Not:

Güvenlik hakkındaki makalelerin tam listesi için bkz. Acrobat DC ve PDF içeriğinde güvenliğe genel bakış.

Güvenlik ilkesi türleri

Çok sayıda PDF'ye aynı güvenlik ayarlarını sıklıkla uyguluyorsanız, yeniden kullanabileceğiniz ilke olarak ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Güvenlik ilkeleri, tutarlı güvenlik iş akışı sağlayarak zamandan tasarruf sağlar. Şifre ve sertifika güvenliği için ilke oluşturulması istediğiniz kadar PDF'de aynı güvenlik ayarlarını yeniden kullanmanızı sağlar. İki tür güvenlik ilkesi kullanılabilir:

 • Kurumsal ilkeler özellikle başka kişilerin PDF'lere sınırlı bir süre erişim sağlamasını istediğinizde kullanışlıdır. Adobe LiveCycle Rights Management ES ilkeleri bir sunucuda saklanır. Bu ilkeleri kullanabilmek için kullanıcıların sunucuya erişim yetkilerinin olması gerekir. Bu ilkelerin oluşturulması için Adobe LiveCycle Rights Management ES'deki listeden belge alacak olan kişilerin belirtilmesi gerekir. Adobe LiveCycle Rights Management ES, güvenlik ilkelerinde belirtildiği gibi PDF'lere erişimi ve denetim etkinliklerini kontrol eder. Şirketinizde lisanslı yazılım varsa ve Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi kullanım hakkı size verildiyse bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

 • Kullanıcı ilkeleri bireyler tarafından oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Çok sayıda belgeye aynı güvenlik ayarlarını uyguluyorsanız, kullanıcı ilkesi oluşturarak zaman kazanabilirsiniz. Sonra da kullanıcı ilkesini belgelere uygulayın. Şifreler ve genel anahtar sertifikaları için kullanıcı ilkeleri yerel bilgisayarınızda depolanır. Adobe LiveCycle Rights Management ES erişimiyle Adobe LiveCycle Rights Management ES'de saklanan bir kullanıcı ilkesi oluşturabilirsiniz. Bu ilkeyi yalnızca siz kullanabilirsiniz.

Kurumsal ilkelerin kimliğini doğrulama

Adobe LiveCycle Rights Management ES uygulamasında saklanan ilkeler, güvenlik ayarlarını yeniden kullanmanıza ek olarak, belgelerin süresini sonlandırabilmenize ve belgeleri iptal edebilmenize olanak sağlar. Korunan belgeleri açan kullanıcıları denetleyerek sorumluluğu korur.

Adobe LiveCycle Rights Management
Güvenlik İlkeleri

A. İlkeler sunucuda saklanır. B. İlkeler PDF'ye uygulanır. C. İlke izin veriyorsa, kullanıcılar belgeyi açabilir, düzenleyebilir ve yazdırabilir. 

Sunucu tabanlı güvenlik ayarlarının yapılması dört ana aşamadan oluşur:

Adobe LiveCycleRights Management ES'yi Yapılandırma

Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi genellikle şirketinizin veya grubunuzun sistem yöneticisi yapılandırır, hesapları yönetir ve kurumsal ilkeleri oluşturur. Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesine bakın.

Güvenlik ilkesiyle belge yayınlama

Yazar bir PDF oluşturup bu PDF'ye Adobe LiveCycle Rights Management ES'de depolanan bir ilke uygular. Sunucu PDF için lisans ve benzersiz şifreleme anahtarı oluşturur. Acrobat lisansı PDF'ye gömer ve şifreleme anahtarını kullanarak şifreler. Yazar veya yönetici bu lisansı PDF'yi izlemek ve denetlemek için kullanabilir.

Güvenlik ilkesi uygulanmış belgeyi görüntüleme

Kullanıcılar güvenli PDF'yi Acrobat 9 (veya Reader 9) programlarında açmayı denediklerinde kimliklerini doğrulamaları gerekir. Kullanıcıya PDF için erişim verilirse, söz konusu PDF'nin şifresi çözülür ve PDF ilkede belirtilen izinlerle açılır.

Etkinlikleri yönetme ve erişimi değiştirme

Yazar veya yönetici, Adobe LiveCycle Rights Management ES hesabında oturum açarak etkinlikleri izleyebilir ve ilkelerle korunan PDF'lere erişimi değiştirebilir. Yöneticiler tüm PDF'leri ve sistem etkinliklerini görebilir, yapılandırma ayarlarını ve ilkelerle korunan PDF'lere erişimi değiştirebilir.

Kullanıcı güvenlik ilkesi oluşturma

Kullanıcı ilkeleri, belgelerin kimliklerini doğrulamak amacıyla parolalardan, sertifikalardan ya da Adobe LiveCycle Rights Management ES'den faydalanabilir.

Parola ve sertifika güvenliğiyle ilgili ilkeler yerel bir bilgisayarda saklanabilir. Adobe LiveCycle Rights Management ES kullanılarak oluşturulan güvenlik ilkeleri bir sunucuda saklanır. Güvenlik ayarlarını dinamik olarak değiştirebilir ve eylemleri denetleyebilirsiniz. Şirketinizde lisanslı yazılım varsa ve Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi kullanım hakkına sahipseniz bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

Parola ilkesi oluşturma

 1. Acrobat DC'de, Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

 2. Yeni'yi tıklatın.
 3. Parolalar Kullan'ı seçin ve İleri'yi tıklatın.
 4. İlke için bir ad ve açıklama girin, aşağıdakilerden birini yapın ve İleri'yi tıklatın.
  • Parolaları ve kısıtlamaları belirtmek için bu ilkeyi belgeye her uygulayışınızda Parolaları İlkeyle Birlikte Kaydet seçeneğini temizleyin.

  • Parolayı ve kısıtlama ayarlarını ilkeye göre kaydetmek için Parolaları İlkeye Göre Kaydet'i seçin.

 5. Uyumluluk ayarını ve parola seçenekleri belirtin. Şifreleri İlkeyle Birlikte Kaydedin'i seçtiyseniz, parolayı ve kısıtlamaları belirtin. Tamam'ı tıklatın.
 6. İlke ayrıntılarını gözden geçirip önce Son'u, ardından da Kapat'ı tıklatın.

Sertifika ilkesi oluşturma

 1. Acrobat DC'de, Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

 2. Yeni'yi tıklatın.
 3. Genel Anahtar Sertifikalarını Kullan'ı seçin ve İleri'yi tıklatın.
 4. İlke için bir ad ve açıklama girin ve şifrelenecek belge bileşenlerini belirleyin.

  Sertifikaların geçerli olması ve şifrelemeyi sağlayan anahtar kullanımına sahip olması gerekir.

 5. İlkenin nasıl zorlanacağını saptayın:
  • Tek tek alıcılarla ilişkili ilke oluşturmak için Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sorun'u seçmeyin.

  • Sadece belirli belgeleri ilgilendiren bir ilke oluşturmak için Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sor'u seçin.

 6. Alıcıların Acrobat sürümüyle uyumlu menüden şifreleme algoritmasını seçip İleri'yi tıklatın.
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sorun'u seçtiyseniz ilke ayarlarını gözden geçirip Son'u tıklatın.

  • Bu İlkeyi Uygularken Alıcılara Sorun'u seçmediyseniz dijital kimlikleri seçerek (kendi dijital kimliğiniz dahil) alıcıları belirtin. Ardından İleri'yi tıklatın.

 8. Son'u tıklatın.

Güvenli dosya ekleri için ilke oluşturma

Bir veya daha fazla belgeyi bir güvenlik zarfına gömerek ve e-posta eki olarak göndererek güvenlik ekleyebilirsiniz. Dosyaları şifrelemeden güvenli bir dosya eklentisi göndermek isterseniz bu yöntem kullanışlıdır. Belgeleri dosya eklentileri olarak bir güvenlik zarfına gömebilir, zarfı şifreleyip alıcılara gönderebilirsiniz. Alıcılar zarfı açtığında, dosya eklerini ayıklar ve kaydederler. Kaydedilen dosyalar, orijinal dosya ekleriyle aynıdır ve kaydedildiklerinde artık şifreli olmazlar.

Örneğin, PDF dışı belgelerin de bulunduğu gizli belgeleri gönderdiğinizde alıcının yalnızca belgeyi görüntülemesini isteyebilirsiniz. Bu belgeleri bir güvenlik zarfına ek olarak gömebilir, zarfı şifreleyip e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Zarfı herkes açabilir, kapak sayfasını görüntüleyebilir ve hatta zarf içeriğinin bir listesini de görüntüleyebilir. Ancak, gömülü eklentileri yalnız alıcı görüntüleyebilir ve dışa aktarabilir.

Güvenli aktarım için dosya eklerini güvenlik zarflarına yerleştirin
Güvenli aktarım için dosya eklerini güvenlik zarflarına yerleştirin.

 1. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Güvenlik Zarfı Oluştur'u seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

 2. Gönderilecek Dosyayı Ekle'yi, ardından da eklemek istediğiniz belgeleri seçin ve Aç düğmesini tıklatın. İleri'yi tıklatın.
 3. Bir zarf şablonu seçin ve İleri'yi tıklatın.
 4. Bir teslim yöntemi seçin ve İleri'yi tıklatın.
 5. Bir zarf ilkesi oluşturulmuşsa bu ilkeyi veya Yeni İlke'yi seçin. Ardından, bir ilke oluşturma adımlarını izleyin.
 6. Bilgileri gözden geçirip Tamam'ı tıklatın.
 7. Bazı ilkeler için sizden, zarfın üzerinde görüntülenmesini istediğiniz bilgileri girmeniz istenir. Alıcıların zarfın göndericisini tanımalarına izin verecek kadar bilgi girin.
 8. Güvenlik bilgilerini (şifre, sertifika veya ilke) tamamlayın.
 9. Zarf görüntülendiğinde alıcıların isimlerini girin. Ardından, araç çubuğunda Kaydet ya da E-posta simgesini tıklatın.

  Posta simgesini tıklatırsanız varsayılan e-posta programınız güvenlik zarfı ekli olarak açılır. Alıcıların e-posta adreslerini yazıp e-posta mesajını gönderin.

Adobe LiveCycle Rights Management ES ile kullanıcı güvenlik ilkesi oluşturma

Adobe LiveCycle Rights Management ES sistemine erişiminiz varsa, belge erişimini ve kayıtlı kişilerin haklarını kısıtlayabilirsiniz. Adobe LiveCycle Rights Management ES kullanarak kullanıcı ilkesi oluştururken Adobe LiveCycle Rights Management ES web sayfasına yönlendirilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

  • PDF Portföyü için PDF Portföyü'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Araçlar > Koruma > Şifrele > Yönet'i seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

 3. Yeni'yi tıklatın.
 4. Adobe LiveCycle Rights Management Kullan'ı seçip İleri'yi tıklatın.
 5. Adobe LiveCycle Rights Management web sayfasında İlkeler'i ve Yeni'yi tıklatın.
 6. Bir ad ve açıklama yazın, geçerlilik süresini ve diğer seçenekleri ayarlayın.
 7. Kullanıcıları veya grupları seçin, bunlar için izinleri ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Şifrelemek istediğiniz belge bileşenleri ve filigran isteyip istemediğinizi belirleyin.
 9. Tamamladığınızda, sayfanın üstündeki Kaydet'i tıklatın.

Güvenlik ilkelerini PDF'lere uygulama

PDF'ye kuruluş ilkesi veya kullanıcı ilkesi uygulayabilirsiniz. Belgeye sunucu ilkesi uygulamak için Adobe LiveCycle Rights Management ES'ye bağlanın. Adobe LiveCycle Rights Management güvenlik ilkelerinin bir sunucuda saklanması gerekir; ancak ilke uygulanan PDF'ler için bu gerekli değildir. Acrobat'ı, sunucu tarafı toplu işlem sıralarını veya Microsoft Outlook gibi başka uygulamaları kullanarak PDF'lere ilke uygulayabilirsiniz.

Kurumsal ilkeleri yalnızca ilke yöneticisi düzenleyebilir ya da kaldırabilir. Güvenlik ilkelerini düzenleme konusunda daha ayrıntılı bilgi için Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Hak Yönetimi > Hesabı Yönet'i seçin. Ardından, sağ üst köşedeki Yardım'ı tıklatın.

PDF’ye güvenlik ilkesi uygulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

  • PDF Portföyü için PDF Portföyü'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Bir sunucu ilkesi kullanıyorsanız Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. Bir ilke seçin. Listeden bir Adobe LiveCycle Rights Management ilkesi seçin ve Yenile'yi tıklatın.

  Güvenlik ilkelerinin yenilenmesi en güncel sunucu ilkelerine sahip olmanızı sağlar.

 3. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik İlkelerini Yönet'i seçin. İlkeyi seçip Belgeye Uygula'yı tıklatın. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

Outlook'taki eklere ilke uygulama

Microsoft Outlook'ta farklı dosya türlerini güvenli PDF ekleri olarak gönderebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca Adobe LiveCycle Rights Management ES ayarlandıysa ve Acrobat'ta kullanılabilir durumdaysa kullanılabilir.

 1. Outlook'ta, Ana Sayfa şeridinde Yeni Posta İletisi'ni seçin.
 2. Adobe PDF şeridinde Güvenli Adobe PDF Olarak Ekle düğmesini  tıklatın.
 3. Dosya yolunu yazarak veya Gözat'ı tıklatarak eklemek istediğiniz dosyayı seçin.
 4. Belgenin güvenliğini nasıl sağlamak istediğinizi belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  Dosya PDF'ye dönüştürülür ve seçtiğiniz güvenlik yöntemi kullanılarak şifrelenir.

 5. E-posta mesajını tamamlayın ve Gönder'i tıklatın.

PDF’den kullanıcı güvenlik ilkesi kaldırma

Uygun izniniz varsa PDF'den güvenlik ilkesini kaldırabilirsiniz. Genel olarak, belge sahibi PDF'den güvenlik ilkesini kaldırabilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF Portföyü veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için PDF'yi açın.

  • PDF Portföyü için PDF Portföyü'nü açıp Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenliği Kaldır'ı seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

Güvenlik ayarlarını dışa aktarma

 1. Tercihler > Güvenlik > Dışa Aktar'ı seçin.
 2. Hangi ayar gruplarını paylaşmak istediğinizi seçip Tamam'ı tıklatın.
 3. Güvenlik ayarlarını gereken şekilde gözden geçirip değiştirin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.
 4. Güvenlik ayarlarını şifrelemekte kullanılacak yöntemi seçin (istenirse) ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Alıcılar'ı seçin ve iki kez Tamam'ı tıklatın.
 6. Dosyaları imzalayın.

İlkeyi kopyalama, düzenleme veya silme

 1. Araçlar > Koruma > Şifrele > Güvenlik Ayarlarını Yönet'i seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

 2. Göster menüsünden organizasyon ilkelerini mi, oluşturduğunuz kullanıcı ilkelerini mi, yoksa erişiminiz olan tüm ilkeleri mi görüntülemek istediğinizi seçin.
 3. İlkeyi seçip istediğiniz seçenekleri kullanın:

  Not:

  Adobe LiveCycle Rights Management ES'de yönetici haklarınız olmadıkça kurumsal ilkeleri düzenleme veya silme seçenekleri kullanılamaz. Bu ilkelerdeki değişiklikler yalnızca, ilgili seçeneği belirlediğinizde otomatik olarak açılan Adobe LiveCycle Rights Management ES'de yapılabilir.

  Kopyala

  Var olan ilkenin ayarlarını temel alan ilkeyi oluşturmak için kullanılır.

  Düzenle

  Yerel bilgisayarda saklanan kullanıcı ilkesinin düzenlenmesi, yalnızca ilke düzenlendikten sonra ilkenin uygulandığı belgeleri etkiler. Sunucuda depolanan kullanıcı ilkelerinde izin ayarlarını ve diğer seçenekleri düzenleyebilirsiniz. Bu seçenek kurumsal ilkeler için kullanılamaz.

  Sil

  Bu seçenek genellikle kurumsal ilkeler için uygun değildir.

  Sık Kullanılan

  Bu seçenek seçilmişse, ilkenin yanında bir yıldız görüntülenir. İlkeyi sık kullanılanlardan kaldırmak için Sık Kullanılan'ı yeniden tıklatın. Sık Kullanılan seçeneğini birden fazla ilkeye uygulayabilirsiniz. Bir ilkenin alınmasını daha kolay hale getirmek için bu seçeneği kullanın.

İlkeyle korunan PDF'yi iptal etme

Bir grup kullanıcı için erişilebilir hale getirdiğiniz ilke korumalı PDF'ye erişimi sınırlamak için belgeyi iptal edebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF veya bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'si için, PDF'yi açın ve Adobe LiveCycle Rights Management ES hizmetine giriş yapın.

  • PDF Portföyü için PDF Portföyü'nü açıp Adobe LiveCycle Rights Management uygulamasında oturum açın ve Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin.

 2. Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Hak Yönetimi > İptal'i seçin. Koruma panelini görmüyorsanız bkz. Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatları.

 3. Web sayfasındaki menüden, belgeyi neden iptal ettiğinizi açıklayan bir seçenek belirleyin ya da bir mesaj girin. İptal edilen belgeyi başka bir belgeyle değiştiriyorsanız, yeni belgenin URL konumunu yazın.
 4. Değişiklikleriniz kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi