Kullanıcı Kılavuzu İptal

Bindirme rengi (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Mürekkep bindirme hakkında

Ofset yazdırmada, aynı sayfa üzerinde birden fazla mürekkep kullanırken mürekkeplerin birleştiği yerde boşlukları önlemek için hassas hizalama çok önemlidir. Bununla birlikte, her sayfada mükemmel hizalama elde etmek zordur. Bu da hatalı kayıtlara ve mürekkepler arasında istenmeyen boşluklara yol açar.

Hatalı kaydı telafi etmek için bindirme yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde, nesne farklı renkli bir nesneyle üst üste gelecek şekilde hafifçe genişletilir. Varsayılan olarak, renk karışmasını önlemek için bir mürekkep alttaki tüm mürekkepleri devre dışı bırakır. Bindirme, mürekkeplerin üst baskı yapmasını gerektirir, bu da en azından kısmi bir örtüşme ve daha iyi hizalama sağlar.

Bindirmesiz (solda) ve bindirmeli (sağda) hatalı kayıt.
Bindirmesiz (solda) ve bindirmeli (sağda) hatalı kayıt.

Bindirme tipik olarak, açık renkli bir nesnenin koyu renkli bir nesneye doğru genişletilmesiyle uygulanan yayılma ile gerçekleştirilir. Bu yaklaşım, nesnenin veya metnin görünür kenarının daha koyu renkle tanımlanmasını sağlar. Açık renk daha koyu renge hafifçe uzatılır ve böylece görsel kenar bozulmadan kalır.

Adobe In-RIP bindirmesi

Acrobat, kendisini destekleyen Adobe PostScript çıktı aygıtlarında bulunan Adobe In-RIP Bindirmesi motorunu kullanarak renkli belgeler için otomatik bindirme sunar.

In-RIP Bindirmesi motoru, belgenizin tamamında yazı ile grafik kenarlarına ayarlamalar yapar ve ayarlamaları hassas bir şekilde uygular. Çok sayıda arka plan rengiyle çakışsa bile bir nesnenin farklı kısımlarına etkili bir şekilde bindirme uygulayabilir. Bindirme ayarlamaları otomatik olarak gerçekleşir ve belirli sayfa aralıkları için bindirme hazır ayarları oluşturulabilir. Bindirme efektleri, program içindeki ekranda değil, yalnızca bindirme motoru tarafından oluşturulan renk ayrımlarında görünür.

Bindirme motoru kontrast renkteki kenarları algılar ve genellikle daha açık renkleri koyu renklere genişleterek, bitişik renklerin nötr yoğunluğunu (açıklık veya koyuluk) temel alan bindirmeler uygular. Bindirme motorunun sonuçlarını Bindirme Hazır Ayarları palet ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Adobe In-RIP Bindirmesi'ni kullanmak için şunlara ihtiyacınız vardır:

 • İşletim sistemi sürücüsü aracılığıyla seçilen uygun PPD dosyasına (PostScript Yazıcı Açıklaması) sahip bir PostScript yazıcı.
 • Adobe In-RIP Bindirmesi'ni destekleyen bir RIP kullanan Adobe PostScript Düzey 2 veya üzeri bir çıktı aygıtı. PostScript çıktı aygıtınızda Adobe In-RIP Bindirmesi'nin desteklendiğini doğrulamak için üreticiye veya yazdırma hizmeti sağlayıcısına danışın.

PDF bindirme

Bindirme; çeşitli renk, mürekkep ve yazdırma faktörlerinden etkilenen karmaşık bir işlemdir. Doğru ayarlar, özel baskı koşullarınıza bağlıdır. Yazdırma hizmeti sağlayıcınıza danışmadıysanız varsayılan bindirme ayarlarını değiştirmemek en iyisidir.

Gerekiyorsa belgeniz ve yazdırma koşullarınız için özel ayarlar içeren bir bindirme hazır ayarı oluşturmak üzere bu adımları izleyin:

 1. Tüm araçlar menüsünden, Baskı üretimi kullan > Bindirme hazır ayarları'nı seçin.

 2. Bindirme hazır ayarını oluşturun ve bir sayfa aralığına atayın.

 3. Ardından, Yazdır iletişim kutusunu açmak için öğesini seçin ve şu adımları izleyin:

  1. Gelişmiş'in ardından soldaki listeden Çıktı'yı seçin.
  2. Renk için In-RIP Ayrımları'nı seçin.
  3. Bindirme için Adobe In-RIP'i seçin.
   Not: Bu seçenek yalnızca Adobe In-RIP Bindirmesi'ni destekleyen çıktı aygıtlarıyla çalışır.
 4. Çıktı bölümünde Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.
  Hizmet sağlayıcınız tarafından öneriliyorsa belirli mürekkepler için aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

  • Tür: Seçili mürekkebi tanımlayan bir mürekkep türü seçin.
  • Nötr Yoğunluk: Gerekirse varsayılandan farklı bir değer girin.
  • Bindirme Sırası: Bir değer girerek mürekkeplerin yazdırılma sırasını ayarlayın.
 5. Diğer yazdırma seçeneklerini belirlemeye devam edin ve belgenizi yazdırmak için Tamam'ı seçin.
  Not: Hassas bindirme ayarları daha iyi yazdırma sonuçları sağlar, bu nedenle değişiklik yapmadan önce her zaman yazdırma hizmeti sağlayıcınıza danışın.

Bindirme hazır ayarlarını kullanarak ayarları belirleme

Bindirme hazır ayarları PDF'deki sayfalara uygulayabileceğiniz bindirme ayarları koleksiyonudur. Bindirme ayarları girmek ve ayar koleksiyonunu bindirme hazır ayarları olarak kaydetmek için Bindirme hazır ayarları iletişim kutusunu kullanın. Bindirme sayfa aralığına bindirme hazır ayarları uygulamazsanız bu sayfa aralığı, yeni belgenin tüm sayfalarına uygulanan genel bindirme ayarları koleksiyonu olan [Varsayılan] bindirme hazır ayarlarını kullanır.

Not:

Acrobat'ta bindirme hazır ayarları ve atamaları belgeye yalnızca belge açıkken ve bindirme hazır ayarları PDF'de kaydedilmediğinde uygulanır. Bu davranış, bindirme hazır ayarlarının ve atamalarının InDesign belgesine kaydedildiği InDesign programından farklıdır.

Bindirme hazır ayarları oluşturma veya değiştirme

 1. Tüm araçlar menüsünden, Baskı üretimi kullan > Bindirme hazır ayarları'nı seçin.

 2. Mevcut hazır ayarlardan birini ve ardından Oluştur'u seçin.

 3. Yeni Bindirme Hazır Ayarı iletişim kutusunda, aşağıdaki ayrıntıları belirtin ve ardından Tamam'ı seçin:

  • AdHazır ayar için bir ad yazın. Yerleşik iki hazır ayarın adlarını değiştiremezsiniz: [Bindirme Hazır Ayarı Yok] ve [Varsayılan].
  • Bindirme Genişliği: Mürekkeplerin üst üste binme miktarını belirlemek için değerleri yazın.
  • Bindirme GörünümüBindirmelerin eklemlerini ve uçlarını denetlemek için seçenekleri belirtin.
  • GörüntülerGörüntülerin nasıl bindirileceğini belirleyen ayarları yapın.
  • Bindirme EşikleriHangi koşullar altında bindirme işleminin gerçekleşeceğini belirtmek için değerleri yazın. Buraya girdiğiniz değerleri birçok değişken etkileyebilir. Daha fazla bilgi için baskı servis sağlayıcınıza danışın ve diğer bindirme konularına bakın.
 4. Bir bindirme hazır ayarını silmek için Bindirme hazır ayarları iletişim kutusundan hazır ayarı seçin ve ardından Sil'i belirleyin.

  Not:Yerleşik iki hazır ayarı silemezsiniz: [Bindirme Hazır Ayarı Yok] ve [Varsayılan].

Sayfalara bindirme hazır ayarını atama

Bir belgeye veya belge içindeki sayfa aralığına bindirme hazır ayarı atayabilirsiniz. Bitişik renklerin olmadığı sayfalar, bu sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakırsanız daha hızlı yazdırılır. Bindirme, belgeyi yazdırana kadar esasında gerçekleşmez.

Bindirme Hazır Ayarları Ata iletişim kutusu
Bindirme atamaları çeşitli sayfalara uyguladığınız hazır ayarları listeler; Ata düğmesini her tıklattığınızda bindirme atamaları güncellenir.

 1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda Ata'yı seçin.

 2. Bindirme Hazır Ayarlarını Ata iletişim kutusunda, uygulamak istediğiniz bindirme hazır ayarını seçin.

 3. Bindirme hazır ayarlarını uygulamak istediğiniz sayfaları seçin.
 4. Ata'yı seçin.

  Not:

  Ata düğmesini tıklatmadan Tamam'ı tıklatırsanız iletişim kutusu bindirme atamaları değiştirilmeden kapatılır. Daha önce Ata düğmesiyle yapılan bindirme atamaları korunur.

 5. Bindirme hazır ayarlarını atamayı bitirdikten sonra Tamam'ı seçin.

Sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakma

 1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda Ata'yı seçin.

 2. Bindirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz sayfaları seçin ve ardından Bindirme Hazır Ayarı menüsünden [Bindirme Hazır Ayarı Yok] öğesini seçin.

 3. Ata seçeneğini belirleyin ve ardından Tamam'ı seçin.

Bindirme hazır ayarı seçenekleri

Bir bindirme hazır ayarını oluştururken veya düzenlerken bindirme hazır ayarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Aynı bindirme hazır ayarı seçenekleri Acrobat ve InDesign uygulamalarında da kullanılabilir.

Acrobat'ta Tüm araçlar menüsü > Baskı üretimi kullan > Bindirme Hazır Ayarları'na giderek bindirme hazır ayarlarını görüntüleyebilirsiniz.

InDesign'da Pencere > Çıktı > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.

Bindirme genişlikleri

Bindirme genişliği, her bindirme için üst üste binme miktarını ifade eder ve kağıt özelliklerine, tram çözünürlüklerine ve baskı makinesi koşullarına göre değişir. Ticari basımeviniz, işiniz için uygun bindirme genişliklerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Varsayılan ayarlar şunlardır:

 • Varsayılan: Varsayılan olarak 0p0,25 olarak ayarlanan düz siyah dışındaki tüm renkler için bindirme genişliğini punto olarak belirtir.
 • Siyah: Mürekkeplerin saf siyah içine ne kadar yayılacağını veya geri çekme miktarını (zengin siyahlardaki bindirmede siyah kenarlarla alttaki mürekkepler arasındaki mesafeyi) belirtir. Varsayılan değer 0p0,5 değeridir. Bu değer çoğunlukla, varsayılan bindirme genişliği değerinin 1,5 - 2 katına ayarlanır.

InDesign'da Siyah Renk için ayarladığınız değer, düz siyah veya zengin siyah için bindirme genişliğini belirler. Zengin siyah, daha fazla opaklık ve daha zengin renk elde etmek için proses siyah (K) mürekkebin renkli mürekkeplerle birleşimidir.

En iyi yazdırma sonuçları için doğru bindirme genişliklerini kullandığınızdan emin olmak üzere ticari basımevinize danışın.

Not:

(InDesign) Uygulama Yerleşik bindirmesini seçerseniz ve Varsayılan bindirme genişliğini veya 4 noktadan büyük Siyah bindirme genişliğini belirlerseniz elde edilen bindirme genişliği 4 noktayla sınırlanır. Belirttiğiniz değer görüntülenmeye devam etse de, Adobe In‑RIP Bindirmeye geçtiyseniz 4 noktadan büyük bindirmeler belirttiğiniz gibi uygulanır.

Bindirme görünümü

Bindirme uygulamasında birleştirme, iki bindirme kenarının buluştuğu ortak uç noktayı ifade eder. İki bindirme parçasının bu dış birleşiminin ve üç bindirmenin kesişmesinin şeklini kontrol edebilirsiniz.

 • Birleşme Stili: Bu seçenek, iki bindirme parçası için dış birleşmenin şeklini seçmenizi sağlar. Üç seçenek vardır: Gönye, Yuvarlak ve Eğim. Varsayılan ayar, Adobe Bindirme Motoru'nun önceki sürümleriyle uyumluluğu koruyacak şekilde Gönye'dir.
Bindirme birleştirme örnekleri
Bindirme birleşmesi örnekleri, soldan sağa: gönye birleşmesi, yuvarlak birleşme, eğik birleşme

 • Uç Stili: Üç bindirmelerin kesişimi için Gönye (varsayılan) ve Çakışma arasında seçim yapabilirsiniz. Gönye, kesişen nesnelerden kaçınmak için bindirmenin ucunu şekillendirir. Çakışma, iki veya daha fazla koyu nesneyle kesişen en açık renkli, nötr yoğunluklu nesnenin oluşturduğu bindirmenin şeklini etkiler. En açık renkli bindirmenin ucu, üç nesnenin kesiştiği noktanın etrafına sarılır.

İstediğiniz bindirme sonuçlarını elde etmek için bu ayarlarla denemeler yapabilirsiniz. Daha fazla netlik veya yardım için yazdırma hizmeti sağlayıcınıza danışın.

Bindirme ucunun yakından görünüşüne örnekler
Bindirme ucunun yakından görünüşüne örnekler: gönye (solda) ve çakışma (sağda)

Bindirme eşikleri

Adım

 • Adım: Bu ayar, bindirmeyi tetikleyen renk değişimi eşiğini belirler. Bazı işler ince renk değişiklikleri için bindirmeler gerektirirken diğerleri daha aşırı değişiklikler için bindirmelere ihtiyaç duyar. Adım değeri, bindirme gerçekleşmeden önce bitişik renklerin bileşenlerinin (CMYK değerleri gibi) ne kadar değişmesi gerektiğini belirtir. Bunu ayarlamak için Yeni Bindirme Hazır Ayarı veya Bindirme Hazır Ayarı Seçeneklerini Değiştir iletişim kutusundaki Adım değerini değiştirin. Varsayılan değer %10'dur ve önerilen aralık %8 ile %20'dir. Düşük yüzdeler renk farklarına hassasiyeti artırır ve daha fazla bindirme oluşturur.
 • Siyah Renk: Bu, Siyah bindirme genişliği ayarını uygulamadan önce gereken minimum siyah mürekkep miktarını belirtir. Varsayılan değer %100'dür ve en iyi sonuçlar için %70'ten düşük olmayan bir değer kullanmak en iyisidir.
 • Siyah Yoğunluğu: Bir mürekkebin siyah olarak kabul edildiği noktadaki veya bu noktanın üzerindeki nötr yoğunluk değerini belirtir. Siyah bindirme genişliği için koyu spot mürekkepleri ayarlamak üzere bunu kullanın. Tipik varsayılan değer 1,6'dır.
 • Kayan Yakalama: Bindirme altyapısının, renk sınırının orta çizgisini ne zaman yaymaya başlayacağını belirler. Bu değer, daha açık olan rengin nötr yoğunluğunun daha koyu rengin nötr yoğunluğuna oranıdır. Örneğin, %70'lik bir Kayan Bindirme değeri, daha açık rengin nötr yoğunluğu koyu rengin nötr yoğunluğunun %70'ini aştığında bindirmenin başladığı anlamına gelir. Renkler aynı nötr yoğunluğa sahipse Kayan Bindirme %100 olarak ayarlanmadığı sürece bindirmeleri her zaman merkez çizgisinin üzerinde yer alır.
 • Bindirme Renginin Azaltılması: Bu, bitişik renk bileşenlerinin bindirme renginin azaltılmasına nasıl katkıda bulunduğunu kontrol eder. Bazı bitişik renklerin (ör. pastel renkler) her iki renkten de daha koyu olan çirkin bindirmeler oluşturmasını önler. Bindirme Renginin Azaltılması ayarını %100'ün altına düşürmek bindirme rengini açıklaştırır; %0, koyu renkle eşleşen nötr yoğunluğa sahip bir bindirme oluşturur.

İçe aktarılan grafikleri bindirme

Bindirme hazır ayarı oluşturmak, görüntülerin içindeki ve bitmap görüntüler (ör. fotoğraflar ve raster PDF'ler) ile vektör nesneleri (ör. çizimler ve vektör PDF'leri) arasındaki bindirmelerin kontrol edilmesine yardımcı olur. Her bindirme motoru içe aktarılan grafikleri farklı şekilde ele alır. Bu nedenle bindirme seçeneklerini ayarlarken bu ayrımları anlamak çok önemlidir.

Bindirme Yerleşimi

 • Merkez: Nesneler ve görüntüler arasındaki kenarda yer alan bir bindirme oluşturarak görsel bakımdan tutarlı bir kenar sağlar.
 • Boğma: Nesnelerin bitişik görüntüyle çakışmasına neden olur.
 • Nötr Yoğunluk: Belge genelinde kullanılan standart bindirme kurallarını uygular. Nesneleri Nötr Yoğunluk'a sahip fotoğraflara bindirmenin kenarların düzgün olmamasına neden olabileceğine dikkat edin.
 • Yayma: Bitmap görüntünün, bitişik nesneyle çakışmasına neden olur.

Nesneleri Görsellere Bindir

 • Vektör nesnelerinin (örn. ana çizgiler) seçilen Bindirme Yerleşimi ayarlarını kullanarak görüntülere bindirilmesini sağlar. Bindirmeyi hızlandırmak için vektör nesnelerinin görüntülerle çakışmadığı sayfalarda bu özelliği kapatabilirsiniz.

Görselleri Görsellere Bindir

 • Çakışan veya bitişik bitmap görüntülerin sınırları boyunca bindirmeyi etkinleştirir. Bu ayar varsayılan olarak açıktır.

Görselleri İçsel Olarak Bindir

 • Renkleri yalnızca vektör resmiyle ve metinle bitiştikleri yerde değil, her bir bitmap görüntüsünde bindirir. Yalnızca basit, yüksek kontrastlı görüntüler (ör. ekran görüntüleri veya çizgi filmler) için kullanın. Sürekli tonlu ve karmaşık görüntülerde, zayıf bindirmeleri önlemek ve bindirmeyi hızlandırmak için bu ayarı seçmeden bırakın.

1 Bitlik Görüntüleri Bindir

 • 1 bitlik görüntülerin bitişik nesnelere bindirilmesini sağlar. Bu seçenek, 1 bitlik görüntülerin yalnızca tek rengi olduğundan görüntü Bindirme Yerleşimi ayarlarını kullanmaz. Çoğu durumda seçili bırakın. Ancak 1 bitlik görüntülerde geniş aralıklı pikseller için bu seçeneğin seçilmesi görüntüyü koyulaştırabilir ve bindirmeyi yavaşlatabilir.

Siyah rengi bindirme

Hazır ayarlar oluştururken veya düzenlerken, "Siyah Renk" değeri, neyin düz siyah ve zengin siyah olarak kabul edileceğini belirler. Zengin siyah, güçlendirmek için ek proses mürekkep yüzdeleri kullanan herhangi bir siyah renk ve bir destek ekranıdır.

Bu ayar, aşırı nokta kazancını telafi ederken kullanışlıdır (düşük kaliteli kağıtlarda yaygındır). Bu tip durumlarda, %100'den düşük siyah yüzdelikleri saf alanlar olarak yazdırılabilir. Bunu çözmek için düz siyah tonları kullanabilir (siyahları veya zengin siyahları perdeleyerek) ve "Siyah Renk" ayarını varsayılan değeri olan %100'den düşürebilirsiniz. Bu ayar, nokta kazancını telafi eder ve bindirme motorunun siyah nesnelere, doğru bindirme genişliğini ve yerleşimini uygulamasını sağlar.

Bir renk "Siyah Renk" değerine eriştiğinde, "Siyah bindirme genişlik değeri" bitişik tüm renklere uygulanır. Zengin siyah alanlar ise "Siyah bindirme genişlik değerini" uzak tutma bindirmeleri olarak kullanır.

Destek ekranları siyah bir alanın kenarına kadar uzanırsa herhangi bir yanlış kayıt istenmeyen haleler oluşturabilir veya kenarları deforme edebilir. Bunu önlemek adına bindirme motoru zengin siyahlar için uzak tutmalar (geri tutmalar) kullanır. Uzak tutmalar, destek ekranlarını ters çevrilmiş veya hafif ön plan öğelerinin kenarlarından belirli bir mesafede tutarak keskinliği korur. "Siyah bindirme genişliği" değerini ayarlayarak bu mesafeyi kontrol edebilirsiniz.

Not:

Bindirdiğiniz öğe, örneğin grafiklerin etrafındaki siyah bir anahtar çizgi gibi ince bir öğeyse bindirme altyapısı Siyah bindirme genişlik ayarını geçersiz kılar ve bindirmeyi ince öğenin yarı genişliğiyle sınırlar.

Mürekkep nötr yoğunluk değerlerini ayarlama

Seçilen bindirme motorunun kullandığı mürekkep nötr yoğunluğu (ND) değerlerini ayarlayarak, bindirmelerin tam yerleşimini saptayabilirsiniz. Proses mürekkepleri için varsayılan ND değerleri, dünyanın çeşitli yerlerindeki endüstri standartlarına uygun proses renk örneklerinin yoğunluk okumalarına dayanır. Dil sürümü, hangi standarda uyacağını saptar. Örneğin, ABD İngilizcesi ve Kanada İngilizcesi sürümleri, GATF tarafından yayınlanan SWOP saf mürekkep yoğunluk değerlerine uygundur. Proses mürekkep nötr yoğunluklarını, dünyanın başka bölgelerindeki endüstri standartlarına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bindirme motoru bir spot rengin ND değerlerini, bu rengin CMYK karşılığından türer. Çoğu spot renkte CMYK karşılıklarının ND değerleri, düzgün bindirme oluşumu için yeterince doğrudur. Proses mürekkepler kullanılarak benzetimi yapılması kolay olmayan spot renk mürekkeplerde, örneğin metalik mürekkepler ve verniklerde, bindirme motorunun bunları doğru olarak bindirebilmesi için ND değerlerini ayarlanması gerekir. Yeni değerler yazarak, fark edilir derecede daha koyu veya daha açık bir mürekkebin bindirme motoru tarafından tanınmasını garantileyebilirsiniz; böylece uygun bindirme yerleşimi otomatik olarak uygulanır.

Belirli bir mürekkebin uygun nötr yoğunluk değerini, ticari basımevinize sorup öğrenebilirsiniz. Mürekkebin ND değerini saptamanın en doğru yolu, densitometre (yoğunluk ölçer) ile mürekkebin renk örneğini ölçmektir. Mürekkebin "V" (görsel yoğunluk) değerini okuyun (proses filtresi kullanmayın). Bu değer varsayılan ayardan farklıysa, ND metin kutusuna yeni değeri yazın.

Not:

Spot rengin nötr yoğunluğunun değiştirilmesi sadece o rengin nasıl bindirileceğini etkiler. O rengin belgenizdeki görünümünü değiştirmez.

ND (Nötr Yoğunluk) değerlerini ayarlarken şu yönergeleri izleyin:

 • Metalik ve Opak Mürekkepler:
  • Metalik mürekkepler genellikle CMYK eşdeğerlerinden daha koyudur ve opak mürekkepler alttaki renkleri gizler.
  • Hem metalik hem de opak spot renklerde, yayılmayı önlemek için ND değerlerini varsayılandan çok daha yükseğe ayarlayın.
 • Pastel Mürekkepler:
  • Pastel mürekkepler, proses eşdeğerlerinden daha açık renktedir.
  • Bitişik daha koyu renklere yayılmalarını sağlamak için ND değerini varsayılandan daha düşük bir değere ayarlayın.
 • Diğer Spot Mürekkepler:
  • Turkuaz veya neon turuncu gibi bazı spot renkler, kendi CMYK karşılıklarından önemli ölçüde daha koyu veya daha açık olabilir.
  • Farkı belirlemek için gerçek spot mürekkeplerin basılı renk örneklerini CMYK eşdeğerleriyle karşılaştırın.
  • Spot mürekkebin ND değerini, normalden daha yüksek veya daha düşük olarak ayarlayın.
Not:

Mürekkep Yöneticisi'nin Tür menüsünde, bir mürekkep Opak veya Opağı Yoksayma olarak ayarlandığında, başka bir opak mürekkebin daha yüksek ND değeri olmadığı sürece, bir opak mürekkebin başka renklerin içine yayılması engellenir.

Özel mürekkepler için bindirmeyi özelleştirme

Belirli mürekkeplerle çalışırken bindirme konusunda dikkat edilmesi gereken özel noktalar vardır. Örneğin, vernik kullanırken bindirmeyi etkilemekten kaçınmanız iyi olur. Öte yandan, belirli alanların üzerine baskı yapan tamamen opak bir mürekkebiniz varsa alttaki öğeler için bindirmeler gerekli olmayabilir. Bu durumların üstesinden gelmek için mürekkep seçenekleri mevcuttur. Genel olarak, yazdırma öncesi hizmet sağlayıcınız değişiklik önermediği sürece varsayılan ayarlara bağlı kalmak en iyisidir.

İşte yapmanız gerekenler:

 1. Tüm araçlar menüsünden, Baskı üretimi kullan > Mürekkep yöneticileri'ni seçin.
 2. Özel işlem gerektiren mürekkebi seçin.
 3. "Tür" için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
  • Normal:Geleneksel proses mürekkepler ve çoğu spot renk mürekkep için kullanın.
  • Şeffaf: Alttaki öğelerin bindirilmesini sağlamak adına şeffaf mürekkepler için idealdir. Vernikler ve dieline mürekkepler için uygundur.
  • Opak: Saydam olmayan ağır mürekkepler için kullanın. Alttaki renklerin bindirilmesini önler ancak mürekkebin kenarları boyunca bindirilmesine izin verir. Metalik mürekkepler için uygundur.
  • Opak Yoksay: Alttaki renkleri veya mürekkebin kenarlarını bindirmemesi gereken saydam olmayan ağır mürekkepler için mükemmeldir. Diğer mürekkeplerle olumsuz etkileşime girebilecek metalik ve vernik gibi mürekkepler için kullanın.
Not:

Belgede kullanılan özel mürekkepler ve vernikler, iki spot mürekkebin karıştırılmasıyla veya bir spot mürekkeple bir veya birden çok proses mürekkebin karıştırılmasıyla elde edilmiş olabilir.

Bindirme sırasını ayarlama

Bindirme sekansı olarak da bilinen bindirme sırası, mürekkeplerin basım makinesindeki basılma sırasını yansıtır ama çıktı aygıtında renk ayrımlarının üretilmesini yansıtmaz.

Metalik mürekkepler gibi birden fazla opak renkle yazdırmak için bindirme sırası çok önemlidir. Düşük sıra numaralı opak mürekkepler, daha yüksek sıra numaralı opak mürekkeplerin altına yayılır. Bu, uygulanan son mürekkebin yayılmasını engeller ve yine de etkili bindirmeler oluşturulur.

Bindirme sırasını ayarlamak için:

 1. Tüm araçlar menüsünden, Baskı üretimi kullan > Mürekkep yöneticileri'ni seçin.
 2. Mürekkepler listesinde, geçerli bindirme sırası Sıra sütununda gösterilir.
 3. Bir mürekkep seçin, Bindirme Sırası için yeni bir değer yazın ve Sekme tuşuna basın. Sıra numarası değişir ve diğerleri buna göre ayarlanır.
 4. Gerektiği kadar mürekkep için tekrarlayın ve ardından Tamam'ı seçin.
Not:

Önce baskı servisi sağlayıcınıza danışmadan varsayılan bindirme sırasını değiştirmeyin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?