PDF Portföylerine genel bakış

PDF Portföyleri hakkında

Bir PDF portföyünde entegre bir PDF biriminde birleştirilmiş farklı formatlar bulunabilir. PDF Portföyündeki dosyalar farklı uygulamalarda oluşturulan çeşitli dosya türlerinde olabilir. Örneğin, bir PDF Portföyü metin belgeleri, e-posta mesajları, elektronik tablolar, CAD çizimleri ve PowerPoint sunumları içerebilir. Orijinal dosyalar kendi kimliklerini korur, ancak yine de PDF portföyü dosyasında birleştirilir. Bileşen dosyalarını PDF Portföyündeki diğer bileşen dosyalarından bağımsız olarak açabilir, okuyabilir, düzenleyebilir ve formatlayabilirsiniz.

Koşullara bağlı olarak, PDF Portföyleri birden fazla dosyayı tek bir PDF'de birleştirmeye göre çok sayıda avantaj sağlar:

Ekleme ve silme

Başlangıçta dosyada bulunan tüm sayfaları bulup seçmeden, dosyaları kolaylıkla ekler veya kaldırırsınız.

Sürükle ve bırak

PDF Portföyü'nün gezinme bölmesinde dosyaları yeniden düzenlemek için sürükleyin ve dosyaları klasörlere veya bir klasörü aynı düzeydeki başka bir klasöre taşıyın.

Önizleme

Doğal uygulamalarında açma gereği olmadan bileşen dosyalarının önizlemesini hemen görüntüleyin.

Düzenleme

PDF Portföyündeki dosyaları, diğer dosyaları etkilemeden birer birer değiştirin. Örneğin, PDF Portföyündeki bir belgenin sayfalarını, diğer belgeleri yeniden numaralandırmadan yeniden numaralandırabilirsiniz. PDF Portföyündeki PDF dosyası olmayan dosyaları da kendi doğal uygulamalarında düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler PDF Portföyündeki dosyaya kaydedilir.

Dağıtım

PDF Portföyünü başkalarıyla paylaşın ve tüm bileşen parçalarını aldıklarından emin olun. PDF Portföyünü bir web sitesinde yayınlayarak başka kişilerin de görüntülemesini sağlayın.

Sıralama

Ekleyebildiğiniz, silebildiğiniz, gizleyebildiğiniz ve özelleştirebildiğiniz kategorilerle bileşen dosyalarını sıralayın. Listeyi sıralamak için sütun adını tıklatmanız yeterlidir.

Yazdırma

PDF Portföyündeki tüm PDF'leri ya da seçili bileşen PDF'lerini yazdırın.

Arama

PDF Portföyündeki bir dosyada ya da tüm dosyalarda arama yapın. PDF olmayan bileşen dosyalarını bile arayabilirsiniz.

Diğer formatları birleştirme

PDF olmayan dosyaları PDF'ye dönüştürmeden varolan PDF Portföyünde ekleyin.

Kaynak dosyalardan bağımsız olma

Bir PDF Portföyündeki kaynak dosyalar, PDF Portföyüne eklediğiniz varolan dosyalar da dahil olmak üzere, bir PDF Portföyü oluşturduğunuzda değişmez. PDF Portföyündeki bileşen dosyalarında yaptığınız değişiklikler, PDF Portföyünü oluştururken kullandığınız orijinal dosyaları değiştirmez. Bir PDF Portföyünü, bileşenlerini kaybetmeden veya bağlantılarını koparmadan bilgisayarınızdaki veya ağdaki herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.

Yeniden kullanma

Aynı dosyayı birden fazla PDF Portföyüne dahil edin.

PDF Portföyü penceresine genel bakış

Acrobat uygulamasında bölmeler, araç çubukları ve pencereler gibi çeşitli öğeleri kullanarak PDF Portföyleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve bileşen dosyalarıyla çalışabilirsiniz.

Acrobat'ta PDF Portföyü
Acrobat'ta PDF Portföyü

A. PDF Portföyü araç çubuğu B. Sol gezinme bölmesindeki bileşen dosyaları ve klasörler C. Bileşen dosyaları arasında gezinmek için Önceki ve Sonraki (ok) düğmeleri D. Bileşen dosyasını açma bağlantısı 

  • PDF Portföyü araç çubuğu, ana araç çubuğunun hemen altında bulunur. Dosya veya klasör ekleme, yeni bir klasör oluşturma, bileşen dosyalarını ayıklama veya  bir bileşen  dosyasını silme gibi sık kullanılan görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

  • Sol gezinme bölmesinde, PDF Portföyünde bulunan dosyalar ve klasörler listelenir. Dosya ve klasörler varsayılan olarak alfabetik sırayla görüntülenir. Portföy Özellikleri iletişim kutusunda sıralama düzenini yapılandırarak sıralamayı değiştirebilirsiniz.

    Alternatif olarak, sol gezinme bölmesinde dosyaları yeniden düzenlemek için dosyaları sürükleyin veya dosyaları klasörlere ya da klasörleri Portföy'de aynı düzeydeki farklı klasörlere taşıyın.

  • Önceki ve Sonraki düğmelerini kullanarak PDF Portföyündeki dosya ve klasörler arasında gezinebilirsiniz. Varsayılan olarak seçilen dosyanın önizleme görüntüsü gösterilir. Ancak, bileşen dosyası bir PDF dosyası değilse belge alanında Önizleme düğmesi görüntülenir. Önizleme düğmesini tıklattığınızda PDF Portföyündeki dosyanın içeriğini görebilirsiniz.

  • Belgeyi Aç bağlantısı, seçilen bileşen dosyasını düzenlenmek üzere açar. Bu dosya bir PDF dosyası olduğunda, üzerinde tıpkı başka bir PDF belgesinde olduğu gibi çalışabileceğiniz belge alanında açılır. Dosya PDF değilse, kendi yerel uygulamasında açılır. Bileşen dosyasında değişiklik yapıp kaydettikten sonra yeni içerik, PDF Portföyünde kullanılabilir duruma gelir.

  • Mizanpaj (Önizleme modu) alanında dosya türüne bağlı olarak PDF Portföyündeki bileşen dosyasının önizlemesi gösterilir. Önizleme türleri hakkında bilgi için bkz. Portföy görüntüleme modları.

  • Ayrıntı veya Dosya modu dosya ayrıntılarını liste halinde gösterir. Artan ve azalan sırada düzenlemek için sütun adını tıklatabilirsiniz.

    Bir PDF Portföyü Ayrıntı veya Dosya modunda açıldığında erişilebilir duruma gelir. Bu mod hareket eksikliği, körlük veya görme bozukluğu gibi engelli kişiler için daha iyi okuma deneyimi sağlar. Tüm PDF Portföylerini Dosya modunda açmak için Düzenle > Tercihler'i seçerek Tercihler iletişim kutusunu açın (Windows). Yalnızca Acrobat'ta, Acrobat > Tercihler'i seçin (Mac OS). Kategoriler alanında, Erişilebilirlik seçeneğini belirleyin ve Portföyleri Dosya Modunda Göster'i seçin.

 

Portföy görüntüleme modları

Bileşen dosyalarını Mizanpaj (veya Önizleme) modu ve Ayrıntılar (veya Dosya modu) olmak üzere iki farklı şekilde görüntüleyebilirsiniz. Mizanpaj modunda, bileşen dosyası listesi, şekilde gösterildiği gibi sol gezinme bölmesinde gösterilir. Ayrıntılar modunda ise bileşen dosyası listesi aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi ikincil araç çubuğunun hemen altında gösterilir:

Ayrıntılar veya Dosya modunda PDF Portföyü
PDF Portföyünü Ayrıntılar veya Dosya modunda görüntüleme

Her iki görünümde de görüntüleri ve sayfaları görebilir, video ve SWF dosyalarını oynatabilirsiniz. Ancak, Ayrıntılar görünümünde dosya hakkındaki bilgileri de görebilirsiniz. Bir dosyayı bilgisayarınıza çıkartabilirsiniz (taşıyabilirsiniz). Bir dosyayı ayrıca doğal uygulamasında (bilgisayarınızda yüklüyse) açabilirsiniz. Görünüm > Portföy menüsünden istediğiniz seçeneği işaretleyerek Mizanpaj ve Ayrıntılar görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.

Belge penceresi içinde tam boyutlu bir önizleme gösterildiğinde Platform önizlemesi modu da kullanılabilir. PDF, SWF ve HTML dosyaları varsayılan olarak belge penceresinde görüntülenir. Platform önizlemesinde e-posta portföyleri, form yanıt dosyaları ve güvenli PDF'ler gibi diğer dosya türlerini açmak için Görünüm > Portföy > Dosyayı Önizlemede Görüntüle'yi seçin. Platform önizlemesini kapatmak için ikincil araç çubuğundaki dosya adından sonra gelen Önizlemeyi Kapat (X) simgesini tıklatın.

Platform önizlemesi modu
Platform Önizlemesi modunu kapatmak için X düğmesini tıklatın.

Mizanpaj, Ayrıntılar ve Platform Önizlemesi modları arasında geçiş yapma

Görünüm > Portföy menüsünden istediğiniz seçeneği işaretleyerek Mizanpaj ve Ayrıntılar görünüm modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca, Görünüm > Portföy > Dosya Önizleme'yi seçerek Platform Önizlemesi moduna geçiş yapabilirsiniz.

PDF Portföylerinde etkinleştirilen diğer işlevler

Aşağıdaki komutlar PDF Portföylerindeki bileşen dosyaları için kullanılabilir:

Dosya Boyutunu Küçült

Bileşen PDF'lerinin dosya boyutunu küçültür. Daha fazla bilgi için bkz. Kaydederek dosya boyutunu küçültme.

Portföyü Şifreyle Güvenli Yap

Bir PDF Portföyüne veya PDF Portföyünde bulunan bileşen PDF'lerine belge güvenliği ekler. Bileşen PDF'lerine güvenlik eklemek için Dosya > Portföy Özellikleri seçeneğini belirleyin ve Güvenlik sekmesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Belge güvenliğini parolalarla sağlama. PDF Portföyünün tamamına güvenlik eklemek için Kapak Sayfasını kullanın (Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası). Örneğin, Kapak Sayfasını kullanarak PDF Portföyü ana dosyasını imzalayabilir ya da PDF Portföyünü açmak için bir parola ekleyebilirsiniz. Kapak Sayfası'nda belirttiğiniz işlevler, PDF Portföyündeki bileşen dosya derlemesinin tamamıyla ilişkilidir.

Not:

Sertifika güvenliği gibi diğer güvenlik özellikleri, PDF Portföyleri ve bileşen dosyaları için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme.

Yazdır

Bileşen belgelerini yazdırır. Daha fazla bilgi için bkz. PDF Portföyündeki PDF'leri yazdırma.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın