Kullanıcı Kılavuzu İptal

Bindirme rengi (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Mürekkep bindirme hakkında

Ofset baskılı bir belgede aynı sayfada birden çok mürekkep kullanılıyorsa, basılırken her mürekkebin, bitiştiği diğer mürekkeplerle, farklı mürekkeplerin çakıştığı yerlerde boşluk kalmayacak şekilde oturması (mükemmel bir şekilde hizalanması) gerekir. Ancak, basımevinde basılan her sayfadaki her nesnenin kesin oturmasını sağlamak mümkün olmadığından, mürekkebin hatalı kayıt (oturmaması) durumu ortaya çıkabilir. Hatalı kayıt, mürekkepler arasında istenmeyen bir boşluğa neden olur.

Bir nesneyi, farklı bir renkte diğer bir nesnenin üzerine gelecek şekilde genişleterek hatalı kaydın etkisini giderebilirsiniz; bu işleme bindirme denir. Varsayılan olarak, bir mürekkep diğer bir mürekkebin üzerine yerleştirildiğinde istenmeyen renk karışımlarının önüne geçmek için alttaki mürekkepler silinir veya kaldırılır; ancak bindirme, en azından kısmen çakışma olması için mürekkeplerin üst baskı yapmasını gerektirir.

Bindirmesiz (solda) ve bindirmeli (sağda) hatalı kayıt.
Bindirmesiz (solda) ve bindirmeli (sağda) hatalı kayıt.

Çoğu bindirmede, açık renkli bir nesne koyu renkli nesnenin içine doğru genişletilerek, yayılma kullanılır. Bitişik iki renkten koyu olanı nesnenin veya metnin görünür kenarını belirlediğinden, daha açık olan rengin daha koyu rengin içine hafifçe genişletilmesi, görsel kenarı korur.

Adobe In-RIP yakalama

Acrobat, Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen Adobe PostScript çıktı aygıtlarında bulunan Adobe In-RIP Yakalama alt yapısını kullanarak belge renklerini otomatik olarak bindirebilir.

Adobe In-RIP Yakalama, belgenizin genelinde tür ve grafik kenarlarını hassas biçimde hesaplar ve gerekli ayarlamaları uygular. Nesne çok sayıda farklı arka plan rengiyle çakışsa bile, etkin bindirme tekniklerini tek bir nesnenin farklı bölümlerine uygulayabilir. Bindirme ayarları otomatik olarak yapılır ve belirli sayfa aralıklarının bindirme gereksinimlerini gidermek üzere bindirme hazır ayarları tanımlayabilirsiniz. Bindirme işleminin etkileri yalnızca bindirme alt yapısı tarafından üretilen renk ayrımlarında görünür; sonuçları program içinde ekranda göremezsiniz.

Bindirme alt yapısı, kontrast yapan renk kenarlarını algılayarak bindirmenin nerede yapılacağını belirler. Ardından, genellikle daha açık renkleri bitişik koyu renklere yayarak, bitişik renklerin nötr yoğunluğunu (açıklık veya koyuluk) temel alan bindirmeleri oluşturur. Bindirme Hazır Ayarları paletinde belirlediğiniz bindirme ayarları, bindirme alt yapısının sonuçlarını değiştirir.

Gereksinimler

Adobe In-RIP Yakalama aşağıdaki yazılım ve donanıma gereksinim duyar:

 • Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen yazıcı için PPD (PostScript Yazıcı Açıklaması) dosyası. İşletim sisteminin sürücüsünü kullanarak bu PPD'yi seçmelisiniz.

 • Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen bir RIP kullanan Adobe PostScript Düzey 2 veya üzeri bir çıktı aygıtı. PostScript çıktı aygıtının Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için üreticiye veya baskı servis sağlayıcısına başvurun.

PDF bindirme

Bindirme, çeşitli renklerin, mürekkebin ve yazdırma etkenlerin etkileşimine bağlı, karmaşık bir işlemdir; özel baskı koşullarına bağlı olarak doğru ayarlar değişebilir. Baskı servis sağlayıcınıza danışmadan varsayılan bindirme ayarlarını değiştirmeyin.

 1. Gerekiyorsa belgenize ve baskı koşullarınıza yönelik özel ayarlarla bindirme hazır ayarları oluşturmak için Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.
 2. Sayfa aralığına bindirme hazır ayarları atayın.
 3. Yazdır iletişim kutusunu açmak için Dosya > Yazdır'ı seçin ve Gelişmiş'i tıklatın.
 4. Soldaki listeden Çıktı'yı seçin.
 5. Renk için In-RIP Ayrımı'nı seçin.
 6. Bindirme için Adobe In-RIP'i seçin.
  Not:

  Bu seçenek yalnızca Adobe In-RIP Yakalama'yı destekleyen bir çıktı aygıtını hedeflediğinizde çalışır.

 7. Mürekkep Yöneticisi'ni tıklatın. Mürekkebi gerektiği gibi seçin, aşağıdaki seçenekleri belirleyin (yalnızca servis sağlayıcınız ayar değişikliği öneriyorsa) ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Yazım

  Seçili mürekkebi tanımlayan bir mürekkep türü seçin.

  Nötr Yoğunluk

  Varsayılandan farklı bir değer girin.

  Bindirme Sırası

  Mürekkeplerin yazdırılacağı sırayı ayarlamak için bir değer girin.

 8. Diğer yazdırma seçeneklerini belirlemeye devam edin ve belgenizi yazdırmak için Tamam'ı tıklatın.

Bindirme hazır ayarlarını kullanarak ayarları belirleme

Bindirme hazır ayarları PDF'deki sayfalara uygulayabileceğiniz bindirme ayarları koleksiyonudur. Bindirme ayarları girmek ve ayar koleksiyonunu bindirme hazır ayarları olarak kaydetmek için Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunu kullanın. Bindirme sayfa aralığına bindirme hazır ayarları uygulamazsanız bu sayfa aralığı, yeni belgenin tüm sayfalarına uygulanan genel bindirme ayarları koleksiyonu olan [Varsayılan] bindirme hazır ayarlarını kullanır.

Not:

Acrobat'ta bindirme hazır ayarları ve atamaları belgeye yalnızca belge açıkken ve bindirme hazır ayarları PDF'de kaydedilmediğinde uygulanır. Bu davranış, bindirme hazır ayarlarının ve atamalarının InDesign belgesine kaydedildiği InDesign programından farklıdır.

Bindirme hazır ayarları oluşturma veya değiştirme

 1. Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.
 2. Mevcut hazır ayarlardan birini seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Aşağıdaki seçenekleri belirleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Ad

  Hazır ayar için bir ad yazın. Yerleşik iki hazır ayarın adlarını değiştiremezsiniz: [Bindirme Hazır Ayarı Yok] ve [Varsayılan].

  Bindirme Genişliği

  Mürekkeplerin üst üste binme miktarını belirlemek için değerleri yazın.

  Bindirme Görünümü

  Bindirmelerin eklemlerini ve uçlarını denetlemek için seçenekleri belirtin.

  Görüntüler

  Görüntülerin nasıl bindirileceğini belirleyen ayarları yapın.

  Bindirme Eşikleri

  Hangi koşullar altında bindirme işleminin gerçekleşeceğini belirtmek için değerleri yazın. Buraya girdiğiniz değerleri birçok değişken etkileyebilir. Daha fazla bilgi için baskı servis sağlayıcınıza danışın ve diğer bindirme konularına bakın.

Bindirme hazır ayarını silme

 1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda hazır ayarları seçin ve Sil düğmesini tıklatın.
  Not:

  Yerleşik iki hazır ayarı silemezsiniz: [Bindirme Hazır Ayarı Yok] ve [Varsayılan].

Sayfalara bindirme hazır ayarını atama

Bir belgeye veya belge içindeki sayfa aralığına bindirme hazır ayarı atayabilirsiniz. Bitişik renklerin olmadığı sayfalar, bu sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakırsanız daha hızlı yazdırılır. Bindirme, belgeyi yazdırana kadar esasında gerçekleşmez.

Bindirme Hazır Ayarları Ata iletişim kutusu
Bindirme atamaları çeşitli sayfalara uyguladığınız hazır ayarları listeler; Ata düğmesini her tıklattığınızda bindirme atamaları güncellenir.

 1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda Ata'yı tıklatın.
 2. Bindirme Hazır Ayarı için, uygulamak istediğiniz hazır ayarı seçin.
 3. Bindirme hazır ayarlarını uygulamak istediğiniz sayfaları seçin.
 4. Ata'yı tıklatın.
  Not:

  Ata düğmesini tıklatmadan Tamam'ı tıklatırsanız, iletişim kutusu bindirme atamaları değiştirilmeden kapatılır. Daha önce Ata düğmesiyle yapılan bindirme atamaları korunur.

 5. Bindirme hazır ayarlarını atamayı tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

Sayfalarda bindirmeyi devre dışı bırakma

 1. Bindirme Hazır Ayarları iletişim kutusunda Ata'yı tıklatın.
 2. Bindirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz sayfaları seçin ve Bindirme Hazır Ayarı menüsünden [Bindirme Hazır Ayarı Yok] seçeneğini belirleyin.
 3. Ata'yı tıklatın.
 4. İletişim kutusunu güncelleştirmeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

Bindirme hazır ayarı seçenekleri

Bir bindirme hazır ayarını oluştururken veya düzenlerken bindirme hazır ayarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Aynı bindirme hazır ayarı seçenekleri Acrobat ve InDesign uygulamalarında da kullanılabilir. Acrobat uygulamasında bindirme hazır ayarlarını, Araçlar > Baskı Üretimi > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçerek görüntüleyebilirsiniz. InDesign'da Pencere > Çıktı > Bindirme Hazır Ayarları'nı seçin.

Bindirme genişlikleri

Bindirme genişliği, her bindirmenin çakışma miktarıdır. Kağıdın özellikleri, tram ölçekleri ve basımevi şartlarındaki farklar, farklı bindirme genişlikleri gerektirir. Her iş için uygun bindirme genişliğini belirlerken ticari basımevinize danışın.

Varsayılan

Saf siyah içerenler dışındaki tüm renkler için yapılacak bindirmelerde, punto cinsinden bindirme genişliğini belirler. Varsayılan değer 0p0,25'dir.

Siyah

Mürekkeplerin saf siyah içine ne kadar yayılacağını veya geri çekme miktarını (zengin siyahlardaki bindirmede siyah kenarlarla alttaki mürekkepler arasındaki mesafeyi) belirtir. Varsayılan değer 0p0,5 değeridir. Bu değer çoğunlukla, varsayılan bindirme genişliği değerinin 1,5 - 2 katına ayarlanır.

InDesign'da Siyah Renk için ayarladığınız değer, düz siyah değerini veya daha zengin renk için renkli mürekkeplerle karıştırılan bir proses siyahı olan zengin siyah değerini belirler.

Not:

(InDesign) Uygulama Yerleşik bindirmesi seçerseniz ve Varsayılan bindirme genişliğini veya 4 noktadan büyük Siyah bindirme genişliğini seçerseniz elde edilen bindirme genişliği 4 noktayla sınırlanır. Belirttiğiniz değer görüntülenmeye devam etse de, Adobe In‑RIP Bindirmeye geçtiyseniz 4 noktadan büyük bindirmeler belirttiğiniz gibi uygulanır.

Bindirme görünümü

Birleşme, iki bindirme kenarının ortak bir uç noktada bir araya geldiği yerdir. İki bindirme parçasının dış birleşiminin ve üç bindirmenin kesişmesinin şeklini kontrol edebilirsiniz.

Birleşme Stili

İki bindirme parçasının dış birleşme şeklini kontrol eder. Gönye, Yuvarlak ve Eğik arasında seçim yapın. Varsayılan değer olan Gönye, Adobe Bindirme Motoru'nun önceki sürümleriyle uyumluluğu korumak için, daha önceki bindirme sonuçlarıyla eşleşir.

Bindirme birleştirme örnekleri
Bindirme birleşmesi örnekleri, soldan sağa: gönye birleşmesi, yuvarlak birleşme, eğik birleşme

Uç Stili

Üçlü bindirmelerin kesişmesini kontrol eder. Gönye (varsayılan değer), bindirmenin ucunu, kesiştiği nesneden uzak tutacak şekilde şekillendirir. Çakıştır, iki veya daha fazla koyu nesneyle kesişen en açık renkli, nötr yoğunluklu nesnenin oluşturduğu bindirmenin şeklini etkiler. En açık renkli bindirmenin ucu, üç nesnenin kesiştiği noktanın etrafına sarılır.

Bindirme ucunun yakından görünüşüne örnekler
Bindirme ucunun yakından görünüşüne örnekler: gönye (solda) ve çakışma (sağda)

Bindirme eşikleri

Adım

Bindirme motorunun hangi renk değişim eşiğinde bindirme oluşturacağını belirler. Bazı işlerde sadece en aşırı renk değişimlerinin bindirilmesi gerekirken, bazılarında daha hafif renk değişimleri için bindirme gerekir. Adım değeri, bindirme gerçekleşmesi için bitişik renklerdeki bileşenlerin (örneğin CMYK değerleri) göstermesi gereken değişiklik derecesini belirtir.

Bitişik renklerdeki bileşen mürekkeplerinin bu renklerin bindirilmesine neden olmadan ne kadar çeşitlenebileceğini değiştirmek için Yeni Bindirme Hazır Ayarı ya da Bindirme Hazır Ayarı Seçeneklerini Değiştir iletişim kutusundaki Adım değerini artırın ya da azaltın. Varsayılan değer %10'dur. En iyi sonuç için, %8 ve %20 arasında bir değer kullanın. Düşük yüzdeler renk farklarına hassasiyeti artırır ve daha fazla bindirmeye neden olur.

Siyah Renk

Siyah bindirme genişliği ayarının uygulanması için gereken minimum siyah mürekkep miktarını belirtir. Varsayılan değer %100'dür. En iyi sonuç için, %70'in altında olmayan bir değer kullanın.

Siyah Yoğunluğu

InDesign'ın bir mürekkebi siyah kabul edeceği en düşük nötr yoğunluk değerini belirtir. Örneğin, koyu renkli bir spot mürekkebin Siyah bindirme genişliği değerini kullanmasını istiyorsanız, burada nötr yoğunluk değerini girin. Bu değer tipik olarak, varsayılan değer olan 1,6 değerine yakın olarak ayarlanır.

Kayan Bindirme

Bindirme altyapısının, renk sınırının orta çizgisini ne zaman yaymaya başlayacağını belirler. Bu değer, daha açık olan rengin nötr yoğunluk değerinin daha koyu, bitişik bir rengin nötr yoğunluk değerine oranını ifade eder. Örneğin, Kayan Yakalama değeri % 70'e ayarlandığında, bindirmenin orta çizgiyi yaymaya başladığı nokta, daha açık olan rengin nötr yoğunluğunun, daha koyu olan rengi nötr yoğunluğunu % 70 oranında aştığı yere kaydırılır (açık rengin nötr yoğunluğu bölü koyu rengin nötr yoğunluğu > 0,70). Kayan Yakalama değeri % 100 olarak ayarlanmadıkça, aynı nötr yoğunluğa sahip renklerin bindirmelerinin yayılacağı yer, tam orta çizgi olacaktır.

Bindirme Rengini Azaltma

Bitişik renklerdeki bileşenlerin, bindirme rengini azaltmakta kullanılacağı dereceyi belirtir. Bu ayar, belirli bitişik renklerin (sözgelimi pastel renklerin) her iki renkten de daha koyu renkte, rahatsız edici görünümde bir bindirme oluşturmasını önlemek için yararlıdır. Bindirme Renginin Azaltılması için % 100'den düşük bir değer belirlendiğinde, bindirmenin rengi açılmaya başlar; Bindirme Renginin Azaltılması değeri %0 olarak belirtildiğinde ise, bindirmenin nötr yoğunluğu koyu rengin nötr yoğunluğuna eşitlenir.

İçe aktarılan grafikleri bindirme

Görüntüler içindeki bindirmeleri kontrol etmek için veya bitmap görüntüler (örneğin fotoğraflar ve raster PDF dosyalarında kayıtlı görüntüler) arasındaki bindirmeleri ve vektör nesneleri (örneğin bir çizim programının nesnelerini ve vektör PDF dosyalarını) kontrol etmek için bir bindirme hazır ayarı oluşturabilirsiniz. Her bindirme motoru, içe aktarılan grafikleri farklı şekilde işler. Bindirme seçeneklerini ayarlarken bu farkların bilincinde olmak önemlidir.

Bindirme Yerleşimi

Vektör nesnelerini (InDesign uygulamasında çizilen nesneler dahil) bitmap görüntülere bindirdiğinizde bindirmenin nereye düşeceğini saptayan seçenekler sunar. Nötr Yoğunluk haricindeki bütün seçenekler, görsel açıdan tutarlı bir kenar oluşturur. Orta, nesnelerle görüntüler arasındaki kenara yayılan bir bindirme oluşturur. Boğ, nesnelerin bitişik görüntüyle çakışmasına neden olur. Nötr Yoğunluk, belgedeki geri kalan yerlerde kullanılan bindirme kurallarını uygular. Nötr Yoğunluk ayarıyla bir nesnenin bir fotoğrafa bindirilmesi, bindirmenin kenarın bir tarafından diğerine geçmesine sebep olacağından, belirgin bir şekilde pürüzlü kenarlara neden olabilir. Yay, bitmap görüntünün, bitişik nesneyle çakışmasına neden olur.

Nesneleri Görsellere Bindir

Vektör nesnelerinin (sözgelimi anahtar çizgiler olarak kullanılan çerçeveler), Bindirme Yerleşimi ayarları kullanılarak görüntülere bindirilmesini sağlar. Vektör nesneleri bindirme uygulanan bir sayfa aralığında görüntüleri çakıştırmazsa, o sayfa aralığına bindirme uygulanmasını hızlandırmak için, bu seçeneği kapatmayı deneyin.

Görselleri Görsellere Bindir

Çakışan veya bitişik bitmap görüntülerin sınırları boyunca bindirmeyi açar. Bu ayar varsayılan olarak açıktır.

Görselleri İçsel Olarak Bindir

Tek tek her bitmap görüntü içindeki renkler arasındaki bindirmeyi açar (sadece vektör resimlerle ve metinlerle bitiştikleri yerlere değil). Bu seçeneği sadece, yakalanmış ekran görüntüleri veya karikatürler gibi basit, yüksek kontrastlı görüntüler içeren sayfa aralıkları için kullanın. Sürekli tonlu veya diğer karmaşık görüntülerde kötü bindirmeler oluşturacağından, bu gibi görüntülerde bu seçeneği kullanmayın. Bu seçenek işaretli değilken bindirme daha hızlı gerçekleşir.

1 Bitlik Görüntüleri Bindir

1 bitlik görüntülerin bitişik nesnelere bindirilmesini sağlar. Bu seçenek, 1 bitlik görüntüler yalnızca tek renk kullandığından görüntü Bindirme Yerleşimi ayarlarını kullanmaz. Bu seçeneği çoğunlukla işaretli bırakın. Bazı durumlarda, piksellerin geniş alanlar kapladığı 1 bitlik görüntülerle olduğu gibi, bu seçeneğin belirlenmesi görüntüyü koyulaştırıp bindirmeyi yavaşlatır.

Siyah bindirme hakkında

Hazır ayarları oluştururken veya düzenlerken, Siyah Renk için yazdığınız değer, neyin saf siyah ve zengin siyah kabul edileceğini saptar. Zengin siyah, destek tarama yani siyahı güçlendirmek için bir veya birden çok proses mürekkeple eklenen yüzdeler kullanan herhangi bir siyah renktir.

Siyah Renk ayarları, aşırı nokta kazancını dengelemeniz gerektiğinde (örneğin, düşük kaliteli kağıt kullandığınızda) fayda sağlar. Bu tip durumlar, yüzde değeri %100'den düşük olan siyahların saf alanlar olarak yazdırılmasına neden olur. Arka plan siyahlarına veya zengin siyahlara (saf siyah tonları kullanılarak) tarama uygulanması ve Siyah Renk ayarlarının varsayılan % 100'lük değerinden düşürülmesiyle, nokta kazancını dengeleyebilir ve bindirme motorunun siyah nesnelere uygun bindirme genişliği ve yerleştirmesi uygulamasını sağlamış olursunuz.

Bir renk Siyah Renk değerine eriştiğinde, bitişik renkler dışındaki bütün renklere Siyah bindirme genişlik değeri, Siyah bindirme genişlik değerini kullanan zengin siyah alanlara ise uzak tutma bindirmeleri uygulanır.

Destek taramalar bir siyah alanın kenarına kadar uzanıyorsa, hatalı kayıtlar, destek taramalarının kenarlarının görünür olmasına neden olarak, istenmeyen bir hale veya nesnelerin kenarlarında deformasyon oluşturur. Destek taramalarını önplandaki ters çevrilmiş veya açık renkteki öğelerin kenarlarından belirli bir mesafe kadar uzak tutarak açık renkteki öğelerin netliğini korumasını sağlamak için, bindirme motoru, bir uzak tutma veya geri çekme kullanır. Siyah bindirme genişliği değerini belirleyerek, destek taramaların siyah alanların kenarına olan mesafesini kontrol edersiniz.

Not:

Bindirdiğiniz öğe, örneğin grafiklerin etrafındaki siyah bir anahtar çizgi gibi ince bir öğeyse bindirme altyapısı Siyah bindirme genişlik ayarını geçersiz kılar ve bindirmeyi ince öğenin yarı genişliğiyle sınırlar.

Mürekkep nötr yoğunluk değerlerini ayarlama

Seçilen bindirme motorunun kullandığı mürekkep nötr yoğunluğu (ND) değerlerini ayarlayarak, bindirmelerin tam yerleşimini saptayabilirsiniz. Proses mürekkepleri için varsayılan ND değerleri, dünyanın çeşitli yerlerindeki endüstri standartlarına uygun proses renk örneklerinin yoğunluk okumalarına dayanır. Dil sürümü, hangi standarda uyacağını saptar. Örneğin, ABD İngilizcesi ve Kanada İngilizcesi sürümleri, GATF tarafından yayınlanan SWOP saf mürekkep yoğunluk değerlerine uygundur. Proses mürekkep nötr yoğunluklarını, dünyanın başka bölgelerindeki endüstri standartlarına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bindirme motoru bir spot rengin ND değerlerini, bu rengin CMYK karşılığından türer. Çoğu spot renkte CMYK karşılıklarının ND değerleri, düzgün bindirme oluşumu için yeterince doğrudur. Proses mürekkepler kullanılarak benzetimi yapılması kolay olmayan spot renk mürekkeplerde, örneğin metalik mürekkepler ve verniklerde, bindirme motorunun bunları doğru olarak bindirebilmesi için ND değerlerini ayarlanması gerekir. Yeni değerler yazarak, fark edilir derecede daha koyu veya daha açık bir mürekkebin bindirme motoru tarafından tanınmasını garantileyebilirsiniz; böylece uygun bindirme yerleşimi otomatik olarak uygulanır.

Belirli bir mürekkebin uygun nötr yoğunluk değerini, ticari basımevinize sorup öğrenebilirsiniz. Mürekkebin ND değerini saptamanın en doğru yolu, densitometre (yoğunluk ölçer) ile mürekkebin renk örneğini ölçmektir. Mürekkebin "V" (görsel yoğunluk) değerini okuyun (proses filtresi kullanmayın). Bu değer varsayılan ayardan farklıysa, ND metin kutusuna yeni değeri yazın.

Not:

Spot rengin nötr yoğunluğunun değiştirilmesi sadece o rengin nasıl bindirileceğini etkiler. O rengin belgenizdeki görünümünü değiştirmez.

ND değerlerini ayarlarken şu ilkelere uyun:

Metalik ve opak mürekkepler

Metalik mürekkepler genellikle kendi CMYK karşılıklarından daha koyudur; opak mürekkeplerse altlarındaki her türlü mürekkebi örter. Genelde, hem metalik hem de opak spot renklerin yayılmasını önlemek için, bu spot renkler için ND değerlerini varsayılan değerden çok daha yükseğe ayarlamanız gerekir.


Not:

Mürekkep Yöneticisi'nin Tür menüsünde, bir mürekkep Opak veya Opağı Yoksayma olarak ayarlandığında, başka bir opak mürekkebin daha yüksek ND değeri olmadığı sürece, bir opak mürekkebin başka renklerin içine yayılması engellenir.

Pastel mürekkepler

Bu mürekkepler genellikle, proses karşılıklarından daha açık renktedir. Bu mürekkeplerin bitişik koyu renklerin içine yayılmasını sağlamak için, bunların ND değerini varsayılan değerden daha düşük olarak ayarlamak isteyebilirsiniz.

Diğer spot renk mürekkepler

Turkuaz veya neon turuncu gibi bazı spot renkler, kendi CMYK karşılıklarından önemli ölçüde daha koyu veya daha açıktır. Bu durumu, asıl spot mürekkeplerin basılı renk örneklerini CMYK karşılıklarının basılı renk örnekleriyle karşılaştırarak saptayabilirsiniz. Spot mürekkebin ND değerini, normalden daha yüksek veya daha düşük olarak ayarlayabilirsiniz.

Özel mürekkepler için bindirmeyi özelleştirme

Bazı mürekkeplerin kullanımında bindirme konusunda özel olarak göz önüne alınması gereken noktalar vardır. Örneğin, belgenizde vernik kullanıyorsanız, verniğin bindirmeyi etkilemesini istemezsiniz. Ancak, belirli alanlara opak mürekkeple tamamen üst baskı yapıyorsanız, bunların altındaki öğeler için bindirme oluşturmanıza gerek yoktur. Bu gibi durumlar için mürekkep seçenekleri vardır. Yayına hazırlama servis sağlayıcınız değiştirilmesini tavsiye etmediği sürece, çoğunlukla varsayılan ayarların değiştirilmemesi en iyisidir.

Not:

Belgede kullanılan özel mürekkepler ve vernikler, iki spot mürekkebin karıştırılmasıyla veya bir spot mürekkeple bir veya birden çok proses mürekkebin karıştırılmasıyla elde edilmiş olabilir.

 1. Mürekkep Yöneticisi'ni açın ve özel muamele gerektiren bir mürekkebi seçin.
 2. Tür alanında, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve Tamam düğmesini tıklatın:

  Normal

  Geleneksel proses mürekkepler ve çoğu spot renk mürekkep için kullanın.

  Saydam

  Alttaki öğelerin bindirilmesini sağlamak için, berrak mürekkepler için kullanın. Bu seçeneği vernikler ve dieline mürekkepler için kullanın.

  Opak

  Altta kalan renklerin bindirilmesini önlemeye, ancak mürekkebin kenarları boyunca bindirmeyi sağlamak için, ağır (kalın), saydam olmayan mürekkeplerle kullanın. Bu seçeneği metalik mürekkepler için kullanın.

  Opağı Yoksayma

  Altta kalan renklerin bindirilmesini önlemek ve mürekkebin kenarları boyunca bindirmeyi önlemek için, ağır (kalın), saydam olmayan mürekkeplerle kullanın. Bu seçeneği, metalik mürekkep veya vernik gibi, başka mürekkeplerle istenmeyen etkileşimlerde bulunan mürekkepler için kullanın.

Bindirme sırasını ayarlama

Bindirme sırası, mürekkeplerin basımevindeki basılma sırasıyla aynıdır, ama çıktı aygıtında renk ayrımlarının üretilme sırasından farklıdır.

Birden çok mürekkeple, sözgelimi metalik mürekkeplerle baskı yapıyorsanız, bindirme sırası önemlidir. Düşük sıra numaralı opak mürekkepler, daha yüksek sıra numaralı opak mürekkeplerin altına yayılır. Bu işlem, uygulanan son mürekkebin yayılmasını engeller ve yine de bindirmede iyi sonuç verir.

Not:

Önce baskı servisi sağlayıcınıza danışmadan, varsayılan bindirme sırasını değiştirmeyin.

 1. Acrobat'ta Mürekkep Yöneticisi'ni. Bindirme sırası, mürekkepler listesinin Sıra sütununda görüntülenir.
 2. Bir mürekkep seçin, Bindirme Sırası için yeni bir değer yazın ve Sekme tuşuna basın. Seçilen mürekkebin sıra numarası değişir ve öteki sıra numaraları da buna uygun olarak değişir.
 3. Önceki adımı, gerektiği kadar mürekkep için tekrarlayın ve Tamam düğmesine basın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın