Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ön kontrol kitaplıkları (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Ön kontrol kitaplıkları hakkında

Ön kontrol profilleri, hata düzeltmeleri ve kontroller artık Kitaplıklarda düzgün bir şekilde organize edildi. Kitaplıklar, özelleştirilmiş profil, kontrol ve düzeltme gruplarına erişim için kullanılabilir. Kitaplıklardan şu işlemler için yararlanılabilir:

 • Gerekli iş istasyonları veya iş ortakları için kapsamlı bir kitaplık oluşturma.
 • Belirli bir grup için küçük bir işlev grubu tek bir kitaplıkta toplanabilir.
 • Belirli bir işleme ait iş akışları tek bir kitaplıkta gruplanabilir.
  Örneğin, ofset, dijital, baskı alma, büyük format gibi dijital baskı ve yayıncılık işlevleri tek bir kitaplıkta toplanabilir.

Kitaplıkları yönetme

Kitaplıkları Yönet seçeneğini kullanarak ön kontrol kitaplıkları oluşturabilir, düzenleyebilir, silebilir, içe ve dışa aktarabilirsiniz.

 1. Tüm araçları gör > Baskı üretimi kullan'ı seçin, ardından sol bölmeden Ön Kontrol'ü seçin

 2. Gösterildiği gibi Ön Kontrol iletişim kutusundan Kitaplıklar açılır listesini seçin:

  Ön Kontrol iletişim kutusu açılır ve Kitaplıklar açılır menüsü vurgulanır

 3. Kitaplıkları Yönet'i seçin. Kitaplıkları Yönet iletişim kutusu varsayılan kitaplıklar listesiyle birlikte açılır.

Kitaplıkları Yönet iletişim kutusu gösterilir

A. Yeni kitaplık ekleme B. Varolan kitaplığı çoğaltma C. Seçilen kitaplığı düzenleme D. Seçilen kitaplığı koruma/kilitleme E. Seçilen kitaplığın korumasını çözme/kilidini açma F. Seçilen kitaplığı dışa aktarma G. Kitaplığı içe aktarma H. Seçilen kitaplığı silme 

Yeni kitaplık ekleme

 1. Tüm araçları gör > Baskı üretimi kullan'ı seçin, ardından sol bölmeden Ön Kontrol'ü seçin

 2. Gösterildiği gibi Ön Kontrol iletişim kutusundan Kitaplıklar açılır listesini seçin:

  Ön Kontrol iletişim kutusu açılır ve Kitaplıklar açılır menüsü vurgulanır

 3. Kitaplıkları Yönet'i seçin.

 4. Yeni bir kitaplık eklemek için düğmesini seçin.
  Ön Kontrol: Yeni Kitaplık iletişim kutusu görüntülenir.

  Ön Kontrol: Yeni Kitaplık iletişim kutusu gösterilir ve özellikleri vurgulanır.

  A. Kitaplık adı B. Kitaplık açıklaması C. Değişikliklere karşı korumak için kitaplığı kilitleme D. Kitaplık arka planının rengini değiştirme E. İlk kitaplık profili 

 5. Kitaplık için bir ad ve uygun bir açıklama belirtin.

 6. Kitaplık için Renk ve İlk Profil grubunu seçin. Gerekirse kitaplık başka değişikliklere karşı korunmak için kilitlenebilir.

 7. Yeni kitaplığı kaydetmek için Tamam'ı seçin.

Kitaplıkları değiştirme

 1. Gösterildiği gibi Ön Kontrol iletişim kutusundan Kitaplıklar açılır listesini seçin:

  Ön Kontrol iletişim kutusu, vurgulanmış Kitaplıklar açılır menüsüyle gösterilir.

 2. İstediğiniz kitaplığı seçin.

  Ön Kontrol iletişim kutusu açılır. Tüm varsayılan kitaplıklar vurgulanır.

Kitaplığı özelleştirme veya değiştirme

 1. Ön Kontrol iletişim kutusundan Kitaplıklar açılır listesini seçin.

 2. Kitaplıkları Yönet'i seçin.

 3. Sol bölmede Profiller'i seçin.

 4. Gösterildiği gibi açılan listelerden kitaplıkların bir birleşimini seçin:

  Ön kontrol: Kitaplıkları yönet iletişim kutusu açılır

 5. Seçili profili bir kitaplıktan diğerine taşımak için öğesini seçin.

 6. Tamam'ı seçerek değişiklikleri onaylayın.

Not:

Benzer şekilde, Ön Kontrol: Kitaplıkları Yönet'in sol bölmesinden gerekli kitaplığı seçip 4-6 arası adımları yineleyerek Denetimler ve Hata Düzeltmeler 'ini değiştirebilir veya özelleştirebilirsiniz.

Ön kontrol kitaplıklarını içe veya dışa aktarma

Ön kontrol kitaplıkları başka kullanıcılarla paylaşılabilir. Kitaplık alışverişi için kitaplığı içe ve dışa aktarılmak üzere paketlemeniz gerekir. Paket, seçilen kitaplığın tüm profillerini, denetimlerini, hata düzeltmelerini ve özelliklerini içerir.

Kitaplığı dışa aktarma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusundan Kitaplıklar açılır listesini seçin.

 2. Dışa aktarılacak kitaplığı seçin.

 3. Aynı Kitaplıklar açılır listesinde, Kitaplığı Dışa Aktar'ı seçin.

 4. Adı ve kitaplığın dışa aktarılacağı konumu belirtin.

 5. Kaydet'i seçin.

Kitaplığı içe aktarma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusundan Kitaplıklar açılır listesini seçin.

 2. Kitaplığı İçe Aktar'ı seçin.

 3. İçe aktarılacak ön kontrol kitaplığı dosyasını (.kfp dosyası) bulun.

 4. 'ı seçin. İçe aktarılan kitaplık, açılır Kitaplıklar listesinde görüntülenir.

Tüm kitaplıklarda arama

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunda Tüm Kitaplıklarda Ara'yı seçin.

  Tüm Kitaplıklarda Ara seçeneği Ön Kontrol İletişim kutusunda vurgulanır

 2. Aradığınız terimi Bul alanına girin.
  Ön Kontrol, tüm kitaplıklarda aranan terimle eşleşen profilleri, denetimleri ve hata düzeltmelerini arar. Herhangi bir arama terimi girmediyseniz tüm profilleri görüntüleyebilirsiniz.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi