Acrobat bildirimleri görüntülenmek, incelenmek ve imzalanmak üzere paylaştığınız belgelerde herhangi bir durum değişikliği olduğunda sizi haberdar eder. Sizin tarafınızdan veya sizinle görüntüleme, inceleme ve imzalama etkinlikleri için paylaşılan belgelere ilişkin gelen ve giden tüm istekler dahil olmak üzere tüm eylemler hakkında sizi uyarır. Hem gönderen hem de alıcı, belge durumunun ve iş akışındaki etkinliklerin değişmesi hakkında hemen uyarılır. Ayrıca, bildirimlerin günlük özeti e-posta olarak tarafınıza gönderilir.

 

Bildirim zili simgesi

Bildirim zili simgesi Acrobat DC masaüstü uygulamasında, Acrobat Reader mobil uygulamasında ve Document Cloud web arabiriminde sağ üst köşedeki Profil menüsünün yanında yer alır. Yeni bir bildiriminiz olduğunda zil simgesinde kırmızı bir işaret görüntülenir. Tüm bildirimleri görüntülemek için simgeyi tıklatabilirsiniz.

Acrobat DC bildirimleri

Not:

Creative Cloud üyeleri, bildirimleri Creative Cloud masaüstü uygulamasında da görüntüleyebilir.

Bildirim paneli

Zil simgesini tıklattığınızda bildirimleriniz bildirim panelinde görüntülenir. Son ziyaretinizden bu yana gelen yeni bildirimleri rahatlıkla bulabilmeniz için yeni bildirimler vurgulanmış olarak görüntülenir. Bildirimler, ihtiyaç duyduğunuz ayrıntıları içeren birer kart halinde görüntülenir.

Farklı iş akışları için görüntülenen bildirimler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.

İnceleme iş akışı

İş Akışı Bildirim

Gönderilen veya paylaşılan belge: (inceleme daveti)

Harekete geçin
@bahsetme etiketleri Harekete geçin (adı belirtilen inceleyen için)
Alıcı yorum etkinliği: eklenen, düzenlenen, çözümlenen veya silinen yorumlar ve yanıtlar Görev tamamlandı
Alıcı incelemenin bittiğini belirtmek için Bitti'yi tıklatır Görev tamamlandı
Teslim tarihi hatırlatıcıları: İncelemeyi başlatan kişinin oluşturduğu programa göre tetiklenir Harekete geçin

Paylaşma ve izleme

İş Akışı Bildirim
Paylaşılan veya gönderilen belge: iletildi Harekete geçin
Alıcı etkinliği: belge görüntülendi Görev tamamlandı

İmzalama iş akışı

İş Akışı Bildirim
Belge imza için gönderildi Harekete geçin (alıcı için)
Alıcı sözleşmeyi onaylar, reddeder, atar, kabul eder, doldurur veya teyit eder Görev tamamlandı (gönderen için)
Harekete geçme hatırlatıcısı (İmzalama veya Onaylama) Harekete geçin

Not:

  • Acrobat masaüstü - Enterprise kullanıcıları için imza bildirimleri şu anda mevcut değildir.
  • Acrobat Reader Mobil - Mobil uygulamayı kullanarak imza için gönderdiğiniz sözleşmeler için imza bildirimleri şu anda mevcut değildir. Ancak, imza için aldığınız sözleşmeler için imza bildirimi gönderilir.

Doldurma, imzalama ve gönderme iş akışı

İş Akışı Bildirim
Belge paylaşıldı/gönderildi Harekete geçin (alıcı için)
Alıcı belgeyi görüntüler Görev tamamlandı (gönderen için)

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi