Kullanıcı Kılavuzu İptal

3D modellerle etkileşim kurma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

PDF dosyalarındaki 3D modellerle daha önce hiç olmadığı gibi etkileşim kurun. Acrobat'ı kullanarak PDF dosyalarındaki görüntü oluşturma modunu, ışıklandırmayı, projeksiyonu ve arka planı nasıl değiştireceğinizi öğrenin.

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardımı seçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

İzdüşümü, görüntü oluşturma modunu, aydınlatmayı ve arka planı değiştirme

Acrobat'ın 3D araçları, bir 3D modelin dikçizgisel izdüşüm, görüntü işleme modları, aydınlatma ve arka plan rengi gibi birden fazla bileşenini değiştirmenize olanak tanır. Bu, 3D modellerinizi dinamik bir şekilde hayata geçiren ilgi çekici ve göze hitap eden bir deneyim yaratır.

İzdüşüm

Dikçizgisel izdüşümü görüntülemek için Dikçizgisel İzdüşümü Kullan seçeneğini kullanın. Dikçizgisel izdüşüm, nesneler arasındaki boyut oranlarını kuruyarak bir boyutu etkili bir şekilde kaldırır ama 3D modele daha az gerçekçi bir görünüm verir.

İzdüşümü Perspektif İzdüşümü olarak değiştirmek için Dikçizgisel İzdüşümü Kullan seçeneğini tekrar belirleyin.

Görüntü oluşturma modu

Model görüntü oluşturma modu, 3D modelin yüzey görünümünü belirler.
3D araç çubuğundan Model Oluşturma Modu öğesini seçin. Tüm oluşturma modlarını içeren bir açılır liste görüntülenir.

Varsayılan olarak, Düz oluşturma modu seçilidir. Bununla birlikte, gereksinime göre dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Model görüntü oluşturma modları örnekleri

Model görüntü oluşturma modlarında 3D nesnenin görünümünü etkileyen faktörlerin kombinasyonları vardır. Aşağıdaki resimde, görüntüsü mevcut modlardan her birinde oluşturulmuş basit bir nesne görülmektedir.

Model görüntü oluşturma modları
Model görüntü oluşturma modları

A. Düz B. Saydam Sınırlayıcı Kutu C. Saydam D. Kesintisiz Tel Kafes E. Resim F. Kesintisiz Anahat G. Gölgeli Resim H. Sınırlayıcı Kutu I. Saydam Sınırlayıcı Kutu Anahattı J. Tel Kafes K. Gölgeli Tel Kafes L. Saydam Tel Kafes M. Gizli Tel Kafes N. Kesişme Noktaları O. Gölgeli Kesişme Noktaları 

Işıklandırma

Aydınlatmayı açmak, kapatmak veya ayarlamak için 3D araç çubuğundan Ekstra Aydınlatmayı Etkinleştir  seçeneğini belirleyin.

Farklı aydınlatma seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Arka plan

Arka plan rengini değiştirmek için Arka Plan Rengi  seçeneğini belirleyin.

Renk paletinden tercih ettiğiniz rengi seçebilirsiniz.

İşte 3D araç çubuğu işlevlerini gösteren grafik sunumlarından birkaçı.

Not:

Dikçizgisel izdüşümü, model oluşturma modlarını, ışıklandırma düzenlerini ve arka plan rengini 3D modeli sağ tıklatarak da değiştirebilirsiniz. 3D modeli sağ tıklatın ve ardından Görüntüleme Seçenekleri öğesini seçin.

Model Ağacı'na genel bakış

Model Ağacı ekranın sağ tarafında görünür. Model Ağacı'nı açmak için 3D araç çubuğunda Model Ağacını Değiştir seçeneğini  belirleyebilir veya 3D modeli sağ tıklatıp Model Ağacını Göster öğesini seçebilirsiniz.

Not:

Model Ağacı'nın kullanılabilmesi için Acrobat veya Adobe Reader'ın 7.0.7 veya daha sonraki bir sürümü gereklidir. Daha önceki sürümlerin kullanıcıları, 3D modellerle etkileşim kurabilir, fakat Model Ağacı'nı kullanamaz.

Model Ağacı
Model Ağacı

A. 3D nesne hiyerarşisi B. Kaydedilmiş& görünümler C. Parça veya nesne bilgileri 

Model Ağacı'nın, her biri belirli türden bilgiler ve kontroller görüntüleyen üç bölmesi vardır.

Yapı bölmesi

En üstteki bölme 3D modelinin ağaç yapısını gösterir. Örneğin, bir arabanın betimlendiği 3D modelde, şasi, motor ve tekerlekler için farklı nesne grupları (düğümler adı verilir) bulunur. Bu bölmede hiyerarşide hareket edebilir ve farklı parçaları seçebilir, ayırabilir ve gizleyebilirsiniz.

Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) bağlantılı olduğu nesne veya grupla aynı hiyerarşi düzeyinde öğeler grubu olarak görüntülenir.

Görünüm bölmesi

Orta bölmede, 3D model için tanımlanmış görünümleri görüntülenir. Önceden kaydedilmiş görünüme sahip olmak istiyorsanız Görünüm bölmesindeki listeden bu görünümü seçin. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin. Ayrıca, Görünüm bölmesine yeni görünümler ekleyebilir veya mevcut olanları düzenleyebilirsiniz. Örneğin, parçayı ayırıp döndürdükten sonra bu özel görünümü kamera açısı, arka plan, aydınlatma ve diğer özelliklerle birlikte kaydedebilirsiniz.

Bu özellik Adobe Reader uygulamasında kullanılamaz.

Nesne Verileri bölmesi

Alt bölme varsa özellikler ve meta veriler de dahil olmak üzere nesne veya parça hakkında diğer bilgiler görüntülenir. Acrobat'ta 3D nesneler için bu bilgileri düzenleyemezsiniz.

Not:

Model Ağacı'nın varsayılan davranışını değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açın (Windows için Ctrl + K ve macOS için Command + K). Multimedya ve 3D'yi seçin, ardından 3D Etkinleştirildiğinde Model Ağacını Aç öğesi altında mevcut seçeneklerden herhangi birini belirleyin.

 PDF'yi oluşturan kişi dönüştürme ayarlarındaki 3D modeli, model seçildiğinde Model Ağacı'nı otomatik olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir.

3D Model Ağacı ile parçaların görünümünü gizleme, ayırma ve değiştirme

Bazı 3D modeller tek tek parçalardan oluşmuştur. Model Ağacı'nı kullanarak belirli parçaları gizleyebilir veya diğerlerinden ayırabilir, yakınlaştırabilir veya saydamlaştırabilirsiniz. 3D modelde gösterilen parçalar yanlarında bir onay işaretiyle ağaçta görüntülenir.

Parçaları kullanma
Parçaları kullanma

A. Seçili parça B. Gizli parça C. Diğerlerinden ayrılmış parça D. Saydam parça 

 1. 3D modelde, El aracını kullanarak, üzerinde çalışmak istediğiniz parçayı seçin. Tercih ayarlarından biri El aracını kullanmanızı engelliyorsa Model Ağacı'ndaki parçayı seçin.

 2. Model Ağacı sekmesinin sağ üst köşesindeki Seçenekler menüsünü seçin.

  Not:

  Seçenekler menüsünde görüntülenen öğeler 3D modelin tek parçadan mı, yoksa birden çok parçadan mı oluşturulduğuna bağlıdır.

  3D model için aşağıdaki eylemleri seçebileceğiniz bir açılır menü görüntülenir:

  Model Görüntü Oluşturma Modu

  Saydam Sınırlayıcı Kutu, Düz, Saydam, Kesintisiz Tel Kafes vb. gibi alt menülerden seçtiğiniz öğeyle ilişkili olarak tüm 3D modelin yüzey görüntüsünü değiştirir.

  Tüm Parçaları Göster

  3D modelin tamamını görüntüler.

  Görünene Sığdır

  Tüm görünür parçaları görüntüler ve görünümde bunları ortalar.

  Fiziksel Özellikleri Göster

  Model Ağacı'nın Nesne Verileri bölmesinde yüzey alanını ve hacmi (varsa) görüntüler.

  Sınırlayıcı Kutuyu Göster

  3D nesneyi çevreleyen kutuyu veya modelin seçili parçalarını görüntüler.

  Sınırlayıcı Kutu Rengini Ayarla

  Sınırlayıcı kutunun rengini değiştirir. Seçeneği belirleyin, bir renk seçin ve Tamam'ı seçin.

  Gizle

  Modeli, seçili parçaları göstermeden görüntüler. Farklı parçaları gizlemek ve göstermek için Model Ağacı'nın üst bölmesindeki onay kutularını da işaretleyebilir veya işareti kaldırabilirsiniz.

  Ayır

  Geri kalan tüm parçaları gizleyip sadece seçili parçayı görüntüler.

  Parçaları Ayır

  Yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için geometri, Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) ve tüm görünümleri (PMI görünümleri dahil) görüntüler. Diğer tüm parçaların görünümleri ve bilgileri gizlidir veya seçili değildir. Bu değişiklikler Model Ağacı'nda da görülebilir. Yapı bölmesinde (üstte), diğer parçalar kullanılabilir fakat seçimleri kaldırılmış durumdayken yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça seçilidir.

  Görünüm bölmesi (orta) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için tanımlanan, PMI görünümlerin de dahil olduğu görünümleri listeler. Bir görünüm seçerseniz belge bölmesindeki görünümün yalnızca PMI'sını görürsünüz. Acrobat'ta oluşturulan özel görünümler de dahil olmak üzere birleştirmeyle veya diğer parçalarla ilgili diğer görünümler gizlenir. 3D modelin seçilen kısmında, parçayı sağ tıklatarak ve mevcut işlevleri kullanarak farklı işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

   Diğerlerinden ayrılmış parçayı iptal etmek için aşağıdakileri deneyin:

  • Parçaları Ayır komutuyla başka bir parça seçin.

  • Model Ağacı'nda Birleştir seçeneğini belirleyin.

  • Ana Sayfa Görünümü seçeneğini belirleyin.

  Parçayı Yakınlaştır

  Odak noktasını 3D modelin bütününden seçili parçalara alır. Bu ayar özellikle dönen parça için yararlıdır; dönüşün tüm modelden çok parçanın merkez odağı çevresinde oluşmasını sağlar.

  Parça Görüntü Oluşturma Modu

  Parçayla ilgili kullanılabilir görüntü oluşturma modlarının tümün görüntüler. Görüntü oluşturma modu 3D modelin görüntüsünü seçtiğiniz görüntü oluşturma moduna göre değiştirir.

  Saydam

  Seçilen parçanın saydam bir versiyonunu görüntüler.

  XML Olarak Dışa Aktar

  3D modelin Tüm Ağaç veya Geçerli Düğüm seçeneğinden ayrı bir XML dosyası oluşturur.

  CSV Olarak Dışa Aktar

  Model verilerin tümünün bulunduğu CSV formatında ayrı bir dosya oluşturur. Verileri tüm Model Ağacı'ndan veya seçili düğümden dışa aktarabilirsiniz. Dosya, Microsoft Excel gibi CSV formatını destekleyen programlarda açılabilir.

  Not:

  3D modelde Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) varsa PMI'nın gösterilmesi veya gizlenmesiyle ilgili seçenekler bu menüde bulunur.

Kesitler oluşturma

3D modelin kesitinin görüntülenmesi, ikiye kesip içine bakmak gibidir. Kesme düzleminin hizasını, kenardan uzaklığını ve eğimini ayarlamak için Kesit Kontrolleri iletişim kutusunu kullanın.

before-cross-section

Önce

after-cross-section

Sonra

 1. Kesiti açmak veya kapatmak için 3D araç çubuğundaki Kesiti Aç/Kapat simgesini seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Açılır menüyü açmak için Kesiti Değiştir seçeneğindeki oku seçin. Kesit Özellikleri iletişim kutusunu açan Kesit Özellikleri öğesini seçin. Ardından aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hiza, Görüntü Ayarları ve Konum ve Yönlendirme altındaki ayarları değiştirin.

  • Geçerli kesit görünümünü kaydetmek için Kesit Görünümünü Kaydet düğmesini seçin. (Kaydedilen görünümün varsayılan adı, 3D araç çubuğundaki ve Model Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Görünüm menüsünde, SectionView[n] olarak görüntülenir.)

Kesit Özellikleri

Burada yaptığınız değişiklikler hemen uygulanır. Bu değişiklikleri görmek için Kesit Özellikleri iletişim kutusunun etkin 3D modeli görmenizi engellemediğinden emin olun. Kesit Özellikleri iletişim kutusu alttaki PDF etkinse veya PDF ile etkileşimdeyseniz üstte kalır. Kapatmak için sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini seçin.

Kesiti Etkinleştir

Seçildiğinde, diğer seçeneklerin kullanılabilmesini sağlar.

Hizalama

Kesitin hangi eksene (x, y veya z) hizalanacağını saptar.

Yüze Hizala

3D modelde daha sonra seçeceğiniz yüzlerin yüzeyleriyle tanımlanan düzlemin kesitini keser. (Model parçasının yüzünü seçene kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

3 Noktaya Hizala

3D modelden seçtiğiniz üç noktayla saptanan düzlemin kesitini keser. (Modelin üç noktasını seçene kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

Görüntüleme Ayarları

Kesişmeleri Göster

Renkli bir kontur ekleyerek, kesme düzleminin 3D modeli nereden böldüğünü gösterir. Farklı bir renk tercih etmek isterseniz renk örneğini seçin.

Kesme Düzlemini Göster

3D modeli kesen iki boyutlu alanı gösterir. Farklı bir renk tercih etmek için renk örneğini seçin, düzlemin opaklığını değiştirirseniz başka bir yüzde değeri girin.

Seçili Parçaları Yoksay

Seçili parçaları kesit görünümünden kaldırır.

Kısım Tanıtımları Ekle

Seçili parçaları kesit görünümünden kaldırır.

Saydam Göster

Kesitin parçası olmayan parçaları görüntüler.

Kesim Düzlemi Opaklığı

Kesim düzleminin saydamlık düzeyini saptar.

Kamerayı Kesim Düzlemiyle Hizala

3D modeli kesim düzlemiyle aynı düzeye sahip olacak şekilde döndürür.

Konum ve Yönlendirme

Kenardan Uzaklık

3D modelin ne kadar kesildiğini belirler. Kaydırıcıyı sola veya sağa çekin ya da yüzdeyi değiştirin.

Not:

Her eksenin 3D modeli nasıl böldüğünü anlamak için bir eksen seçip Kenardan Uzaklık kaydırıcısını sağa sola sürükleyin. Gömülü 3D modeldeki değişiklikleri gözlemleyin.

Çevir

Kesiti ters çevirir. Örneğin, modelin üst yarısı ayrılmışsa üst yarıyı görüntüleyip alt yarıyı ayırmak için Çevir'i seçin.

Eğim kaydırıcıları

Kesme düzlemiyle eksenler arasındaki açıları belirler. Kaydırıcıları sola veya sağa çekin veya yüzdeleri değiştirin.

Kesit Görünümünü kaydetme

Görünümle birlikte kaydedilecek görüntü özelliklerini seçebileceğiniz Görünüm Özellikleri iletişim kutusunu açar. Kesit görünümü, kaydedilecek özellikleri seçtikten sonra 3D araç çubuğu ve Model Ağacı'ndaki görünümler listesine eklenir. Kaydedilen görünüme SectionView[n] varsayılan adı verilir.

Kaydetmemeyi seçtiğiniz görüntü özellikleri önceki görünümün ayarına döner. Örneğin, arka plan rengini kaydetmediyseniz kesit görünümü görüntülenen önceki görünümün arka plan rengini korur.

Kamera Özelliklerini Değiştirme

Kamera özellikleri nesne görünümü için yerleştirilen hassas açıyı ve konumlandırmayı tanımlar. Hem görünümler, hem de dosyalar arasında kullanılabilen kamera görünümünü oluşturur.

3D araç çubuğundan Kamera Özellikleri öğesini seçin. 

Simgeyi göremiyorsanız 3D araç çubuğunun sol tarafındaki Gezinme aracının yanında yer alan oku seçin.

Kamera Özellikleri

3D araç çubuğunun Kamera Özellikleri, 3D modelleri görüntüleme ve bunlarla etkileşim kurma şeklinizi değiştirmenize olanak tanır.

Kamera Hazır Ayarı

Farklı Kaydet

Yeni bir kamera görünümü eklemenizi veya menüden mevcut bir görünümü seçmenizi sağlar.

Hizalama

Hedef

Kamera özelliklerini yalnızca hedef konuma hizalar.

Kamera ve Hedef

Kamera özelliklerini hem kamera yönüne, hem de hedef konuma hizalar.

Model Seç

Bu seçeneği belirledikten sonra belgede bir 3D modeli seçin.

 • Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili modelin ortasıdır.

 • Kamera ve Hedef seçiliyse kamera hedefinin konumu seçili modelin ortasıdır.

Yüz Seç

Bu seçeneği belirledikten sonra belgede 3D modelin bir yüzünü seçin. 

 • Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili yüzün ortasıdır.

 • Kamera ve Hedef seçiliyse kamera hedefinin konumu seçili yüzün ortasıdır.

3 Nokta Seç

Bu seçeneği belirledikten sonra belgede aynı veya farklı modellerdeki üç noktayı seçin.

 • Hedef seçiliyse, kamera hedefinin yeni konumu seçili üç noktanın ortasıdır.

 • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefi seçili üç noktanın ortasıdır. Kamera konumu seçili üç noktadan oluşan düzleme hizalanır.

Konum

Açı birimleri

Kamera X, Kamera Y ve Kamera Z değerlerini Yön Açısı, Yükseklik ve Uzaklık olarak değiştirir. Bu değerler yön açısı (uzaklık), yükseklikle (X ekseni) kamerayı işlemenizi ve uzaklık değerini kullanarak yakınlaştırmanızı sağlar.

Hedef

3D modelde kameranın hedeflediği noktayı ifade eder. Bir kamera hedefi ayarlayarak, kamerayı 3D modeldeki belirli bir alana veya öğeye odaklayabilir ve ardından daha iyi bir görünüm elde etmek için kamerayı bu alanın etrafında hareket ettirebilirsiniz.

Parametreler

Görünüm Alanı

Kameranın odak açısını değiştirir. Odak açısını istediğiniz dereceye değiştirmek için Görünüm Alanı kaydırıcısını sürükleyin.

Kaydır

Kameranın döndürme açısını değiştirir. Döndürme açısını istediğiniz dereceye değiştirmek için Döndürme kaydırıcısını sürükleyin.

Kamera Görünümünü Kaydet

Ayarları kaydeder ve görünümü Model Ağacı'na ekler.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?