Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'lerde çıktı hedefleri (Acrobat Pro)

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Çıktı hedefleri hakkında

Çıktı hedefi, sözgelimi renk ayrımları yazdırma aygıtı gibi, PDF'deki rengin röprodüksiyonunda kullanacağınız nihai hedef aygıtı tanımlar. Çıktı hedefleri, görüntüleme ve yazdırma sırasında çalışma alanlarını geçersiz kılabilir, ama PDF'deki renkleri dönüştürmez.

Not:

Bir PDF/X1-a iş akışında çıktı hedefi, CMYK çalışma alanını tanımlar. PDF/X-3 iş akışında, renk yönetimli renk içeren her türlü nesneyi dinamik olarak hedef çıktıdaki ICC profilinin renk uzayına dönüştürürken hedef çıktıdaki gömülü ICC profili kullanılır. Çoğu durumda bu CMYK olacaktır ama RGB veya Gri Tonlama da olabilir.

İki tür çıktı hedefi vardır: Biri, hedef aygıtın renk uzayını tanımlayan gömülü bir aygıt profili içerir (sözgelimi ABD Web Kuşe (SWOP) v2); diğeriyse, hedef renk uzayını tanımlayan ve çoğunlukla standart bir çıktı durumuna işaret eden bir addır. Gömülü profil yerine adlandırılmış bir çıktı hedefi kullanılması, PDF boyutunun küçültülmesine yardımcı olur, ama bu genelde ancak PDF/X-1a dosyaları veya renk yönetimli renk içermeyen PDF/X-3 dosyaları için mümkündür.

Çıktı hedeflerini, PDF/X (veya PDF/A) dosyalarını oluştururken, Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunun Ayarlar panelini kullanarak ekleyebilirsiniz. (Adobe PDF Ayarları iletişim kutusuna, kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı yollardan erişilir.) Çıktı hedefleri eklemek için üçüncü şahıslardan edindiğiniz eklentileri de kullanabilirsiniz. Gömülü profiller yerine adlandırılmış çıktı hedeflerine sahip belgelerde program, adlandırılmış hedefle ilişkili renk profilini arar.

Çıktı hedefleri oluşturma

 1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sıfırdan yeni bir çıktı hedefi oluşturmak için, Yeni Çıktı Hedefi Oluştur simgesini  tıklatın.

  • Varolan bir çıktı hedefini temel alan yeni bir çıktı hedefi oluşturmak için, sol taraftaki listeden bir seçenek belirleyin ve Seçili Çıktı Hedefini Çoğalt simgesini  tıklatın. Çoğaltılan çıktı hedefinin yeni kopyasının adına bir tamsayı eklenir.

 2. Çıktı hedefi seçeneklerini belirleyin.

Yeniden kullanmak üzere çıktı hedefini ayıklama

Başka bir PDF'den gömülü çıktı hedefini ayıklayıp Ön Kontrol tercihlerindeki çıktı hedefleri listesine ekleyebilirsiniz.

 1. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde Yakala'yı tıklatın.

 2. İstediğiniz gömülü çıktı hedefini içeren dosyayı bulup açın.

Çıktı hedefi, “Captured Output Intent from PDF/X file” (PDF/X dosyasından Yakalanan Çıktı Hedefi) gibi, belirli bir dosya türünden yakalandığını belirten bir adla, listenin sonunda görünür.

Çıktı hedefinden bir ICC profilini dışa aktarma

 1. Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde, çıktı hedefini seçin ve ICC Profilini Dışa Aktar'ı tıklatın.

 2. Bir ad ve konum belirleyip Kaydet'i tıklatın.

  ICC profili, Profiller klasöründe diğer ICC profilleriyle birlikte görüntülenir.

Çıktı hedefini silme

 1. Ön Kontrol Tercihleri'nin Çıktı Hedefleri sekmesinde, çıktı hedefini seçip Sil'i   tıklatın.

 2. Silme işlemini onaylayın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?