animasyonlara izin verilip verilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

3B İçerik Oynatmayı Etkinleştir

Dinamik 3B yapısı nedeniyle içerik güvenlik açıklarına maruz kalabilir. Bu nedenle, PDF'lerde 3B içeriklerin oynatılması varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. PDF'lerde 3B içerikleri etkinleştirmek için bu seçeneği işaretleyin.

Tercih Edilen Görüntü Oluşturucu

Hep performansı hem de kaliteyi etkileyen görüntü oluşturucuyu belirler, dolayısıyla, uygun görüntü oluşturucunun seçilmesi önemlidir. Sisteminize bağlı olarak, görüntü oluşturma motorunuzu değiştirebilirsiniz. DirectX® seçeneklerinden birini veya OpenGL seçerseniz bütün görüntü oluşturma işlemi, video adaptörünüzdeki grafik çipi kullanılarak gerçekleştirilir. Yazılım seçiliyse görüntü oluşturma daha uzun sürer; ancak performans asıl uygulamanın model görüntü oluşturmasıyla daha tutarlıdır.

Eski Video Kartları için Donanım Oluşturmayı Etkinleştirme

Piksel gölgelendiriciyi desteklemeyen video adaptörleri için bile donanım hızlandırıcının kullanımını zorlar.

Çift Taraflı Görüntü Oluşturmaya İzin Ver

Bazı model parçalarının iki yüzü vardır. Zamandan ve yerden tasarruf etmek amacıyla, sadece kullanıcıya bakan yüzün görüntüsünün oluşturulması için bu seçenekteki işareti kaldırabilirsiniz. Kullanıcı, sadece tek tarafındaki görüntü oluşturulmuş bir parçanın içine bakarsa, arka yüzü görünmez durumda olur.

Tercih Edilen 3B PMI Oluşturma Modu

Oluşturmada kullanmak amacıyla PMI modunu belirtir. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

İçerik Ayarı Kullan—PMI oluşturma işlemi, Z-arabelleğinin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için her PMI'nin ayarını kullanır.

3B PMI'yi Her Zaman Modelin Önünde Oluştur—PMI oluşturma işlemi, dosyadaki ayarı dikkate almadan Z-arabelleğini yok sayar.

3B PMI'yi Her Zaman Z-arabelleği Kullanarak Oluştur—PMI oluşturma işlemi, dosya ayarını dikkate almadan her zaman Z-arabelleğini açar.

3B Etkinleştirildiğinde Model Ağacını Aç

3B model etkinleştirildiğinde Model Ağacı'nın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. 3B modeli oluşturan kişinin modeli PDF'ye eklerken kullandığı ayarı kullanmak için, Ek Açıklamanın Ayarını Kullan'ı seçin.

Varsayılan Araç Çubuğu Durumu

3B model etkinleştirildiğinde 3B araç çubuğunun görünür mü gizli mi olacağını belirler. 3B modeli oluşturan kişinin modeli PDF'ye eklerken kullandığı ayarı kullanmak için, Ek Açıklamanın Ayarını Kullan'ı seçin.

El Aracı Seçimini Etkinleştir

Kullanıcının, El aracını kullanarak 3B modelin parçalarını seçip vurgulamasını sağlar. Bu seçenek işaretli değilse nesneyi seçmek için Nesne Verileri aracını (Araçlar > Etkileşimli İçerik > Nesne Seçme) kullanın.

3B Araç Çubuğundaki Araçları Birleştir

Bu seçenek, değiştirme ve gezinme araçlarını Döndürme aracının altına koyarak 3B araç çubuğunu kısaltır.

Görünüm Geçişlerini Etkinleştir

Bazı 3B modellerde görünümler arasında animasyonlu geçişler vardır. 3B animasyonu korumak istiyorsanız bu seçeneğin işaretini kaldırın.

3B Yönlendirme Eksenini Göster

3B sahnenin geçerli yönünü gösteren eksenin sahne içi görünümünü açar veya kapatır.

Düşük Kare Hızı İçin En İyileştirme Şeması

Kare hızı düştüğünde karmaşık modellere ait animasyonlara ne olacağını belirtir. Hiçbiri görsellerden ödün vermez ve tümü kare hızını düşük tutar. Sınırlayıcı Kutu, parçaların kendileri yerine parçaları çevreleyen, kare hızını hızlı tutan üç boyutlu düzlemleri gösterir. Kare hızını hızlı tutan Alt Nesneler modelin bazı parçalarını göstermez.

Kare Hızı Eşiği

Minimum kare hızını ya kaydırıcıyı sürükleyerek, ya da değer kutusuna bir sayı girerek ayarlar. Kare hızı kare/saniye hızının altına düşerse Düşük Kare Hızı İçin En İyileştirme Şeması seçeneği etkinlik kazanır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın