Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF Portföylerine genel bakış

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

PDF Portföyleri hakkında

Bir PDF portföyünde entegre bir PDF biriminde birleştirilmiş farklı formatlar bulunabilir. PDF Portföyündeki dosyalar farklı uygulamalarda oluşturulan çeşitli dosya türlerinde olabilir. Örneğin, bir PDF Portföyü metin belgeleri, e-posta mesajları, elektronik tablolar, CAD çizimleri ve PowerPoint sunumları içerebilir. Orijinal dosyalar kendi kimliklerini korur, ancak yine de PDF portföyü dosyasında birleştirilir. Bileşen dosyalarını PDF Portföyündeki diğer bileşen dosyalarından bağımsız olarak açabilir, okuyabilir, düzenleyebilir ve formatlayabilirsiniz.

Koşullara bağlı olarak, PDF Portföyleri birden fazla dosyayı tek bir PDF'de birleştirmeye göre çok sayıda avantaj sağlar:

Ekleme ve silme

Başlangıçta dosyada bulunan tüm sayfaları bulup seçmeden, dosyaları kolaylıkla ekler veya kaldırırsınız.

Sürükle ve bırak

PDF Portföyü'nün gezinme bölmesinde dosyaları yeniden düzenlemek için sürükleyin ve dosyaları klasörlere veya bir klasörü aynı düzeydeki başka bir klasöre taşıyın.

Önizleme

Doğal uygulamalarında açma gereği olmadan bileşen dosyalarının önizlemesini hemen görüntüleyin.

Düzenleme

PDF Portföyündeki dosyaları, diğer dosyaları etkilemeden birer birer değiştirin. Örneğin, PDF Portföyündeki bir belgenin sayfalarını, diğer belgeleri yeniden numaralandırmadan yeniden numaralandırabilirsiniz. PDF Portföyündeki PDF dosyası olmayan dosyaları da kendi doğal uygulamalarında düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler PDF Portföyündeki dosyaya kaydedilir.

Dağıtım

PDF Portföyünü başkalarıyla paylaşın ve tüm bileşen parçalarını aldıklarından emin olun. PDF Portföyünü bir web sitesinde yayınlayarak başka kişilerin de görüntülemesini sağlayın.

Sıralama

Ekleyebildiğiniz, silebildiğiniz, gizleyebildiğiniz ve özelleştirebildiğiniz kategorilerle bileşen dosyalarını sıralayın. Listeyi sıralamak için sütun adını tıklatmanız yeterlidir.

Yazdırma

PDF Portföyündeki tüm PDF'leri ya da seçili bileşen PDF'lerini yazdırın.

Arama

PDF Portföyündeki bir dosyada ya da tüm dosyalarda arama yapın. PDF olmayan bileşen dosyalarını bile arayabilirsiniz.

Diğer formatları birleştirme

PDF olmayan dosyaları PDF'ye dönüştürmeden varolan PDF Portföyünde ekleyin.

Kaynak dosyalardan bağımsız olma

Bir PDF Portföyündeki kaynak dosyalar, PDF Portföyüne eklediğiniz varolan dosyalar da dahil olmak üzere, bir PDF Portföyü oluşturduğunuzda değişmez. PDF Portföyündeki bileşen dosyalarında yaptığınız değişiklikler, PDF Portföyünü oluştururken kullandığınız orijinal dosyaları değiştirmez. Bir PDF Portföyünü, bileşenlerini kaybetmeden veya bağlantılarını koparmadan bilgisayarınızdaki veya ağdaki herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.

Yeniden kullanma

Aynı dosyayı birden fazla PDF Portföyüne dahil edin.

PDF Portföyü penceresine genel bakış

Acrobat uygulamasında bölmeler, araç çubukları ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak PDF Portföyleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve bileşen dosyalarıyla çalışabilirsiniz.

Acrobat'ta PDF Portföyü
Acrobat'ta PDF Portföyü

A. PDF Portföyü araç çubuğu B. Sol gezinme bölmesindeki bileşen dosyaları ve klasörler  C. Bileşen dosyaları arasında gezinmek için Önceki ve Sonraki (ok) düğmeleri D. Bileşen dosyasını açma bağlantısı 

 • PDF Portföyü araç çubuğu, ana araç çubuğunun hemen altında bulunur. Dosya veya klasör ekleme, yeni bir klasör oluşturma, bileşen dosyalarını ayıklama veya  bileşen dosyasını silme gibi sık kullanılan görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

 • Sol gezinme bölmesinde, PDF Portföyünde bulunan dosyalar ve klasörler listelenir. Dosya ve klasörler varsayılan olarak alfabetik sırayla görüntülenir. Portföy Özellikleri iletişim kutusunda sıralama düzenini yapılandırarak sıralamayı değiştirebilirsiniz.

  Alternatif olarak, sol gezinme bölmesinde dosyaları yeniden düzenlemek için dosyaları sürükleyin veya dosyaları klasörlere ya da klasörleri Portföy'de aynı düzeydeki farklı klasörlere taşıyın.

 • Önceki ve Sonraki düğmelerini kullanarak PDF Portföyündeki dosya ve klasörler arasında gezinebilirsiniz. Varsayılan olarak seçilen dosyanın önizleme görüntüsü gösterilir. Ancak, bileşen dosyası bir PDF dosyası değilse belge alanında Önizleme düğmesi görüntülenir. Önizleme düğmesini tıklattığınızda PDF Portföyündeki dosyanın içeriğini görebilirsiniz.

 • Belgeyi Aç bağlantısı, seçilen bileşen dosyasını düzenlenmek üzere açar. Bu dosya bir PDF dosyası olduğunda, üzerinde tıpkı başka bir PDF belgesinde olduğu gibi çalışabileceğiniz belge alanında açılır. Dosya PDF değilse, kendi yerel uygulamasında açılır. Bileşen dosyasında değişiklik yapıp kaydettikten sonra yeni içerik, PDF Portföyünde kullanılabilir duruma gelir.

 • Mizanpaj (Önizleme modu) alanında dosya türüne bağlı olarak PDF Portföyündeki bileşen dosyasının önizlemesi gösterilir. Önizleme türleri hakkında bilgi için bkz. Portföy görüntüleme modları.

 • Ayrıntı veya Dosya modu dosya ayrıntılarını liste halinde gösterir. Artan ve azalan sırada düzenlemek için sütun adını tıklatabilirsiniz.

  Bir PDF Portföyü Ayrıntı veya Dosya modunda açıldığında erişilebilir duruma gelir. Bu mod hareket eksikliği, körlük veya görme bozukluğu gibi engelli kişiler için daha iyi okuma deneyimi sağlar. Tüm PDF Portföylerini Dosya modunda açmak için Düzenle > Tercihler'i seçerek Tercihler iletişim kutusunu açın (Windows). Yalnızca Acrobat'ta, Acrobat > Tercihler'i seçin (Mac OS). Kategoriler alanında, Erişilebilirlik seçeneğini belirleyin ve Portföyleri Dosya Modunda Göster'i seçin.

Portföy görüntüleme modları

Bileşen dosyalarını Mizanpaj (veya Önizleme) modu ve Ayrıntılar (veya Dosya modu) olmak üzere iki farklı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Mizanpaj modunda, bileşen dosyası listesi, şekilde gösterildiği gibi sol gezinme bölmesinde gösterilir. Ayrıntılar modunda ise bileşen dosyası listesi aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi ikincil araç çubuğunun hemen altında gösterilir:

Ayrıntılar veya Dosya modunda PDF Portföyü
PDF Portföyünü Ayrıntılar veya Dosya modunda görüntüleme

Her iki görünümde de görüntüleri ve sayfaları görebilir, video ve SWF dosyalarını oynatabilirsiniz. Ancak, Ayrıntılar görünümünde dosya hakkındaki bilgileri de görebilirsiniz. Bir dosyayı bilgisayarınıza çıkartabilirsiniz (taşıyabilirsiniz). Bir dosyayı ayrıca doğal uygulamasında (bilgisayarınızda yüklüyse) açabilirsiniz. Görünüm > Portföy menüsünden istediğiniz seçeneği işaretleyerek Mizanpaj ve Ayrıntılar görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.

Belge penceresi içinde tam boyutlu bir önizleme gösterildiğinde Platform önizlemesi modu da kullanılabilir. PDF, SWF ve HTML dosyaları varsayılan olarak belge penceresinde görüntülenir. Platform önizlemesinde e-posta portföyleri, form yanıt dosyaları ve güvenli PDF'ler gibi diğer dosya türlerini açmak için Görünüm > Portföy > Dosyayı Önizlemede Görüntüle'yi seçin. Platform önizlemesini kapatmak için ikincil araç çubuğundaki dosya adından sonra gelen Önizlemeyi Kapat (X) simgesini tıklatın.

Platform önizlemesi modu
Platform Önizlemesi modunu kapatmak için X düğmesini tıklatın.

Mizanpaj, Ayrıntılar ve Platform Önizlemesi modları arasında geçiş yapma

Görünüm > Portföy menüsünden istediğiniz seçeneği işaretleyerek Mizanpaj ve Ayrıntılar görünüm modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca, Görünüm > Portföy > Dosya Önizleme'yi seçerek Platform Önizlemesi moduna geçiş yapabilirsiniz.

PDF Portföylerinde etkinleştirilen diğer işlevler

Aşağıdaki komutlar PDF Portföylerindeki bileşen dosyaları için kullanılabilir:

Dosya Boyutunu Küçült

Bileşen PDF'lerinin dosya boyutunu küçültür. Daha fazla bilgi için bkz. Kaydederek dosya boyutunu küçültme.

Portföyü Şifreyle Güvenli Yap

Bir PDF Portföyüne veya PDF Portföyünde bulunan bileşen PDF'lerine belge güvenliği ekler. Bileşen PDF'lerine güvenlik eklemek için Dosya > Portföy Özellikleri seçeneğini belirleyin ve Güvenlik sekmesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Belge güvenliğini parolalarla sağlama. PDF Portföyünün tamamına güvenlik eklemek için Kapak Sayfasını kullanın (Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası). Örneğin, Kapak Sayfasını kullanarak PDF Portföyü ana dosyasını imzalayabilir ya da PDF Portföyünü açmak için bir parola ekleyebilirsiniz. Kapak Sayfası'nda belirttiğiniz işlevler, PDF Portföyündeki bileşen dosya derlemesinin tamamıyla ilişkilidir.

Not:

Sertifika güvenliği gibi diğer güvenlik özellikleri, PDF Portföyleri ve bileşen dosyaları için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme.

Yazdır

Bileşen belgelerini yazdırır. Daha fazla bilgi için bkz. PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın