Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF makaleleri

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

Başlamadan önce

Yeni, daha sezgisel bir ürün deneyimini kullanıma sunuyoruz. Burada gösterilen ekran, ürün arabiriminizle eşleşmiyorsa mevcut deneyiminiz için yardıma geçin.

Makaleler hakkında

Dergi ve gazeteler gibi birçok geleneksel basılı belgelerde metin, birden çok sütun olarak yerleştirilir. Hikayeler sütundan sütuna geçer ve bazen birkaç sayfa sürer. Bu format, yazılı malzemelerde etkili olmakla birlikte, gereken kaydırma ve yakınlaştırma yüzünden, bu türden bir yapının ekranda takip edilmesi zor olabilir.

Makale özelliği, birden çok sütunda ve sayfada sunulan malzeme içinde hareket ederken okuyuculara kılavuzluk etmenize yardımcı olur.

Makale akışının seyri
Makale akışının seyri. Kullanıcı, A metnini okurken B ve C metinlerini atlar ve tekrar A metnine geçer.

Makale oluşturma

İçeriğin çevresine, içeriğin okunmasını istediğiniz sırayla bir dizi kutu tanımlayarak bir makale oluşturursunuz. Makale için tanımladığınız gezinme yoluna makale akışı denir. Çeşitli kutuları birbirine bağlayıp bunları kesintisiz bir metin akışı halinde birleştirerek bir akış oluşturursunuz.

Not:

Çoğu masaüstü yayıncılık programı, dosyaları Adobe PDF'ye dönüştürdüğünüz sırada otomatik olarak makale akışları oluşturmanıza olanak verir. Görüntülemekte olduğunuz dosyada makaleler varsa, makalelerin adlarının bir sekmede görüntülenmesini sağlayıp bunlar arasında kolayca gezinebilirsiniz.  

 1. Tüm araçlar menüsünden bir PDF veya boş bir belge açın, PDF'yi düzenle seçeneğini belirleyin. 

 2. Sol panelde, Daha fazla öğesini seçerek İçerik Ekle menüsünü genişletin. Ardından Makale kutusu'nu seçin.
  Fare işaretçisi, belge penceresinde bir ince artı işaretçisi olarak görüntülenir.

 3. İlk makale kutusunu tanımlamak için sürükleyerek bir dikdörtgen çizin. Kapsanan metnin çevresinde bir makale kutusu belirir ve fare işaretçisi makale işaretçisine dönüşür.

  Oluşturduğunuz her makale kutusunun, makale numarasından ve kutunun makale içindeki sırasından oluşan bir etiketi vardır. Örneğin, ilk makalenin ilk kutusunun etiketi 1-1, ikinci kutusununki 1-2'dir vb. Aynı belgedeki ikinci makalenin kutuları ise 2-1, 2-2, 2-3 vb. olarak etiketlenir.

 4. Belgenin, makaleye dahil etmek istediğiniz sonraki bölümüne gidin ve metnin çevresine bir dikdörtgen çizin. Aynı işlemi, makalenin tamamını tanımlayıncaya kadar tekrarlayın.
  Not:

  Makale kutusunu yeniden boyutlandırmak veya taşımak için önce makaleyi bitirin.

 5. Enter tuşuna basın ve açılan Makale Özellikleri iletişim kutusuna makale başlığını, konusunu, yazarını ve makaleyi tanımlayacak herhangi anahtar kelimeleri yazın. Ardından Tamam'ı seçin.

Makaleyi görüntüleme ve düzenleme

PDF belgesinde bir makale kutusu oluşturmak, görüntülemek ve üzerinde değişiklikler yapmak için Makale aracını kullanın.

 • Bir sayfadaki makaleleri görüntülemek için Tüm araçlar menüsünde PDF'yi Düzenle  > Daha Fazla > Makale kutusu öğesini seçin.
 • Bir PDF'deki makaleleri listelemek için   menüsünde Görüntüle > Göster/Gizle > Yan paneller > Makaleler öğesini seçin.

Sağ panel, sayfadaki makalelerin listesi ile görüntülenir.

 • Bir makaleyi okumak için makale adını çift tıklatın.
 • Makale açıldıktan sonra Makaleler panelini gizlemek için   > Kullanımdan Sonra Gizle'yi seçin.

Makaleyi veya makale kutusunu silme

 1. Makalenin tamamını silmek için Makaleler panelinde makaleyi seçip Delete tuşuna basın.

 2. Makaleden yalnızca bir kutu silmek için kutuyu sağ tıklatın ve Sil'i seçin. Ardından uyarı mesajında Kutu'yu seçin.
  Makaleyi seçerseniz makalenin tamamı silinir.

  Geri kalan makaleler veya makale kutuları otomatik olarak yeniden numaralandırılır.

Makale akışına makale kutusu ekleme

 1. Belge penceresinde, yeni makale kutusunun izlemesini istediğiniz makale kutusunu seçin.
 2. Seçili kutunun altındaki artı işaretini (+) seçin. Sürükleyip yeni bir makale kutusu oluşturmanız istendiğinde Tamam öğesini seçin. 

  Makale aracıyla bir makale seçilmesine örnek
  Makale aracıyla bir makale seçilmesine örnek

 3. Yeni bir makale kutusu çizin. Yeni kutu, makale akışına eklenir ve onu izleyen bütün kutular yeniden numaralandırılır.

Makale kutusunu taşıma veya yeniden boyutlandırma

 1. Makale aracını kullanarak makale kutusunu seçip aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kutuyu taşımak için, yeni bir konuma sürükleyin.

  • Kutuyu yeniden boyutlandırmak için, sadece yüksekliğini veya genişliğini değiştirmek istiyorsanız bir orta tutamağı sürükleyin, her iki boyutu birden değiştirmek istiyorsanız bir köşe tutamağını sürükleyin.

  Makale kutusunun yeniden boyutlandırılmasına örnek
  Makale kutusunun yeniden boyutlandırılmasına örnek

Makale özelliklerini düzenleme

 1. Makale aracını kullanarak düzenlemek istediğiniz makale kutusunu seçin.
 2. Kutuyu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.

 3. Makale Özellikleri iletişim kutusundaki bilgileri değiştirip Tamam öğesini seçin.

İki makaleyi birleştirme

 1. Belge bölmesinde, ilk olarak okunmasını istediğiniz makale kutusunu seçin.
 2. Makale kutusunun altındaki artı işaretini (+) seçin ve ardından görüntülenen iletişim kutusunda Tamam öğesini seçin.

 3. Daha sonra okunmasını istediğiniz makale kutusunu Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın. İkinci makale, ilk makalenin sonuna eklenir. Parçadaki bütün makale kutuları otomatik olarak yeniden numaralandırılır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi