PDF katmanları

PDF katmanları hakkında

InDesign, AutoCAD ve Visio gibi uygulamalardan oluşturulan PDF'lerin katmanlı içeriğini görüntüleyebilir, gezinebilir ve yazdırabilirsiniz.

Varsayılan ve ilk durum ayarlarını kullanarak, katmanların görüntülenmesini kontrol edebilirsiniz. Örneğin, belge ekranda her görüntülendiğinde katmanın her zaman yazdırılmasını sağlayan telif hakkı bildirimine sahip katmanı gizleyebilirsiniz.

Acrobat Pro'da katmanları yeniden adlandırabilir, düzleştirebilir ve birleştirebilir, katmanların özelliklerini değiştirebilir ve katmanlara eylemler ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra katmanları yeniden yerleştirebilir, görüntü dosyalarından ve PDF'lerden katmanları içe aktarabilir, gizlenmelerini önlemek amacıyla katmanları kilitleyebilirsiniz.

Acrobat Pro, yakınlaştırma düzeyine göre görünürlüğü değiştiren katmanları düzenlemenize izin vermez. Ancak, sayfa eylemleri kullanarak bir katmanı büyüten veya gizleyen bir yer imi oluşturarak, özellikle önemli olan bir katmanın bir bölümünü vurgulayabilirsiniz. Ayrıca, bir katmana gitmek veya yakınlaştırmak için kullanıcıların görünür veya görünmez bir bağlantıyı tıklatmasına olanak veren bağlantılar da ekleyebilirsiniz.

InDesign CS belgelerini PDF'ye dönüştürdüğünüzde katmanları korumak için Uyumluluk seçeneğinin Acrobat 6.0 (PDF 1.5) veya sonraki sürümler olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, Adobe PDF Dışa Aktar iletişim kutusunda Acrobat Katmanları Oluştur'un seçili olmasına dikkat edin.

Katmanları gösterme veya gizleme

Bilgiler, bir PDF'nin farklı katmanlarında saklanabilir. PDF'de görüntülenen katmanlarda, orijinal uygulamada oluşturulmuş olan katmanlar temel alınır. Katmanlar incelemek ve her katmanla ilgili içeriği göstermek veya gizlemek için Katmanlar panelini kullanın. Kilitli katmanlardaki öğeler gizlenemez.

Bazı katmanlar ana katmanla birlikte iç içe katmanlar halinde düzenlenmiş olabilir. Diğer katmanlar ana katman olmadan gruplar halinde olabilir.

Not:

Katmanlar panelindeki kilit simgesi, bu katmanın sadece bilgi amaçlı olduğunu belirtir. Kilitli katmanlar AutoCAD ve Visio dosyalarından oluşturulabilir. Acrobat Standard'da kilitli bir katmanın görünürlüğü değiştirilemez. Acrobat Pro'da kilitli bir katmanın görünürlüğünü değiştirmek için, Katman Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.

Katmanlar Paneli
Katmanlar paneli

A. Göz simgesi, görüntülenen bir katmanı belirtir B. Kilitli katman C. Gizli Katman 

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.
 2. Katmanı gizlemek için göz simgesini tıklatın. Gizli bir katmanı göstermek için, boş kutuyu tıklatın. (Katman, göz simgesi varsa görünürdür, göz simgesi yoksa gizlidir. Bu ayar, Katman Özellikleri iletişim kutusundaki ayarı geçici olarak geçersiz kılar.)
  Not:

  İç içe katman grubunda ana katman gizliyse iç içe katmanlar da otomatik olarak gizlenir. Ana katman görünür durumdaysa iç içe katmanlar hem görünür, hem de gizli olabilir.

 3. Seçenekler menüsünden  aşağıdakilerden birini seçin:

  Tüm Sayfalar İçin Katmanları Listele

  Belgenin her sayfasında her katmanı gösterir.

  Görünür Sayfalar İçin Katmanları Listele

  Sadece, o sırada görünür durumdaki sayfalarda bulunan katmanları gösterir.

  İlk Görünürlük Durumuna Sıfırla

  Katmanları sıfırlayarak, varsayılan durumlarına geri döndürür.

  Yazdırmayı Geçersiz Kılma İşlemini Uygula

  Katmanları Katman Özellikleri iletişim kutusundaki Yazdırma ayarlarına (Görülebilirken Yazdırılabilir, Hiçbir Zaman Yazdırılamaz, Her Zaman Yazdırılabilir) göre görüntüler.

  Dışa Aktarma Geçersiz Kılmalarını Uygula

  Katmanları Katman Özellikleri iletişim kutusundaki Dışa Aktarma ayarlarına (Görülebilirken Dışa Aktarılabilir, Hiçbir Zaman Dışa Aktarılamaz, Her Zaman Dışa Aktarılabilir) göre görüntüler.

  Katmanı Geçersiz Kılma İşlemini Uygula

  Bütün katmanları görüntüler. Bu seçenek, PDF'deki isteğe bağlı bütün içeriği, hatta Katmanlar panelinde listelenmeyen katmanları bile etkiler. Katman Özellikleri iletişim kutusundaki ayarlar ne olursa olsun, bütün katmanlar görünür olur. Bu komuttaki işareti kaldırıncaya kadar, göz simgesini kullanarak katman görünürlüğünü değiştiremezsiniz. Katman Özellikleri iletişim kutusunda katman özelliklerini düzenlediğinizde, yaptığınız değişiklikler seçenekler menüsünden İlk Görünürlük Durumuna Sıfırla'yı seçene kadar geçerli olmaz. (Katman adındaki değişiklikler istisnadır; hemen etkinleşirler.)

  Not:

  Katmanlı bir PDF'nin görünümünü, katmanları göstermek veya gizlemek için Katmanlar panelindeki göz simgesini kullanarak kaydedemezsiniz. Dosyayı kaydettiğinizde katmanların görünürlüğü otomatik olarak başlangıçtaki görünürlük durumuna döner.

  Acrobat Pro'da katmanlı PDF'nin farklı bir görünümünü kaydetmek için Katman Özellikleri iletişim kutusunda katmanların varsayılan durumunu değiştirmeniz gerekir.

Katman özelliklerini düzenleme (Acrobat Pro)

Katmanın ne zaman görünür olacağını ve ne zaman yazdırılacağını kontrol etmek için, varsayılan durum ayarı, görünürlük ayarı ve yazdırma ayarı arasında kombinasyonlar yapabilirsiniz. Katman örneğin filigran içeriyorsa, o katmanın ekranda görünmemesini ama yazdırıldığında daima çıkmasını ve başka uygulamalara aktarıldığında daima birlikte aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda, varsayılan durumu açık, ilk görünürlüğü hiçbir zaman görünmez (görüntü ekranda gösterilmez) ve ilk yazdırma ve ilk dışa aktarma durumlarını da her zaman yazdır ve her zaman dışa aktar olarak ayarlayabilirsiniz. Durum değişiklikleri otomatik olarak işlendiğinden dolayı, katmanın Katmanlar panelinde listelenmesi gerekmez.

Not:

Katman Özellikleri iletişim kutusundaki ayarlar sadece, Belge tercihlerinde Katman Durumunun Kullanıcı Bilgileri Tarafından Ayarlanmasına İzin Ver seçiliyse etkili olur. Bu seçenek işaretlenmediyse, Katman Özellikleri iletişim kutusundaki Katman Adı ve Varsayılan Durum dışındaki ayarlar yok sayılır.

 1. Gezinme bölmesinde Katmanlar düğmesini tıklatın.
 2. Bir katman seçin, ardından seçenekler menüsünden Katman Özellikleri seçeneğini belirleyin.
 3. Katman Özellikleri iletişim kutusunda, katman adını ve aşağıdaki özelliklerden istediklerinizi düzenleyin ve Tamam düğmesini tıklatın:

  Hedef

  Katmanın açılmasına veya kapatılmasına izin vermek için, Görüntüle'yi seçin; katmanı her zaman görünür durumda tutmak ve özelliklerin düzenlenmesine izin vermek için, Referans'ı seçin. Referans Hedef seçeneği kullanıldığında katman, italik olarak görüntülenir.

  Varsayılan Durum

  Belge ilk açıldığında veya ilk görünürlük sıfırlandığında katmanın ilk görünürlük durumunu belirler. Katmanlara ilişkin göz simgeleri, bu değere bağlı olarak başlangıçta gösterilir veya gizlenir. Örneğin, bu değer kapalı olarak ayarlanırsa, belge ilk açıldığında veya seçenekler menüsünde İlk Görünürlük Durumuna Sıfırla seçildiğinde, bir katmana ilişkin göz simgesi gizlenir.

  Görünürlük

  PDF katmanının ekrandaki görünürlüğünü belirler. Belge açıldığında bir katmanı gösterebilirsiniz, belge açıldığında bir katmanı gizleyebilirsiniz veya belge açıldığında bir katmanın gösterilip gösterilmeyeceğini varsayılan durumun belirlemesini sağlayabilirsiniz.

  Yazdır

  Katmanın yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler.

  Dışa Aktar

  PDF dosyası bir uygulamaya veya katman desteğine sahip bir dosya formatına aktarıldığında katmanın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.

  Katmanlı PDF'yi oluşturan kişinin belirli bir katmanla ilişkilendirdiği ek özellikler, Katman Özellikleri iletişim kutusunun alt kısmındaki kutuda görüntülenir.

Katmanları yeniden sıralama

Katmanlar bölmesinde tek tek katmanları yeniden sıralayabilirsiniz. Listedeki katman sırasını değiştirmek veya katmanı bir katman grubundan diğerine taşımak sterseniz bu eylem yararlıdır.

Not:

Kilitli katmanları ve iç içe katman gruplarındaki katmanları yeniden sıralayamazsınız.

 1. Katmanlar gezinme panelinde katman seçin.
 2. İmleci katman adının soluna getirip Alt tuşunu basılı tutarak katmanı yeni konuma sürükleyin.

Katmanlara gezinme ekleme

Katmanlara bağlantılar ve hedefler ekleyerek, kullanıcı bir yer imini veya bağlantıyı tıklattığında belgenin görünümünün değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Not:

Genelde, Katmanlar panelindeki göz simgesi kullanılarak katman görünürlüğü üzerinde yapılan değişiklikler, Gezinme araç çubuğunda kaydedilmez.

Katman görünürlüğünü yer imleriyle ilişkilendirme

 1. Hedef PDF katmanı için gerekli katman özelliklerini, görünürlüğü ve büyütme düzeyini belge bölmesinde ayarlayın.
 2. Yer İmleri düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden Yeni Yer İmi'ni seçin.
 3. Yeni yer imini seçin ve seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 4. Yer İmi Özellikleri iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın.
 5. Eylem Seç'te Katman Görünürlüğünü Ayarla'yı seçin, ardından Ekle'yi ve Tamam düğmesini tıklatın.
 6. Yer İmleri panelinde yer imi etiketini seçin ve yer imini adlandırın.
 1. Belge bölmesinde, hedef için gereken katman özelliklerini ayarlayın.
 2. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Hedefler'i seçin.

  Hedefler bölmesi yüzer panelde görüntülenir. Gezinme bölmesine sürükleyerek diğer panellere ekleyebilirsiniz. Panel daraltılmış durumdaysa, Hedefler düğmesini tıklatıp genişletin.

 3. Seçenekler menüsünden  Yeni Hedef'i seçip hedefe bir ad verin.
 4. Bağlantı oluşturmak için Bağlantı aracını  seçin ve belge bölmesine sürükleyin. (İçerik bütün katmanlara eklendiğinden, bağlantıyı görünüşte hedef katmanda oluşturuyor olmanızın önemi yoktur. Bağlantı, her katmandan çalışır.)
 5. Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda, Özel Bağlantı'yı seçin ve İleri'yi tıklatın.
 6. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusundaki Görünüm iletişim kutusunu tıklatın ve bağlantının görünümünü ayarlayın.
 7. Bağlantı Özellikleri iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın, Katman Görünürlüğünü Ayarla'yı seçin ve Ekle'yi tıklatın.
 8. İletişim kutularını kapatın.

  Katman ayarlarını değiştirip El aracını seçerek ve bağlantıyı tıklatarak bağlantıyı test edebilirsiniz.

Katmanları içe aktarma (Acrobat Pro)

Katmanları görüntü dosyası veya PDF'den hedef PDF'ye içe aktarabilirsiniz. Desteklenen dosya formatları: BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX, PNG ve TIFF.

 1. Gezinme bölmesinde Katmanlar düğmesini tıklatın.
 2. Seçenekler menüsünden Katman Olarak İçe Aktar'ı seçin.
 3. Katman Olarak İçe Aktar iletişim kutusunda Gözat'ı tıklatıp içe aktarılacak dosyayı bulun. Kaynak dosya çok sayfalı bir belgeyse, Sayfa Numarası alanına içe aktarmak istediğiniz sayfa numarasını girin. Hedef dosya çok sayfalı bir belgeyse, iletişim kutusunun Önizleme bölümünde Hedef Sayfa Numarası'nı belirtin.
 4. Aşağıdaki içe aktarma seçeneklerden birini belirleyin:

  Yeni Katman Oluştur

  Tek, kaynak belgeden ayrı katman oluşturur. Yeni katman için bir ad girin.

  Gruba Ekle

  İçe aktarılan katmanın ekleneceği varolan katman grubunu belirtir. Bu seçenek yalnızca hedef PDF'de varolan bir veya daha fazla katman grubu olduğunda ve Yeni Katman Oluştur seçili olduğunda kullanılabilir.

  Varolan Katmana Ekle

  Kaynak belgedeki içeriği hedef belgedeki varolan katmana ekler. Hedef belgenizden katman seçin. İçe aktarılan içerik hedef belgedeki varolan katmanla aynı katman özelliklerine sahip olacaktır. Bu seçenek yalnızca hedef belgede katman varsa kullanılabilir.

  Katmanları Kaynaktan Kopyala

  Katmanları kaynak belgeden içe aktarır. Bu seçenek yalnızca kaynak belgede katman varsa kullanılabilir.

 5. Konum ve Görünüm ayarlarını gerektiği gibi ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

Katmanları birleştirme veya düzleştirme (Acrobat Pro)

Birleştirilmiş katmanlar, kendisine birleştikleri katmanın (hedef katmanın) özelliklerini alır. PDF katmanlarının düzleştirlimesi, düzleştirme işlemi gerçekleştirildiği sırada görünür olmayan içeriği gizler ve bütün katmanları bütünleştirir.

Not:

Birleştirme veya düzleştirme işlemini geri alamazsınız.

Katmanları birleştirme

 1. Katmanlar düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden Katmanları Birleştir'i seçin.
 2. Katmanlar bölmesinde birleştirilecek bir veya daha fazla katmanı seçip Ekle'yi tıklatın.
 3. Orta panelden katman kaldırmak için bir veya daha fazla katman seçip Kaldır'ı tıklatın.
 4. Birleştirilecek Hedef Katman bölmesinde seçili katmanların kendisine birleştirileceği katmanı seçin.

Katmanları düzleştirme

 1. Katmanlar düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden Katmanları Düzleştir'i seçin.

Katmanlı içeriği düzenleme

Seçme aracını veya Anlık Görüntü aracını kullanarak, katmanlı bir PDF belgesinde içerik seçebilir veya kopyalayabilirsiniz. (Acrobat Reader'da PDF'nin kullanım hakları içermesi gerekir.) Acrobat'ta, içeriği Metin ve Görüntü Düzenleme aracıyla düzenleyebilirsiniz. İçerik seçili bir katmanda olsa da olmasa da, bu araçlar, görünür durumda olan her içeriği tanır ve seçer.

Acrobat'ta düzenlediğiniz  veya sildiğiniz içerik bir katmanla ilişkilendirilmişse, katmanın içeriği bu değişikliği yansıtır. Düzenlediğiniz veya sildiğiniz içerik birden çok katmanla ilişkilendirilmişse, söz konusu katmanların tümündeki içerik bu değişikliği yansıtır. Örneğin, bir belgenin ilk sayfasında, aynı sayfada görüntülenen bir başlığı ve yazar imzasını değiştirmek isterseniz ve başlıkla yazar imzası iki farklı katmanda yer alıyorsa, bir katmandaki içeriğin düzenlenmesi, her iki katmandaki içeriği değiştirir.

Katmanlı belgelere de tıpkı başka PDF belgelere olduğu gibi içerik ekleyebilir, örneğin yorumları, damgaları veya form alanlarını gözden geçirebilirsiniz. Ancak, içerik eklendiğinde bir katman seçili olsa bile içerik, belirli bir katmana eklenmez. Onun yerine içerik, bütün belgeye eklenir.

Acrobat'ta katman içeren PDF belgelerini birleştirmek için Dosyaları Tek PDF'de Birleştir komutunu kullanabilirsiniz. Her belgenin katmanları, gezinme bölmesindeki Katmanlar panelinde ayrı birer başlık altında gruplanır. Başlık çubuğunda grubun simgesini tıklatarak grubu genişletebilir ve daraltabilirsiniz.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın