Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'ler için Okuma Sırası aracı (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Okuma Sırası aracına genel bakış

Okuma Sırası aracı, okuma sırası ve basit etiketleme sorunlarını gidermek için en hızlı ve kolay yöntemdir. Aracı seçtiğinizde, sayfa içeriğinin sırasını gösteren kaplama vurgularını görmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açılır. Vurgulanan her bölge numaralandırılır ve gri veya renkli bloklarla vurgulanır; numara, bölgenin sayfanın okuma sırasındaki yerleşimini belirtir. Sayfanın okuma sırasını denetledikten sonra diğer, daha karışık etiketleme sorunlarını gerektiği gibi düzeltebilirsiniz.

Okuma Sırası aracı, Acrobat kullanılarak etiketlenen PDF'leri onarmak için tasarlanmıştır; içerik oluşturma uygulamasından dönüştürme sırasında etiketlenen PDF'leri onarmaya yönelik değildir. Mümkün olduğunda, kaynak dosyasına geri dönün ve yazma uygulamasında erişilebilirlik özellikleri ekleyin. Orijinal dosyayı onarma Acrobat'ta PDF'nin gelecekteki yinelemelerini tekrar tekrar rötuşlamamanızı sağlar.

Aşağıdaki erişilebilirlik görevlerini gerçekleştirmek için Okuma Sırası aracını kullanabilirsiniz:

 • Sayfa içeriği okuma düzeninin görsel denetimi ve onarımı

 • Doldurulabilir form alanları ve etiketlerini etiketleme

 • Şekillere alternatif metin, form alanlarına da açıklama ekleme

 • Basit tabloların etiketlemesini düzeltme ve mantıksal yapı ağacında daha gelişmiş değişiklikler için karmaşık tabloları hazırlama

 • Süslü sayfa kenarlıkları gibi gerekli olmayan içeriği mantıksal yapı ağacından kaldırma

Karmaşık tabloları düzeltme, eski etiketleri kaldırma ve bağlantılara başka metinler ekleme gibi gelişmiş okuma sırası ve etiketleme görevlerini gerçekleştirmek için Etiketler panelini kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme.

Okuma Sırası aracını kullanma ipuçları

 • Geri alma-yineleme özelliği tüm işlemlerde desteklenmediğinden Okuma Sırası aracını kullanmadan önce belgeyi (veya bir kopyasını) kaydedin. Daha fazla bilgi için bkz. Okuma Sırası aracını kullanarak etiket değişikliklerini geri alma veya yineleme.
 • Okuma Sırası aracını kullanırken, Görünüm > Sayfa Görüntüsü > Tek Sayfa Görünümü seçeneklerini belirleyin. Sayfa Yapısını Temizle düğmesini tıklattığınızda Acrobat, yalnızca kısmen görünen sayfalardakiler de dahil olmak üzere görünen tüm sayfalardaki etiketleri temizler.

Okuma Sırası aracını seçme

 • Araçlar > Erişilebilirlik ve ardından sağ bölmede Okuma Sırası'nı seçin. Okuma Sırası aracının iletişim kutusu görüntülenir.
Rötuş Okuma Sırası aracı

Okuma Sırası seçenekleri

Vurgulanan bölgeyi sağ tıklattığınızda görüntülenen açılır menüden veya Sıra panelindeki seçenekler menüsünden Okuma Sırası seçeneklerini iletişim kutusunda belirleyebilirsiniz. Okuma Sırası aracı aşağıdaki seçenekleri içerir:

Metin/Paragraf

Seçimi metin olarak etiketler.

Şekil

Seçimi şekil olarak etiketler. Bir şekil etiketi içeren metin, görüntünün bir parçası olarak tanımlandığı için ekran okuyucular tarafından okunamaz.

Form Alanı

Seçimi form alanı olarak etiketler.

Şekil/Metin Başlığı

Seçili şekil ve metin başlığını tek bir etiket olarak etiketler. Etiket içindeki metinler metin başlığı olarak tanımlanır. Fotoğrafları ve resim yazılarını etiketlemek ve resim yazılarını yanlış biçimde bitişik metin kümelerine eklenmesini engellemek için kullanışlıdır. Şekiller için alternatif metin gerekebilir.

Başlık 1, Başlık 2, Başlık 3, Başlık 4, Başlık 5, Başlık 6

Seçimi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci veya altıncı düzey başlık etiketi olarak etiketler. Kullanıcıların belgede gezinmesine yardım etmek için başlık etiketlerini yer imlerine dönüştürebilirsiniz.

Tablo

Başlıkların, sütunların ve satırların konumunu belirlemek üzere seçim analiz edildikten sonra seçimi tablo olarak etiketler.

Hücre

Seçimi tablo veya üstbilgi hücresi olarak etiketler. Yanlış ayrılmış hücreleri birleştirmek için bu seçeneği kullanın.

Formül

Seçimi formül olarak etiketler. Konuşma yazılımı formül etiketlerini normal metinden farklı olarak işleyebileceğinden alternatif metin kullanarak açıklama eklemek isteyebilirsiniz.

Not

Seçimi not olarak etiketler.

Referans

Seçimi referans olarak etiketler.

Arka Plan/Dışlayıcı

Seçimi bir arka plan öğesi veya dışlayıcı olarak etiketler ve öğeyi etiket ağacından kaldırır. Böylelikle seçim yeniden akıtılan belgede görünmeyeceği için ekran okuyucular tarafından okunamaz.

Tablo Düzenleyici

Seçili tabloyu otomatik olarak hücreler halinde analiz eder ve uygun etiketleri uygular. Tablo Düzenleyici komutunu üzerinde kullanmadan önce tablonun tablo olarak etiketlenmesi gerekir.

Sayfa içerik Gruplarını Göster

Okuma sırasını belirtmek için içerik öğelerini rakamlar içeren vurgulanan alanlar olarak görüntüler. Renk örneğini tıklatarak vurgu rengini belirtin.

Tablo Hücrelerini Göster

Bağımsız tablo hücrelerinin içeriğini vurgular. Renk örneğini tıklatarak vurgu rengini belirtin.

Tek Bloktaki Öğeler Olarak Göster

Aynı etiket türüne sahip bitişik kareler, orijinal kareyi çevreleyen ve ortak etiket türüne sahip tek bir büyük kare şeklinde toplanır.

Tabloları Ve Şekilleri Göster

Üzeri çarpı işaretli kutuyla her bir tablo ve şekli çevreler. Kutu aynı zamanda öğenin alternatif metin içerip içermediğini de belirtir. Renk örneğini tıklatarak kutu rengini belirtin.

Sayfa Yapısını Sil

Sayfadan etiketleme yapısını kaldırır. Mevcut yapıda çok fazla sorun varsa yeni baştan başlamak ve yeni bir yapı oluşturmak için bu seçeneği kullanın.

Sıra Panelini Göster

Vurgulanan içeriği yeniden sıralamak için Sıra sekmesini açar.

Alternatif Metni Düzenle

Vurgulanan şekli sağ tıklattığınızda görüntülenen menüdedir. Kullanıcıların ekran okuyucu veya diğer yardımcı teknolojilerin okuyabildiği şekil özelliklerine metin açıklamaları eklemesine veya bunları düzenlemesine olanak sağlar.

Form Alanı Metnini Düzenle

Form alanını sağ tıklattığınızda görüntülenen menüde kullanılabilir. Kullanıcıların ekran okuyucu veya diğer yardımcı teknolojilerin okuyabildiği form alanı metin açıklamaları eklemesine veya bunları düzenlemesine olanak sağlar.

Tablo Özetini Düzenle

Vurgulanan tabloyu sağ tıklattığınızda görüntülenen menüde kullanılabilir. Kullanıcıların ekran okuyucu veya diğer yardımcı teknolojilerin okuyabildiği tablo özelliklerine metin açıklamaları eklemesine veya bunları düzenlemesine olanak sağlar.

Okuma sırasını kontrol etme ve düzeltme (Acrobat Pro)

Okuma Sırası aracını kullanarak etiketlenmiş PDF'lerin okuma sırasını hızlı bir şekilde denetleyebilirsiniz. Görüntülere alternatif metin eklemek ve PDF'ye etiketler eklediğinizde Acrobat'ın ürettiği raporda belirtilen çeşitli etiketleme sorunlarını düzeltmek için de bu aracı kullanabilirsiniz.

Okuma sırası sorunları Okuma Sırası aracını kullandığınızda kolaylıkla görünebilir. Bitişik sayfa içeriğinin her bölümü ayrı vurgulanmış bölge olarak görüntülenir ve okuma sırasındaki yerleşimine göre numaralandırılır. Her bölgede  metin,  soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sıralanır. (Bu sırayı Rötuş tercihlerinde değiştirebilirsiniz.) Tek bir vurgulanan bölge metnin iki sütununu içeriyorsa veya metin normal olarak akmıyorsa, bölgeyi yeniden düzenlenebilecek biçimde bölümlere ayırın. Vurgulanan alanlar dikdörtgen olduğundan, özellikle sayfa içeriği düzensiz olarak biçimlendirilmişse, bir biçimde çakışabilirler. Sayfa içeriği çakışmadıkça veya iki vurgulanan bölge içinde yer almadıkça okuma sırası sorunu belirtilmez. Sayfa içeriği birden fazla vurgulanan bölgeye ait olamaz.

Sıra panelindeki bir öğeyi taşıyarak veya bölge bölmesinde sayfanın üzerine sürükleyerek vurgulanan bölgelerin okuma sırasını değiştirebilirsiniz. Sayfadaki vurgulanan bölgeleri yeniden sıralayarak şekil ve resim yazısının metinde başvurulduğu belirli bir noktada okunmasını sağlayabilirsiniz. Vurgulanan bölgenin sırasını değiştirerek öğenin PDF'de geçerli görünümünü değiştirmeden okuma sırasını etkin biçimde değiştirebilirsiniz.

Okuma sırasını Okuma Sırası aracı ile kontrol etme

 1. Sağ bölmedeki Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.

  Not:

  Vurgulanan bölgeler belge bölmesinde görüntülenmezse, belge etiket içermiyordur.

 3. İsteğe bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Vurgu rengi belirlemek için renk örneğini, ardından da istediğiniz rengi tıklatın.

  • Tablo ve şekilleri vurgulamak ve şekillerin alternatif metnini görmek için Tabloları Ve Şekilleri Göster'i seçin.

 4. Vurgulanan her bölgedeki metnin okuma sırasını denetleyin.
  Not:

  Yakınlaştırma bu adımı daha kolaylaştırabilir.

 5. Vurgulanan tüm bölgelerin numaralandırma sırasını denetleyin. Ardışık ve numaralandırılmış bölgeler birbirlerini takip etmiyorsa, Sıra panelinde yeniden düzenleyin.
 6. Sıra Panelini Göster'i tıklatın ve Sıra panelindeki her bir içerik girişini (parantez içinde [ ]) seçerek belge bölmesinde bu içerik bölmesini vurgulayın. Sayfada göremediğiniz veya bulamadığınız numaralandırılmış bölgeleri bulmak için bu yöntemi kullanın.

Okuma sırasını Sıra panelinden değiştirme

 1. Sağ bölmedeki Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sıra Panelini Göster'i tıklatın.

 3. Sıra panelinde, belge bölmesinde görüntülenen vurgulanan bölgelerin listesini görmek için ilerleyin.
 4. Sıra panelinde vurgulanan bölgenin etiketini istediğiniz konuma sürükleyin. Sürüklerken olası konumları göstermek için bir çizgi belirir. Öğeyi yeni konuma sürükledikten sonra, vurgulanan bölgeler yeni okuma sırasını göstermek için yeniden numaralandırılır. Birden fazla, bitişik bölgeyi seçebilir ve taşıyabilirsiniz.

Okuma sırasını sayfada sürükleyerek değiştirme

 1. Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.

 3. Belge bölmesinde, imleci taşımak istediğiniz, vurgulanan bölgenin üzerine yerleştirin. Ardından imleci okunmasını istediğiniz yerde sürükleyin. Metin ekleme işaretçisi metin içindeki hedef konumları gösterir.

  Vurgulanan bölgeyi serbest bıraktığınızda, metin ekleme işaretçisinin konumu ayırma satırı olur. Altta yatan vurgulanan bölge, iki yeni vurgulanan bölgeye ayrılır. Tüm vurgulanan bölgeler yeni okuma sırasını göstermek için yeniden numaralandırılır.

Etiketleri Okuma Sırası aracıyla düzenleme (Acrobat Pro)

Okuma Sırası aracını, etiketlenmemiş PDF'lerde etiket oluşturmak veya mevcut yapıya yeni etiketler eklemek için kullanabilirsiniz. Ancak bu el ile etiketleme işlemi, etiketleme yapısında paragraflar, madde işaretleri ve numaralandırma listeleri, satır kesmeleri ve tireler gibi ayrıntıları Belgeye Etiketler Ekle komutuyla aynı düzeyde sağlamaz. Mevcut yapıyı silmeden önce manuel etiketlemenin yardım alabileceğiniz tek yol olduğundan emin olun.

 1. Okuma Sırası aracını kullanarak bir içerik türü içeren (örneğin, metin kümesi) sayfanın bir bölgesini seçerek belge içinde sürükleyin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli seçime daha fazla sayfa içeriği eklemek için Shift tuşuyla sürükleyin.

  • Geçerli seçimden sayfa içeriğini kaldırmak için Ctrl tuşu basılı olarak sürükleyin.

 3. Etiket türünü belirlemek için Okuma Sırası iletişim kutusunda ilgili düğmeyi tıklatın.

Bölge etiketini değiştirme

Acrobat bir sayfa öğesini yanlış etiketlerse, vurgulanan bölgenin etiket türünü değiştirebilirsiniz.

 1. Sağ bölmedeki Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.

 3. Vurgulanan bölgeyi seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçmek için sürükleyin.

  • Vurgulanan bölgenin numarasını tıklatın.

 4. Vurgulanan bölge için istediğiniz etiket türünün düğmesini tıklatın.

Okuma Sırası aracını kullanarak etiket değişikliklerini geri alma veya yineleme

Not:

Okuma sırası değişikliklerini geri alma veya yineleme özelliği, aşağıdakiler hariç tüm etiketler için desteklenir:

 • Tablo, Tablo Düzenleyici ve ilgili etiketler.
 • Etiket oluşturma ve etiket değişiklikleri, Okuma Sırası aracındaki Sürükle ve Seç özelliği kullanılarak gerçekleştirilir.

Acrobat'ta okuma sırası değişikliklerini geri almak için Düzenle > Düzenlemeyi Geri Al'ı tıklayın. Değişiklikleri yinelemek için Düzenle > Düzenlemeyi Yinele'yi tıklayın. 

Okuma sırası değişikliklerini geri alma veya yineleme

Etiketli bölgeye içerik ekleme veya kaldırma

Okuma Sırası aracı, her zaman olabildiğince az vurgulanan bölgeyi görüntüler. Vurgulanan bölgedeki içerik doğru akmıyorsa, yeniden düzenlemek üzere bölgeyi bölmeniz gerekebilir. Ayrıca vurgulanan bölgeler ilişkisiz veya farklı etiket türü gerektiren bitişik sayfa içeriği de içerebilir. Sayfa içeriği özellikle içerik dikdörtgen biçime uymuyorsa ilgili öğelerden bağımsız kalabilir. Bölgeye içerik eklemek veya kaldırmak ya da bölgeyi bölerek içeriği yeniden düzenlemek için Okuma Sırası aracını kullanın.

 1. Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.

 3. Belge bölmesinde vurgulanan bölgeyi seçin.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli seçime içerik eklemek için eklemek istediğiniz içeriği Shift tuşuyla tıklatın. İşaretçi artı işaretine sahip olarak değişir (+).

  • Geçerli seçimden sayfa içeriğini kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz içeriği Ctrl tuşu basılı olarak tıklatın. İşaretçi eksi işaretine sahip olarak değişir (-).

 5. Vurgulanan bölge için istediğiniz etiket türünün düğmesini tıklatın.

Bölgeyi iki bölgeye bölme

 1. Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın.

 3. Belge bölmesinde oluşturmak istediğiniz ilk bölgenin sınırlarına yakın içeriğin küçük bir bölmesini seçmek için sürükleyin.
 4. İletişim kutusunda Arka Plan/Dışlayıcı düğmesini tıklatın. Vurgulanan alan sağdan sola numaralandırılan iki bölgeye ayrılır.

 5. Okuma sırasını düzeltmek için Okuma Sırası Paneli'ni tıklatın ve yeni vurgulanan bölgeyi Sıra panelinde doğru konuma sürükleyin.
 6. Arka Plan/Dışlayıcı dahil olmak üzere, oluşturduğunuz ilk içerik bölgesini seçmek için sürükleyin. Daha sonra Okuma Sırası iletişim kutusundaki düğmeyi tıklatarak etiketi ayarlayın.

Başlık etiketini uygulama

Okuyucuların belge içinde gezinmelerine ve gereksinim duydukları bilgilere erişmelerine yardım etmek için başlıkların içerikte hiyerarşilerini belirtmek amacıyla uygun düzeyle etiketlendiklerinden emin olun.

 1. Okuma Sırası aracını, ardından da PDF'deki başlık metnini seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda ilgili başlık etiketine karşılık gelen (Başlık 1, Başlık 2 gibi) düğmeyi tıklatın.

  Not:

  Başlık etiketlerini uyguladıktan sonra gezinmeyi geliştirmek için başlıkları yer imlerine dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Etiketli yer imleri ekleme.

Sayfa öğelerini etiket yapısından kaldırma

PDF'yi etiketlerken Acrobat, yararlı bilgiler sağlayan şekillerle dekoratif sayfa öğelerini her zaman ayıramayabilir. Sayfa mizanpajınızı görsel olarak zenginleştiren dekoratif kenarlıklar, çizgiler veya arka plan maddeleri gibi öğeler, yapı mizanpajına dağınıklık ekleyebilir ve kaldırılmalıdırlar. Bu nedenle Acrobat dışlayıcıları veya sayfa öğelerini yanlışlıkla şekil olarak etiketleyebilir. Dışlayıcıları ve ilgili olmayan sayfa öğelerini Arka Plan/Dışlayıcı etiketiyle yeniden tanımlayarak veya etiketlerini silerek etiket yapısından kaldırabilirsiniz. Belgedeki etiketli görüntü kullanıcı için faydalı veya görsel bilgiler sağlamıyorsa öğeyi etiketleme yapısından kaldırabilirsiniz, böylece sesli olarak okunmaz veya yeniden akıtılmaz.

 1. Okuma Sırası aracını seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Sayfa İçeriği Gruplarını Göster'i seçin ve Sayfa İçeriği Sırası'nı tıklatın. Ardından, Tabloları ve Şekilleri Göster'i seçin.

 3. Aşağıdakilerden birini yaparak sayfa öğesini kaldırın:
  • Belge bölmesinde sayfa öğesini seçin, ardından iletişim kutusunda Arka Plan/Dışlayıcı'yı tıklatın.

  • Sıra panelinde, sayfa öğesini seçin ve Delete tuşuna basın.

Şekil ve tablo etiketlerini düzenleme (Acrobat Pro)

Okuma Sırası aracını kullanarak şekil ve tablolara etiketler ve alternatif metin ekleyebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

Şekil etiketi uygulama

Okuma Sırası aracını kullanarak bir öğe seçebilir ve bu öğeyi şekil olarak tanımlayabilirsiniz. Şekil olarak tanımladıktan sonra şekli açıklayabileceğiniz alternatif bir metin ekleyebilirsiniz.

 1. Okuma Sırası aracını kullanarak şekli seçin.

 2. Okuma Sırası iletişim kutusunda Şekil öğesini tıklatın.

 3. Belge bölmesinde, bölgeyi sağ tıklatın ve Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

 4. Alternatif metni girip Tamam'ı tıklatın.

Şekil etiketlerini kontrol etme ve düzeltme

Şekiller için elde edilen etiketleme sonuçlarını belirlemek ve düzeltmek amacıyla Okuma Sırası aracını kullanabilirsiniz. Yardımcı teknolojilerle doğru şekilde okunması gereken şekillerin alternatif metin içerip içermediğini veya bunu gerektirip gerektirmediğini belirleyin. İdeal olanı, şekil etiketlerinin grafikler veya görsel fotoğraflar gibi bütün olarak belge için anlamlı olan görüntü içeriğini tanımlamasıdır. Okunamayan arka plan/dışlayıcı öğeleri şekil olarak etiketlenmişse arka plan/dışlayıcı olarak yeniden tanımlayın.

 1. Okuma Sırası aracını seçin ve ardından iletişim kutusunda Tabloları ve Şekilleri Göster'i tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekil, şekil olarak etiketlenmemişse istediğiniz içerik bölgesini seçin, ardından iletişim kutusunda Şekil'i veya Şekil/Resim Yazısı'nı tıklatın.

  • Şekille yanlış olarak birleştirilmiş metni kaldırmak için metni seçmek üzere sürükleyin ve iletişim kutusunda Metin/Paragraf düğmesini tıklatın.

  • Şekille gruplanan resim yazısını dahil etmek için şekli ve resim yazısını seçin ve iletişim kutusunda Şekil/Resim Yazısı düğmesini tıklatın.

Şekil alternatif metinlerini kontrol etme ve ekleme

Ekran okuyucuların belgedeki önemli kavramları gösteren grafik öğelerini tanımlamasını istiyorsanız, alternatif metin kullanarak açıklama vermeniz gerekir. Etiket özelliklerine alternatif metin eklemezseniz, şekiller ekran okuyucu tarafından tanınamaz veya okunamaz. Metin öğelerine alternatif metin uygularsanız gerçek metin değil, yalnızca açıklama okunur.

 1. Okuma Sırası aracını seçin.

 2. İletişim kutusunda Tabloları ve Şekilleri Göster'i seçin.
 3. Şekli sağ tıklatın ve açılan menüden Alternatif Metni Düzenle'yi seçin.

 4. Alternatif Metni Düzenle iletişim kutusunda şekil için yeni bir açıklama yazın (veya mevcut olanı düzenleyin) ve Tamam'ı tıklatın.

Tablo etiketlerini düzenleme ve tanınmayan tabloları etiketleme

Tablolar, görsel olarak kolaylıkla başvuruda bulunabilen metin veya sayısal veriler sunduklarından ekran okuyucular için özel olarak sorun oluştururlar. Tablo hücreleri içindeki içerik karmaşık olabilir ve listeler, paragraflar, form alanları veya başka bir tablo içerebilir.

Tabloları etiketlerken en iyi sonuçları elde etmek için PDF'yi oluştururken etiketler eklemek üzere belgeyi oluşturduğunuz uygulamayı kullanın. PDF etiketli değilse, Belgeye Etiketler Ekle düğmesini kullanarak etiket ekleyebilirsiniz. Birçok tablo bu komut kullanılarak düzgün olarak tanımlanabilir; ancak, komut açık kenarlıkları, başlıkları, sütunları ve satırları olmayan tabloyu tanımayabilir. Tablonun doğru olarak tanınıp tanınmadığını belirlemek ve tanıma sorunlarını düzeltmek için Okuma Sırası aracını kullanın. Tablolara ve tablo hücrelerine özelleştirilmiş formatlama eklemek için Etiketler panelini kullanın.

Tablonun bileşenlerini otomatik olarak analiz etmek ve uygun etiketleri uygulamak için Tablo Düzenleyici'yi kullanabilirsiniz; ancak yine de bazı etiketleri el ile denetlemeniz ve düzeltmeniz gerekebilir. Tablo etiketlerine bakarak sütunların, satırların ve hücrelerin doğru tanımlanıp tanımlanmadığını belirleyebilirsiniz. Düzgün tanımlanmamış kenarlıkları ve kuralları olan tablolar genellikle yanlış etiketlenir veya bitişik sayfa öğeleri içerir. Düzgün etiketlenmeyen tabloları etiketleri seçip yeniden tanımlayarak düzeltebilirsiniz; her hücre için bir etiket oluşturarak birleşen hücreleri bölebilirsiniz.

Tabloların karmaşık etiketleme sorunlarını düzeltmek için Etiketler panelini sıklıkla kullanmalısınız.

 1. Okuma Sırası aracını seçin ve Tabloları Ve Şekilleri Göster'i tıklatın.

 2. Tablo, belge bölmesinde açıkça etiketlenmemişse tüm tabloyu seçmek için sürükleyin, ardından iletişim kutusunda Tablo'yu tıklatın.

 3. Tablodaki tüm hücrelerin bağımsız öğeler olarak tanımlandığından emin olmak için Tablo Hücrelerini Göster'i tıklatın.

 4. Hücreler ayrı öğeler olarak görüntülenmezse aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir veya daha fazla hücre birleşmişse tek bir hücrenin içindeki alanı seçmek için Okuma Sırası aracını kullanın ve iletişim kutusunda Hücre'yi tıklatın. Birleşen her hücre için yineleyin.

  • Hücreler vurgulanmamışsa, tablo standart tablo biçimlendirmesi kullanmıyor olabilir. Yazarlık uygulamada tabloyu yeniden oluşturun.

 5. Tabloda iki veya daha fazla sütuna yayılması amaçlanan hücreler varsa bu satırlar için ColSpan ve RowSpan niteliklerini etiket yapısında ayarlayın.

Belge yapısı etiketlerini kaldırma veya değiştirme (Acrobat Pro)

Adobe Acrobat'ta PDF'ye etiket eklemek fazla karmaşık veya düzeltmesi çok sorunlu bir etiketleme yapısına sebep oluyorsa bu yapıyı kaldırmak veya değiştirmek için Okuma Sırası aracını kullanabilirsiniz. Belgede çoğunlukla metin varsa, sayfayı seçtikten sonra daha temiz, basit etiketleme yapısı oluşturmak için başlıkları, tabloları ve diğer öğeleri kaldırabilirsiniz.

Acrobat zaten etiketli olan belgeyi, önce ağaçta varolan etiketleri kaldırmanızdan sonra yeniden etiketleyebilir.

PDF'den tüm etiketleri kaldırma

 1. Etiketler panelini açın (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler) ve kök (en üst) etiketi, Etiketler'i seçin.

 2. Etiketler panelinde seçenekler menüsünden Etiketi Sil'i seçin.

Varolan etiket yapısını değiştirme

Bu yordam, tek bir metin sütunu içeren sayfalarsa en iyi çalışır. Sayfada birden fazla sütun varsa, her sütun bağımsız olarak seçilmeli ve etiketlenmelidir.

 1. Aracı seçin.
 2. Belge bölmesinde tüm sayfayı sürükleyerek seçin. Seçim, metin ve metin olmayan öğeleri içerir.
 3. Ctrl tuşunu basılı tutup sürükleyerek  yalnızca metin seçili olana kadar şekiller ve resim yazıları gibi  metin olmayan sayfa öğeleri çevresindeki  seçimi kaldırın. Okuma Sırası  iletişim kutusunda Metin/Paragraf'ı tıklayın.

 4. Belge bölmesinde, şekil veya yakalama gibi metin olmayan sayfa öğesini seçin, etiketlemek üzere iletişim kutusunda ilgili düğmeyi tıklatın. Tüm sayfa içeriği etiketlenene kadar yineleyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?