Kullanıcı Kılavuzu İptal

Renklerin tutarlılığını koruma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Adobe uygulamalarındaki renk yönetimi hakkında

Adobe renk yönetimi, siz dış kaynaklardan görüntü getirirken, belgeleri düzenleyip bunları Adobe uygulamaları arasında aktarırken ve bitmiş kompozisyonlarınızı çıktı haline getirilen renklerin görünümünü korumanıza yardımcı olur. Bu sistem, profil formatlarını ve prosedürlerini standartlaştırma ve böylece iş akışı genelinde tutarlı ve doğru rengin elde edilmesinden sorumlu Uluslararası Renk Konsorsiyumu tarafından geliştirilen kuralları temel alır.

Renk yönetimi, renk yönetimli Adobe uygulamalarında varsayılan olarak açıktır. Adobe Creative Cloud yazılımını satın aldıysanız RGB ve CMYK renklerinin tutarlı görüntülenmesini sağlamak için renk ayarları tüm uygulamalarda senkronize edilir. Yani, renkler görüntülediğiniz her uygulamada aynı biçimde görünür.

Adobe Creative Cloud renk ayarları Adobe Bridge ile merkezi bir konumda senkronize edilir.

Varsayılan ayarları değiştirmeye karar verirseniz, kullanımı kolay hazır ayarlar Adobe renk yönetimini sık kullanılan çıktı durumlarına uyacak şekilde yapılandırmanızı sağlar. Ayrıca, renk ayarlarınızı özel renk iş akışınızın gereksinimlerini karşılamak için özelleştirebilirsiniz.

Çalıştığınız görüntülerin türünün ve çıktı gereksinimlerinizin renk yönetimini kullanım biçimini etkileyeceğini unutmayın. Örneğin, RGB fotoğraf yazdırma iş akışı, CMYK ticari baskı iş akışı, karışık RGB/CMYK dijital baskı iş akışı ile Internet'te yayımlama iş akışı için farklı renk tutarlılığı sorunları vardır.

Tutarlı renk üretmek için temel adımlar

Renk yönetimi iş akışınızın tüm aşamalarının sorunsuz olarak üretim ortaklarınızın (varsa) iş akışıyla entegre olduğundan emin olmak için üretim ortaklarınıza danışın.

İş gruplarınız ve servis sağlayıcılarınız arasında renk iş akışının nasıl entegre edileceğini, yazılım ve donanımın renk yönetimi sistemiyle entegrasyon için nasıl yapılandırılacağını ve hangi düzeyde renk yönetiminin uygulanacağını görüşün. (Bkz. Renk yönetimine ihtiyacınız var mı?)

Monitörü kalibre etme ve profilini oluşturma.

Monitör profili oluşturmanız gereken ilk profildir. Belgenizde, belirlediğiniz rengi içeren yaratıcı kararlar alıyorsanız doğru rengi görmeniz çok önemlidir. (Bkz. Monitörü kalibre etme ve profilini oluşturma.)

Kullanmayı düşündüğünüz tarayıcı ve yazıcı gibi tüm girdi ve çıktı aygıtları için sisteminize renk profilleri ekleyin.

Renk yönetimi sistemi, aygıtın rengi nasıl ürettiğini ve belgedeki geçerli renklerin nasıl olduğunu öğrenmek için profilleri kullanır. Aygıt profilleri çoğunlukla sisteminize bir aygıt eklendiğinde yüklenir. Özel aygıt ve koşullar için daha doğru profiller oluşturmak amacıyla üçüncü taraf yazılım ve donanımları da kullanabilirsiniz. Belgeniz ticari olarak basılacaksa yazdırma aygıtının veya baskı koşulunun profilini belirlemek amacıyla servis sağlayıcınıza danışın. (Bkz. Renk profilleri hakkında ve Renk profili yükleme.)

Adobe uygulamalarında renk yönetimini ayarlayın.

Varsayılan renk ayarları birçok kullanıcı için yeterlidir. Bununla birlikte, aşağıdakilerden birini yaparak renk ayarlarını değiştirebilirsiniz:

 • Birden fazla Adobe uygulamasını kullanıyorsanız, belgelerle çalışmadan önce standart renk yönetimi yapılandırmasını yapmak ve uygulamalar arasında renk ayarlarını senkronize etmek için Adobe® Bridge uygulamasını kullanın. (Bkz. Adobe uygulamaları arasında renk ayarlarını senkronize etme.)

 • Yalnızca bir Adobe uygulaması kullanıyorsanız veya gelişmiş renk yönetimi seçeneklerini özelleştirmek istiyorsanız belirli bir uygulama için renk ayarlarını değiştirebilirsiniz. (Bkz. Renk yönetimini ayarlama.)

(İsteğe bağlı) Ekran provası kullanarak renkleri önizleyin.

Belgeyi oluşturduktan sonra, renklerin yazdırıldıktan veya belirli bir aygıtta görüntülendikten sonra nasıl görüneceğini önizlemek için ekran provası kullanabilirsiniz. (Bkz. Prova renkleri.)

Not:

Ekran provası tek başına, üst baskının bir ofset baskıya yazdırıldığında nasıl görüneceğini önizlemede görüntülemenize izin vermez. Üst baskı içeren belgelerle çalışıyorsanız, ekran provasında üst baskıları düzgün biçimde önizlemek için Üst Baskı Önizleme'yi açın.

Dosyaları yazdırırken ve kaydederken renk yönetimini kullanın.

İş akışınızdaki tüm aygıtlarda rengin görünümünü tutarlı kılmak renk yönetiminin amacıdır. Belgeleri yazdırırken, dosyaları kaydederken ve çevrimiçi görüntüleme için dosyaları hazırlarken renk yönetimi seçeneklerini etkinleştirin. (Bkz. PDF'lerde yazdırma için renk yönetimi (Acrobat Pro) ve Çevrimiçi görüntüleme için renk yönetimli belgeler.)

Renk ayarlarını Adobe uygulamaları arasında senkronize etme

Adobe Creative Cloud kullanıyorsanız renk ayarlarınızı uygulamalar arasında otomatik olarak senkronize etmek için Adobe Bridge CC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu senkronizasyon, renk yönetimli tüm Adobe uygulamalarında renklerin aynı biçimde görünmesini sağlar.

Renk ayarları senkronize edilmezse her uygulamanın Renk Ayarları iletişim kutusunun üstünde bir uyarı mesajı görüntülenir. Adobe yeni veya mevcut belgelerinizle çalışmadan önce renk ayarlarınızı senkronize etmenizi önerir.

 1. Bridge uygulamasını açın.

  Bridge'i bir Creative Cloud uygulamasından açmak için Dosya > Bridge'de Göz At'ı seçin. Bridge'i doğrudan açmak için Başlat menüsünden Adobe Bridge CC'yi seçin (Windows) veya Adobe Bridge CC simgesini çift tıklatın (Mac OS).

 2. Düzenle > Renk Ayarları'nı seçin.

 3. Listeden bir renk ayarı seçin ve Uygula seçeneğini belirleyin.

  Varsayılan ayarlardan hiçbirisi gereksinimlerinizi karşılamıyorsa ek ayarları görmek için Renk Ayarları Dosyalarının Genişletilmiş Listesini Göster'i seçin. Yazdırma servis sağlayıcısından aldığınız bir dosya gibi özel bir ayar dosyası yüklemek için Kayıtlı renk ayarları dosyalarını göster'i seçin.

Renk yönetimini ayarlama

 1. Acrobat'ı açın ve sol üstten Acrobat menüsünü (macOS) veya hamburger menüsünü     (Windows) seçin. Tercihler'i ve ardından Renk Yönetimi kategorisini seçin.

 2. Ayarlar menüsünden bir renk ayarı ve ardından Tamam'ı seçin.

  Seçtiğiniz ayar uygulamanın kullandığı renk çalışma alanlarını, gömülü profilleri olan dosyaları açtığınızda ve içe aktardığınızda olacakları ve renk yönetimi sisteminin renkleri nasıl dönüştürdüğünü saptar. Bir ayarın açıklamasını görmek için ayarı ve iletişim kutusunun alt kısmında görülen açıklamayı seçin.

  Not:

  Acrobat renk ayarları, InDesign, Illustrator ve Photoshop programlarında kullanılanların alt kümesidir.

  Servis sağlayıcınızın size özel çıktı profili vermesi gibi kimi durumlarda, Renk Ayarları iletişim kutusundaki belirli seçenekleri ayarlamanız gerekebilir. Ancak, özelleştirme yalnızca ileri düzey kullanıcılar için önerilir.

  Not:

  Birden fazla Adobe uygulamasıyla çalışıyorsanız, uygulamalar arasında renk ayarlarınızı senkronize etmeniz kesinlikle önerilir. (Bkz. Adobe uygulamaları arasında renk ayarlarını senkronize etme.)

Proses ve spot renkleri yönetme

Renk yönetimi açık olduğunda, renk yönetimi olan Adobe uygulamasında uyguladığınız veya oluşturduğunuz renkler otomatik olarak belgeye karşılık gelen renk profilini kullanır. Renk modları arasında geçiş yaparsanız, renk yönetimi sistemi rengi seçmiş olduğunuz yeni renk modeline çevirmek için uygun profilleri kullanır.

Proses ve spot renklerle çalışmayla ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri unutmayın:

 • Proses renkleri doğru tanımlayabildiğinizden ve görüntüleyebildiğinizden emin olmak için CMYK çıktı durumlarınızla eşleşen CMYK çalışma alanı seçin.

 • Öntanımlı spot renkleri (TOYO, PANTONE, DIC ve HKS kitaplıklarından renkler gibi) görüntülemek ve bu renkleri proses renklere dönüştürmek için Lab değerlerini (varsayılan) kullanın. Lab değerleri kullanıldığında, en yüksek doğruluk düzeyi elde edilir ve Creative Cloud uygulamaları arasında renkler tutarlı görüntülenir.

Not:

Renk yönetimi olan spot renkler, prova aygıtınızda ve monitörünüzde en yakın spot rengi sağlar. Ancak birçok spot renk mürekkebi monitör veya prova aygıtlarının çoğunluğunun gamutu dışında olduğundan, bu aygıtlarda spot rengi tam olarak yeniden üretmek zordur.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi