Kullanıcı Kılavuzu İptal

3B modellerle etkileşim kurma

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Görüntü oluşturma modunu, aydınlatmayı, izdüşümü ve arka planı değiştirme

Model görüntü oluşturma modu, 3B modelin yüzey görünümünü belirler. Varsayılan görüntü oluşturma modu düz renktir, ama başka bir görüntü oluşturma modu da seçebilirsiniz. Ayrıca, 3B modelin aydınlatmasını ve arka planını da değiştirebilirsiniz.

3B modelin görünümünü değiştirme
3B modelin görünümünü değiştirme

A. Varsayılan görünüm B. Tel kafes görüntü oluşturma modu C. Renkli aydınlatma D. Farklı arka plan rengi 

 1. Şu değişikliklerden herhangi birini yapmak için 3B araç çubuğundaki öğeleri kullanın:
  • Görüntü oluşturma modunu değiştirmek için, Model Görüntü Oluşturma Modu açılır menüsünden bir seçenek belirleyin.

  • Dikey izdüşümü görüntülemek için, Dikçizgisel İzdüşüm düğmesini kullanın. Dikçizgisel izdüşüm, nesneler arasındaki boyut oranlarını kuruyarak bir boyutu etkili bir şekilde kaldırır ama 3B modele daha az gerçekçi bir görünüm verir. Perspektif izdüşümünü kullanmak için düğmeyi tekrar tıklatın.

  • Aydınlatmayı açmak, kapatmak veya değiştirmek için, Ekstra Aydınlatmayı Etkinleştir açılır menüsünden bir seçeneği kullanın.

  • Arka plan rengini değiştirmek için, Arka Plan Rengi renk örneğinin yanındaki oku tıklatıp bir renk seçin.

  Not:

  Model görüntü oluşturma modları, aydınlatma şemaları ve arka plan rengi seçenekleri, 3B modeli sağ tıklatarak veya Görüntüleme Seçenekleri'ni tıklatarak da kullanılabilir. Model görüntü oluşturma modlarına ayrıca Model Ağacı'ndaki Seçenekler menüsü altından da erişilebilir.

Model görüntü oluşturma modları örnekleri

Model görüntü oluşturma modlarında 3B nesnenin görünümünü etkileyen faktörlerin kombinasyonları vardır. Aşağıdaki resimde, görüntüsü mevcut modlardan her birinde oluşturulmuş basit bir nesne görülmektedir.

Model görüntü oluşturma modları
Model görüntü oluşturma modları

A. Düz B. Saydam Sınırlayıcı Kutu C. Saydam D. Kesintisiz Tel Kafes E. Resim F. Kesintisiz Anahat G. Gölgeli Resim H. Sınırlayıcı Kutu I. Saydam Sınırlayıcı Kutu Anahattı J. Tel Kafes K. Gölgeli Tel Kafes L. Saydam Tel Kafes M. Gizli Tel Kafes N. Kesişme Noktaları O. Gölgeli Kesişme Noktaları 

Parçaların görünümünü gizleme, ayırma ve değiştirme

Bazı 3B modeller tek tek parçalardan oluşmuştur. Model Ağacı'nı kullanarak parçaları gizleyebilir veya diğerlerinden ayırabilir, yakınlaştırabilir veya saydamlaştırabilirsiniz. 3B modelde gösterilen parçalar yanlarında bir onay işaretiyle ağaçta görüntülenir.

Parçaları kullanma
Parçaları kullanma

A. Seçili parça B. Gizli parça C. Diğerlerinden ayrılmış parça D. Saydam parça 

 1. 3B modelde, El aracını kullanarak, kullanmak istediğiniz parçayı tıklatın. Tercih ayarlarından biri El aracını kullanmanızı engelliyorsa Model Ağacı'ndaki parçayı seçin.
 2. Model Ağacı'nın üst kısmındaki Seçenekler menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:
  Not:

  Seçenekler menüsünde görüntülenen öğeler 3B modelin tek parçadan mı, yoksa birden çok parçadan mı oluşturulduğuna bağlıdır. Bu seçeneklerin birçoğuna 3B modeldeki bir parçaya sağ tıklatılarak da erişilir.

  Model Görüntü Oluşturma Modu

  Saydam Sınırlayıcı Kutu, Düz, Saydam, Kesintisiz Tel Kafes vb. gibi alt menülerden seçtiğiniz öğeyle ilişkili olarak tüm 3B modelin yüzey görüntüsünü değiştirir.

  Tüm Parçaları Göster

  3B modelin tamamını görüntüler.

  Görünene Sığdır

  Tüm görünür parçaları görüntüler ve görünümde bunları ortalar.

  Fiziksel Özellikleri Göster

  Model Ağacı'nın Nesne Verileri bölmesinde yüzey alanını ve hacmi (varsa) görüntüler.

  Sınırlayıcı Kutuyu Göster

  3B nesneyi çevreleyen kutuyu veya modelin seçili parçalarını görüntüler.

  Sınırlayıcı Kutu Rengini Ayarla

  Sınırlayıcı kutunun rengini değiştirir. Bu seçeneği belirleyin, bir renk seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Gizle

  Modeli, seçili parçaları göstermeden görüntüler. Farklı parçaları gizlemek ve göstermek için, Model Ağacı'nın üst bölmesindeki onay kutularını da işaretleyebilir veya işareti kaldırabilirsiniz.

  Ayır

  Geri kalan tüm parçaları gizleyip sadece seçili parçayı görüntüler.

  Parçaları Ayır

  Yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için geometri, Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) ve tüm görünümleri (PMI görünümleri dahil) görüntüler. Tüm diğer parçaların görünümleri ve bilgileri gizlidir veya seçili değildir. Değişiklikler Model Ağacı'nda da gerçekleşir. Yapı bölmesinde (üst) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça seçilidir. Diğer parçaların yapısı da mevcuttur ancak seçili değildir. Görünüm bölmesi (orta) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için tanımlanan, PMI görünümlerin de dahil olduğu görünümleri listeler. Bir görünüme tıklatırsanız belge bölmesindeki görünümün yalnızca PMI'sını görürsünüz. (Diğerlerinden ayrılmış parçanın PMI'sini görmek için Yapı bölmesinde 3B PMI'nin seçili olduğundan emin olun.) Görünüm bölmesi, grup veya diğer parçalarla ilişkili, Acrobat'ta oluşturulan özel görünümlerin dahil olduğu görünümleri gizler. Model Ağacı'nda parçalar seçerek görünüme ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Model Ağacı'nın seçenekler menüsündeki Gizle/Göster komutlarını kullanabilirsiniz. Diğerlerinden ayrılmış parçayı iptal etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Parçaları Ayır komutuyla başka bir parça seçin.

  • Model Ağacı'nda üst grubu seçin.

  • Giriş Görünümü düğmesini seçin.

  Parçayı Yakınlaştır

  Odak noktasını 3B modelin bütününden seçili parçalara alır. Bu ayar özellikle dönen parça için yararlıdır; dönüşün tüm modelden çok parçanın merkez odağı çevresinde oluşmasını sağlar.

  Parça Görüntü Oluşturma Modu

  Parçayla ilgili kullanılabilir görüntü oluşturma modlarının tümün görüntüler. Görüntü oluşturma modu 3B modelin görüntüsünü seçtiğiniz görüntü oluşturma moduna göre değiştirir.

  Saydam

  Seçilen parçanın saydam bir versiyonunu görüntüler.

  XML Olarak Dışa Aktar

  3B modelin Tüm Ağaç veya Geçerli Düğüm seçeneğinden ayrı bir XML dosyası oluşturur.

  CSV Olarak Dışa Aktar

  Model verilerin tümünün bulunduğu CSV formatında ayrı bir dosya oluşturur. Verileri tüm Model Ağacı'ndan veya seçili düğümden dışa aktarabilirsiniz. Dosya, Microsoft Excel gibi CSV formatını destekleyen programlarda açılabilir.

  Not:

  3B modelde Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) varsa PMI'nin gösterilmesi veya gizlenmesiyle ilgili seçenekler bu menüde bulunur.

Model Ağacı'na genel bakış

Model Ağacı, çalışma alanının sol tarafındaki gezinme bölmesinde görüntülenir. Model Ağacı'nı 3B araç çubuğundaki Model Ağacını Değiştir düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. Dilerseniz, 3B modeli sağ tıklatıp Model Ağacını Göster'i de seçebilirsiniz.

Not:

Model Ağacı'nın kullanılabilmesi için Acrobat veya Adobe Reader'ın 7.0.7 veya daha sonraki bir sürümü gereklidir. Daha önceki sürümlerin kullanıcıları, 3B modellerle etkileşim kurabilir, fakat Model Ağacı'nı kullanamaz.

Model Ağacı'nın, her biri belirli türden bilgiler ve kontroller görüntüleyen üç bölmesi vardır.

Yapı bölmesi

En üstteki bölme 3B nesnesinin ağaç yapısını gösterir. Örneğin, bir arabayı canlandıran bir 3B nesnede, şasi, motor ve tekerlekler için, farklı nesne grupları (düğümler adı verilir) bulunur. Bu bölmede hiyerarşide hareket edebilir ve farklı parçaları seçebilir, ayırabilir ve gizleyebilirsiniz.

Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) bağlantılı olduğu nesne veya grupla aynı hiyerarşi düzeyinde öğeler grubu olarak görüntülenir.

Görünüm bölmesi

Ortadaki bölmede 3B nesne için tanımlanan görünümler listelenir. Görünümü değiştirdiğinizde 3B modeli kaydedilen bir duruma döndürmek için listelenen görünümlerden birini tıklatın. Bkz. PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama.

Görünüm bölmesinde görünümleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Örneğin, parçayı ayırıp döndürdükten sonra bu özel görünümü kamera açısı, arka plan, aydınlatma ve diğer özelliklerle birlikte kaydedebilirsiniz. Bu özellik Adobe Reader uygulamasında kullanılamaz.

Nesne Verileri bölmesi

Alt bölme varsa özellikler ve meta veriler de dahil olmak üzere nesne veya parça hakkında diğer bilgileri görüntüler. Acrobat'ta 3B nesneler için bu bilgileri düzenleyemezsiniz.

Model Ağacı
Model Ağacı

A. 3B nesne hiyerarşisi B. Kaydedilmiş& görünümler C. Parça veya nesne bilgileri 

Not:

Model Ağacı ile ilgili varsayılan davranışı değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açıp Kategoriler alanında 3B ve Multimedya'yı seçin. Ardından 3B Etkinleştirme menüsünde Model Ağacını Aç menüsünden bir seçenek belirleyin.

PDF'yi oluşturan kişi dönüştürme ayarlarındaki 3B modeli, model tıklatıldığında Model Ağacı'nı otomatik olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir.

Kesitler oluşturma

3B modelin kesitinin görüntülenmesi, ikiye kesip içine bakmak gibidir. Kesme düzleminin hizasını, kenardan uzaklığını ve eğimini ayarlamak için, Kesit Kontrolleri iletişim kutusunu kullanın.

Kesitten önce ve sonra
Kesitten önce ve sonra

 1. Kesiti açmak veya kapatmak için, 3B araç çubuğundaki Kesiti Aç/Kapat simgesini tıklatın.
 2. (İsteğe bağlı) Kesiti Aç/Kapat simgesinin yanındaki oku tıklatın ve Kesit Özellikleri iletişim kutusunu açan Kesit Özellikleri'ni seçin. Ardından aşağıdakilerden birini yapın:
  • Hiza, Görüntü Ayarları ve Konum ve Yönlendirme altındaki ayarları değiştirin.

  • Geçerli kesit görünümünü kaydetmek için, Kesit Görünümünü Kaydet düğmesini tıklatın. (Kaydedilen görünümün varsayılan adı, 3B araç çubuğundaki ve Model Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Görünüm menüsünde, SectionView[n] olarak görüntülenir.)

Kesit özellikleri

Burada yaptığınız değişiklikler hemen uygulanır. Bu değişiklikleri görmek için Kesit Özellikleri iletişim kutusunun etkin 3B modeli görmenizi engellemediğinden emin olun. Kesit Özellikleri iletişim kutusu alttaki PDF etkinse veya PDF ile etkileşimdeyseniz üstte kalır. Kapatmak için, sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini tıklatın.

Kesiti Etkinleştir

Seçildiğinde, diğer seçeneklerin kullanılabilmesini sağlar.

Hizalama

Kesitin hangi eksene (x, y veya z) hizalanacağını saptar.

Yüze Hizala

3B modelde daha sonra tıklatacağınız yüzlerin yüzeyleriyle saptanan düzlemin kesitini keser. (Model parçasının yüzünü tıklatana kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

3 Noktaya Hizala

3B modelde tıklattığınız üç noktayla saptanan düzlemin kesitini keser. (Modelin üç noktasını tıklatana kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

Kesişmeleri Göster

Renkli bir kontur ekleyerek, kesme düzleminin 3B modeli nereden böldüğünü gösterir. Farklı bir renk seçmek isterseniz, renk örneğini tıklatın.

Kesme Düzlemini Göster

3B modeli kesen iki boyutlu alanı gösterir. Farklı bir renk seçerseniz renk örneğini tıklatın, düzlemin opaklığını değiştirirseniz başka bir yüzde değeri girin.

Seçili Parçaları Yoksay

Seçili parçaları kesit görünümünden kaldırır.

Saydam Göster

Kesitin parçası olmayan parçaları görüntüler.

Kesim Düzlemi Opaklığı

Kesim düzleminin saydamlık düzeyini saptar.

Kamerayı Kesim Düzlemiyle Hizala

3B modeli kesim düzlemiyle aynı düzeye sahip olacak şekilde döndürür.

Kenardan Uzaklık

3B modelin ne kadar kesildiğini belirler. Kaydırıcıyı sola veya sağa çekin ya da yüzdeyi değiştirin.

Not:

Her eksenin 3B modeli nasıl böldüğünü anlamak için bir eksen seçip Kenardan Uzaklık kaydırıcısını sağa sola sürükleyin. Gömülü 3B modeldeki değişiklikleri gözlemleyin.

Çevir

Kesiti ters çevirir. Örneğin, modelin üst yarısı ayrılmışsa üst yarıyı görüntüleyip alt yarıyı ayırmak için Çevir'i tıklatın.

Eğim sürgüleri

Kesme düzlemiyle eksenler arasındaki açıları belirler. Sürgüleri sola veya sağa çekin veya yüzdeleri değiştirin.

Kesit Görünümünü kaydetme

Görünümle birlikte kaydedilecek görüntü özelliklerini seçebileceğiniz Görünüm Özellikleri iletişim kutusunu açar. Kesit görünümü, kaydedilecek özellikleri seçtikten sonra 3B araç çubuğu ve Model Ağacı'ndaki görünümler listesine eklenir. Kaydedilen görünüme SectionView[n] varsayılan adı verilir.

Kaydetmemeyi seçtiğiniz görüntü özellikleri önceki görünümün ayarına döner. Örneğin, arka plan rengini kaydetmediyseniz kesit görünümü görüntülenen önceki görünümün arka plan rengini korur.

Kamera özelliklerini değiştirme

Kamera özellikleri nesne görünümü için yerleştirilen hassas açıyı ve konumlandırmayı tanımlar. Kamera özellikleri hem görünümler, hem de dosyalar arasında kullanılabilen kamera görünümünü oluşturur.

 1. 3B araç çubuğunda Kamera Özellikleri simgesini tıklatın.

  Simgeyi görmüyorsanız 3B araç çubuğunun sol tarafındaki gezinme aracının yanındaki oku tıklatın.

 2. Kamera Özellikleri iletişim kutusunda, yeni kamera görünümüne ad vermek için Farklı Kaydet'i tıklatın veya menüden varolan bir görünümü seçin.
 3. Kamera Özellikleri iletişim kutusunu taşıyın; böylece 3B modeli görebilirsiniz. Kamera hizalaması seçin:
  • Kamera özelliklerini yalnızca hedef konuma hizalamak için Hedef'i seçin.

  • Kamera özelliklerini hem kamera yönüne, hem de hedef konuma hizalamak için Kamera ve Hedef'i seçin.

 4. Hizalama türünü seçin:

  Model Seç

  Bu seçeneği belirledikten sonra belgede bir 3B modeli tıklatın. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

  • Hedef seçiliyse, kamera hedefinin yeni konumu seçili modelin ortasıdır.

  • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefinin konumu seçili modelin ortasıdır. Kamera seçili modele hizalanır.

  Yüz Seç

  Bu seçeneği belirledikten sonra belgede 3B modelin bir yüzünü tıklatın. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

  • Hedef seçiliyse, kamera hedefinin yeni konumu seçili yüzün ortasıdır.

  • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefinin konumu seçili yüzün ortasıdır. Kamera bu yüze hizalanır.

  3 Nokta Seç

  Bu seçeneği belirledikten sonra belgede aynı veya farklı modellerdeki üç noktayı seçin. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

  • Hedef seçiliyse, kamera hedefinin yeni konumu seçili üç noktanın ortasıdır.

  • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefi seçili üç noktanın ortasıdır. Kamera konumu seçili üç noktanın oluşturduğu düzleme hizalanır.

 5. Konum kısmında X, Y ve Z değerlerini Yön Açısı, yükseklik ve Uzaklık olarak değiştirmek için Açı Birimleri'ni seçin. Bu değerler yön açısı (uzaklık), yükseklikle (X ekseni) kamerayı işlemenizi ve uzaklık değerini kullanarak yakınlaştırmanızı sağlar.
 6. Kamera ve Hedef konumlarında kaydırıcıyı istediğiniz konuma getirin.
 7. Kameranın odak açısını değiştirmek için Görünüm Alanı kaydırıcısını istediğiniz açıya sürükleyin.
 8. Kameranın döndürme açısını değiştirmek için Döndür kaydırıcısını istediğiniz açıya sürükleyin.
 9. Ayarları kaydetmek için Kamera Görünümünü Kaydet'i tıklatın ve görünümü Model Ağacı'na ekleyin.

  Görünüm Model Ağacı'na CameraView[n] adıyla eklenir; burada [n] gitgide artan bir sayıdır. Kamera görünümünü Görünümler listesinde yeniden adlandırabilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın