Kullanıcı Kılavuzu İptal

PDF'leri sunum için ayarlama

 1. Acrobat Kullanıcı Kılavuzu
 2. Acrobat'a Giriş
  1. Acrobat'a masaüstünden, mobilden ve web'den erişin
  2. Adobe'deki yenilikler
  3. Klavye kısayolları
  4. Sistem Gereksinimleri
 3. Çalışma alanı
  1. Çalışma alanıyla ilgili temel bilgiler
  2. PDF'leri açma ve görüntüleme
   1. PDF'leri açma
   2. PDF sayfalarında gezinme
   3. PDF tercihlerini görüntüleme
   4. PDF görünümlerini ayarlama
   5. PDF'ler için küçük resim önizlemesini etkinleştirme
   6. PDF'yi tarayıcıda görüntüleme
  3. Çevrimiçi depolama hesaplarıyla çalışma
   1. Box'taki dosyalara erişme
   2. Dropbox'taki dosyalara erişme
   3. OneDrive'daki dosyalara erişme
   4. SharePoint'teki dosyalara erişme
   5. Google Drive'daki dosyalara erişme
  4. Acrobat ve macOS
  5. Acrobat bildirimleri
  6. PDF'lerde ızgaralar, kılavuzlar ve ölçüler
  7. PDF'lerde Asya dilinde, Kiril dilinde ve sağdan sola metinler
 4. PDF oluşturma
  1. PDF oluşturmaya genel bakış
  2. Acrobat ile PDF'ler oluşturma
  3. PDFMaker ile PDF Oluşturma
  4. Adobe PDF yazıcıyı kullanma
  5. Web sayfalarını PDF'ye dönüştürme
  6. Acrobat Distiller ile PDF oluşturma
  7. Adobe PDF dönüştürme ayarları
  8. PDF fontları
 5. PDF'leri düzenleme
  1. PDF'lerde metin düzenleme
  2. PDF'deki görüntüleri veya nesneleri düzenleme
  3. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  4. Taranmış PDF'leri düzenleme
  5. Mobil kamera kullanılarak çekilen belge fotoğraflarını iyileştirme
  6. PDF'leri optimize etme
  7. PDF özellikleri ve meta veriler
  8. PDF'lerde bağlantılar ve ekler
  9. PDF katmanları
  10. PDF'lerde sayfa küçük resimleri ve yer imleri
  11. Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)
  12. Web sayfalarına dönüştürülmüş PDF'ler
  13. PDF'leri sunum için ayarlama
  14. PDF makaleleri
  15. Jeo-uzamsal PDF'ler
  16. PDF'lere eylemler ve komut dosyaları uygulama
  17. Metin eklemek için varsayılan yazı tipini değiştirme
  18. PDF'den sayfa silme
 6. Tarama ve OCR
  1. Belgeleri PDF'ye tarama
  2. Belge fotoğraflarını geliştirme
  3. Acrobat'ı kullanarak tarama yaparken oluşan tarayıcı sorunlarını giderme
 7. Formlar
  1. PDF formları ile ilgili temel bilgiler
  2. Acrobat'ta sıfırdan form oluşturma
  3. PDF formları oluşturma ve dağıtma
  4. PDF formları doldurma
  5. PDF form alanı özellikleri
  6. PDF formlarını doldurma ve imzalama
  7. PDF formlarında eylem düğmeleri ayarlama
  8. Etkileşimli PDF web formları yayınlama
  9. PDF form alanı ile ilgili temel bilgiler
  10. PDF barkod form alanları
  11. PDF formu verilerini toplama ve yönetme
  12. Form izleyici hakkında
  13. PDF formları yardımı
  14. E-posta veya dahili sunucu kullanarak alıcılara PDF formları gönderme
 8. Dosyaları birleştirme
  1. Dosyaları tek bir PDF halinde birleştirme
  2. PDF sayfalarını döndürme, taşıma, silme ve yeniden numaralandırma
  3. PDF'lere üstbilgi, altbilgi ve Bates numaralandırması ekleme
  4. PDF sayfalarını kırpma
  5. PDF'lere filigran ekleme
  6. PDF'lere arka plan ekleme
  7. PDF Portföyünde bileşen dosyalarıyla çalışma
  8. PDF Portföylerini yayınlama ve paylaşma
  9. PDF Portföylerine genel bakış
  10. PDF Portföyleri oluşturma ve özelleştirme
 9. Paylaşma, incelemeler ve yorumlar
  1. PDF'leri çevrimiçi olarak paylaşma ve izleme
  2. Metni düzenlemelerle işaretleme
  3. PDF incelemesi için hazırlık
  4. PDF incelemesi başlatma
  5. SharePoint veya Office 365 sitelerinde paylaşılan incelemeleri barındırma
  6. PDF incelemesine katılma
  7. PDF'lere yorum ekleme
  8. PDF'ye damga ekleme
  9. Onay iş akışları
  10. Yorumları yönetmek | görüntüleme, yanıtlama, yazdırma
  11. Yorumları içe ve dışa aktarma
  12. PDF incelemelerini izleme ve yönetme
 10. PDF'leri kaydetme ve dışa aktarma
  1. PDF'leri kaydetme
  2. PDF'yi Word'e dönüştürme
  3. PDF'yi JPG'ye dönüştürme
  4. PDF'leri başka dosya formatlarına dönüştürme veya dışa aktarma
  5. PDF dışa aktarma için dosya formatı seçenekleri
  6. PDF içeriğini yeniden kullanma
 11. Güvenlik
  1. PDF'ler için iyileştirilmiş güvenlik ayarı
  2. PDF'lerin güvenliğini parolalarla sağlama
  3. Dijital Kimlikleri Yönetme
  4. PDF güvenliğini sertifikalarla sağlama
  5. Güvenli PDF'leri açma
  6. PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma
  7. PDF'ler için güvenlik ilkeleri belirleme
  8. PDF'ler için güvenlik yöntemi seçme
  9. PDF açıldığında gösterilen güvenlik uyarıları
  10. Adobe Experience Manager ile PDF'lerin güvenliğini sağlama
  11. PDF'ler için Korumalı Görünüm özelliği
  12. Acrobat ve PDF'lerde güvenliğe genel bakış
  13. PDF'lerde güvenlik riski olarak JavaScript'ler
  14. Güvenlik riski olarak ekler
  15. PDF'lerde bağlantılara izin verme veya bağlantıları engelleme
 12. Elektronik imzalar
  1. PDF belgelerini imzalama
  2. İmzanızı telefonunuzla yakalama ve her yerde kullanma
  3. Belgeleri e-imzaya gönderme
  4. Sertifika imzaları hakkında
  5. Sertifika tabanlı imzalar
  6. Dijital imzaları doğrulama
  7. Adobe Onaylı Güven Listesi
  8. Güvenilir kimlikleri yönetme
 13. Yazdırma
  1. Temel PDF yazdırma görevleri
  2. Kitapçık ve PDF Portföyü Yazdırma
  3. Gelişmiş PDF yazdırma ayarları
  4. PDF olarak yazdırma
  5. Renkli PDF'leri yazdırma (Acrobat Pro)
  6. Özel boyutlarda PDF yazdırma
 14. Erişilebilirlik, etiketler ve yeniden akıtma
  1. PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama
  2. PDF'lerde erişilebilirlik özellikleri
  3. PDF'ler için Okuma Sırası aracı
  4. PDF'leri yeniden akış ve erişilebilirlik özellikleriyle okuma
  5. Belge yapısını İçerik ve Etiketler panelleriyle düzenleme
  6. Erişilebilir PDF oluşturma
 15. Arama ve dizine alma
  1. PDF dizinleri oluşturma
  2. PDF'lerde arama yapma
 16. Multimedya ve 3D modeller
  1. PDF'lere ses, video ve etkileşimli nesneler ekleme
  2. PDF'lere 3D modeller ekleme (Acrobat Pro)
  3. PDF'lerde 3D modelleri görüntüleme
  4. 3D modellerle etkileşim kurma
  5. PDF'lerde 3D nesneleri ölçme
  6. PDF'lerde 3D görünümleri ayarlama
  7. PDF'de 3D içeriği etkinleştirme
  8. PDF'lere multimedya ekleme
  9. PDF'lerde 3D tasarımlara yorum ekleme
  10. PDF'lerde video, ses ve multimedya formatlarını yürütme
  11. Videolara yorum ekleme
 17. Baskı üretimi araçları (Acrobat Pro)
  1. Baskı üretimi araçlarına genel bakış
  2. Yazıcı işaretleri ve ince çizgiler
  3. Çıktıyı önizleme
  4. Saydamlık düzleştirme
  5. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi
  6. Bindirme rengi
 18. Ön kontrol (Acrobat Pro)
  1. PDF/X, PDF/A ve PDF/E uyumlu dosyalar
  2. Ön kontrol profilleri
  3. Gelişmiş ön kontrol denetimleri
  4. Ön kontrol raporları
  5. Ön kontrol sonuçlarını, nesneleri ve kaynakları görüntüleme
  6. PDF'lerde çıktı hedefleri
  7. Ön Kontrol aracıyla sorunlu alanları düzeltme
  8. Damlacıklar ve ön kontrol eylemleriyle belge analizini otomatikleştirme
  9. Belgeleri Ön Kontrol aracıyla analiz etme
  10. Ön Kontrol aracındaki ek denetimler
  11. Ön kontrol Kitaplıkları
  12. Ön kontrol değişkenleri
 19. Renk yönetimi
  1. Renklerin tutarlılığını koruma
  2. Renk ayarları
  3. Renk yönetimli belgeler
  4. Renk profilleriyle çalışma
  5. Renk yönetimini anlama

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama

Tam Ekran modu, sunumlar için kullanılan PDF'ler için ayarlayabileceğiniz bir özelliktir. Tam Ekran modunda, PDF sayfaları ekranın tamamını kaplar ve Acrobat menü çubuğu, araç çubuğu ve pencere kontrolleri gizlenir. Ayrıca, belgelerinizin veya belge koleksiyonlarınızın tutarlı bir görünümde açılması için başka açılış görünümleri de ayarlayabilirsiniz. Her iki durumda da izleyici belgede sayfadan sayfaya ilerlerken görsel efektleri geliştirmek için, sayfa geçişleri ekleyebilirsiniz.

PDF'nin içinde nasıl gezineceğinizi (örneğin sayfaların otomatik olarak ilerlemesini) kontrol etmek için, Tercihler iletişim kutusunun Tam Ekran panelindeki seçenekleri kullanın. Bu tercihler (bir PDF belgesine değil) sisteme özeldir ve o sistemde açtığınız bütün PDF'leri etkiler. Bu nedenle, sunumu, kontrol ettiğiniz bir sistemde ayarlıyorsanız, bu tercihleri ayarlayabilirsiniz.

Normal görünüm ve Tam Ekran görünümü.

İlk görünüm tanımlama

Kullanıcı PDF belgenizi veya PDF Portföyünüzü açtığında PDF'nin ilk görünümünü görür. İstediğiniz büyütme düzeyi, sayfa ve sayfa mizanpajı için ilk görünümü ayarlayabilirsiniz. PDF'niz bir sunumsa ilk görünümü Tam Ekran moduna ayarlayabilirsiniz. Acrobat Pro'da birden çok belgede varsayılan ayarları değiştirmek için Eylem Sihirbazları oluşturabilirsiniz.

PDF'nin ilk görünümünü tanımladıktan sonra, seçili sayfalara veya tüm belgeye sayfa geçişleri ekleyebilirsiniz.

Not:

Acrobat, PowerPoint'ın sayfa geçişlerini ve madde işareti girişlerini destekler.

İlk görünümü tanımlama

 1. Dosya > Özelikler'i seçin.
 2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda İlk Görünüm'ü tıklatın.
 3. İstediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam düğmesini seçin. Efektleri görmek için dosyayı kaydedip tekrar açın.

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama

PDF'nin ilk görünümünü Tam Ekran modu olarak ayarlarken, belgenin nasıl açılacağını belirlemeniz gerekir.

 1. Dosya > Özelikler'i seçin.
 2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda İlk Görünüm'ü seçin.
 3. En iyi sonucu almak için aşağıdakileri yapın:
  • Gezinme Sekmesi menüsünde Sadece Sayfa'yı seçin.

  • Sayfa Mizanpajı menüsünde Tek Sayfa'yı seçin.

  • Açılacak Sayfa Numarası'nı, sunumun başlamasını istediğiniz sayfaya ayarlayın.

 4. Belgeyi menü çubuksuz, araç çubuksuz veya kontroller olmaksızın açmak için Tam Ekran Modunda Aç'ı seçin. Tamam'ı tıklatın. (Efektleri görmek için dosyayı kaydedip tekrar açın.)
  Not:

  Tercihleri bu şekilde ayarlanmışsa kullanıcılar Esc tuşuna basarak Tam Ekran modundan çıkabilir. Ancak, Tam Ekran modunda kullanıcılar, klavye kısayollarını bilmiyorlarsa komutları uygulayamaz ve araçları seçemezler. Bu işlevleri sağlamak için belgedeki sayfa eylemlerini ayarlamak isteyebilirsiniz.

Belge özellikleri için İlk Görünüm seçenekleri

Belge Özellikleri'ndeki İlk Görünüm seçenekleri üç alan halinde düzenlenmiştir: Mizanpaj ve Büyütme, Pencere Seçenekleri ve Kullanıcı Arabirimi Seçenekleri.

Mizanpaj Ve Büyütme

Belgenin görünüşünü belirler.

 

Not:

Sayfa mizanpajı ve büyütmeyi etkileyen iki koşul vardır. 1) Bir kullanıcının bir PDF'yi Dosya > Özellikler seçeneğini kullanarak farklı bir ilk görünüme ayarlamış olması. 2) Düzenle > Tercihler > Belge Kategorisi'nde Belgeleri Yeniden Açarken En Son Görüntüleme Ayarlarını Geri Yükle seçeneğinin işaretli olması.

Gezinme Sekmesi

Gezinme bölmesinde hangi panellerin görüntüleneceğini belirler.

Sayfa Mizanpajı

Belge sayfalarının düzenini belirler.

Büyütme

Belge açıldıktan sonra yakınlaştırma düzeyini ayarlar. Varsayılan değer, kullanıcı tarafından ayarlanan büyütme düzeyini kullanır.

Bu Sayfayla Açıl

Belge açıldığında görüntülenecek sayfayı belirler.

 

Not:

Büyütme ve Sayfa Mizanpajı seçeneklerinde Varsayılan seçildiğinde, kullanıcının Sayfa Görüntüleme tercihlerindeki kendi ayarları kullanılır.

Pencere Seçenekleri

Kullanıcı belgeyi açtığında pencerenin ekran alanında nasıl ayarlanacağını belirleyin. Bu seçenekler, kullanıcının monitörüyle bağlantılı olarak, belge penceresine uygulanır.

Pencereyi Başlangıç Sayfasına Göre Yeniden Boyutlandır

Belge Seçenekleri'nde belirlediğiniz seçeneklere göre, belge penceresini, açılış sayfasının çevresine tam oturacak şekilde ayarlar.

Pencereyi Ekranda Ortala

Pencereyi, ekran alanının ortasına konumlandırır.

Tam Ekran Modunda Aç

Belge penceresini en büyük boyuta getirir ve belgeyi menü çubuksuz, araç çubuksuz veya pencere kontrolleri olmaksızın görüntüler.

Dosya Adını Göster

Dosya adını pencerenin başlık çubuğunda gösterir.

Belge Başlığını Göster

Belgenin başlığını pencerenin başlık çubuğunda gösterir. Belge başlığı, Belge Özellikleri iletişim kutusunun Açıklama panelinden alınır.

Kullanıcı Arabirimi Seçenekleri

Arabirimin hangi kısımlarının (menü çubuğu, araç çubukları ve pencere kontrolleri) gizleneceğini belirleyin.

 

Not:

 Menü çubuğunu ve araç çubuklarını gizlerseniz, kullanıcılar, klavye kısayollarını bilmiyorlarsa komutları uygulayamazlar. Sayfa görünür durumdayken arabirim kontrollerini geçici olarak gizleyecek sayfa eylemleri ayarlamak isteyebilirsiniz. (Bkz. Eylemleri sayfa minik resimleriyle birlikte ekleme.)

Sayfa geçişleri ekleme

Sayfa geçişlerini kullanarak, her sayfa değiştirildiğinde gerçekleşecek ilginç efektler oluşturabilirsiniz.

Acrobat Pro'da Eylem sihirbazını kullanarak, bir grup belgenin sayfa geçişlerini toplu halde ayarlayabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Araçlar > Sayfaları Düzenle > Daha Fazla > Sayfa Geçişleri'ni seçin.

  • Sayfa Küçük Resimleri panelinde, geçişleri uygulamak istediğiniz sayfa minik resimlerini seçin ve Seçenekler menüsünden  Sayfa Geçişleri'ni seçin.

 2. Geçişleri Ayarla iletişim kutusunda, Geçiş menüsünden bir geçiş efekti seçin. Bu geçiş efektleri, Tam Ekran tercihlerinde belirlenen efektlerle aynıdır.

 3. Geçiş efektlerinin gerçekleştirileceği yönü seçin. Varolan seçenekler, geçişe göre değişir.
 4. Geçiş efektinin hızını seçin.
 5. Otomatik Çevir'i seçin ve otomatik sayfa çevirme aralığını belirten saniye sayısını girin. Bu seçeneği kullanmazsanız kullanıcı, klavye komutlarını veya fareyi kullanarak sayfa çevirir.
 6. Geçişleri uygulamak istediğiniz Sayfa Aralığı'nı seçin.

  Not:

  Kullanıcılar, Tam Ekran tercihlerinde Tüm Geçişleri Yoksay'ı seçerlerse sayfa geçişlerini görmezler.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi