Kullanıcı Kılavuzu İptal

Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Yeni deneyimde, araçlar ekranın sol tarafında görünür.

Renk dönüşümü hakkında

Renkler monitörde görüntülendiklerinde veya yazıcıya gönderildiklerinde genellikle dönüştürülmelidir. Bu durumla renk modelleri eşleşmediğinde dönüştürme gereklidir (örneğin, CMYK rengi RGB monitöründe görüntülendiğinde veya RGB renk aralığı olan bir belge yazıcıya gönderildiğinde).

Acrobat, gerekli renk dönüşümünü (varsa) belirlemek için (örneğin RGB'den CMYK'ya) PDF'deki nesnelerin kaynak renk aralığını kullanır. Acrobat, gömülü renk profilleri içeren görüntü ve nesneler için, profildeki bilgileri kullanarak rengin görünüşünü yönetir. PDF/X standart ailesiyle uyumlu dosyalarda, dosyadaki renkleri yönetmek için Çıktı Hedefi kullanılır. Ancak yönetilmeyen renkler profillerden faydalanmazlar; bu yüzden, dönüştürme için geçici olarak bir profilin kullanılması gerekir. Tercihler iletişim kutusunun Renk Yönetimi panelinde, yönetilmeyen renkleri dönüştürmek için profiller sunulur. Yerel baskı koşullarınıza göre özel profiller de seçebilirsiniz.

Renkleri Dönüştür iletişim kutusuna genel bakış

PDF'nizin çıktısını yüksek kaliteli aygıtlarda alırsanız ya da baskı öncesi iş akışında birleştirirseniz renk nesnelerini CMYK veya başka bir renk uzayına dönüştürebilirsiniz. Renkleri Dönüştür özelliği, baskı veya görüntüleme sırasında renkleri geçici olarak dönüştüren diğer Acrobat özelliklerinden farklı olarak belgedeki renk değerlerini değiştirir. Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda tek bir sayfadaki veya tüm belgedeki renkleri dönüştürebilirsiniz.

Not:

Renkleri Dönüştür iletişim kutusu, belgedeki tüm renkleri veya belirtilen nesne türlerinin tüm renklerini hedef renk uzayına dönüştürür. Sadece seçili bir nesnenin renklerini dönüştürmek için Nesne Düzenle aracını kullanın.

Renkleri Dönüştür iletişim kutusu
Renkleri Dönüştür iletişim kutusu

A. Dönüştürme Nitelikleri B. Belge Renkleri 

Renkleri Dönüştür iletişim kutusunu açma

 1. Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan > Renkleri dönüştür'ü seçin.

Renkleri farklı bir aralığa dönüştürme

Seçtiğiniz renk uzaylarına bağlı olarak renk dönüştürme renk değerlerini kaynak renk uzayından hedef uzaya şu şekilde korur, dönüştürür ya da eşler (takma ad verir):

 • Etiketlenmemiş (Aygıtla ilgili) veriler içeren nesneler, kaynakla aynı çalışma alanı profilleri kullanılarak hedef uzaya dönüştürülür. Bu dönüştürme işlemi, bağımsız veya spot renkler için alternatif değer olarak olmak üzere, RGB, CMYK ve gri tonlamalı tüm etiketlenmemiş uzaylar için yapılır.

 • Aygıttan bağımsız renk uzaylarındaki renkler (Kalibreli Gri, Kalibreli RGB veya Lab) korunabilir veya dönüştürülebilir. Dönüştürüldüğünde, Acrobat aygıttan bağımsız nesne bilgilerini kullanır.

 • Spot renklerdeki nesneler kümesi belgede gösterilen diğer mürekkeplere korunabilir, dönüştürülebilir ya da eşlenebilir (takma ad verilebilir). Nesnelerde Renk Ayrımı, DeviceN ve NChannel renk uzayları vardır. Hedef uzayın proses renk modeli CMYK ise, spot renkler de CMYK proses rengine eşleştirilebilir. Diğer mürekkeplere eşleştirilen spot renkler Çıktı Önizleme iletişim kutusunda önizlenebilir.

Not:

Belirli spot kalıplarını dönüştürmek isterseniz Renkleri Dönüştür aracıyla birlikte Mürekkep Yöneticisi'ni kullanın. Yalnızca belirli spot kalıplarını prosese dönüştürmek için bunları Mürekkep Yöneticisi'nde proses hale getirin. Aksi takdirde belgedeki tüm spot renkler, renk türü olarak Spot Renk'i seçtiyseniz proses renge dönüştürülür.

Belge renklerini dönüştürme

 1. Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda bir dönüştürme komutu seçin. Listede mevcut komut yoksa varsayılan dönüştürme komutunu eklemek için Ekle öğesini tıklatın.

 2. Düzenlemek istediğiniz dönüştürme komutunu seçip Eşleştirme Ölçütleri'nden bir seçenek belirleyin:

  Nesne Türü

  Renklerin, belgenin tamamı için mi, yoksa belgedeki belirli bir nesne türü için mi dönüştürülmesini istediğinizi belirtir.

  Renk Türü

  Dönüştürülecek nesnelerin renk uzayını belirtir.

  Metin Boyutu

  Dönüştürülecek metin nesnelerinin minimum ve maksimum metin boyutunu belirtir.

 3. Mevcut dönüştürme komutlarından birini seçin:

  Koru

  Belgenin çıktısını alırken seçili renk uzayındaki nesneleri korur.

  Profile Dönüştür

  Renk nesnelerini çıktı aygıtının ortak ICC profiline dönüştürmek için hedef aralık profilini kullanır.

  Kalibrasyonu Geri Al

  Eşleşen nesnelerden gömülü profilleri kaldırır.

 4. Dönüştürme profilini belirtin.
 5. Dönüştürmede kullanılacak görüntü oluşturma hedefini seçin. Varsayılan değer Belge Hedefi Kullan seçeneğidir. Diğer hedeflerden birini seçerseniz, seçili hedef dönüştürmede belgenin hedefini geçersiz kılar.
 6. Profili gömmek için Göm öğesini seçin. Göm seçeneği belirtildiğinde, tüm nesneler seçili dönüştürme profiliyle etiketlenir. Örnek olarak, belgede beş nesne olabilir: gri ölçekleme için bir, RGB ve CMYK renk uzayları için de ikişer. Bu durumda, her renk uzayı için rengi kalibre etmek üzere ayrı renk profili gömebilirsiniz; toplamda üç profil elde edilir. RIP'niz PDF'lerin renk yönetimini gerçekleştiriyorsa ya da PDF'leri diğer kullanıcılarla paylaşıyorsanız bu işlem yararlıdır.

 7. Renkleri Çıktı Hedefine Dönüştür'ü seçin ve belgenin geçerli çıktı hedefi yerine, kullanılacak çıktı hedefi profilini belirtin. Çıktı hedefi olası çıktı aygıtına ya da belgenin yazdırıldığı üretim ortamına ait renk çoğaltma özelliklerini açıklar. Belgenin çıktı hedefi yoksa, bu seçenek kullanılamaz. (PDF/X veya PDf/A gibi standartlarla uyumlu olmayan PDF'lerin genellikle bir çıktı hedefi olmaz.)
 8. Dönüştürülecek sayfaları belirleyin.
 9. Ek dönüştürme seçeneklerini belirleyin:

  Siyahı Koru

  Dönüştürme sırasında CMYK, RGB veya gri tonlamalı olarak çizilen tüm siyah nesneleri korur. Bu seçenek, RGB siyah olan metnin CMYK'ye dönüştürüldüğünde zengin siyaha dönüştürülmesini önler.

  Griyi CMYK Siyahı Durumuna Getir

  Aygıt grisini CMYK'ye dönüştürür.

  CMYK Ana Renklerini Koru

  Farklı hedef baskı profiliyle ilgili CMYK belgeleri hazırlamak için renkler dönüştürüldüğünde ana renkleri korur. Tek renklendiricili renkler için Acrobat bu renklendiriciyi kullanır. Bir renklendiriciden fazlasına sahip renkler için Acrobat rengi en küçük renk farkıyla birlikte bulur.

 10. Belgenizdeki renk uzaylarının ve spot renklerin listesini görmek için Belge Renkleri öğesini tıklatın.

 11. Mürekkep ayarlarını belirtmek ve mürekkep yedekleri oluşturmak için Mürekkep Yöneticisi'ni tıklatın. Mürekkep Yöneticisi'nde takma ad ayarlanırsa, takma ad Renkleri Dönüştür iletişim kutusundaki Mürekkep Yöneticisi düğmesinin yanında bulunur.
 12. Dönüştürme Komutları listesinden bir komut belirtin ve dönüştürme sırasını değiştirmek için Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı seçin.
 13. Ayarlarınızı temel alan bir hazır ayar oluşturmak için Komutları Kaydet öğesini tıklatın. Daha sonra Komutları Yükle öğesini tıklatarak ayarları içe aktarabilirsiniz.

Nesne renklerini dönüştürme

PDF'deki belirli nesneler belgenin renk uzayıyla eşleşmezse, bunları düzeltmek için Nesne Düzenle aracını  kullanabilirsiniz. Nesne Düzenle aracı seçili nesnelerin renk uzayını değiştirebilir. Örneğin, CMYK belgesine RGB görüntüsü yerleştirdiğinizde bu aracı yalnızca RGB görüntüsünü değiştirmek diğer PDF renklerini etkilememek için kullanın. Profili nesneye gömebilirsiniz.

Not:

Nesne Düzenle aracı tüm belgeyi etkilediğinden çıktı hedefini değiştirmenize izin vermez.

 1. Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan > Nesne düzenle'yi seçin.

 2. Dönüştürmek istediğiniz nesneleri seçin.
  Not:

  Nesne seçmekte zorluk çekiyorsanız, İçerik sekmesini kullanmayı deneyin (Görünüm > Göster/Gizle> Gezinme Bölmeleri > İçerik). İçerik sekmesinde, PDF'deki tüm öğeler sayfada göründükleri sırayla belirtilir.  

 3. Seçimi sağ tıklatın ve Özellikler öğesini seçin.

 4. Renk sekmesini tıklatın.

 5. Dönüştür menüsünden nesnenin yeni renk uzayı olacak profili seçin. Tek bir nesnenin geçerli renk uzayı (veya birden fazla nesnenin özdeş renk uzayları) referans için Renk sekmesinin üstünde görüntülenir. Birden fazla nesnenin farklı renk uzayları görüntülemez.
 6. Görüntü Oluşturma Hedefi menüsünden nesneye uygun çeviri yöntemini seçin.
 7. (İsteğe bağlı) Aşağıdaki dönüştürme seçeneklerinden birini seçin:

  Profili Göm

  Renk profilini nesneye gömer.

  Siyahı Koru

  Dönüştürme sırasında CMYK, RGB veya gri tonlamalı olarak çizilen tüm siyah nesneleri korur. Bu seçenek, RGB siyah olan metnin CMYK'ye dönüştürüldüğünde zengin siyaha dönüştürülmesini önler.

  Griyi CMYK Siyahı Durumuna Getir

  Aygıt grisini CMYK'ye dönüştürür.

  CMYK Ana Renklerini Koru

  Farklı hedef baskı profiliyle ilgili CMYK belgeleri hazırlamak için renkler dönüştürüldüğünde ana renkleri korur. Tek renklendiricili renkler için Acrobat bu renklendiriciyi kullanır. Bir renklendiriciden fazlasına sahip renkler için Acrobat rengi en küçük renk farkıyla birlikte bulur.

 8. Renkleri Dönüştür'ü tıklatın.

Nesnelerden gömülü profilleri kaldır

PDF'deki görüntülerden ve diğer nesnelerden gömülü renk profillerini kaldırabilirsiniz. Gömülü profil olmayınca, Acrobat rengin görünüşünü nasıl işleyeceğini belirlemek için nesnenin çalışma alanı profilini kullanır.

 1. Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan > Nesne düzenle seçeneğini belirleyin ve dönüştürmek istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Seçimi sağ tıklatın ve Özellikler öğesini seçin.

 3. Renk sekmesini tıklatın.

 4. Renk Kalibrasyonunu Geri Al öğesini tıklatın.

Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış

Mürekkep Yöneticisi, çıktı sırasında mürekkepler üzerinde kontrol sağlar. Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak yaptığınız değişiklikler belgede renkleri nasıl tanımladığınızı değil, çıktıyı etkiler.

Mürekkep Yöneticisi seçenekleri özellikle baskı servis sağlayıcılar için kullanışlıdır. Örneğin, bir proses iş spot renk içeriyorsa, servis sağlayıcı belgeyi açabilir ve spot rengi eşdeğer CMYK proses renkle değiştirebilir. Belge, yalnızca tek spot renk gerektiğinde benzer iki spot renk içeriyorsa veya aynı spot rengin iki farklı adı varsa, servis sağlayıcı bu ikisini tek bir takma ad altında eşleştirebilir.

Bindirme iş akışında Mürekkep Yöneticisi, bindirme gerçekleştirilirken mürekkep yoğunluğunu, doğru mürekkep numarasını ve sırasını ayarlamanızı sağlar.

Not:

InDesign ve Acrobat'ta aynı Mürekkep Yöneticisi teknolojisi bulunmaktadır. Ancak, Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneği sadece InDesign uygulamasında vardır.

Acrobat'ta Mürekkep Yöneticisi
Mürekkep Yöneticisi

A. Proses mürekkebi B. Takma Adlı spot renk mürekkep C. Spot renk mürekkep 

Acrobat'ta Mürekkep Yöneticisi'ni Açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tüm araçlar > Baskı üretimi kullan > Mürekkep yöneticileri'ni seçin.
 • Hamburger   Menüsü'nü (Windows) veya Dosya menüsünü (macOS) ardından Yazdır ve Gelişmiş'i seçin. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinden Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.
 • Hamburger   menüsünü (Windows) veya Dosya menüsünden (macOS) > Kaydet Farklı Kaydet > Daha fazla seçenek > Encapsulated PostScript veya PostScript'i seçin. Ayarlar'ı seçin ve Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.

Spot renkleri proses olarak ayırma

Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak spot renkleri proses renklerine dönüştürebilirsiniz. Spot renkler proses renk eşdeğerlerine dönüştürüldüğünde, tek kalıp yerine renk ayırımları olarak bastırılır. Proses renkli belgeye yanlışlıkla spot renk eklediğinizde veya belgede baskı için pratik olandan daha fazla spot renk varsa, spot renkleri dönüştürme kullanışlıdır.

 1. Mürekkep Yöneticisi'nde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağımsız spot renkleri ayırmak için spot rengin veya takma adlı spot rengin solundaki mürekkep türü simgesini tıklatın. Proses renk simgesi görüntülenir. Rengi yeniden spot renge döndürmek için simgeyi tekrar tıklatın.

  • Tüm spot renkleri ayırmak için Bütün Spot Renkleri Proses Renklere Dönüştür seçeneğini belirleyin. Spot renklerin solundaki simgeler proses renk simgesi olarak değişir. Spot renkleri geri yüklemek için Bütün Spot Renkleri Proses Renklere Dönüştür seçimini kaldırın.

  Not:

  Bütün Spot Renkleri Proses Renklere Dönüştür seçeneğinin belirlenmesi, Mürekkep Yöneticisi'nde tanımladığınız tüm mürekkep takma adlarını kaldırır, aynı zamanda belgedeki üst baskı ve bindirme ayarlarını da etkileyebilir.

 2. (Yalnızca InDesign) Spot renk için CMYK tanımları yerine Lab değerlerini kullanmak için Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğini belirleyin.

Spot renk için mürekkep takma adı oluşturma

Takma ad oluşturarak bir spot rengi başka bir spot renge veya proses renge eşleştirebilirsiniz. Belgede yalnızca biri gerekli olduğunda iki benzer spot renk varsa veya çok sayıda spot renk içeriyorsa, takma ad kullanışlıdır. Mürekkep takma adlarının sonuçlarını basılı çıktıda görebilirsiniz; Üst Baskı Önizleme modu açıksa etkiler ekranda da görülür.

 1. Mürekkep Yöneticisi'nde takma ad oluşturmak istediğiniz spot renk mürekkebini seçin.
 2. Mürekkep Takma Adları menüsünden bir seçenek belirleyin. Mürekkep türü simgesi ve mürekkep açıklaması buna uygun olarak değişir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?