PDF'lerde çıktı hedefleri (Acrobat Pro)

Çıktı hedefleri hakkında

Çıktı hedefi, sözgelimi renk ayrımları yazdırma aygıtı gibi, PDF'deki rengin röprodüksiyonunda kullanacağınız nihai hedef aygıtı tanımlar. Çıktı hedefleri, görüntüleme ve yazdırma sırasında çalışma alanlarını geçersiz kılabilir, ama PDF'deki renkleri dönüştürmez.

Not:

Bir PDF/X1-a iş akışında çıktı hedefi, CMYK çalışma alanını tanımlar. PDF/X-3 iş akışında, renk yönetimli renk içeren her türlü nesneyi dinamik olarak hedef çıktıdaki ICC profilinin renk uzayına dönüştürürken hedef çıktıdaki gömülü ICC profili kullanılır. Çoğu durumda bu CMYK olacaktır ama RGB veya Gri Tonlama da olabilir.

İki tür çıktı hedefi vardır: Biri, hedef aygıtın renk uzayını tanımlayan gömülü bir aygıt profili içerir (sözgelimi ABD Web Kuşe (SWOP) v2); diğeriyse, hedef renk uzayını tanımlayan ve çoğunlukla standart bir çıktı durumuna işaret eden bir addır. Gömülü profil yerine adlandırılmış bir çıktı hedefi kullanılması, PDF boyutunun küçültülmesine yardımcı olur, ama bu genelde ancak PDF/X-1a dosyaları veya renk yönetimli renk içermeyen PDF/X-3 dosyaları için mümkündür.

Çıktı hedeflerini, PDF/X (veya PDF/A) dosyalarını oluştururken, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Ayarlar panelini kullanarak ekleyebilirsiniz. (Adobe PDF Ayarları iletişim kutusuna, kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı yollardan erişilir.) Çıktı hedefleri eklemek için üçüncü şahıslardan edindiğiniz eklentileri de kullanabilirsiniz. Gömülü profiller yerine adlandırılmış çıktı hedeflerine sahip belgelerde program, adlandırılmış hedefle ilişkili renk profilini arar.

Çıktı hedefleri oluşturma

 1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sıfırdan yeni bir çıktı hedefi oluşturmak için, Yeni Çıktı Hedefi Oluştur simgesini  tıklatın.

  • Varolan bir çıktı hedefini temel alan yeni bir çıktı hedefi oluşturmak için, sol taraftaki listeden bir seçenek belirleyin ve Seçili Çıktı Hedefini Çoğalt simgesini  tıklatın. Çoğaltılan çıktı hedefinin yeni kopyasının adına bir tamsayı eklenir.

 2. Çıktı hedefi seçeneklerini belirleyin.

Yeniden kullanmak üzere çıktı hedefini ayıklama

Başka bir PDF'den gömülü çıktı hedefini ayıklayıp Ön Kontrol tercihlerindeki çıktı hedefleri listesine ekleyebilirsiniz.

 1. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde Yakala'yı tıklatın.

 2. İstediğiniz gömülü çıktı hedefini içeren dosyayı bulup açın.

Çıktı hedefi, “Captured Output Intent from PDF/X file” (PDF/X dosyasından Yakalanan Çıktı Hedefi) gibi, belirli bir dosya türünden yakalandığını belirten bir adla, listenin sonunda görünür.

Çıktı hedefinden bir ICC profilini dışa aktarma

 1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde, çıktı hedefini seçin ve ICC Profilini Dışa Aktar'ı tıklatın.

 2. Bir ad ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

  ICC profili, Profiller klasöründe diğer ICC profilleriyle birlikte görüntülenir.

Çıktı hedefi silme

 1. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde, çıktı hedefini seçip Sil'i   tıklatın.

 2. Silme işlemini onaylayın.
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın